En ressurs i næringsarbeid og utvikling

Annonsørinnhold: Rørosregionen Næringshage bidrar gjennom rådgivning og veiledning til at regionen årlig tilføres millioner i støtte til forskning, utvikling og innovasjon – omlag 25 millioner bare i 2021.

Et eksempel på hvordan Næringshagen samarbeider med næringslivet er prosjektet Kutt Matsvinn Servering. Bergstadens Hotel mottok støtte fra Innovasjon Norge, via den pandemiutløste omstillingsordningen for reiselivet, til å teste ut, og starte nødvendige endringer i servering og kommunikasjon med gjester. Målene var å etablere en nullvisjon for matsvinn, tilrettelegge kjøkken og servering for å redusere matsvinn. Forbedre digital kommunikasjon med gjester i servering og bestilling. Øke innkjøp og andel av lokalmat, samt øke kundeopplevelse ved hjelp av digitale virkemidler. 

Næringshagen har bistått hotelledelsen med råd og veiledning gjennom hele prosessen fra idé via prosjektutvikling til gjennomføring og rapportering av prosjektet.

Bergstadens Hotel har gjort omfattende endringer gjennom prosjektet. En av de første effektene gjestene merket, var at den store julebordsbuffeten ble borte: Samtlige julebord i 2022 fikk i stedet servert en femretters meny – og dermed ble matsvinnet kuttet dramatisk. Hotelldirektør Kenneth Ericson forteller at prosjektet er med på å signalisere at de tilpasser seg endringene som skjer i markedet. Gjestene signaliserer i større grad at de er opptatt av miljø, matsvinn og bærekraft, og Bergstadens Hotel ønsker å bygge et konsept som møter disse kravene.  

Hotellet er godt i gang med videre tiltak for å redusere sitt fotavtrykk og samtidig forsterke gjestenes opplevelse – med buffeten som et lukket kapittel. 

Det grønne skiftet drives fremover av mange slike små og store tiltak gjort av omstillingsdyktige og fremtidsrettede lokale bedrifter. Næringshagens viktigste jobb er å bistå disse bedriftene med tilgang til kompetanse, kapital og nettverk, slik at flere gode ideer kan settes ut i livet.

Hvem er du – en podkast fra næringshagen.

Rørosregionen Næringshage
Næringshagen er et av Norges sterkeste utviklingsmiljø for næringsliv i distriktene. Vi er et regionalt innovasjonsselskap og operatør av Sivas Næringshageprogram i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal. Vi bistår med bedriftsutvikling, kommersialisering, og råd om hvordan bedriftene kan lykkes med bærekraftig utvikling og vekst. Gjennom å løfte lokalt og regionalt næringsliv skal næringshagen bidra til sysselsetting og utvikling av regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting.

Regionen kjennetegnes av et variert næringsliv med sterke miljøer innenfor flere bransjer. Dette, sammen med unike historiske, kulturelle og naturgitte forutsetninger gir næringslivet et stort mulighetsrom. Gjennom våre samarbeidspartnere og kunder har vi et særlig fokus på bedrifter innenfor industri, reiseliv, kultur- og opplevelsesnæring, lokalmat og bygg/anlegg. Vi jobber med bedrifter både én-til-én og flere sammen. Vi har et bredt nettverk av samarbeidspartnere og holder oss oppdatert på utvikling som påvirker næringslivet, slik at vi kan hjelpe bedrifter med å gripe forretningsmuligheter, f.eks. knyttet til det grønne skiftet og digital transformasjon. Slik åpner vi dører og senker terskelen for samarbeid og vekst. En av næringshagens viktigste oppgaver er å legge til rette for gode møteplasser som samler aktører fra ulike bransjer og sektorer, og personer med interesse for næringsutvikling i vår region. Gjennom regionens omlag 25.000 hytter har vi en stor deltidsbefolkning, hvorav mange er ressurspersoner med en sterk tilknytning til området. Mange muligheter oppstår når mennesker kan møtes og utveksle erfaringer og ideer – og dette ønsker vi å bidra til.

