+ Klart for gjenåpning

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Air Leap setter inn større fly

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Tilgriset tog tas ut av trafikk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Tilbake i full drift fra mandag

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Revidert nasjonalbudsjett trygger flyruta

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Normal togtrafikk Rørorbanen i sommer

Pressemelding fra Bane Nor

I sommer blir det togtrafikk som normalt på de fleste jernbanestrekningene. Unntakene er deler av Østfoldbanen, Drammen- og Spikkestadbanen der det er planlagt nødvendig utbygging, vedlikehold og fornyelse.

Sommerferien 2020 blir for mange annerledes enn tidligere på grunn av koronasituasjonen. Flere er hjemme, og mange planlegger norgesferie. Likevel er vi i Bane NOR nødt til å holde deler av Østfoldbanen og Drammen/Spikkestadbanen stengt også denne sommeren fordi utbygging av Follobanen, Østfoldbanen og vedlikehold på jernbaneinfrastrukturen er planlagt i lang tid. Det er kritisk for fremdriften at vi gjennomfører det slik vi har planlagt. På grunn av kompleksiteten i arbeidet som skal gjøres er det heller ikke et alternativ å stenge på andre tidspunkt i løpet av året.

– Vi trenger sammenhengende arbeidsperioder over flere uker for å kunne utføre komplekse og større arbeidsoppgaver i jernbanesporene og i tilknytning til disse. Sikkerheten til de som jobber, er én av grunnene til at vi er nødt til å stanse trafikken, forklarer Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR.

Å bygge jernbane krever tett samarbeid med flere

Det er mange forhold som påvirker når vi skal stenge en togstrekning. Derfor planlegges de togfrie periodene flere år i forkant, blant annet for å sikre koordineringen av alt arbeidet. Flere aktører er involvert for at tog-, vei- og kollektivtrafikk skal gå så problemfritt som mulig gjennom sommerukene. Det er et puslespill, i samarbeid med tog- og godsselskapene, Vegvesenet, Ruter og ikke minst våre entreprenører og leverandører. Dette er én av grunnene til at det er vanskelig for oss å gjøre om planene på kort sikt.

– Arbeidet som gjøres i løpet av en sommer krever tett samarbeid, både i planleggingsfasen og underveis. Vi jobber med flerårige prosjekter, og for at alt arbeidet som er planlagt skal bli gjennomført, må fremdriften opprettholdes, også på sommeren. Hvis vi skulle utsette arbeidet, får det konsekvenser for utbyggingsprosjektene, og på sikt konsekvenser for forventet bedring av togtilbudet. I motsetning til vei er jernbanen et stivt system med få omkjøringsmuligheter, forklarer Frimannslund.

Gevinsten av sommerarbeidet

Når deler av jernbanen stenger over flere uker, er det for å sikre en mer driftssikker og robust jernbane, samtidig som jernbanenettet bygges ut. Der vi bytter ut gamle spor med nye, vil de reisende kunne oppleve bedre komfort. Togene går stillere, og det vil også de som bor ved jernbanen, kunne merke. Denne sommeren skal vi blant annet på Drammenbanen bytte ut spor fra Lieråsen til Brakerøya, samtidig som vi oppgraderer Lieråsen tunnel. Flere steder skal vi også oppgradere kontaktledningsanlegget. Det betyr at anlegget blir mindre sårbart. Vi ser at det er langt færre feil der hvor vi allerede har modernisert.

For å sikre at våre store utbyggingsprosjekt blir ferdigstilt til planlagt tid, er ukene på sommeren viktig. Blant annet skal den første delen av Ski stasjon, som er en del av Follobaneprosjektet, bygges ferdig i denne perioden. Tog som nå går på østsiden av stasjonen, flyttes over til den nye delen.

Vi holder hjulene i samfunnet i gang i en spesiell tid

På grunn av koronasituasjonen har regjeringen og Stortinget kommet med viktige tiltakspakker for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang, og derfor er det viktig at vi, som samfunnsaktør, bidrar til å opprettholde aktiviteten. I tillegg innebærer pandemien at de som skal reise med tog og buss i sommer kommer til å møte ekstra smitteverntiltak.

– Vi følger rådene fra helsemyndighetene, og har allerede iverksatt smitteverntiltak for de som jobber på jernbanen, for å unngå at de og de reisende skal bli smittet. For å redusere smittefaren på stasjonsområdene har vi forsterket renholdet. Stasjonene Oslo S, Østbanehallen og Nationaltheatret vaskes nå ned, i tillegg til at lokalene desinfiseres med hydrogenperoksid, et middel som er dokumentert effektivt mot koronaviruset. Det blir også satt opp avstandsmerking ved kø-områdene for bussene, sier Frimannslund.

Dikt til hyttefolket

Reiselivssjef Tove R. Martens tyr til lyriske metoder for å takke hyttefolket, med hytte på Røros. Her er reiselivssjefen dikt til hyttefolket.

TIL HYTTEFOLKET

TAKK

Takk for at dere ikke var på hytta
under unntakstilstanden
Takk
for at dere holdt dere hjemme i påska
Takk for at dere la ned en innsats for fellesskapet
når det hadde vært så lett å tenke på seg selv.

Takk
for at dere nå
kommer tilbake
Takk
for at dere handler i dagligvarebutikkene,
i spesialbutikkene
og bruker kaféene som er åpne.

Takk
for at dere bruker de tilbudene som distriktet har.
Takk
for at dere er her.

Vi trenger hverandre.
Også i tida fremover.

Takk.

