Test deg hvis du har vært i, eller hatt besøk fra, Nordre Follo eller nabokommunene

Pressemelding fra Røros kommune

Vi ber alle som har besøkt Nordre Follo eller nabokommunene i løpet av de siste 14 dagene om å teste seg, og ha få nærkontakter. Det gjelder også alle som har hatt besøk fra disse kommunene i samme periode. Det ble i helga kjent at det er et utbrudd av den muterte virusvarianten i Nordre Follo, og at viruset kan ha spredd seg til kommunene rundt:

 • Nordre Follo
 • Oslo
 • Enebakk
 • Ås
 • Vestby
 • Nesodden
 • Indre Østfold
 • Moss
 • Frogn
 • Våler

Har du symptomer kan du teste deg i helga

Har du vært i disse områdene OG har symptomer kan du kontakte legevakten på telefon 116 117. Du vil da få time til testing i helga.

Vi har ikke faste tidspunkter for testing i helgene, men tilbyr testing på helgedager gjennom legevakten, for personer som får symptomer i løpet av en helg.

Personer uten symptomer skal teste seg fra mandag

Alle andre som har vært i, eller hatt besøk fra, de ti kommunene over oppfordres til å bestille tid for testing. Første mulighet er mandag, og du kan selv bestille time allerede nå.

 • Bestill time selv via nett
 • Hvis du ikke kan bestille time via nett, kan du bestille time ved å ringe koronatelefonen: 72 41 94 80 – tastevalg 1. Telefonen er åpen mandag til fredag fra 09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00.

Innbyggerne i Røros har vært flink til å teste seg

Rørosbefolkningen har gjennom hele pandemien vært flinke til å teste seg – det er kjempebra. Nå ber vi folk om å fortsette den linja, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås og kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad. Det muterte viruset sprer seg raskt, og tidlig testing er helt avgjørende for å oppdage og begrense at viruset sprer seg.

Er du i målgruppen vil vi også at du har få nærkontakter fram til testsvar foreligger.

Her finner du tiltak og informasjon om koronasituasjonen fra Røros kommune

Teststasjonen har fått offisielt navn: Vauldalen teststasjon

Pressemelding fra Røros kommune

Teststasjonen som nå har vært i drift i to dager, har fått offisielt navn av Helsedirektoratet: Vauldalen teststasjon.

Vi har evaluert drifta tett siden åpninga, for å sikre funksjonelle lokaler og optimal plassering, og fredag har vi flyttet teststasjonen fra butikklokalet til leilighet 28. Vi vil fortsatt ha en kontinuerlig evaluering av drifta i uken som kommer.

Vil sikre byggeklare tomter

Pressemelding fra Røros Tomteselskap as

Styret i Røros Tomteselskap, med halvparten nye styremedlemmer og halvparten erfarne medlemmer, har lyst til å synliggjøre noe av det vi tenker, og noe av det vi ønsker å gjøre.

Det siste halve året har det vært skrevet og ment mye om mangel på byggeklare tomter i Røros Kommune. Røros tomteselskap sitt ansvar, selskapets oppgaver og rolle har vært gjenstand for diskusjon.

I likhet med de som har ytret seg og ganske sikkert mange andre, så er også styret i Røros Tomteselskap genuint opptatt av at Røros kommune skal ha mange nok tilrettelagte tomter. Unge voksne med røtter her vil hjem, og mange andre finner Røros som et attraktivt bosted. Attraktive tomteområder som møter aktuelle tilflytteres behov, er et viktig virkemiddel – i en sak hvor alt henger sammen med alt. 

Røros Tomteselskap AS eies av Røros Kommune og Rørosbanken. Tomteselskapet sin oppgave er å klargjøre infrastruktur for bygging i arealer som er avsatt til boligbygging i Røros kommune. I dag finnes byggeklare tomter på Glåmos og i Galåen. Det finnes dessverre ingen i Røros sentrum. Før ny kommunedelplan for sentrum vedtas så finnes det ikke avsatte egnede arealer til boligformål i Røros sentrum. Arealet som i eksisterende plan er avsatt i Gjøsvika (oversiden av Hyttskrivarveien) har vist seg å ikke være egnet for boligbygging, etter nærmere ettersyn av kommunen. Dårlige grunnforhold.