Næringshagens tjenester og tilbud
Gjennom å sikre tilførsel av kompetanse, kapital og nettverk, bidrar vi til å skape merverdi og økt konkurranseevne for næringslivet i vår region. 

Kompetanse
Vi arrangerer KompetanseForum, kurs og konferanser, og kan hjelpe bedrifter med behov for ny kunnskap med å finne frem til riktig kompetansepartner, enten det dreier seg om forskermiljø, studentsamarbeid eller private tilbydere. Kompetansen som regionens egen befolkning allerede besitter, både fast- og deltidsboende, er en stor ressurs, og gjennom ulike arrangement og prosjekter som bringer aktører sammen bidrar vi til at denne kompetansen kan deles og forsterkes.

Nettverk
I det grønne skiftet er samarbeid en avgjørende faktor, og tilgang til et godt nettverk er viktig for bedrifter. Vi er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, og vi hjelper bedrifter og kommuner med å komme i kontakt med riktige ressurser. Vår region har en rekke sterke lokalt baserte nettverk, som Rørosmat, som bidrar til økt verdiskaping gjennom strategisk samarbeid. Vi ønsker velkommen alle med engasjement for næringsutvikling i vår region til å delta på våre møteplasser og ta del i vårt nettverk.

Kapital
Vi bistår med rådgivning om finansieringsstrategi og bruk av ulike verktøy for å skaffe kapital til drift og/eller utvikling. Vi har bred erfaring med bruk av ulike offentlige og private støtteordninger, og kan også bistå med mobilisering av privat kapital. 

Fjelltrainee
Fjelltrainee-ordningen gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedrifter. For traineen gir det en gylden karrieremulighet!

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten har det vært mellom 40 – 50 Fjelltraineer, og mange av dem er blitt tilbudt fast arbeid i regionen under eller etter trainee-perioden.

Hundebutikken i Funäsdalen

Annonsørinnhold: Robine satser helhjertet på Vuaja, den sjarmerende hundebutikken i Funäsdalen.

Robine Guldbrandsson bestemte seg for å starte hundebutikken Vuaja etter at hun innså at hun måtte reise 15-20 mil for å finne nærmeste butikk hvor hun kunne kjøpe utstyr til hundene sine.

– I 2016 skaffet jeg min første Siberian husky og merket raskt at det var nødvendig med en del utstyr. Den gang jobbet jeg i en motorforretning, og startet Vuaja ved siden av, forklarer Robine. 

Robines interesse for hundekjøring gjorde at hun i 2016 skaffet sin første Siberian husky, og da ble det fort klart 

at det var behov for en del utstyr som ikke var å oppdrive i nærheten, så hun startet Vuaja i Sveg.

Vuaja er sørsamisk for “kjøre”. Navnet springer ut av Robines interesse for hundekjørersporten. Til å begynne med drev hun Vuaja ved siden av å jobbe i motorbutikk. men siden har Vuaja vokst, og i 2022 åpnet hun en ny butikk i Funäsdalen. 

– Jeg har alltid elsket livet i naturen og hundene har vært en måte å komme seg ut i naturen på en ny måte, og det gir en fin kontrast til å kjøre eller gå, sier Robine.

Vuaja spesieliserer seg på hund, hundekjørerutstyr, klær og innredning.

Designer kjøkken spesielt til deg

Annonsørinnhold: Kjøkkendesigner og interiørkonsulent Eva Merethe Vikhagen har ansvaret for kjøkkenavdelingen på Elon i Domussenteret. Årevis med erfaring går inn i hennes arbeid med å innrede kjøkkenløsninger for kundene, som kommer fra hele regionen.

I Elons største satsning noensinne, åpnet den nye kjøkkenavdelingen 1. desember i fjor, og Eva Merethe forteller at de har kommet veldig godt i gang. 

