Stabil smittesituasjon i Rørossommeren

Pressemelding fra Røros kommune

Rørossommeren er godt i gang, og det yrer av turister og andre gjester i de sommerpyntede gatene. Etter måneder med til dels stengte dører, er det igjen godt besøk på restauranter og overnattingssteder. “I månedsskiftet juni-juli hadde vi noen smittetilfeller blant våre innbyggere, de fleste med utgangspunkt i utbruddet i Holtålen. Med et godt samarbeid med nabokommuner, god innsats fra innbyggere, involverte virksomheter og samfunnet forøvrig klarte vi å ringe inn smitten slik at Røros igjen har en stabilt lav smitte,” sier kommunedirektør og leder for kriseledelsen Kjersti Forbord Jensås.

“Røros er avhengig av reiselivsnæringen, og det var helt avgjørende å lykkes med å slå ned denne smitten for å sikre at Røros kan ta imot tilreisende i fellesferien. Det kan vi nå”, sier Forbord Jensås.

Lav smitte

På tross av mange tilreisende både sommer og vinter, har Røros klart å holde smitten i samfunnet veldig lav. Mange innbyggere blir usikre når de ser at gatene og butikkene igjen fylles. “For kriseledelsen er det en vedvarende balansegang å vurdere tiltak for å hindre smitte og samtidig legge best mulig til rette for at næringsaktører skal kunne opprettholde virksomheten, folk skal kunne gå på jobb og barn og unge skal bli minst mulig påvirket av pandemien.

Røros er en kjent destinasjon med mange arrangementer som trekker mange mennesker. Dette gjør slike vurderinger spesielt utfordrende”, sier kommunedirektøren.

Ta gode smittevernvalg

Men for å lykkes med å holde lav smitte over tid, er det mest avgjørende at innbyggere og tilreisende faktisk tar gode smittevernvalg. Likevel, på tross av god smittehygiene, kan enkeltpersoner være uheldige og bli smittet. Ved å stille opp for hverandre og teste oss ved de minste tegn på luftveissymptomer, er sjansene mye bedre for å stoppe smitten før det utvikler seg til å bli et utbrudd.

Den langsiktige løsningen ligger i en høyest mulig vaksinegrad. “Legg best mulig til rette for at du kan ta imot tilbud om vaksine så snart dette kommer. Da gir du et viktig bidrag til fortsatt lav smitte i Røros og regionen som vi er en del av”, avslutter kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

Samarbeid skaper glede og nye muligheter

Pressemelding fra Femundløpet/MUSH Synnfjell

Det begynte med en utvidelse av mulighetene i MUSH Synnfjell, slik at løpet i 2022 gir muligheter for kvalifisering til Femundløpets lengste distanse, F650. I 2022 som en pilot, erfaring vil vise om MUSH Synnfjell EXTRA (400 km) vil stå på programmet også i årene som kommer. Vi tror det. 

Vi tar nå skrittet videre og etablerer et mer overordnet samarbeid. Samarbeidet vil handle om å teste ut tekniske løsninger i forbindelse med løpsgjennomføring og det handler om gjensidig markedsføring. Flere spennende nyheter kan komme. 

Å være løpsarrangør kan oppleves som en ensom oppgave. Man opererer i sin egen boble og tenker på «sitt». Et samarbeid mellom to løpsarrangører kan frigjøre krefter og skape nye tanker. Og ikke minst vil samarbeid være inspirerende og bidra til mer glede. Aktiv bruk av hverandres erfaringer vil stå sentralt i samarbeidet mellom Femundløpet og MUSH Synnfjell. 

Begge løp har synliggjøring av hundekjøringssporten høyt på agendaen. Et tett samarbeid vil derfor gi enda større muligheter for å vise fram hva hundekjøring har å by på av naturopplevelser og samspill mellom menneske og hund. Rekruttering handler mye om at flere får sett hundekjøring på nært hold og blir nysgjerrige på fellesskapet og gleden hundekjøring gir.

Med MUSH Synnfjell sine tre løp tidlig i januar, Femundløpets fire distanser tidlig i februar og Villroa Race i slutten av mars er grunnen lagt for en lang periode med synliggjøring av hundekjøringens mange aspekter. Mulighetene som ligger i dette skal utforskes og utnyttes til det beste for hundekjørersporten. Sammen kan skape og få vist fram mer.

En nærkontakt bekreftet smittet

Pressemelding fra Røros kommune:

En innbygger i Røros er bekreftet smittet med Covid-19. Personen er nærkontakt av et tidligere smittetilfelle knyttet til utbruddet i Holtålen. Personen har ingen andre nærkontakter i Røros, og har oppholdt seg i karantene.

Det er totalt 9 smittede i Røros nå.