+ Utvidet flytilbud på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Air Leap utvider

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Korona-veileder for luftfarten er klar

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Nå er veilederen for hvordan flyselskapene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.
– I et langstrakt land som Norge er luftfarten en viktig del av transporttilbudet. Det skal være trygt å reise med fly, og både de reisende og de ansatte skal føle seg trygge for smitte både på i lufte og på bakken. Derfor er det viktig at vi nå får på plass en veileder for luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. – Tydelige anbefalinger for smittevern gjør at flyselskapene kan drive sin virksomhet på en trygg måte overfor de reisende. Derfor kan vi nå endre tiltakene gradvis og kontrollert, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet, og er basert på faglige vurderinger levert av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Luftfartstilsynet. Den gir konkrete råd for hvordan virksomhetene i luftfarten kan sørge for smittevernfaglig drift.

Gode rutiner og hygienetiltak
Et av de viktigste rådene i veilederen er at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme. Videre er det viktig med godt renhold.På flyplasser og under flyreiser er det gode muligheter for å sørge for at de generelle smittevernanbefalingene kan etterleves både før, under og etter reisen. Med gode rutiner vil man redusere bevegelse og kontakt mellom personer.

Ett tomt sete mellom hver passasjer
I flykabinen god utskiftning og filtrering av luften, og det er mulig å begrense kontakten mellom ansatte og passasjerer. Derfor kan helsemyndighetenes generelle anbefaling om minst en meters avstand mellom personer fravikes. Ett tomt sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand, og det samme gjør midtgangen.Det er ikke nødvendig å legge inn ekstra avstand mellom seteradene i flyets lengderetning, på grunn av utskiftning og filtrering av luften, luftstrømmens retning og på grunn av barrieren som seteryggen utgjør. Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.Videre bør rutiner for ombordstigning og ilandstigning planlegges og organiseres godt, for eksempel gruppevis per rad og med god avstand. Bruken av håndbagasje som ikke kan plasseres under setet bør begrenses, og matservering bør unngås, eller maten bør deles ut på forhånd.

Sjekklister for tiltak på flyplassInnsjekkingsautomater, minibanker og selvbetjent bagasjeinnlevering
Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellomautomater/skranker (annenhver)Oppfordre til innsjekk på telefonSett opp hånddesinfeksjon til kunderForsterket renhold på hyppig berørte punkter

Innsjekkingsskranker, serviceskranker og gater
Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom skrankerHolde avstand mellom skranker (annenhver)Montering av pleksiglass for å beskytte ansatteSett opp hånddesinfeksjon til kunderForsterket renhold på hyppig berørte punkter

Heiser, rulletrapper, rullebånd osv
Maks antall passasjererOppfordre passasjerer til å holde avstand (plakater)Forsterket renhold på hyppig berørte punkter

Sikkerhetskontroll, toll, passkontroll
Sikre avstand mellom passasjerer i kø og mellom rekkeneMontering av pleksiglass for å beskytte ansatteSett opp hånddesinfeksjon til kunder før kontrollenForsterket renhold på hyppig berørte punkter

Bagasjeutlevering
Sikre avstand mellom passasjererSett opp hånddesinfeksjon til kunder før bagasjeutleveringForsterket renhold på hyppig berørte punkter

Venteområder
Øk avstand ved å bruke annenhver stolForsterket renhold på hyppig berørte punkter

Kaféer og restauranter
Øk avstand ved å bruke annethvert bordSett opp hånddesinfeksjon til kunderRestauranter må ellers følge krav til virksomheter hvor det serveres matForsterket renhold på hyppig berørte punkterKontantløs/kontaktløs betaling

Butikker og kiosker
Sikre avstand mellom kunderMontering av pleksiglass for å beskytte ansatteSett opp hånddesinfeksjon til kunderForsterket renhold på hyppig berørte punkterKontantløs/kontaktløs betaling

Fellesområder (lekerom, stillerom)
Lekerom bør stengesSikre avstand mellom personer/maks antall av gangenSikre hyppig renhold på hyppig berørte punkterSett opp hånddesinfeksjon

Toaletter
Hyppig renholdBruk papirhåndklær, ikke lufttørkerAngi maks antall inne på toalettet

Ombordstigning og ilandstigning
Sikre god organisering og planleggingLegg inn godt med tid, og utfør ombordstigning/ilandstigning puljevis/radvisFyll opp flyet i rekkefølge slik at passasjerer ikke må kryssehverandrePassasjerer må bli sittende til det er deres tur til å gå ut av flyetSikre avstand mellom passasjerer og mellom passasjerer og ansatteTilby hånddesinfeksjon til passasjerer før påstigning og ved avstigning

Buss til og fra fly
Sikre god organisering og planleggingSikre tilstrekkelig kapasitet for å opprettholde avstand

Sitteplasser i flyet
Passasjerer som ikke er i samme husstand skal sitte på annethvert seteRengjøring av felles berøringspunkter, inkludert setebelter, armlener, bord og annet.

Bagasje på flyet
Begrens bruk av håndbagasje i kabinen som ikke kan plasseresunder setet.

Matservering
Unngå matservering ellerDel ut porsjonert mat og drikke på forhånd eller under påstigningToaletterEt toalett bør reserveres for ansattePassasjerer oppfordres til å bruke nærmeste toalettUnngå køHyppig renhold

Passasjerer med behov for assistanse
Sørg for god håndhygiene før og etter kontakt med den som skal ha assistanseMunnbind vurderes i hvert enkelt tilfelleRullestoler osv rengjøres etter bruk

Spesielt for ansatte
Hold god avstand til passasjerer ved på‐ og avstigningReduser unødvendig kontakt med passasjererOrganisér de ansatte slik at de håndterer ulike deler av kabinenHolde avstand til andre ansatte der det er mulig