– Vi har hatt kunder fra Røros, Glåmos, Ålen og har begynt å få noen fra Tolga og områdene rundt der også, sier Eva Merethe, – Vi har levert ganske mange kjøkken til nå.

Kjøkkentrender
Kjøkkendesigneren forteller at det for tiden er populært med svarte kjøkkeninnredninger, men det er også andre populære trender innen kjøkkeninnredning.

Et eksempel er matte overflater, gjerne i kombinasjon med treverk og naturstein. – Enkle speildører kommer også tilbake, forklarer Eva Merethe.

I tillegg til kjøkkenløsninger, satser Elon på å tilby det meste til baderom, vaskerom, garderober og oppholdsrom.

– Nå tilbyr vi det meste, fastslår Vikhagen. -Et TV-møbel som matcher kjøkkenet er ikke så dumt nå som husene og leilighetene ofte er mer åpne enn før. 

Tilpasset den enkelte
Noe av jobben går ut på å reise hjem til kundene for å tilpasse løsninger. Tidligere jobbet Vikhagen i Trondheim, og da var det ikke alltid like enkelt å gjennomføre hjemmebesøk, men etter at hun kom til Røros er det noe hun prioriterer i større grad. 

– Det synes jeg er fint, da får jeg bli kjent med kunden på en litt annen måte. Det er enklere å finne ut hvilken type kjøkken man skal tilby, når man får tatt en uformell prat og sett hvilken stil de har hjemme, sier Vikhagen.

 – Jeg tar med meg penn, papir og lasermåler, så tenker jeg høyt sammen kundene om mulige løsninger og hører litt hva de tenker selv. Sammen finner vi en løsning som jeg tegner når jeg er tilbake i butikken. Når kundene i ettertid kommer på møte i butikken for å se på tegningene, kan vi virkelig begynne å leke oss litt mer med planene, flytte på ting, leke med farger og materialer.

Røros Dyreklinikk – Et bredt lokalt tilbud

Annonsørinnhold: Røros Dyreklinikk utfører en rekke tjenester fra helsekontroller og utredninger til større operasjoner, i tillegg tilbyr de kundene både veterinærkiropraktikk, akupunktur og atferdsterapi. I lokalene i Veksthuset har klinikken dessuten en fullverdig dyrebutikk.

– Behandlingstilbudet på lille Røros begynner å bli ganske stort, medgir daglig leder for Røros Dyreklinikk, Ida Mari Devle, som tok over som daglig leder i 2022 etter å ha arbeidet som dyrepleier i klinikken siden 2018.

Med to autoriserte dyrepleiere, klinikkassistent samt veterinærkiropraktor, akupunktør og atferdsterapeut, har dyreklinikken et bredt behandlingstilbud.

Dyrebutikk
Ved siden av behandlingstilbudet, finner du også en dyrebutikk i lokalene. 

– Her finner du det meste innenfor fôr, godbiter, diverse utstyr både til hund, katt, kanin og gnagere. Vi har også 

medisinsk fôr. Vi har også et samarbeid med Stensaas Reinsdyrslakteri, som har lokalproduserte godbiter som vi selger i butikken.

God tid til hver kunde
Klinikken blir mye brukt av hyttefolk, som gjerne legger årlige rutinebehandlinger av kjæledyrene til de er på Rørosbesøk. 

– Ofte er det nok fordi det er mer stress i byen, du må ta deg fri fra jobb og kanskje reise langt,  og vi vet at her på Røros så er det en litt roligere atmosfære enn det kanskje err på de store dyresykehusene i Trondheim, sier Devle, og legger til at hun har inntrykk av at mange setter pris på at du ikke får det samme rushet her som de kanskje gjør i byen. 

Ida Mari sier at noe av det hun setter mest pris på med klinikken er å kunne ta seg god tid til hver enkelt kunde.

