Statssekretær orientert om Kulturminnefondet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Røros er en av fem kommuner i Trøndelag som har etablert en frivillighetspolitikk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Bli med på Rørosnytts skrivekonkurranse

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Kines animasjon for Ukraina

Tirsdag fikk elever fra 1.- 7. trinn se et utvalg av Kine Aune sine animasjonsfilmer i Storstuggu.

I år skulle den internasjonale filmfestivalen KROK blitt arrangert for 27. gang i Ukraina. Festivalkontoret er bombet, og festivalen avlyst. Filmskaper Kine Aune, kinosjef, Jo Hage, og redaktør, Tore Østby, har nå bestemt seg for å arrangere Slava KROK – Medisin til Ukraina, i Norge.

For ungene

Planen var å sette opp en lokal versjon av festivalen KROK, men siden det har tatt litt tid å få tilsendt de aktuelle filmene, begynner prosjektet med visning av Aune sine filmer. Aune har et langt og sterkt forhold til Ukraina og festivalen KROK, og har vist filmene sine der mange ganger.

– Det er ungene det handler om. Det er unger som skal vite om unger i Ukraina. Vi spisser det her til at inntekten går til barn i Ukraina, og da er det viktig at barn får vite om barna i Ukraina, forteller Aune og legger til.

– Vi går nå i samarbeid med skolene, og det synes vi er viktig, og for meg er det viktigere at barn i Norge forstår at Ukraina er et land med en god kultur. For det er jo de som skal vokse opp med at Ukraina skal bli Ukraina igjen. Jeg kommer ikke til å få oppleve det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tobias Løkken Hagen, Jakop Haugen, Mari Bygmester og Eline Engan Mathisen. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Fornøyde elever

Mange elever fra 1. til 7. trinn fikk se en rekke animasjonsfilmer fra den lokale filmskaperen. Tobias, Jakop, Mari og Eline var enige og at det var artig å se filmene. De var også enige i at de godt kunne benyttet hele dagen til å se film.

– Det var ganske kult å se filmene til Kine Aune, sier Jakop og tilføyer, – Rappen var ganske morsom da, den om bakeren på øya.

– Det var bra tegna, sier Eline.

– Jeg synes dialekta var morsom, ler Mari.

Den første filmen synes jeg var ganske bra, den med bilen, skyter Tobias inn.

Krigen i Ukraina er de alle opptatt av. Alle har de sett om grusomhetene på TV, og synes krigen godt kunne tatt slutt snart.

– Det er så trist med krigen i Ukraina, for det står jo på nyhetene hele tida, forteller Eline.

Falkberget tas best vare på av en interessert eier

Leserinnlegg av Ole Jørgen Kjellmark

Til kommunestyret i kveld har kommunedirektøren innstilt på at kommunen avstår fra å
benytte forkjøpsretten til hovedbygningen på Falkberget. Dette forslaget støtter jeg.


Ettersom jeg møter i Fylkestinget som er samlet i Rørvik i dag, får jeg ikke mulighet til å delta
i behandlingen av saken. Mitt standpunkt må begrunnes med erfaringer for hva som skjer
når Røros kommune tar over eiendommer som ikke kan brukes til boliger for ansatte eller
flyktninger. Sjøl boliger og eiendommer som er i bruk, sliter med manglende vedlikehold.
Slike eksempler er Mølmannsdalen og Ratvolden. Vi slapp heldig vis å ta over Aasengården,
så takk til etterslekta som eier gården nå og tar vare på den for oss, noe som er en verdi i seg
sjøl.


I hus må det bo folk som evner å ta vare på dem av egeninteresse. Jeg kjenner godt
innsatsen til nåværende eier har lagt ned på Falkberget og har medvirket i arbeidet som er
utført der. Det må forventes mer vedlikehold der framover. Behovet er blir mye større i
ubebodde enn i hus der det bor folk. 


Vi skal ta vare på arven etter Johan Falkberget, selv om den generasjonen med hans store
tilhengerskare snart er borte. Dette gjør vi best gjennom en kraftsamling i det nye
biblioteket vi har vedtatt, samt gjennom å tilrettelegge og vedlikeholde Ratvolden langt
bedre enn vi gjør i dag. For å vise fram historien omkring ham, kan vi ikke forvente at de som
kommer til Røros skal bruke tid først i biblioteket, så på Ratvolden og deretter gå 500 meter
til Falkberget for å se et lite loftrom der han satt en del av tida si under sitt forfatterskap.
Johan Falkberget skrev ikke historie, men fiksjoner om noe som kunne ha skjedd på Røros i
gamle dager. Verdien i forfatterskapet er i form av trykte bindsterke bøker, noveller,
avisartikler og brevsamlinger. Intet av dette kan presenteres på Falkberget eller Trondalen
som gården egentlig hette da Johan ble født der.


