Svømming og friluftsliv på timeplanen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fire vil bli styrer i Kvitsanden barnehage (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Trygt barnehagemiljø opp i kommunestyret (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Lanserer snart Rørossokken (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Her kan det bli skatepark (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Her ønsker kommunestyret at det blir barnehage (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå blir det avgjort (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Får penger til sommerskole (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

750.000 til Drive for life

Trygg Trafikk har bevilget 750.000 kroner til Drive for Life (DFL), til prosjektet Sammen redder vi liv. DFL er et tilpasset aktivitetstilbud for bilinteresserte og risikoutsatte bilførere opp til 24 år. Et viktig mål er å skape varig atferdsendring og hensynsfulle trafikanter gjennom positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse. I DanTown hos Dan Folde på Glåmos, foregår en del aktiviteter i regi av Drive for Life.

I begynnelsen av april, ble det klart at flere kommuner kutter bevilgningene til Drive for Life, og tilbudet sto i fare for å måtte legges ned. Dan Folde gikk da på barrikadene for bevegelsen, som han sier betyr svært mye for mange ungdommer.

Nå gleder han seg stort over at Trygg Trafikk har kommet på banen. Samarbeidet med MOT og Atle Vårvik har gitt Drive for Life et løft, og Folde ser langt lysere på framtiden for organisasjonen nå.

– Det er veldig bra at Trygg Trafikk har kommet på banen. Det gjør meg veldig glad, for Drive for Life betyr mye for en del ungdommer. DanTown har fått en spesiell gave, som ungdommene skal holde på med i tiden fremover. Det er en Ford fra 1937, som ungdommen skal mekke å pusse på, slik at den blir fin igjen.

Verket i pluss for fjerde år på rad!

Pressemelding fra Verket AS

27. april 2021 gjennomførte Verket Røros sin årlige generalforsamling.
Årsresultatet før skatt ble kr. 1.377.080,- som er en forbedring på kr. 296.571,-
sammenlignet med 2019. Dette er fjerde år på rad at Verket leverer et positivt
årsresultat!

Foto: Roar Aksdal

Det gode resultatet ble oppnådd tross lavere utleieinntekter pga.
Coronapandemien, noe som medførte mange avlyste arrangementer og et
inntektstap på ca. kr. 800.000,-. Verket har ikke mottatt kompensasjon for
bortfall av disse inntektene.

Verket har kontinuerlig jobbet for å redusere sine kostnader og 2020 ble faktisk
det året i Verkets tiårige historie med de laveste driftskostnadene hittil.
I 2011 var disse på 7,5 mill., i 2015 på 7,1 mill. og i 2020 på 6,3 mill.kr.

Høsten 2019 ble selskapets gjeld refinansiert. Sammen med et historisk lavt
rentenivå reduserte dette selskapets finanskostnader med kr. 957.000,-
sammenlignet med året før.

Generalforsamlingen uttrykte stor tilfredshet med Verkets positive utvikling!

Verket gjennomførte ingen permitteringer i 2020, men valgte i stedet å styrke
vedlikehold og utvikling av anlegget, blant annet ble basishallen fornyet med ny
LED-belysning, nytt ventilasjonsanlegg, nymalte vegger, dører og tribuner samt
nytt gulvbelegg på tribune.

I 2019 fikk Verket tilsagn fra Enova til å gjennomføre to større energisparende
tiltak; utskifting til LED-belysning på bane 1-4 og montering av nytt
ventilasjonsanlegg i basishallen.
Inneværende uke sluttføres utskiftingen til LED-belysning på bane 1-3 og da er
alle de Enova-støttede tiltakene gjennomført.

Allerede før vi ser effekten av det siste tiltaket, registrerer vi en betydelig
nedgang i energiforbruket. Fra 2019 til 2020 ble dette redusert med hele 176000
kilowattimer som utgjør en reduksjon på 14%.

Noe av dette skyldes naturligvis lavere aktivitet og utleie i anlegget i 2020, men
vi ser også en klar effekt av nytt ventilasjonsanlegg som alene har redusert

Energiforbruket i basishallen med over 30%.

I 2020 ble selskapets gjeld nedbetalt med nye 1,3 mill. kr.
Langsiktig gjeld var pr. 31.des 2020 på kr. 37,4 mill. kr.

I perioden 2017-2020 er selskapets gjeld nedbetalt med over 9 mill. kr.

To styremedlemmer var på valg og begge ble gjenvalgt:
Leder Kjell Bakke Gjenvalgt 2 år
Medlem Kristin Fredheim Gjenvalgt 2 år
Medlem Martin Gabrielsen Ikke på valg 1 år
Medlem Ingrid B. Svendsen Ikke på valg 1 år
Medlem Jon Anders Kokkvoll Ikke på valg 1 år