– Litt av det vi jobber for er å ta seg tid til hver enkelt. Det skal ikke være sånn at det handler om å komme seg inn og ut igjen så fort som mulig. Når du kommer inn så skal du få tid til å stille de spørsmålene du har, sier Ida Mari, og tilføyer at hun tror dette er noe kundene setter pris på med klinikken.

Velkommen innom!

En grønnere (og rimeligere) jul

Økonomien har endret seg denne høsten og vi går en vinter i møte der mange har behov for å stramme inn på julehandelen. Det kan by på utfordringer, men for miljøet er det en god nyhet. For det betyr antagelig at enda flere av oss går for gjenbruk når vi skal pynte til jul og finne gaver til familie og venner.

Annonsørinnhold: Vi er i en hektisk handleperiode, med innkjøp av mat, pynt og gaver, men det betyr ikke at vi må gå på autopilot og gjøre det samme som hvert år. Ved å vurdere litt andre muligheter kan man få til akkurat samme kosen med gjenbruk og rimeligere løsninger.

Positivt med brukte gaver
En undersøkelse som FINN og Norstat gjorde i 2021 viste at stadig flere nordmenn ønsker både å gi og få noe brukt til jul. 32 prosent var positive til å gi brukte julegaver, og nærmere 40 prosent positive til å få brukte julegaver. Hele 35 prosent svarte at de har gitt en brukt gave til jul. Det var en økning på over 30 prosent i forhold til i 2020.

Gaveinnpakning
I julen bruker vi enorme mengder glanset gavepapir. Det kan ikke gjenvinnes fordi det inneholder leire og fargestoff, så det må kastes i restavfallet. Derfor kan du heller bruke avispapir eller gråpapir og pynte opp pakkene med granbar, kongler eller lage dusker av restegarn. Ulltråd eller hyssing kan fint brukes som pakketråd. Gavelapp kan du fikse ved å klippe ut av en pappeske og pynte med litt miljøvennlig glitter fra butikken RørosBarn i Berg- mannsgata.

Matvett til jul – frys det ned i tide
En del julemat har kort holdbarhet. F.eks. kjøttpålegg og leverpostei som man ofte kjøper i store pakker til jul. Det er mye mat som kunne vært reddet (og penger spart) hvis den hadde blitt fryst ned før den ble dårlig. Del det opp i mindre pakker og frys ned, så kan du ta opp litt og litt gjennom jula.

Ikke glem og planlegge noen restemiddager.

Sortering i jula
På julaften lager vi mye avfall. Gavepapir, emballasje fra nye gaver som pakkes opp og tas i bruk. Et godt tips til familier som forbereder seg er å ha poser til både plast, papir og rest tilgjengelig på julaften slik at man orker å sortere. Og du, ribbefettet kan ikke skylles ned i vasken. Det kan du la stå til det stivner og så skrape det ned i matavfallet.

7 gode gavetips

  • Be om ønskelister fra dine nærmeste.
  • Gå sammen flere og spleis på større gaver.
  • Gavekort på hjelp med å fikse noe, til en felles aktivitet eller opplevelse.
  • Finn gaver fra brukt- butikkene i regionen (se fias.no for oversikt over hvor det er bruktutsalg).
  • Lag eller kjøp noe som kan brukes opp. F.eks. mat, godteri, såpe, krem.
  • Gavekort på reparasjon; enten ting du kan tilby å reparere, eller hos en reparatør. Oversikt over reparatører i Fjellregionen finnes på fias.no.
  • Dra på et lokalt julemarked eller julemesse og støtt lokale produsenter med årets julegaver.

God jul fra oss i FIAS!

FIAS – Fjellregionen interkommunale avfallsselskap

Bli kjent med vår hjemmeside og få svar på spørsmål du har om åpningstider, tømmedager, sortering og mer. http://www.fias.no

Hva finns i Funäs?

Historie, fika og 300 km med langrennsløyper er bare noe av det du kan oppleve etter en times kjøretur til Funäs.

