+ Ingen skal vente på barnehageplass

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Nr 8 på Stortingslista

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ufravikelig støtte til FNs atomvåpenforbud

Leserinnlegg fra Tore Aasheim og Christian Elgaaen

Trøndelag SV krever at Regjeringen umiddelbart starter samtaler med allierte og partnerland om samtidig signering av FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 

FN’s atomvåpenforbud legger til rette for en balansert, trygg og verifiserbar nedrustning av kjernevåpen. Forbudet bygger på Ikkespredningsavtalen av 1968, som Norge var blant de første til å ratifisere. 

For ikke-atomvåpenstater som Norge er forbudet ukomplisert: Vi må forplikte oss etter internasjonal lov til å ikke utvikle, teste, produsere, bruke, bli forsvart av eller i det hele tatt å politisk støtte bruken av atomvåpen. 

I dag utvikler verdens ni atomvåpenstater nye kjernevåpen, med målsetning om å gjøre disse mer aktuelle for bruk. Disse statene har i dag ingen uttalte planer om nedrustning, men legger ned betydelig politisk press for at allierte ikke skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 

Tvert imot ser vi nye signaler om villighet til førstebruk samt at viktige våpenavtaler brytes eller ikke videreføres. 

Det normbyggende forbudet mot atomvåpen fører til at dagens atomvåpenstater vil nyte mindre politisk støtte, eksternt så vel som internt for politisk videreføring og produksjon av nye kjernevåpen. 

Trøndelag SV og Røros SV mener at en ny norsk regjering etter valget umiddelbart må sørge for å undertegne FNs atomvåpenforbud. 

Tore Aasheim

styremedlem Trøndelag SV

Christian Elgaaen

varaordfører og leder Røros SV

+ Full tillit til Formannskapet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ En alvorlig oppgave å avlyse Rørosmartnan

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Økt bevilgning til Kulturminnefondet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Frp vippet folkehøyskole på Røros ut av statsbudsjettet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nye veimillioner til Trøndelag?

Pressemelding fra Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe

Regjeringen har satt av 400 millioner kroner ekstra til fylkesveiene som en tiltakspakke som følge av koronapandemien. Nå må Trøndelag fylke være på hugget og sikre seg en god andel av disse pengene, mener Høyre.

  • Lav prioritering av vei fra AP og SP i Trøndelag fylke har bidratt til at vi nå har fem milliarder kroner i etterslep på veivedlikeholdet. Derfor må Trøndelag stille seg først i køen for å sikre seg sin andel av de ekstraordinære veimidlene fra regjeringen, sier Henrik Kierulf, som er medlem i Fylkesutvalget for Høyre.
  • Men pengene kommer ikke av seg selv. Fylket må søke på disse pengene, og Høyre tar derfor opp saken i Fylkestinget neste uke.

Hvilke veier er det som skal få penger?

  • Når de rødgrønne partiene har latt veiene forfalle over mange år er det veiprosjekter i hver eneste del av fylket som kunne trenge mer penger. Dette er et fylkeskommunalt ansvar. Nå kommer regjeringen med et bidrag. Mitt håp er at flertallet i fylket også tar sitt ansvar og bidrar til å binde det store fylket vårt sammen i fremtidige budsjetter. Vi kan ikke nå si hvilke veier som får penger i denne omgang. Det er avhengig av at fylket argumenterer godt og finner frem til de beste prosjektene når vi skal søke om disse pengene. Da må også kommunene kjenne sin besøkelsestid og stå på for forsømte veier i sin kommune, sier Kierulf.
  • Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter. Det vil ikke stilles krav om egenandel på prosjekter som finansieres med den søknadsbaserte tilskuddsordningen. Fylket slipper dermed å kutte på noe annet for å få disse pengene.

Dette er forslaget som Henrik Kierulf fremmer i Fylkestinget neste uke:

Fylkestinget ber fylkesrådmannen igangsette arbeidet med å kartlegge aktuelle prosjekter for

tilskuddsordningen. Fylkestinget forutsetter at kommunene i Trøndelag involveres i dette arbeidet.

