Aksjon Raskplukkarn

Lufthavnsjef ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes ber Rørosbedriftene delta i Raskplukkarn 2024 – ja til et triveligere lokalmiljø! Tradisjonen tro har medarbeiderne ved Avinors lufthavn på Røros gjort en liten ryddeaksjon for et triveligere lokalmiljø i dag. Hver vår når snøen forsvinner, dukker det opp mye avfall i vei- og jordekanter. Avinors folk har ryddet søppel langs innfartsveien til flyplassen og ved egen parkeringsplass.

– Orden og ryddighet er generelt viktig på og ved en flyplass.  Ser det ryddigere ut, er sjansen også mindre for at søppel kastes i naturen. Vi oppfordrer bedrifter og organisasjoner til å gjøre en liten ryddeaksjon i sitt lokalmiljø! Husk at brusbokser skal i panteautomaten, ikke i kumagen. Pant den der den hører hjemme, sier Gudbrand Rognes til Rørosnytt.

Kan ikke lengre ta dette for gitt

Årevis har folk strømmet til Røros den tredje uka i februar. Rørosmartnan har blitt en del av den gamle Bergstadens identitet, og denne uka utgjør en stor del av omsetningen for mange i lokalt næringsliv. Siden arrangementet ble revitalisert av Atle Ødegaard og co på 70-tallet har folkefesten vært en selvfølge. Slik er det ikke lenger.

Rørosmartnan fikk seg en skikkelig knekk under og det første året etter pandemien. Da statsminister Jonas Gahr Støre varslet om en million fra staten til arrangementet på onsdag, falt en viktig brikke på plass i redningsaksjonen, som pågår i kulissene.

Martnasgeneral Lillian Sandnes viste det tydelig med sin reaksjon rett etter at statstilskuddet var varslet.

Lillian Sandnes intervjuet av Tore Østby

Den viktigste pilaren i Rørosmartnan er utstillerne. Uten alle de som kommer til Bergstaden for å selge sine varer fra boder i gatene og i martnashallen, er det historiske grunnlaget for arrangementet borte. Utstillerne er også inntektsgrunnlaget for arrangøren. Utstillerne kjøper seg plass, og betaler slik for hele gildet. 

De siste årene har det vært et generasjonsskifte i bransjen. I mange tilfeller har det ikke kommet til noen ny generasjon utstillere, etter at de gamle traverne har gitt seg. Tendensen ble kraftig forsterket under pandemien. Matnasledelsen har sett farevarslene, og satt ned et redningsutvalg. Det er satt i verk tiltak, og tilskuddet fra staten var kanskje det mest usikre kortet i redningsplanen. Ordfører Isak V. Busch har vært spydspissen i arbeidet for å få gjennomslag i Regjeringen.

Isak V Busch intervjuet av Tore Østby

Statsmillionen løser ikke alle utfordringer for Rørosmartnan. Den er med å gi et grunnlag for den store jobben som må gjøres fremover. Bevilgningen har også betydning ut over det rent økonomiske. Bevilgningen er en anerkjennelse av Rørosmartnan som arrangement, og av de som har dette som sitt hovedfokus hver dag på jobb.

Tove Martens intervjuet av Tore Østby.

God start for DAT

Mange fryktet et fall i antall passasjerer, da DAT tok over flyruta mellom Røros og Oslo 1. april. Widerøe har hatt høy status på Røros, og DAT flyr på en måte etter Wirkola. Så langt har dette ikke slått til. DAT har fått en god start, og de første 18 dagene ligger selskapet over budsjett.

Toppledelsen i DAT var også til stede på Røros da åpning av DATs flyrute mellom Røros og Oslo ble markert i går. Øverste sjef nå er Robert Rungholm, som går i sin legendariske far Jesper Rungholm sine fotspor. Robert Ringholm er godt fornøyd med starten.

Robert Rungholm intervjuet av Tore Østby.

Fly på Røros om natta betyr mye

Isak V. Busch har tro på at det vil gå bra for DAT som ny operatør på flyruta mellom Røros og Oslo. DAT har vist at de lytter til lokale innspill, og har innfridd ønsket om nattparkering på Røros. Det betyr at Røros blir basen for ruten, og at besetningene bor på Røros mellom flyvningene. Busch sier nattparkert fly på Røros betyr mye.

