Draken besøker Ungdommens Hus (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Daojvvo-Håp i Storstuggu

Lørdag 23. oktober kommer forestillingen «Daojvvo-Håp» til Storstuggu. Dette er en sterk forestilling av Ronja-Katrin Larsen som passer for voksne og ungdom. Hennes mor var en av 11 som stod frem i Tysfjord saken i sommeren 2016.

Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arvet mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Publikum følger hennes musikalske reise, fra mørker til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger publikum veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Dansende Ronja

Mer om forestillingen:

«…jeg er her nå og klarte å komme meg videre fra det, selv om sorgen og skammen sa at jeg ikke klarte det.» -Ronja-Katrin Larsen.

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juorrulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

«Kjære mamma,

Den jeg tenker aller mest på når stillheten brer seg over meg, er deg. Jeg kommer alltid til å tenke mest på deg.»

Medvirkende:

Sang/tekster:  Ronja-Katrin Larsen

Musikk:  Elias Martin Ingebrigtsen

Regi: Leammuid Biret Ràvdnà

Dramaturg: Cecilia Persson

Bildedesign: Camilla Drege Artnsen

Lyd og bilde: Ronny Klausen

Lys: Vegar Angel Andreasen

Lulesamisk oversetting og samarbeidspartner:

Árran Juelvsáme Guovdásj ,lulesamiske sentere

Anne Malenes Minnefond

Stiftelsen ble opprettet i kjølvannet av Tysfjord-saken av tidligere VG-journalister Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund.

Støtte til dansekurs for barn og unge (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Dramatiske timer i teateret (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

TV-aksjon mot barneekteskap (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Endelig festival på Røros igjen! (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Klart for Humanistisk uke (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Duedtie – samisk kunst og handverk

Pressemelding fra Røros Kulturskole:

Kulturskolen bygger videre på suksessen fra i fjor og  tilbyr ny runde med opplæring innen Duedtie – sørsamisk kunst og handverk. Et spennende tilbud der elevene vil få lære om og arbeide med samiske naturmaterialer, former og uttrykk.

Tilbudet er åpent for alle barn og unge på Røros mellom 10 (5. trinn) og 20 år. Sist vinter og vår deltok 15 elever. Noen av disse har allerede meldt seg til årets prosjekt.

Tilbudet er en del av utvidelsen og videreutviklingen av kulturskolenes aktivitet. Elevene innen Duedtie presenterte seg og sitt arbeid under det storslåtte Vårsleppet til kulturskolen i juni på Doktortjønna.

Målet er at tilbud innen samisk kunst og kultur skal bli en del av det faste tilbudet i kulturskolen.

Lærer også i år er Meerke Krihke Leine Bientie, Tomas Tomasson Punde, Inez Rensberg, Håvard Danielsen og Oddvin Leine Bientie

Tilbudet er en «kick-start» på Samisk språkuke og vi starter opp mandag 25. oktober. Søknadsfristen er 21. oktober.

Foto: Privat

Kutt på 14 millioner (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Endelig kom Sextus tilbake

Endelig kom Sextus tilbake, skriver Røros kommune på sin hjemmeside. I dag var det endelig duket for allsang, pols, klapping og blide sangere igjen på Øverhagaen bo- helse og velferdssenter. Frivilliggruppa Sextus hadde sin første musikkstund med beboere og ansatte etter over ett og et halvt år med ufrivillig spillefri.

Gamle sanger om igjen!

Gruppa Sextus har spilt på Røros sykehjem, nærmest hver eneste tirsdag i over tjue år. Det var et enormt savn for både beboere og musikantene i Sextus selv da samfunnet ble nedstengt i mars 2020. Det var derfor en gledens dag i dag, når dørene på ny var åpne for de musikalske humørsprederne. Det var trivelig for både beboere og musikere å treffe hverandre igjen!

Det ble gjenhør med mange gode allsanger og noen danselåter. At musikk gjør godt for kropp og sjel, er det ingen tvil om.