+ Elektrifisering av Rørosbanen nærmer seg en realitet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Optimisme ved Optimus

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Pop-up grensehandel utsatt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Sponsoravtale med ærverdig klubb

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Bollestad anbefaler «Inn på tunet»

Pressemelding fra Regjeringen

I forbindelse med regjeringens tiltak retta mot sårbare barn og unge, vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad peke på Inn på tunet som aktuelle tilbud for disse gruppene. Inn på tunet har lange tradisjoner for å levere tilbud til barn og unge med spesielle utfordringer og behov.

Gården med alle dens aktiviteter og praktiske oppgaver kan gi økt trivsel og trygghet og  økt motivasjon for læring og deltakelse.  Jeg er derfor veldig opptatt av at kommuner og offentlige instanser ser mulighetene som finnes i Inn på tunet og tar de i bruk. Jeg har jeg inntrykk av at en del tilbydere nå tar direkte  kontakt med kommuner og f.eks BUP og  barnevern  om mulighetene som finnes.  Dette er oversiktlige og gode tilbud – ofte i nærmiljøet – og kan foregå i forbindelse med undervisning eller som fritids- og avlastningstilbud. Noen har også mulighet for spesielle integreringstilbud.

I opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse som nylig ble vedtatt har regjeringen sagt at de vil arbeide aktivt for å videreutvikle Inn på tunet. I planen står det bl.a  at regjeringen vil :

  1. Synliggjøre og bidra til å videreutvikle tjenester knyttet til Inn på tunet og Ut på vidda, som nære og tilpassede tilbud til barnehager, skoler, helse-, sosial- og omsorgssektoren, integrering og arbeidstrening
  2. Videreutvikle kunnskap om effekten av tjenester knyttet til Inn på tunet og Ut på vidda, samt naturbaserte og dyreassisterte intervensjoner og betydningen av kontakt med natur og dyr
Barn på hest.
Gården med alle dens aktiviteter og praktiske oppgaver kan gi økt trivsel og trygghet og  økt motivasjon for læring og deltakelse.   Foto: Matmerk

Mer om Inn på tunet

En oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder finnes her . Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, som retter seg mot både forebygging, behandling og rehabilitering innenfor en rekke samfunnssektorer. Aktivitetene er knyttet opp til livet og arbeidet på gården. Det er om lag 400 godkjente Inn på tunet-gårder spredt rundt i hele Norge. Det er utarbeidet en nasjonal veileder om gården som læringsarena.

Ut på vidda er et tilbud til barn, unge og voksne som trenger en trygg arena. Personer som benytter seg av Ut på vidda-tilbudene får delta i meningsfulle, praktiske oppgaver og fysisk aktivitet, kan få gode opplevelser i naturen og kontakt med dyr, får ta del i felles måltider og bli en del av et større fellesskap. I Reindriftsavtalen 2019/2020 ble avtalepartene enige om å etablere Ut på vidda som et permanent lærings- og omsorgstilbud i reindriften.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en egen veileder om hesten som ressurs for blant annet folkehelsen. Organisasjonen Hest og helse bidrar med kompetansetilbud innenfor hesteassisterte intervensjoner.

+ 227.000 i overskudd ved Røros Parkering

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ God start i en merkelig tid

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Starter Pop-up Grensehandel

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

8 millioner til lærlinger og fagskolene

Pressemelding fra Fylkestingsgruppa i Trøndelag Arbeiderparti

Fylkesutvalget i Trøndelag vedtok enstemmig i møtet tirsdag å styrke lærlingeordningen for å bidra til at elever får seg læreplass til høsten og at dagens lærlinger får fullført utdanningen sin.

Styrkingen innebærer blant annet at lærlingetilskuddet økes, og at bedrifter med lærlinger kan søke om ytterligere utdanningstilskudd for sine lærlinger. Arbeiderpartiet er imidlertid opptatt av at de ekstra pengene kommer fram fort:

  • Vi vet at det er de yngste i arbeidslivet som er blant de mest sårbare i denne krisen. Ungdomsledigheten er skyhøy, og da må vi ha konkrete tiltak for å få flere gjennom læretiden sin. Da har de best mulig forutsetninger for å komme seg videre inn i arbeidslivet, sier Hanne Moe Bjørnbet, Arbeiderpartiets fraksjonsleder for utdanning. 

Vedtaket fra tirsdagens fylkesutvalg er i tråd med hva både LO og NHO har meldt til fylkeskommunen.

  • Dette gjør vi i samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi er enig om at det behøves ekstraordinær innsats for de yngste i arbeidslivet nå. Vi er bekymret for den høye ungdomsledigheten, og må sørge for at ledigheten ikke biter seg fast blant de unge, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

I tillegg til lærlingepakken, bevilget også fylkesutvalget 14 nye millioner til ordningen med Bedriftsintern opplæring, den såkalte BIO-ordningen. 

  • Vi har kommet veldig godt i gang med BIO-midlene, og har fått klare tilbakemeldinger om at dette er riktig tiltak. Nå øker vi omfanget av ordningen slik at enda flere bedrifter kan gjennomføre opplæring for sine ansatte og i neste runde finne nye og mer effektive måter og løse oppgavene sine på, kommenterer leder i Hovedutvalg næring, Terje Sørvik (Ap). 

+ Nedgang i konkurser så langt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.