Funäsfjellet har mye tilfelles med geografien, floraen og faunaen i fjellregionen på norsk side, men det er mye annet som tyder på at man er over grensen og i et annet land. Trafikkskiltene er det første som forandrer seg. Så slutter dab radioen i bilen å virke og man får nostalgi av å leite etter radiokanaler på FM nettverket. Når den svenske radioverten begynner å prate, er man offisielt i Sverige.  

Å høre et annet språk, se forskjellige varer i hyllene på butikkene er rett og slett refreshing på godt norsk. At utlandet er så nærme glemmer vi kanskje innimellom.

Aktiviteter og opplevelser
Funäsdalsfjellet har mye å by på. Skal man opp i fjellene, ta seg en SPA-behandling eller spise en bedre middag kan det være lurt og ta en overnatting eller to. 

Visste du at det er 300 km langrennsløyper, 6 skiområder for alpint og 610 km med skuterleder i Funäsdalsfjellet? Eller at Fjellnäs og Eriksgården Fjellhotell år etter år blir nominert til Sweden´s best ski boutique hotel? 

Ta også en tur med FunäsGondolen. Med avgang fra Funäsdalen sentrum tar det bare noen minutter til toppen av Funäsdalsberget. Her får du en uforglemmelig utsikt over Funäsdalen og mulighet for å fika.

Foto: Emrik Jansson

Mer enn bare snus og vin
Mange nordmenn som bor eller har hytte i Rørosregionen tar seg en dagstur til Funäsdalen i ny og ne. Det er lettvint når det bare er en time å kjøre fra Røros sentrum. Når man i tillegg kjører gjennom vakkert landskap med fjell, fjellvann og fjellgårder om hverandre, blir kjøreturen en opplevelse i seg selv. 

På tur til Funäsdalen, blir det selvfølgelig litt handling. Her tilbys det mer enn snus, dagligvarer og vin. Butik Flava, Trolltrumman og Härjedalens Byggnadsvård, gir enhver med interesse for interiør og husflid stjerner i øynene. En ikke så godt bevart hemmelighet er keramiker verkstedet og keramikk utsalget Magasinet keramik. Keramiker Åsa holder til rett over veien fra Härjedalens Fjällmuseum og har drevet i 30 år. Hun lar seg inspirere av naturen og småfolket (vetter og tomter) i området.

Keramiker Åsa Cederberg skaper keramikk inspirert av lokal natur.
Foto: Ingvill Kaasin Montgomery

Fika
Mat må man også ha. Svensk fika, eller kaffe med noe attåt, er et must i landet hvor ethvert bakeri og kafé med respekt for seg selv, har ferske kanelbollar eller kanelsnurror. I Funäsdalen har bakeriene Nya Jonssons Konditori og Bakeri og Hemma hos Edith mye godt og by på. Som mange andre ting i Sverige er baksten kjent for oss nordmenn, men litt annerledes enn det vi får kjøpt hjemme. Så da er det bare å handle litt ekstra bakervarer for å få sverigetur-følelsen til å vare litt lengre. 

Ferske kanelsnurror fra Nya Jonssons Konditori og Bageri. Foto: Privat

Historie
Härjedalens Fjällmuseum ligger i hjertet av Funäsdalen. Der får man et innblikk i historien til Härjedalen og grenseområdene mellom Sverige og Norge. De har også utstillinger tilrettelagt for barn. Her møter du fjellbønder, samer og folk i hardt arbeid. Det finnes til stadighet nye program og utstillinger som gir nye perspektiv på livet på fjället. Har man ikke tid til å gå inn i museumsavdelingen, er det en nydelig museumsbutikk og en koselig kafé som kan besøkes. 