Tomteselskapet ble kjent med situasjonen for det avsatte området i Gjøsvika for ett års tid siden. Vi startet da et privat planforslag på et annet område i Gjøsvika. Dette området er under behandling nå og vi håper det kan stå klart i løpet av 2021. I tillegg er vi i startgropa med andre private planforslag på andre områder i Røros sentrum. Dette er krevende prosesser, da det i utgangspunktet ikke er arealer som er avsatt til boligformål i kommunedelplan for sentrum. Vi må følge lover og regler, men være proaktive i å se mulige løsninger.

Vi vil bidra til at vi unngår å havne i en situasjon hvor vi opplever samme mangel på byggeklare tomter i kommunen, som det vi gjør i dag. For å sikre det så legger vi opp til en god dialog og et tett samarbeid med Røros Kommune og andre sentrale samarbeidspartnere.

I 2021 så skal Røros Tomteselskap jobbe med

 • Å oppdatere selskapets vedtekter slik at de tjener dagens behov bedre
 • Forme og iverksette en enkel strategi som skal sikre en kontinuerlig tilgang av byggeklare tomter i Røros Kommune. Røros tomteselskap har ingen administrasjon og en strategi vil være et viktig verktøy for å sikre kontinuitet og kvalitet i styrets arbeid.
 • Å få behandlet flere planforslag, som forhåpentligvis kan sikre at vi får byggeklare tomter i Røros sentrum og Røros kommune så raskt som nødvendige prosesser tillater det.

Mvh

Styret i Røros Tomteselskap

Avlyser Femundløpet 2021

Pressemelding fra Femundløpet

Helsedirektoratet sier nei til Femundløpet

Helsedirektoratet har besluttet at årets Femundløp ikke kan avholdes som planlagt. 

Kommunelege i Røros og Holtålen, Anne-Lajla Westerfjell Kalstad sier at de har hatt tett kontakt med Femundløpet, og at det er gjort et svært godt arbeid gjennom hele prosessen som ikke kunne vært gjort annerledes.

– Helsedirektoratet ønsker ikke store arrangementer, eller arrangementer i det hele tatt der folk må reise og flytte seg, og hvor det samles folk fra ulike kommuner, og årets løp anbefales derfor avlyst, opplyser Kalstad. Hun sier Folkehelseinstituttet også var enige i at smittevernarbeidet som er gjort er godt og forenlig med en gjennomføring.

– Vi som er kommuneleger har gjort mange vurderinger i forhold til det smittevernmessige, og mener det skal være mulig å gjennomføre. Det kom nye nasjonale føringer på mandag, og etter det har vi måttet jobbe oss inn i det juridiske i det. Vi sendte en henvendelse til Fylkeslegen om hvordan de nye retningslinjene skal tolkes, hvorpå disse ble sendt videre til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet sier at de ikke ønsker at arrangementer avholdes, da det ses en økende tendens til mutert virus i Norge. Pandemien er i en god utvikling, og tallene synker for hver dag, men det er veldig usikkert med de muterte virusene. Får disse grep, kan pandemien løpe løpsk. Anne-Lajla Westerfjell Kalstad. 

Daglig leder Jon Anders Kokkvoll sier beslutningen er vond, men at styret og organisasjonen tar Helsedirektoratets beslutning til etterretning. 

– Jeg har på vegne av styret og ut i organisasjonen kommunisert at vi forholder oss til helsemyndighetenes råd. Det har vært forbilledlig hvordan vi har jobbet med kommunene, og nå må vi se på mulighetsrommet vi har. Vi jobber med å se alternativer til et tilsvarende eller lignende løp på et senere tidspunkt i vinter, understreker Kokkvoll.

