På rygg til Mugg (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Air Leap forbedrer rutetilbudet på Røros

Pressemelding fra Air Leap

Økt etterspørsel etter flyreiser gjør at Air Leap fra høsten øker antall fly stasjonert i Norge. Det medfører bedre avgangstider og legger grunnlaget for enda bedre regularitet på flyruta mellom Røros og Oslo. Fra 29. august kommer Røros til å ha et fast stasjonert fly gjennom uken, som også er startdatoen for Air Leaps nye ruteprogram.

Som en del av satsingen i Norge har Air Leap ansatt Lars Hjorth-Johansen som Head of Revenue siden 1. juni. Han jobber sammen med sitt team i Stockholm, hvor han pendler jevnlig fra sin bostedsadresse i Oslo. Samtidig trer han inn som salgs- og markedsansvarlig for Air Leaps norske rutenettverk, hvor han tar med seg erfaringer fra tidligere arbeid i Norwegian og FlyViking.

«Vi har stor tro på vekst i antall reisende til regionen, da den fremstår som en kjent og attraktiv reiselivsdestinasjon i Norge» uttaler Hjorth-Johansen. Air Leap ser næringslivets behov for et effektivt og pålitelig flytilbud, som sikrer fortsatt høy verdiskapning og utvikling, bl.a. i den eksportrettede industrien i Rørosregionen.

«Vi er veldig glade for å få en markeds- og salgskraft i Norge som kan være nærmere markedet og våre gjester. På den måten kommer vi sammen om å utvikle Røros-regionen og få til enda flere møter og opplevelser», sier Jens Harryson kommersiell direktør i Air Leap.

«Røros-ruta er spennende da det nå ligger et uforløst potensial for Air Leap i dette markedet. Ved å styrke rutetabellen med avgangstider som har blitt godt mottatt lokalt er det vår jobb å sikre god regularitet også fremover. Vi jobber nå tett sammen med lokale aktører for å få flere reisende til å teste ut vårt produkt, slik at vi på sikt kan være med å sikre den samfunnsøkonomiske nytten ruta har for lokalsamfunnet», sier Lars Hjorth-Johansen videre.

«Vi er tilfredse med de forbedrede rutetidene, og vi tror det vil betjene majoriteten av markedet på en bedre måte. Nå blir også rutetidene mer gjenkjennbare gjennom hele uka. Samtidig gir et nattparkert rutefly alle ukedager erfaringsvis bedre regularitet» avslutter Lufthavnsjef ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes.

Nattåpent gjennomføres men endringer kan komme (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Det går likar no!

Pressemelding/Sommerrapport fra flyplassen

Pandemien har som kjent vært en krevende fase for luftfarten, så også på Røros. Operatørbyttet i april 2020 medvirket i tillegg til betydelige utfordringer for luftfarten på fjellet.

Med gradvis gjenåpning av samfunnet og endring av myndighetens reiseråd ser vi nå økende passasjertall ved Avinors lufthavn, for flyruten Røros – Oslo.

Det blir igjen lettere å kunne anbefale og markedsføre flyet som en rask, og effektiv reisemåte. Med en pandemi på retur virker f.eks. Osloregionen å boble av reiselyst.

I et nylig møte med Air Leap kan en oppsummere at regularitet og punktlighet er på et minst like bra nivå som før pandemien. – Det er godt å kunne stole på flytilbudet igjen, uttaler Kenneth Ericson, Direktør ved Bergstadens Hotell på Røros.

Air Leap melder at de fra tidligere i vår har fått på plass den mye omtalte sirklingen til landing på rullebane 13 på Røros. Statistikk viser at det har gitt et godt bidrag i forbedringene på regularitet og dermed tilliten til flytilbudet.

Reiselivssjef Tove R. Martens i Destinasjon Røros, som favner om et stort geografisk nedslagsfelt med variert tilbud, fremhever at flytilbudet er sentralt i deres ambisjon om å øke verdiskapningen basert på flere tilreisende fra Østlandet.

Når Air Leap med sin SAAB 340 nå tilbyr noe lavere priser for å tiltrekke seg flere kunder, borger det for økt trafikk – selv om det er langt opp til tidligere høyder.

Salgs- og markedssjef Eivind Biong i Røros Hotell fremhever: – nærheten til Bergstaden er i seg selv en unik mulighet for reiselivet, men regionen må benytte flyplassen for å opprettholde tilbud og aktivitet.

Air Leap lover mer spennende nytt utover sommeren, som de tror vil løfte nytten av flyruten, særlig for næringslivet i regionen.

Det positive møtet med Air Leaps markedsorganisasjon, der aktørene på Røros var tydelige på ønsker og behov, bidrar til å bygge tillit og kunnskap om markedet lokalt.

  • Det går likar no, konstaterer Stasjonssjef Bjørn Klevahaugen i Røros Flyservice og Lufthavnsjef Gudbrand Rognes i kor.

Nå er grensen åpen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Åpner ny historisk vandrerute (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Grønt lys for å rive

Røros idrettslag har fått grønt lys for å rive Litjmoen. Byantikvaren har i møte uttalt at han ønsker at bygningen blir flyttet, men etter plan- og bygningsloven har idrettslaget anledning til å rive bygningen.

Planen er å rive eller flytte det gamle bolighuset, for å gi plass til bygging av et servicebygg. De siste årene har en bobilparkeringsplass gitt gode inntekter, og bobilfolket etterspør et servicebygg. Servicebygget er også tent brukt av de som driver med idrettsaktiviteter i området. Hvordan de to bruksområdene vurderes opp mot hverandre, har betydning for hvordan byggesaken behandles.

I gjeldende reguleringsplan står det at området skal brukes til idrettsbaner med tilhørende bygninger. Et servicebygg knyttet til idrettsaktivitetene er innenfor planen, et servicebygg for bobiler krever omregulering.

+ Giftige materialer fjernet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Sier AtB vil trakassere passasjerer

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Skjebnetid for Rørosbanen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.