Så la noen med spesiell interesse få kjøpe Falkberget, holde eiendommen i stand. Historien
om at der ble Johan Petter Lillebakken født og vokst opp forblir uforandret. Dikterloftet kan
bli der som det er eller gjenskapes på Ratvolden eller enda bedre i biblioteket på Røros, der
tilgjengeligheten blir langt bedre.

Robert Mood skal åpne Elden

I løpet av årene har mange store navn åpnet Elden. Denne gang er det Robert Mood som står for åpningen.

Offiseren Robert Mood har tidligere vært generalinspektør for Hæren, sjef for FNs observatørstyrke i Syria, sjef for FNs observatørstyrke i Midtøsten og president i Røde Kors. I 2016 ble han tildelt Fritt ords pris.

-Gruvedriften på Røros bandt sammen familiene og storsamfunnet, mens musikkteatret Elden binder historien til det dagsaktuelle. Virksomheten knyttet til gruvedriften langt nedover i Femundsmarka, i traktene der min far Gunnar hadde sin favoritt ørret-elv, Røa – handler om familier og nøysomhet, men også gruvedriften med store inntekter til Røros. Musikkteatret Elden binder knytter historien om Karl XIIs ambisjoner og tragedier til menneske og steder, men også til det dagsaktuelle når Putin i dag viser til at Peter den store i sin tid bare tok territorium tilbake fra Svenskekongen. Mange dimensjoner – men alle handler om mennesker og skjebner. Det er med glede og ydmykhet jeg åpner Elden, sier Robert Mood.

Kommunen ønsker ikke å kjøpe Trondalen

Johan Falkbergets fødested og barndomshjem på Rugldalen skal nok en gang legges ut for salg. Kommunens innstilling til kommunestyret er å ikke kjøpe hovedhuset som inneholder Falkbergets arbeidsrom.


Eiendommene Ratvolden og Trondalen ble testamentert til Røros kommune i 1988. I utgangspunktet stod det i testamentet at staten skulle overta dem. Imidlertid takke de nei til dette, og dermed var det Røros kommune som ble eier av eiendommene med all bebyggelse. 

Unntaket var hovedhuset på Trondalen som ble testamentert til Berit Elise Engøy. I hovedhuset på gården ligger Falkbergets gamle arbeidsrom. I testamentet står det at dette skal disponeres og tilhøre museet for Ratvolden, slik at det kan fremvises urørt for spesielt interesserte. Dette er tydeliggjort gjennom en tilleggsavtale som er tinglyst som heftelse på eiendommen.

Hva som vil smerte minst

I 2013 ble Trondalen solgt for første gang ut av familien Falkberget og Røros kommune hadde også den gangen forkjøpsrett til hovedhuset, men kommunestyret valgte å takke nei, og Bjørn Remen kjøpte eiendommen. Nå ønsker Remen å selge Trondalen og Røros kommune har nok en gang blitt forespurt om de ønsker å kjøpe hovedhuset på eiendommen. Innstillingen til kommunestyret er at kommunen velger å avstå fra å kjøpe det.

– Vi har i grunnen bare tre alternativ for å få løst denne saken slik den står nå. Det ene er jo å ikke kjøpe og dikterloftet blir stående slik det er i dag. Kommunen må dermed gjøre nye avtaler med de som eventuelt kjøper huset, slik vi har i dag. Avtalen må da tinglyses som heftelse på eiendommen, som både ny eier og Røros kommune må forholde seg til. Vi kan velge å kjøpe gården og tar vi jo hånd om alt som hører til. Dette vil gjøre det enklere å forvalte arbeidsrommet til Falkberget. Ser man på saksfremlegget så kommer det frem at vi også har sett på muligheten for å flytte hele rommet ut. Vi ser utfordringen ved at desto flere ganger huset bytter eier, så kan det bli vanskeligere og vanskeligere å få et forhold til dette rommet og det kan gjøre at dikterloftet vil leve mer utrygt enn det det har gjort til nå. Men jeg skjønner godt de som ikke ønsker at vi skal flytte rommet og at vi med det flytter rommet ut av konteksten. Dette blir en avveining av hva som vil smerte minst, sier, kultursjef i Røros kommune, Morten Tøndel.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kultursjef i Røros kommune, Morten Tøndel. Foto: Anita Sivertsgård

Salgssum på 3 350 000 kroner

I avtalen med nåværende eier står det som tidligere nevnt at Røros kommune har en forkjøpsrett av hovedhuset på Falkberget. Kjøpesummen skal da bestemmes av to uavhengige verditakster, og gjennomsnittet av disse utgjør salgssummen. Dette er gjennomført ved at huseier og Røros kommune har innhentet hver sin takst. Snittet av disse to gir en salgssum på 3 350 000,-. Det er altså det Røros kommune må betale dersom de velger å benytte seg av forkjøpsretten. I tillegg til dette kommer også framtidig vedlikehold av eiendommen.