Foto: Härjedalens Fjellmuseum

Mopedbil – et nytt fremkomstmiddel

Annonsørinnhold:

Den er utformet som en vanlig bil, har topp hastighet på 45km/t, er registrert som moped på 4 hjul og kan kjøres av 16 åringer og eldre som ikke får kjøre vanlig bil. Mopedbilen er en ny type kjøretøy langs norske veier.

I 2019 ble forskriften for mopedbil førerkort endret, noe som gjør at 16-åringer nå kan kjøre mopedbil. ATVer og UTVer har vært populære fremkomstmiddel for 16 og 17 åringer de siste årene. Nå har de enda et motorisert fremkomstmiddel og velge mellom.

– Mopedbilen er i utgangspunktet billigere og mer komfortabel å kjøre, og det er viktig for mange i denne kundegruppen, sier Roar Nilsen som er salgssjef på Outdoormotor på Tynset. 

Foto: Aixam

Frihet for foreldre og ungdom
Etter mange år med å kjøre poden til skole, venner og på fritidsaktiviteter er det nok mange foreldre som ser en ny frihet i at ungdommen kan komme seg dit de skal selv. I tillegg vil ungdommene få frihet av å komme seg hvor de vil, når de vil.

Det er ikke bare de unge som kjører mopedbil. Eldre som av forskjellige grunner ikke får kjøre bil kan søke om å få mopedlappen og kan dermed kjøre mopedbil. Det å komme seg rundt er viktig for å leve et fullt og selvstendig liv. Når grupper i samfunnet som ikke har muligheten til å kjøre bil, får denne muligheten, øker livskvaliteten for mange.  

Bygg din egen mopedbil
Outdoormotor selger mopedbiler av merket Aixam.

– Aixam er fransk og har laget og solgt mopedbiler i Europa siden 1975, så dette kan de, sier Roar. Aixam tilbyr mopedbiler med en kvalitets dieselmotor fra Kubota. De har elektriske biler også, men den er foreløpig under videreutvikling for å tåle den norske kulden, fortsetter han. At den kommer er det ingen tvil om.

På denne siden kan man bygge sin egen mopedbil. Velger man å sende en forespørsel vil Roar eller en av de andre ansatte, vil da hjelpe til med resten av prosessen fra prøvekjøring, valg av interiør og eksteriør til bestilling.

Billig i drift
Mopedbilen bruker 0,2-0,3 liter på mila, den er enkel og billig å vedlikeholde, derfor er den billig i drift.

– Mopedbilene kommer på mellom 120.000 til 200.000kr og det forventes at de har en høy bruktsalgsverdi i årene fremover, siden det er veldig få brukte mopedbiler å få kjøpt. Mopedbilen har blitt populær og det er nå 4 måneders bestillingstid om du velger å bygge din egen, så her gjelder det å være tidlig ute, sier Nilsen. Samtidig har vi biler i bestilling som er ledige og som kommer i år.

Er du nysgjerrig eller har lyst til å prøve en mopedbil, har Outdoormotor på Tynset demobiler og ekspertkompetanse og svarer gjerne på spørsmål. 

Outdoormotor Tynset har spesialisert seg på motoriserte kjøretøy og selger scootere, ATV/UTV, motorsykler, mopeder, båter, båtmotorer og tilhengere. Nå har de også lagt mopedbil til listen over fremkomstmidler de selger. 

Outdoormotor på Tynset er i dag forhandler av merkene Polaris, Honda, BK Hengeren, Tohatsu, Terhi, Pioner, Alloycraft, Klim, Fxr, Halvarssons med mer.

Røros Dyreklinikk – Hvem er vi?

Annonsørinnhold: Vi er tre veterinærer og to dyrepleiere som holder til i Veksthuset på Røros. Med dette teamet behandler vi kjæledyr inne på klinikken, og produksjonsdyr og hester ute på gårder. På klinikken utfører vi alt fra årlige helsekontroller og klipping av klør, til større, mer avanserte operasjoner og utredninger. I tillegg kan vi tilby både veterinærkiropraktikk og akupunkturbehandlinger for de firbente.