Det er også et godt utgangspunkt for god regularitet at flyruta starter på Røros. Morgentåken skaper langt større problemer for landing enn avgang. Flytypen som skal trafikkere ruten nå, har egenskaper som setter færre begrensninger på snølagt rullebane. DAT flyr ruten mellom Røros og Oslo med flytypen ATR 42. Det er et litt større og raskere fly enn Widerøe benyttet på ruta.

Offisiell åpning etter 17 dager

I dag var det offisiell åpning for DATs overtakelse av flyruta mellom Røros og Oslo. Det danske flyselskapet tok over første april, og har fått en god start med mange passasjerer. Mannskapet på flyet satte pris på markeringen, og oppmerksomheten fra media. Kaptein og førstestyrmann fra Litauen og kabin Stuart fra Danmark, bor på Røros nå, siden flyet er parkert på Røros Lufthavn om natta. Røros er dermed base for DAT sine flyvninger mellom Røros og Oslo.

Gjennom årene har det vært flere forskjellige flyselskaper som har fløyet på ruta mellom Røros og Oslo. Widerøe har de fleste og lengste kapitlene i sagaen. Avinors sjef på lufthavna gleder seg til Dets andre kapittel, som er i gang nå.

Overtar flyruta i morgen

I kveld kom et fly fra Lakselv på Røros Flyplass. Flyselskapet Danish Air Transport (DAT) er i ferd med å gjøre seg kjent med Røros Lufthavn, og fra i morgen skal selskapet drifte flyruten mellom Røros og Gardermoen. Flyet som landet i kveld er et ATR 42, og det er et tomotors turbopropfly. Flyet har 48 passasjerseter, og bruker om lag 50 minutter på flyvningen mellom Røros og Gardermoen.

Widerøe har gjort sin siste flyvning på ruten i denne omgang, etter å ha tapt anbudskonkurransen om ruten fra 1. april 2024. Anbudskonkurransen ble vunnet av DAT, som dermed gjør comeback på ruten. DAT fløy mellom Røros og Oslo fra 2009 til 2012 gjennom sitt datterselskap DOT. DAT har sin første ruteflyvning i denne omgang i morgen klokken 12.30. 

Flyet som landet på Røros flyplass i kveld, har allerede tatt av igjen, og er på vei til København. Hovedkontoret til selskapet ligger lengre vest i Danmark, i Vomdrup, som er en liten by vest for Kolding. DAT flyr til destinasjoner i Danmark, Norge, Italia og Tyskland.

Flyet produseres av den fransk-italienske flyfabrikken Aerei da Trasporto Regionale, og det er der forkortelsen ATR kommer fra. Flyprodusenten ble etablert i 1981, og har vokst seg til en betydelig flyprodusent for kommersiell luftfart. Fabrikken har også levert fly til militære formål.

Glad for engasjement for Rørosbanen

Christian Elgaaen er glad for Trøndelag SVs klare råd om å satse på Rørosbanen. Årsmøtet i helga vedtok blant annet en uttalelse om Rørosbanen, «Sats på Rørosbanen nå – det er jernbanens framtid mellom Trøndelag og Østlandet det handler om»:

«Rørosbanen kan bli en moderne jernbane gjennom elektrifisering og etablering av flere og lengre krysningsspor. Dette sammen med en generell oppgradering, nytt togmateriell og et bedre persontogtilbud vil gi Norge to fullverdige og framtidsretta jernbanestrekninger mellom Oslo og Trondheim.»

«Trøndelag SV mener tiden nå virkelig er inne for en prioritering av Rørosbanen i nasjonal transportplan og framtidige statsbudsjetter. Dette er et av de desidert viktigste samferdsels- og klimaprosjekt av stor nasjonal betydning.»

– Dette er jeg veldig fornøyd med, og det sender en tydelig bestilling til behandlingen i Stortinget av nasjonal transportplan denne våren, sier Christian Elgaaen.