– For oss som organisasjon er dette en stor nedtur, men det er det også for alle deltakerne som har brukt utallige timer på trening og forberedelser. Det er lagt ned enormt mye ressurser for deltakerne gjennom mange år, og særlig det siste året mot det som skulle blir det råeste hundeløpet i Europa på lang tid.

– Vi har hele tiden spilt på et godt lag med de kommunale myndighetene, Statsforvalteren og opp mot Helsedirektoratet, og vi forholder oss til deres avgjørelse. Som en ansvarlig organisasjon så forholder vi oss til det, sier Kokkvoll. 

President Siri Barfod i Norges Hundekjørerforbund er også lei seg for at Femundløpet må avlyses. 

– Dette viser hvilken vanskelig situasjon idretten står i i disse dager, og jeg vil gjerne gi honnør til løpsledelsen og Femund Trekkhundklubb for hvordan dette har vært forberedt. Jeg skjønner at det er en tung avgjørelse, men det jeg blir glad for å høre er positiviteten apparatet rundt viser, og ønsket om å jobbe for å rede grunnen for morgendagens idrettshelter og morgendagens løp. Et slikt løp løftes av utrolig mange hender, understreker Barfod.

Nasjonalt skjenkeforbud opphører fra midnatt natt til fredag 22. januar

Pressemelding fra Røros kommune

Natt til fredag 22. januar opphører det nasjonale skjenkeforbudet. Vi følger de nasjonale reglene i Røros kommune.

Nasjonale regler som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar:

 • Skjenkestopp ved midnatt.
 • Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00.
 • Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Les mer om endringen på Helsedirektoratet.no

Tre gode råd for smittevern når du skal på kafé og restaurant

 • Ha rene hender – bruk håndsprit
 • Hold avstand til andre gjester
 • Registrer deg via QR-koden for gjesteregistrering – du finner den på alle serveringssteder i Røros

Informasjon om koronasituasjonen i Røros

Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Pressemelding fra Røros kommune

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Hvordan fungerer løsningen?

Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte.
Brukerne logger seg inn på portalen, fyller ut og sender inn bekymringsmeldingen. Løsningen vil deretter levere bekymringsmeldingen direkte til barneverntjenestens fagsystem.

Hvordan finner jeg fram?

Portalen ligger på følgende nettside: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/
Du finner også mer informasjon om hvordan du kan gå fram på kommunens nettside: https://roros.kommune.no/barn-unge-utdanning/barnevern/

Regler for besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Pressemelding fra Røros kommune:

Nå åpner vi opp for at flere kan besøke beboere på sykehjem. Med bakgrunn i de oppdaterte nasjonale rådene fra 18. januar, fjerner vi nå grensen på maks to nærkontakter per. beboer.
Skal du besøke beboere på sykehjem eller i omsorgsbolig er det fortsatt regler du må følge. Oppdatert informasjon for regler ved besøk.

Alle som kommer på besøk, må bruke munnbind under hele besøket. Det er viktig å fortsatt holde 1 meters avstand, selv når du bruker munnbind.

Her finner du oppdaterte besøksregler på sykehjemmene.

Vi har ikke restriksjoner for pårørende til pasienter som ligger for døden. Vi legger selvfølgelig til rette for at de nærmeste pårørende skal få komme inn.

Oppdaterte åpningstider for kultur og fritid

Pressemelding fra Røros kommune:

Etter nye retningslinjer trådte i kraft, gjelder nå dette for avdelingene i kultur og fritid: 

 • Røros folkebibliotek viderefører normal åpningstid. Maks antall besøkende som kan oppholde seg i lokalet samtidig er 10 personer, og hver enkelt kan oppholde seg inne på biblioteket i maks 15 minutter.
 • Frivilligsentralen holder fremdeles fysisk stengt, men du kan gjerne ta kontakt med leder Berit Sevatdal dersom du lurer på noe eller trenger bistand fra Frivilligsentralen. Se her for kontaktinfo: Frivilligsentralen
 • Kulturskolen har ordinær drift med gjeldende smittevernregler.