«Tiden går litt saktere på fjellet enn i byen» sies det. Veterinærbesøk kan for mange være stressende. Vi tar oss tid til å bli kjent med deg og dyret ditt, og ønsker at alle skal få et fint besøk hos oss. Kom gjerne innom bare for å hilse på. Gode opplevelser kan gjøre dyret ditt litt tryggere hos veterinæren.

Trygghet er viktig for oss. Du som eier skal føle deg trygg på at vi gjør vårt ytterste for å hjelpe deg og ditt dyr. Det betyr at våre veterinærer og dyrepleiere alltid er faglig oppdaterte. I tillegg til god kompetanse har vi ulike diagnoseinstrumenter som hjelper oss med å gi best mulig behandling.

Dyrepleier Ida utfører tannbehandling på hund. Foto: Røros Dyreklinikk

I butikken vår finner du i tillegg til fôr og godbiter, bånd og seler, leker, og det meste av nødvendig dyreutstyr. Vi har også et utvalg av artikler til hjemmeapoteket. Som hudpleiemidler, fôrtilskudd og utstyr til sårbehandling. 

Bella forsyner seg av snacks-hylla. Foto: Røros Dyreklinikk

Spør oss gjerne om råd om du lurer på noe. 

Veterinær Marit Sødal utfører helsesjekk på hunden Snø.

Oppskriften på den gode
samtalen

En god prat forlenger livet sies det, og hos Jordbærpikene ligger alt til rette for akkurat det. Her kan du møte venner, familie og kjente for cafékos og prat. 

Annonsørinnhold:

Fra det lokale kjøkkenet serveres det mat du blir både blid og sunn av, mat som setter fart på praten.

Plass til alle
Til Jordbærpikene kan du komme om du er alene eller mange, om du vil sitte i sofagruppe eller på langbord. Cafeen har ulike type sitteplasser for ulike behov, og rommer til og med et arbeidsbord med gode arbeidsstoler og stikkontakter, perfekt om du vil jobbe eller studere.

Caféen åpnet dørene tidlig i november, og akkurat nå er det julestemning på menyen. Signaturretten drømmevaffel serveres i juleversjon med marinert ribbe med asiatisk vri, toppet med ertepuré og sprø rotfruktchips. Til å varme deg på kalde førjulsdager anbefaler vi kaffedrikken Spiced Chili Latte. Skulle du ønske deg noe ekstra til kaffen er julekaken Sara Bernard et godt valg.

– Her har vi noe for enhver smak, så lenge den er god, sier daglig leder Mona med et glimt i øyet. Vi har en stor meny for de små også, så her kan hele familien spise. Jeg kan legge til at vi spanderer is på barna til våre barnemenyer, det er populært, sier Mona.

Jordbærpikene har opplevd stor pågang i tiden etter åpningsuken og er stadig på utkikk etter flinke folk til kjøkkenet. 

– Om du har lyst til å prøve deg på kjøkkenet er det bare å stikke innom for en prat, vi trenger alltid dyktige folk. Opplæringen sørger vi for, avslutter Mona, som ønsker alle hjertelig velkommen til mat og prat på Røros sitt lille jordbærsted.

Klikk her for å se menyen vår.

Åpningstider:

Man – Fre: 9 – 20

Lør: 9 – 18

Søn: 11 – 16

Du finner oss i hjertet av Røros, på Domus Kjøpesenter, rett innenfor hovedinngangen i 1. etasje. Kaffen er alltid varm og her har vi god plass. 

Ønsker du å ta med deg maten?  Du kan bestille takeaway i vår nettbutikk https://take-away.jordbarpikene.no/ – husk å velg Jordbærpikene Røros. 

Velkommen inn til oss, vi gleder oss til å se deg ❤️

Mer enn bare et meieri

Annonsørinnhold

Rørosmeieriet har åpne dører hele året, men gleder seg ekstra til å ta imot gjester i sommer. 