Husk å ta gode smittevernvalg i hverdagen

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Ha rene hender og hold 1 meter avstand til andre
  • Test deg ved minste mistanke om smitte

Hold deg oppdatert om situasjonen

Nasjonale råd og regler

Gjennåpningsplanen

Informasjon om koronasituasjonen og tiltak fra Røros kommune

Air Leap forbedrer rutetilbudet på Røros

Pressemelding fra Air Leap

Økt etterspørsel etter flyreiser gjør at Air Leap fra høsten øker antall fly stasjonert i Norge. Det medfører bedre avgangstider og legger grunnlaget for enda bedre regularitet på flyruta mellom Røros og Oslo. Fra 29. august kommer Røros til å ha et fast stasjonert fly gjennom uken, som også er startdatoen for Air Leaps nye ruteprogram.

Som en del av satsingen i Norge har Air Leap ansatt Lars Hjorth-Johansen som Head of Revenue siden 1. juni. Han jobber sammen med sitt team i Stockholm, hvor han pendler jevnlig fra sin bostedsadresse i Oslo. Samtidig trer han inn som salgs- og markedsansvarlig for Air Leaps norske rutenettverk, hvor han tar med seg erfaringer fra tidligere arbeid i Norwegian og FlyViking.

«Vi har stor tro på vekst i antall reisende til regionen, da den fremstår som en kjent og attraktiv reiselivsdestinasjon i Norge» uttaler Hjorth-Johansen. Air Leap ser næringslivets behov for et effektivt og pålitelig flytilbud, som sikrer fortsatt høy verdiskapning og utvikling, bl.a. i den eksportrettede industrien i Rørosregionen.

«Vi er veldig glade for å få en markeds- og salgskraft i Norge som kan være nærmere markedet og våre gjester. På den måten kommer vi sammen om å utvikle Røros-regionen og få til enda flere møter og opplevelser», sier Jens Harryson kommersiell direktør i Air Leap.

«Røros-ruta er spennende da det nå ligger et uforløst potensial for Air Leap i dette markedet. Ved å styrke rutetabellen med avgangstider som har blitt godt mottatt lokalt er det vår jobb å sikre god regularitet også fremover. Vi jobber nå tett sammen med lokale aktører for å få flere reisende til å teste ut vårt produkt, slik at vi på sikt kan være med å sikre den samfunnsøkonomiske nytten ruta har for lokalsamfunnet», sier Lars Hjorth-Johansen videre.

«Vi er tilfredse med de forbedrede rutetidene, og vi tror det vil betjene majoriteten av markedet på en bedre måte. Nå blir også rutetidene mer gjenkjennbare gjennom hele uka. Samtidig gir et nattparkert rutefly alle ukedager erfaringsvis bedre regularitet» avslutter Lufthavnsjef ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes.

Nå har Sametingets valgmanntall over 20 000 personer registrert

Pressemelding fra Sametinget:

Sametinget er nå ferdig med godkjenning av de som har meldt seg inn i valgmanntallet før høstens valg. De siste offisielle tallene viser at det er registrert 20 005 personer i valgmanntallet, en økning på 3047 nye velgere.  De siste tallene viser også at det er tre valgkretser som vokser og en krets som har nesten ingen økning.

Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) er fornøyd med de siste tallene og at stadig flere velger å melde seg inn i manntallet.

-Det er positive nyheter at valgmanntallet vokser.  Tallene viser at Sametinget er viktig for den samiske befolkningen, sier plenumsleder Tom Sottinen. 

Det er tre valgkretser som skiller seg ut og hvor man har hatt mest innmeldte.  Nordre valgkrets har en økning på 494 innmeldte og Gáisi har en økning på 501 innmeldte. Valgkretsen Sør-Norge øker mest, med 1635 innmeldte siden valget i 2017.   Ávjovárri valgkrets har lavest økning, med kun sju (7) innmeldte. 

Også velgere i ungdomskategorien holder seg stabilt og har nesten ikke hatt økning siden valget i 2017.  223 personer i aldersgruppen 18-19 år har nå meldt seg inn i valgmanntallet.  I 2017 var det 218 innmeldte.  

-Det er bra at samiske ungdommer engasjerer seg i valget.  De unges stemmer er viktige stemmer ved alle valg, sier Sottinen. 

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget, mandag 13. september 2021.  Sametinget er delt inn i sju samiske valgkretser, og alle som er skrevet inn i Sametingets valgmanntall pr. 30.06.21 kan avgi stemme ved sametingsvalget.  Totalt 39 representanter velges til Sametinget.  

Midt-på-sommeren-glede på Røros bibliotek

Pressemelding fra Røros bibliotek:

Røros bibliotek kan melde om at selveste forfatter Tore Renberg kommer på besøk, midt på sommeren. 

Renberg skal feriere på Røros og lurte på om det gikk an å ha en forfatterkveld på biblioteket når han først var her. Dette var et tilbud biblioteksjef Ellen Vibeke Solli Nygjelten ikke kunne si nei til, ferie eller ei. Mandag 19. juli kommer han og skal fortelle om boka «Tollak til Ingeborg», en bok han fikk den gjeve bokhandlerprisen for. Tollak er en stribukk av en type, selv om han kaller seg selv for en kjærlighetens mann. Solli Nygjelten oppfordrer til å komme og bli bedre kjent med både Tollak og Renberg. Det er begrenset antall plasser og billetter må forhåndsbestilles.