– Det er økonomiske grunner til at vi nå kommer med den innstillingen som vi nå gjør. For Røros kommune så har ikke dette vært noen enkel sak å konkludere i, overhode ikke. Det har blitt gjort avveininger på hva som er den beste farbare veien fremover, så derfor har vi kommet frem til den innstillingen vi tror er den beste.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dikterloftet på Trondalen. Bildet er tatt i 2005. Foto: Åse Juveli Berg.

Flytting av dikterloftet

Som nevnt ligger Johan Falkbergets arbeidsrom i dette private huset. Røros kommune har aldri eid huset selv, og har alltid forholdt seg til at andre har eid et hus der kommunen altså disponerer et rom. 

– Hele tiden har avtalene kommunen har gjort med eiere av huset fungert helt perfekt. Det har ikke vært noe slags form for problemer med samarbeidet. Vi må jo kontakte huseier for å komme inn til rommet, og det gjør jo til at det ikke er så tilgjengelig som vi skulle ha ønsket at det var, forklarer Tøndel.

Hvis dikterloftet blir flyttes vil formidlingen av Falkberget bli svekket eller styrket?

– Ettersom vi har innstilt som vi har gjort så mener vi at det ikke vil bli svekket. Det at rommet eventuelt vil bli flyttet og knyttet det til det øvrige liv, forfatterskap og samfunnsengasjement Falkberget hadde. Jeg skjønner de som mener at dikterloftet da vil bli flyttet ut av konteksten. Det har vi ingen problemer med å se. Så det er ei vanskelig vurdering som nå må gjøres. Vi vil nok sikre det best ved å flytte det ut for vi leve litt på godt samarbeid med fremtidige huseiere.

Ikke undersøkt andre alternativer

Mange har engasjert seg i saken om salget av Trondalen. Det har kommet forslag om både kronerulling eventuelt at det kan være andre stiftelser, lag og foreninger som kunne kjøpe eiendommen, men også forslag om kommunesamarbeid mellom Røros og Holtålen har blitt nevnt i diskusjonen på sosiale medier. Røros kommune har så langt i saken ikke undersøkt om det kan være aktuelt om det er noen andre som kunne ha overtatt huset, og ivaretatt dikterloftet slik det fremstår i dag.

– Det har ikke vært en problemstilling for vår del. Vi har ikke gjort noe annet enn å forholdt oss til de avtalene som finnes. Både testamentet og avtalen som er gjort med Bjørn Remen. Vi har ikke undersøkt noen alternativ om det er noen andre som kan gå inn å kjøpe huset, eller kronerulling som noen har foreslått. Det ville ha tatt tid å gjøre noe slikt og vi vet at dagens eier har et ønske om en avgjørelse på dette så raskt som mulig og vi har lovet han ei tilbakemelding på dette nå etter kommunestyremøtet på torsdag, sier kultursjef, Morten Tøndel. 

Korsang fylte Bergstaden

I helga har Bergstaden vært fyllt med korsang. Sangerstevnet “Klang i Bergstaden” ble åpnet med åpningsseremoni i Røros kirke på lørdag, og ble avsluttet med Kor-stafett i Bergmannsgata på søndag. Nesten 500 sangere var å høre på Røros i helga. 

Endelig kunne Røros Sangforening ønske velkommen til Klang i Bergstaden. To år på overtid var sangforeningen mer enn klar til å arrangere sangerstevne. Historiens lengst-sittende arrangementskomite har de siste månedene jobbet intenst for at gjeste-korene skulle få en hyggelig og minnerik opplevelse på Røros. 

Glad

Leder i hovedkomiteen for Klang i Bergstaden, sangerstevne på Røros i 2022, Nils Martin Tidemann var glad for at det endelig ble sangerstevne på Røros. 

-Dette har vi holdt på å jobbet med i tre år faktisk. Vi skulle jo ha det i 2020. Da ble det avlyst på grunn av en pandemi. Og vi kunne heller ikke arrangere i 2021. Men nå endelig er vi i gang, sa Nils Martin Tidemann rett etter åpningsseremonien. 

Til åpningsseremonien var 481 korsangere samlet i Røros kirke. Seremonien startet med felespillerne Tron Westberg, Mads Kuraas og Olav Luksengård Mjelva. Det ble delt ut hedersbevisninger til de som fortjente det i hele kretsen. Ungdomskoret Fjellklang deltok med tre sanger, før åpningsseremonien ble avsluttet med et fellesnummer der alle sangerne sang Vitae Lux, dirigert av Thomas Capli. 

Korene som deltok på sangerstevnet kom fra flere steder i Norge. Det var to gjestekor fra Ålesund, og et gjestekor fra Molde, i tillegg var det kor fra blant annet Østerdalen, Ilseng, Våler, Trysil og Rendalen.