Endelig beslutning om hvilke prosjekter det skal søkes tilskudd til tas av hovedutvalg for veg.

Senterpartiet har i lang tid hatt flere kreative virkelighetsoppfatninger

Leserinnlegg av Ingvill Dalseg -fylkespolitiker (H), Olav Noteng – lokalpolitiker (H) og Guro Angell Gimse -stortingsrepresentant (H)

Det går bra med Norge. Og det går bra med lokalsamfunnene i distriktet. Men det skulle man ikke alltid tro om man lytter til Senterpartiets leder. Det er ikke måte på hvor vondt og vanskelig det er å leve i distriktsnorge ifølge Senterpartiet. 

Da NRK faktasjekket Vedums påstand om at regjeringen sentraliserer svarte han at faktasjekker flatet ut debatten, og at han var lei av slike faktasjekker.

Senterpartiet har i lang tid hatt flere kreative virkelighetsoppfatninger.

Det siste er at det foregår et distriktsopprør. Det er mulig Vedum og hans venner er i ferd med å virvle opp et opprør, men tilbakemeldingene vi får er at folk har det bra i distriktene. 

Solberg-regjeringen bygger by og bygd sammen gjennom gode vekstvilkår og god infrastruktur som styrker distriktene. Siden Høyre overtok makten har samferdselsbudsjettet økt med over 80 prosent. Det betyr at folk og varer kommer raskere fram. 

EØS-avtalen gir dessuten næringslivet og hjørnesteinsbedriftene i distriktene tilgang til viktige markeder. Dette er et være eller ikke være for mange bedrifter i distriktene. Laksenæringen som er helt avhengig av EØS har rundet 100 mrd i eksport. Det er ikke feil å si at det går så det suser. 

Og når det gjelder naturressursene våre og skremmebildet Senterpartiet forsøker å skape om at disse skal selges, så er det helt feil. Nå setter Høyres programkomite inn støtet og slår fast at vi vil ha på plass ytterligere mekanismer som hindrer at Norge blir sårbart for politisk press fra fremmede makter gjennom deres investeringer. 

Når det gjelder beredskapen er det også forsøkt skapt et bilde fra Senterpartiets om at folk bør kjenne seg utrygge, at ting ikke er på stell. Dette er et vrengebilde. Folk kan kjenne seg trygge i distriktene.

Vi er tre politikere som er genuint opptatt av beredskap og som har reist rundt de siste tre månedene for å ta tempen på beredskapen. Vi har yrkesbakgrunn fra viktige redningsetater: brann, helse og politi. 

Vårt «funn» etter besøkene så langt er at mye står bra til samtidig som det finnes noen huller. Det viser seg at brann- og redning ønsker selv å bli brukt og kurset mer som beredskapsressurs. Krav fra Arbeidstilsynet gjør at brannvesenet bygger nye brannstasjoner i hele fylket.

Her ligger det et potensiale for en enda bedre beredskap med utgangspunkt i moderne bygg. Å bruke brannvesenet mer er noe Senterpartiet overraskende nok også er imot. 

Senterpartiet går til valg på å stanse utvikling og gå baklengs inn i framtida. De går til valg på alt de ikke vil gjøre og alt de vil reversere, selv om samfunnsutviklingen roper på nye og bedre løsninger. De går til valg på å tåkelegge alt denne regjeringen har gjort. 

I tillegg går de til valg på et samarbeid med venstresiden. Vi er spente på hva som skjer når løsningene til SV, Rødt, MDG skal få gjennomslag. Som kjent har disse en klar forestilling om hvordan samfunnet skal se ut og staten vil ta større plass. Hva skjer da med sentraliseringen Vedum?

Ingvill Dalseg -fylkespolitiker (H), Olav Noteng – lokalpolitiker (H) og Guro Angell Gimse -stortingsrepresentant (H)

+ Kommunedirektøren vil avvise klage

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.