Røros er tilbake til den nasjonale gjenåpningsplanen

Pressemelding fra Røros kommune:

I forlengelsen fra utbruddet i Holtålen ble det påvist covid-19-smitte hos innbyggere i Røros. I tillegg ble det påvist smitte hos 2 personer der det så langt ikke har vært mulig å finne smittekilden. I går ble det påvist smitte hos en ny person, men dette er en kjent nærkontakt som allerede er i karantene.

Kommunen har mottatt svar på alle tester tatt til og med lørdag, og Røros har ikke nye smittetilfeller ut over allerede kjente nærkontakter siden onsdag i forrige uke. Antall smittede i Røros er nå 8, hvorav 1 ikke er bosatt i kommunen.

Tilbake til nasjonale anbefalinger

“Mandag formiddag vurderer kriseledelsen situasjonen som oversiktlig”, sier leder for kriseledelsen kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Risikonivået settes igjen til 1. Og med dette går Røros tilbake til anbefalinger i tråd med den nasjonale gjenåpningsplanen.

“Vi takker alle for den gode felles innsatsen for å stoppe smitten i kommunen vår, og ønsker alle mange fine sommerdager – med lavest mulig smitte i samfunnet”, avslutter Kjersti Forbord Jensås.

Husk å ta gode smittevernvalg i hverdagen

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Ha rene hender og hold 1 meter avstand til andre
  • Test deg ved minste mistanke om smitte

Kriseledelsen setter pris på at både innbyggere, besøkende og næringslivet har fulgt opp den sterke anbefalingen om bruk av munnbind. Nå går Røros også her tilbake til nasjonale anbefalinger, bruk munnbind når en meter avstand ikke kan overholdes.

Mer informasjon

Status smitte i Røros lørdag 10. juli kl 12

Pressemelding fra Røros kommune:

Røros kommune har mottatt svar på alle tester tatt til og med torsdag. Samtlige tester er negative, og vi har ingen nye smittetilfeller siden onsdag kveld. Totalt er 6 personer smittet. I dag har 30 personer meldt seg til testing. De nærmeste dagene er viktige for smittesituasjonen i kommunen.

Nattåpent

I går arrangerte Røros Handelsstand Nattåpent 2021. Kriseledelsen hadde tett dialog og et veldig godt samarbeid med arrangørene i forkant, og det ble gjort en del justeringer av det opprinnelige programmet for å minimere smittefaren. De fleste butikkene fulgte oppfordringen fra kriseledelsen om å innføre påbud om munnbind i egne lokaler. Dette ble gjort på en forbilledlig måte med kreative og hyggelige plakater.

Handelsstandsforeningen melder i dag om et vellykket Nattåpent 2021. Det var vesentlig færre besøkende i år enn i 2020, og omsetningen er betydelig redusert. Likevel meldes det om at handelsstanden er godt fornøyd, omstendighetene tatt i betraktning.

Bruk munnbind

Kriseledelsen anbefaler sterkt at alle til en hver tid bruker munnbind innendørs på offentlig sted bortsett fra når man spiser og drikker. Utendørs gjelder de nasjonale rådene, og munnbind skal brukes der du ikke kan overholde 1 meter.

Test

Vi har fortsatt ikke oversikt over smittekilden til de to smittede på Kaffestuggu. Vi oppfordrer derfor fortsatt alle som har vært på Kaffestuggu i perioden 29.6. til 6.7. om å melde seg til testing. Alle må ha en lav terskel for å teste seg ved symptomer på luftveisinfeksjon.

Her kan du bestille time for testing.

Dersom det ikke kommer vesentlig ny informasjon utover dagen, kommer kriseledelsen i Røros kommune med ny oppdatering søndag formiddag.

Status smitte i Røros 9/7 kl. 15

Pressemelding fra Røros kommune:

Røros kommune har mottatt 126 negative tester fra i går.  I dag har vi testet 70, og vi venter fortsatt på mange testsvar. De neste dagene er viktig for smittesituasjonen i kommunen.

Bruk munnbind

Kriseledelsen anbefaler sterkt at alle til en hver tid bruker munnbind innendørs på offentlig sted bortsett fra når man spiser eller drikker. Utendørs gjelder de nasjonale rådene, og munnbind skal brukes der du ikke kan overholde 1 meter. I gata der mange samles er dette ekstra viktig.

Test

Testresultatene er oppløftende, men testing fremover er viktig. Testingen på lørdag og søndag foregår på Røros legesenter.

Vi oppfordrer fortsatt alle som får symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Da kan vi raskere stoppe spredning av smitten og sørge for en god sommer i Røros. Her kan du bestille time for testing.

Følg smittevernrådene

Vi fraråder reiser inn i områder med utbrudd og mye smitte – rådet er generelt og gjelder alle områder med utbrudd gjennom sommeren.

I tillegg er det viktig å:

  • holde avstand til andre
  • ha rene hender
  • bli hjemme hvis du er syk