Røros kirke

Klang i Bergstaden foregikk i et svært konsentrert område, med Røros kirke som hjerte i stevnet. Etter to år med pandemi ville arrangøren være mest mulig sammen, og helst ikke gå glipp av en tone fra de andre korene. Derfor ble det én stor konsert på lørdag der korene sang to – tre nummer hver. 

Stevnekontoret var i Sangerhuset. Lørdag bød Røros Sangforening på festmiddag og Tyrolerfest i Verket Røros. 

Stafett

I går var det Kor-stafett ned Bergmannsgata. Stafetten startet øverst i gata med to kor som sang hver sin sang, de gikk ned til de neste to korene som sang hver sin sang. Stafetten endte opp nederst i Bergmannsgata med Slavekoret av Verdi som fellesnummer. Dirigert av Sindre Hagen og akkompagnert av Røros Janitsjarorkester. Sangen var tilegnet Ukraina. 

Felespillerne Olav Luksengård Mjelva, Mads Kuraas og Tron Westberg. Foto: Tove Østby
Leder for hovedkomiteen for Klang i Bergstaden, Nils Martin Tidemann var konferansier på åpningsseremonien. Foto: Tove Østby
Ungdomskoret Fjellklang sang blant annet Til ungdommen. Foto: Tove Østby
Åpningsseremonien. Foto: Tove Østby

100.000 kroner til Elden

Equinor støtter Elden med 100.000 kroner. Fredag ble sjekken overrakt til unge representanter for Elden.

To ganger i året deler Equinor ut støtte til organisasjoner. Denne gangen var det Elden som mottok en sum på 100.000 kroner.

Støtter dugnad og frivillighet

Representant for Equinor, Sverre Kojedal, er godt fornøyd med at det ble akkurat Røros og Elden som fikk støtte denne gangen.

– Jeg har sett hvor mange statister som er med her, hvor mange unge som er involvert, og hvilket dugnadsarbeid som ligger bak. Med basis i det så kunne vi gi Elden støtte denne gangen, forklarer Kojedal.

Equinor forsøker med tildelingene å støtte ungdom og ungdomsaktivitet, og for denne runden så var også inkludering et av kriteriene for å få støtte. 

Endelig i Fjellregionen

Kojedal har et sterkt forhold til Røros med en far som kommer fra Hitterdalen, og har sett Elden cirka ti ganger. Det er nå første gang Equinor støtter noe i Fjelregionen.

– Vi er glad for å ha fått gjort noe på Røros, og det var forsåvidt et selvstendig poeng for oss. Endelig kan vi komme til Fjellregionen, sier Kojedal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Peder Hjort takker Sverre Kojedal fra Equinor for støtten. Foto: Svend Agne Strømmevold

Daglig leder for Elden, Siri Gellein, er strålende fornøyd med støtten, og forklarer at det vil komme godt med i en så stor og dyr produksjon. Spesielt siden det i så stor grad er tuftet på dugnad og frivillighet.

– Det er klart dette er kjempeartig og betyr mye for oss. Midlene vil nok gå inn på det budsjettet som kalles Mat og tiltak for dugnaden og frivillige, så pengene kommer til å gå rett inn der. Dette tenker jeg rett og slett går til en del deilige måltider, for det er 200 som skal spise middag hver dag, og det er ikke billig, sier Gellein.

Nå kan du søke på kulturskoleplass for høsten

15. juni er fristen for å søke seg inn på et av kulturskolens mange tilbud.

Kulturskolen holder til i lokaler i Verket, og har undervisning på Brekken skole og i Ungdommens Hus, og samarbeider tett med grunnskolen, barnehagen og det frivillige kulturlivet. 

Kulturskolens tilbud

Ved Røros kulturskole får elevene utforske, leke, skape og lære sammen med flinke lærere og andre elever innenfor musikk, kunst, drama, dans og duedtie. Til høsten kommer det også et helt nytt tilbud: Rett i band.

Kulturskolen tilbyr en rekke tilbud:

 • Billedkunst
 • Ballett
 • Duedtie – sørsamisk kunst og handverk
 • Teater
 • Fele
 • Gitar/bass og ukulele
 • Sang/barnekor
 • Blåseinstrument
 • Kulturlab
 • Musikkteknologi
 • Slagverk
 • Piano
 • Rett i band

Rett i band

Til høsten vil kulturskolen tilby “Rett i band”, som er åpent for alle fra fra 3. trinn og oppover. Her vil elevene få prøve seg på instrumentene trommesett, gitar, bass, keyboard og vokal. Opplegget har en praktisk og uhøytidelig tilnærming, der samspill mellom bandmedlemmer vil være i fokus. Det er ingen krav til forkunnskaper, og de som søker vil bli delt inn i grupper basert på alder og nivå.