I 2019 åpnet Rørosmeieriet egen kafé og butikk for at alle skulle få muligheten til å bli bedre kjent med meieriet og produktene deres. Året etter ble det også tilbudt omvisning til besøkende gjester hvor de fikk lære om og oppleve meieriets unike historie. Her får man bruke alle sansene for å få en bedre forståelse for hvordan produktene til Rørosmeieriet blir til, i takt med naturen.

Rørosmeieriet som er landets eneste heløkologiske meieri, ble startet i 2001 og har i dag 45 ansatte. De sender produkter til alle kanter av landet, og til og med til utlandet. Produktene blir brukt av stjernekokker som ønsker høykvalitets råvarer og nordmenn som har fått øynene opp for kvalitetsproduktene til Rørosmeieriet. 

Omvisning

Meieriet tar daglig med rørosinger, hyttefolk og turister på omvisning, hvor de får lære om hele melkeveien. Det hele begynner med microbene i jorda der kua beiter. De er superheltene i det økologiske kretsløpet. Det er fokus på kua, bønder og selvfølgelig Rørosregionens rike seterhistorie og hvordan den aktivt brukes i utviklingen av produkter. 

Underveis i omvisningen får man se produksjonslokalet hvor man kan følge prosessen fra melk til innpakket produkt. Denne jobben utføres av meieriets ansatte og maskiner. Her ser man håndverk og automasjon side om side. Det er et yrende liv i produksjonen og man får bedre forståelse for all jobben som blir gjort før favoritt-rømmen havner på frokostbordet. 

På slutten av omvisningen får gjestene muligheten til å være med å lage, og selvfølgelig spise, sitt eget meieriprodukt og  det er masse smaksprøver underveis. Omvisningen varer ca en time og passer for voksne og barn over 6 år. I tillegg til privatpersoner, tar de imot skoleklasser, bedrifter, lag og foreninger og andre som ønsker å bestille gruppeomvisning.

Et av høydepunktene på omvisninga er selvfølgelig å lage sitt eget produkt, og spise det. Foto: Marius Rua

Butikken

I butikken kan man kjøpe meieriprodukter. Å tappe sin egen melk på melkeflasker har blitt veldig populært. Da blir melka enda mer miljøvennlig og kortreist. Også er det jo nostalgisk.

En fornøyd kunde fyller Rørosmeieriets melk i egen melkeflaske. Foto: Rørosmeieriet

Ellers kan man finne økologiske og miljøvennlige produkter og minner som passer i hjemmet og som gaver. Et populært produkt er Røros Smør høvelen som er designet av Bjørklund som passer utmerket for å skjære skiver av det kalde gode Røros Smøret.

Varene i butikken kan man også handle på nett.

Kafé

Kaféen byr på enkel kafémat som tjukkmjølksvafler, eplekake, kaffe og økologisk softis produsert på Rørosmeieriet sin fløte. Den er det Hennig Olsen som har laget. Kafévertene Stian og Marte anbefaler gjerne deres hjemmelagde salte karamellsaus som topping. Man kan sitte inne i kaféen eller nyte maten ute i blomsterenga, hvor det er benker og bord.

Rørosmeieriets kokebok

Til meieriets 20 års jubileum i 2021 ble det laget en kokebok der 20 stjernekokker bidro med oppskrifter fordi de er glad i produkter fra Rørosmeieriet. Den kan man få kjøpt i butikken eller i nettbutikken.  

– Vi er ikke bare et meieri, men også en kulturbærer. Så da er det ekstra gøy og viktig å dele det vi vet og kan, sier markeds- og opplevelses leder Hilde Myhren. Vi ønsker rørosinger, hyttefolket og turister velkommen til meieriet i sommer. 

Butikken og kafeen er åpen mandag – fredag 9 – 16
og lørdager fra 9. juli til 6. august 10 – 15

Omvisning kan bestilles her.

Foto: Marius Rua