Her er en uttalelse som ble vedtatt av Trøndelag SV i helga.:

Sats på Rørosbanen nå – det er jernbanens framtid mellom Trøndelag og Østlandet det handler om
Siden august 2023 har Dovrebanen vært stengt i Ringebu, og eneste sammenhengende
jernbane mellom Trondheim og Oslo har vært Rørosbanen. All godstransport på jernbanen
går nå på Rørosbanen. Dessverre har dette medført et betydelig redusert persontogtilbud på
grunn av for få og korte krysningsspor på Rørosbanen.

Behovet for oppgradering av Rørosbanen er helt avgjørende for å sikre togforbindelsene
mellom Trøndelag og Østlandet. Mer ekstremvær som uværet «Hans» vil fortsette å skape
problemer for togtrafikken mellom nord og sør i landet. Da er det viktig at vi sikrer to
moderniserte togstrekninger mellom Trøndelag og Østlandet.

Transportetatene uttaler i brev til Samferdselsdepartementet i oktober at «KVU Green
anbefaler at det startes med tiltak for delelektrifisering av Nordlandsbanen, men i lys av
behovet for redundans kan det være aktuelt å begynne med Rørosbanen.» En oppgradering
av Nordlandsbanen er også viktig, men dersom vi ikke har fungerende togforbindelse videre
sørover fra Trøndelag hjelper det lite. Derfor må modernisering av Rørosbanen gjennom
elektrifisering og utbygging av flere og lengre krysningsspor nå gis topp prioritet.

En skikkelig opprustning og satsning på Rørosbanen er mulig, og må skje nå. Det vil binde
landet vårt bedre sammen og bidra til mer transport av personer og gods, lavere
klimagassutslipp og bedre trafikksikkerhet på veiene. Den nasjonale beredskapen blir styrket
av et kraftig løft for Rørosbanen.

Rørosbanen kan bli en moderne jernbane gjennom elektrifisering og etablering av flere og
lengre krysningsspor. Dette sammen med en generell oppgradering, nytt togmateriell og et
bedre persontogtilbud vil gi Norge to fullverdige og framtidsretta jernbanestrekninger mellom
Oslo og Trondheim.

Trøndelag SV mener tiden nå virkelig er inne for en prioritering av Rørosbanen i nasjonal
transportplan og framtidige statsbudsjetter. Dette er et av de desidert viktigste samferdselsog klimaprosjekt av stor nasjonal betydning.


Forslagsstillere: Hilde Danielsen, Christian Elgaaen og Lars Haltbrekken

Klar for finale

I kveld kjemper Sara Sandnes fra Røros for en norgesmestertittel i NM for reiselivslærlinger i Stavanger. NM arrangeres for syvende gang og stedet er Jåttå videregående skolen Stavanger. Arrangør er Lærlingekompaniet. Sara Sandnes er lærling ved Scandic Bakklandet i Trondheim.

Hun var en av seks deltakere, som gikk videre fra semifinalen i går kveld. Lærlingene blir testet i teori og i praktiske øvelser som gjestebehandling og førstehjelp.

Arbeisplasser også etter at tårntjenesten flyttet

Flytrafikken på Røros lufthavn styres nå fra et kontrollsenter i Bodø. Røros var nummer seks av de 15 lufthavnene som drives fra det samme tårnsenteret i Bodø. Masten som er satt opp ved flystripa er 29 meter høy og inneholder avansert teknologi som gjør fjernstyring mulig. Etter at masta kom, er det ingen flygeledere på Røros Lufthavn, og de som arbeider der, har andre arbeidsoppgaver.  Det er stor aktivitet på flyplassen, og nå søker flyplassjef Gudbrand Rognes etter en ny medarbeider.

Magisk værmelding for julemarkedet

Ifølge yr.no avløses kulda vi har hatt så langt i vinter av langt mildere klima på torsdag. Rett før åpningen av Julemarkedet på Røros 2023 kommer temperaturen til å stige fra -25 til -3 på få timer, og gjennom hele julemarkedet blir temperaturen liggende på det nivået. I hele perioden er det meldt oppholdsvær, og så å si vindstille. Julemarkedgeneral Lillian Sandnes er svært begeistret for Yrs værmelding.

Yr.no varsler heftig temperaturstigning