Kutt på 14 millioner (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tilskudd til rassikring (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Oppgjør med egen historiefortelling (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Stort at det er lyd i Jensenorgelet igjen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Jensenorgelet ferdig montert (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fra blysats til Facebook-storm

Pressemelding fra Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner:

«Dialogen i det offentlig rom før og nå» er tema for et seminar i regi av Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner fredag 24. september. Seminaret vil trekke de historiske linjene fra den gang avisene ble produsert i bly og var ganske enerådende i det lokale mediebildet – til dagens virkelighet med en storm av meldinger som fyller Facebook og andre sosiale medier praktisk talt døgnet rundt.

– Vi har vært så heldig å få med oss flere interessante foredragsholdere til å belyse den rivende utviklingen som har skjedd gjennom de siste tiårene, sier Per Hvamstad, leder for Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venneforening.

Nils Kåre Nesvold, dagens redaktør av det tradisjonsrike Røros-organet Fjell-Ljom, har tatt avisa over fra å være en ukeavis på papir til å bli høyst tilstedeværende også på nett. Fjell-Ljom, i likhet med de fleste av dagens aviser, har ikke lenger deadline bare knyttet til papirutgivelsen. Nå er de våkne for nyheter – og dialog med leserne så å si døgnkontinuerlig.

Lars Os er odelsgutten fra Os som brått dukket opp på skjermen da NRKs faste korrespondenter ble hjemkalt fra USA da pandemien slo til. Lars gjorde en så god jobb som reporter at han fikk tilslag på søknaden om å bli NRKs neste korrespondent i Washington. Under seminaret vil han fortelle blant annet om hvordan han arbeider som one-man-team i det krevende nyhetsbildet i Amerika.

Marit Brandsnes er lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole i Ringsaker. Hennes elever er så unge at de ikke selv har opplevd hvordan livet var før Internett, smarttelefoner og sosiale medier. Marit benytter settekasser med løse typer, gamle trykkemaskiner og forrige generasjons teknikker for å lære elevene grunnleggende dialog.

Liv Maren Mæhre Vold er redaktør for nettavisene Tynsetingen, Alvdal midt i væla og Folldalsportalen. Der har de tatt utviklingen enda et skritt videre og helt kuttet ut papirutgavene. Som rene nettaviser er de med å sette dagsorden i lokalsamfunnet 24 timer i døgnet.

Seminaret holdes i Bergstadens Hotel fredag 24. september. Styreleder i Pressemuset Fjeld-Ljoms venner, Per Hvamstad, vil innlede og være møteleder sammen med Jan Erik Øvergård.

Samme uke har den flittige dugnadsgjengen i Venneforeningen samling i avishuset. Dagene brukes til vedlikehold av det tekniske utstyret og trykking av årets museumsavis, landets eneste avis som fortsatt trykkes ved hjelp av blysats. Lørdag 25. september er det åpen dag i Pressemuseet, og alle er velkommen til å komme og se hvordan aviser ble produsert før moderne trykketeknikk og internett gjorde sitt inntog i mediebildet vårt.

10-årsjubileum i smia (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Faglig og sosial møteplass (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Bruktmarked på Nilsenhjørnet

Pressemelding fra Framtiden i våre hender Røros:

Framtiden i våre hender Røros arrangerer bruktmarked på Nilsenhjørnet lørdag 4. september og vi håper å gjenta dette minst én gang i året.

Det er gratis for alle å sette opp bord og telt for å selge brukte ting. Vi forsøker å skaffe noen telt for å holde uønsket uvær unna.
Vi ønsker å oppfordre til gjenbruk, og Røros trenger en enkel måte for folk til å selge og kjøpe brukte gjenstander, klær og annet. Forbruk er den største kilden til klimakrisen og naturkrisen, og verden trenger en mer rettferdig fordeling mellom nord og sør på jordkloden. Gjenbruk hjelper også til økonomisk utjevning lokalt.

Selgere som ønsker standplass, kan enten kontakte Ingerlise Prytz i Framtiden i våre hender Røros eller bare dukke opp med loppene sine og utstillingsbord på lørdag.
Alt utstyr som bringes til markedet og alt som ikke blir solgt må tas med tilbake av hver selger.

Foto: Hanne Feragen

Her hver sommer i 78 år (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.