Veldig rart å bli pensjonist (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Isola Holding AS har inngått avtale om salg av eiendommen i Osloveien 38 på Røros

Pressemelding Isola Holding AS og Gjøsvika AS:

Isola Holding AS har inngått avtale om salg av Osloveien 38 til Gjøsvika AS. Salget gjelder hele eiendommen inklusive bygg og omkringliggende tomt. Overtakelse av eiendommen blir 1. september 2021.

Isola har eid eiendommen siden ferdigstillelse i 2008. Bakgrunnen for salget er ønske om frigjøring av likviditet for å øke finansiell handlefrihet og muliggjøre investeringer og videre industriell utvikling i alle deler av Isola-konsernet.

Isola Holding AS eier også vindus – og dørprodusenten Røros Dører og Vinduer AS. Selskapets produksjonsaktivitet foregår i Osloveien 38 på Røros og vil ikke bli berørt av ovennevnte transaksjon. Selskapet har inngått en langsiktig leieavtale med ny eier av bygget (Gjøsvika AS) med opsjon om forlengelse.

Isola er svært fornøyd med løsningen og at vi har funnet en lokal aktør som kjøper av bygget. Videre utvikling av eiendommen krever lokal tilstedeværelse. Røros Dører og Vinduer er også tilfreds med at vi har funnet en lokal aktør som er opptatt av et langsiktig forhold til leietaker og en god dialog om fremtidig utvikling av lokalene for industriformål.

Gjøsvika AS, som eies 50/50% av Røros Vekst AS og Compenso Eiendom AS, med Henrik Raaden Slettum som styreleder ønsker med dette kjøpet å sikre lokalt eierskap på eiendommen og samtidig være en bidragsyter for å sikre utviklingen av fabrikken og de 77 arbeidsplassene som ligger på Røros.

Kjøpet av eiendommen vil også gi en større mulighet til å forskjønne og utvikle området ifht tilstøtende eiendom på den gamle Fias-tomten.

Gjøsvika AS ser frem til et godt samarbeid med Røros Dører og Vinduer AS i årene som kommer.

20 år med matproduksjon i takt med naturen – feirer med problemløserkonferanse på Røros

Pressemelding fra Rørosmeieriet:

Det er nå 20 år siden TINE la ned meieriet på Røros og fire lokale gründere og økobønder våget å satse på økologisk melkeproduksjon fra regionen. Til tross for at mange var skeptiske, kan Rørosmeieriet vise til en eventyrlig suksess, og er i dag Norges ledende heløkologiske meieri.

– Vi ønsker ikke å bare se tilbake på de 20 årene som har vært. Vi ønsker å se fremover mot de neste 20 årene. Hva må vi gjøre i dag for å lykkes med klimaendringer og bærekraftsmål i 2041?, spør meieribestyrer på Rørosmeieriet, Trond Vilhelm Lund.

Meieribestyrer Trond V Lund. Foto Oi Trøndersk Mat og Drikke_Wil Lee-Wright_

Til tross for at han er stolt over reisen til Rørosmeieriet, mener han det er viktigere å se fremover enn bakover.

– Skal vi nå klimamål, bærekraftsmål og biodiversitetsmål har vi ingen andre valg enn å produsere maten vår på en annen måte enn det vi gjør i dag. Vi ønsker derfor å bruke anledningen til vår 20 årsfeiring til å diskutere de store spørsmålene om hvordan vi skal produsere maten vår i fremtiden, sier Lund.

– En viktig pådriver

For å svare på spørsmålene om hvordan vi skal produsere mat i fremtiden, har Rørosmeieriet sammen med Landbrukets Økoløft, invitert alle som vil til en problemløserkonferanse på Røros Hotell den 24. august.

Landbrukets Økoløft er hele landbrukets felles innsats for å øke norsk økologisk produksjon, omsetning og forbruk, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til utvikling av spydspissrollen til økologisk landbruk.

Marte Guttulsrød. Foto Åsmund Seip

– Rørosmeieriet er en viktig pådriver i utviklingen av mer bærekraftige metoder i landbruket, for eksempel ved at de premierer melkeprodusenter som har høyere grasandel og redusert kraftfôrbruk. Vi trenger flere økologiske melkebønder for å kunne dekke opp etterspørselen etter økologiske meierivarer, og for å sikre at økningen ikke blir dekket opp av import. Vi ser fram til en spennende konferanse med fokus på framtidas løsninger på Røros, sier Marte Guttulsrød, prosjektleder for Landbrukets Økoløft.

Skal stille de store og ubehagelige spørsmålene

Aktører fra hele verdikjeden for mat er invitert til Røros den 24. august, fra produsenter og aktører fra dagligvarebransjen og serveringsbransjen, til politikere og flere av Norges største miljøorganisasjoner.

– Alle må være med hvis vi skal komme opp med gode løsninger. Jeg håper vi kan se tilbake på denne dagen som starten på en ny begynnelse, sier Lund, og legger til:

– På konferansen skal vi tørre å stille de store og ubehagelige spørsmålene, og forhåpentligvis vil vi også komme opp med noen gode svar, avslutter han.

Tok med biene på markedet (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Varm mat varmer de handlende (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tørket kjøtt er en markedsfavoritt (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ole Solvang er fra 1.august ansatt som ny daglig leder i FIAS

Pressemelding fra FIAS

Ole Solvang ble ansatt som driftssjef i FIAS 1.april 2019, og fikk fra starten nok å gjøre med innføring av ny renovasjonsordning. Han er opprinnelig fra Alvdal, men etter at han flyttet tilbake til Fjellregionen er han bosatt på Tynset. Som driftssjef har han vært fungerende daglig leder siden Jan Otto Saur sluttet 1.juni.

Ole ser på FIAS som en viktig miljøaktør i Fjellregionen, og vil fortsette å arbeide for å gjøre Fjellregionen avfallsfri. Målet er minst mulig forsøpling og mest mulig gjenvinning av avfall. Han vil også ha fokus på å legge til rette for at ansatte skal oppleve trivsel og arbeidsglede i hverdagen.

Iver Waldahl Lillegjære er ansatt som ny journalist på Røroskontoret til Nea Radio

Pressemelding fra Nea Radio

Han kommer fra Rørosnytt der han har jobbet som journalist de siste to årene. 
– Vi gleder oss til å jobbe sammen med Iver, han har en bred mediefaglig erfaring og kompetanse som vi mener vil passe godt sammen med resten av teamet i Nea Radio, sier redaksjonssjef på Røros for Nea Radio, Anita Sivertsgård. 
Lillegjære begynte i jobben den første august og har nå vært en uke på jobb. 
– Jeg syns det er fantastisk å få jobbe sammen med den sterke redaksjonen som allerede er i Nea Radio og ser frem til å jobbe under redaktør Karin Jegtvik og daglig leder Stian Elverum, sier han. 
Tidligere har Lillegjære jobbet som medieansvarlig i Femundløpet og har en lang erfaring fra skoleverket som medielærer. 
– Nedslagsfeltet til Nea Radio er selve hjertet i Trøndelag og det er med stolthet jeg nå får muligheten til å formidle nyheter og andre saker som er viktig til lytterne, avslutter Lillegjære.   

Røros vurderes for vindkraftsatsing (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Sterk vekst for Rørosmat (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.