Ungdom kan møtes igjen på Ungdommens Hus!

 • Ungdommens hus Røros har normale åpningstider fra og med 20. januar. Vær oppmerksom på smittevernsreglene som gjelder for Ungdommens hus. Smittevernreglene finner du her: Ungdommens Hus Røros  

Kulturarrangement og kino

 • Storstuggu har ingen kulturarrangement i januar. Alle eventuelle endringer, avlysninger og informasjon om refusjoner sendes direkte via mail til dem som har kjøpt billett til det gjeldende arrangementet. Makskapasiteten per dags dato er 10 personer på Storstuggu, da det ikke er fastmonterte seter i Falkbergetsalen. Oppdatert program finner du alltid på Storstuggus hjemmeside www.storstuggu.no
 • Røros kino har ordinær åpningstid. I tråd med bestemmelsene fra regjeringen er kinoen kun åpen for Røros kommunes innbyggere. Vi ber publikum om å overholde dette. Se program på www.roroskino.no

Ungdomstrinnet, kulturskolen og voksenopplæringa i Røros er tilbake på gult nivå

Pressemelding fra Røros kommune

Fra onsdag 20. januar er både ungdomstrinnet og kulturskolen i Røros tilbake på gult nivå. Voksenopplæringa er tilbake på gult nivå fra mandag 25. januar.

Regjeringen nedjusterte i går det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler. I Røros betyr det at vi går tilbake til samme nivå som vi har hatt gjennom høsten og fram til nyttår.

Obligatorisk testing ved innreise til Norge – åpen teststasjon 4 timer daglig på grenseovergangen ved Røros

Pressemelding fra Røros kommune

Fra og med onsdag 20. januar vil personer som reiser inn til Norge via grenseovergangen på Røros bli testet ved egen teststasjon, som ligger i det gamle butikklokalet ved siden av Vauldalen fjellhotell. Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal teste seg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge (se covid-19-forskriften § 4d). Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.

Teststasjonen er kun åpen 4 timer hver dag

Teststasjonen er åpen alle dager fra klokken 8.00 til 12.00. Det betyr at alle som kommer etter klokken 12 må vente helt til neste dag før de kan få krysse grensa inn til Norge.

Når teststasjonen er stengt er også grensa stengt for grensepasseringer. Da er det kun personer som er unntatt kravet som som får reise inn til Norge.

Det er hurtigtester som vil bli brukt.

Reisende har plikt til å sette seg inn i regler og unntak

På Helsenorge.no finner du til en hver tid oppdaterte regler og unntak ved innreise til Norge (finnes på flere språk).

Følgende persongrupper er unntatt fra kravet

 1. Personer som er under 12 år
 2. Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19
 3. Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a
 4. Personer som omfattes av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden etter § 6b første og fjerde ledd. Dette omfatter personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole
 5. Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog
 6. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing. (Helsedirektoratet presiserer at unntaket som nevnes i bokstav f kun kan brukes i helt unntaksvise tilfeller.)
 7. Utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.

Bakgrunn for beslutningen

Teststasjoner ved flere av landets grenser er et ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte. Regjeringen innførte obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, med virkning fra 02.01.2021, da med teststasjoner på utvalgte grenseoverganger. Obligatorisk testing er innført i tillegg til eksisterende tiltak som krav om covid-19-test tatt <72 timer før innreise, krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge og karantenekrav i 10 døgn. Fredag denne uken ble det bestemt at det skulle opprettes teststasjoner ved flere av landets grenseoverganger.

Røros kommune fikk oppdraget med å opprette teststasjon ved grensa fredag kveld, med frist om å være operativ onsdag morgen. Vi har jobbet for fullt gjennom helga, med mange involverte. Mandag kveld var alle detaljer på plass – blant annet lokaler, testutstyr, informasjon og bemanning. Vi er veldig glad for at så mange som 25 personer nå har sagt ja til å bemanne teststasjonen.