Stengt i dag

Konstknektveien er stengt på nedsiden av den nye barnehagen som er under bygging i Vola. Stengningen er varslet for uke 29 og 30. Veien stenges for graving av vann og avløp. Gående og syklende vil kunne passere mens arbeidet pågår. Omkjøring er skiltet. Konstknektveien er adkomstvei til mange boliger i Volaområdet. Fra Konstknektveien er det flere veier oppover i området, og alle boligene vil være tilgjengelig, selv om denne strekningen stenges.

Stenges i to uker fra mandag

Konstknektveien blir stengt på nedsiden av den nye barnehagen som er under bygging i Vola. Stengningen er varslet for uke 29 og 30. Veien stenges for graving av vann og avløp. Gående og syklende vil kunne passere mens arbeidet pågår. Omkjøring vil bli skiltet. Konstknektveien er adkomstvei til mange boliger i Volaområdet. Fra Konstknektveien er det flere veier oppover i området, og alle boligene vil være tilgjengelig, selv om denne strekningen stenges.

Stengt vei Konstknektveien

Stor vedlikeholdshelg på Rørosbanen

Mellom 08.- 10. juni settes togtrafikken på pause for å utføre vedlikehold og utbedringer på Rørosbanen. Det bygges en ny jernbaneundergang på Glåmos og platene på jernbaneovergangen ved Kiwi skiftes ut.  

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i, eller i nærheten av jernbanespor og høgspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.

Bane NOR vil de tre dagene utføre omfattende vedlikehold langs strekningene. Prosjektleder i Drift og vedlikehold hos Bane NOR Arne Marius Holden Utne har ei helg foran seg der det skal skje mye, og det skal skje fort.

Arne Marius Holden Utne intervjuet av Tore Østby
Platene på planovergangen ved Kiwi skiftes ut. Foto: Tore Østby

Tre fratatt førerkortet etter ruskjøring

Ved titiden i formiddag kjørte en personbil av veien på fylkesvei 31 ved Kojan. Da politiet kom til stedet var bilen tom. Senere ble tre personer pågrepet, og tatt med til legevakt for bevissikring. Politiet sier at etterforskning på stedet knytter de tre til bilen, uten at noen av dem kan opplyse om hvem som førte kjøretøyet. Dermed fikk alle de tre personene, som er i 20 – årene beslaglagt førerkortet grunnet mistanke om ruskjøring. I følge vitne skal en av det tre ha blitt letter skadet i utforkjøringen.

Søker støtte til sikring

I dag tar Trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune stilling til om det skal søkes om sikring ved Kvitsandhage borettslag. Styret i Kvitsandhage borettslag ønsker at det vurderes fysisk sikring mellom borettslaget og Fv 31 (An Magrittsveien) i form av autovern eller støyskjerm.

Kommunedirektøren anbefaler at Trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune støtter søknaden og ber fylkeskommunen vurdere at det utføres sikring mellom veien og boligene. Kommunedirektøren vil i såfall sende over søknad og vedtak til fylkeskommunen for behandling.

I 2022 ble det fjernet en del trær og vegetasjon som var mellom An Magritt veien og borettslaget. I etterkant av dette er det kommet ønsker om vern mellom veien og boligene i form av autovern eller støyskjerming. Det er sendt en søknad til trafikksikkerhetsutvalget om å vurdere dette.

An Magritt veien er fylkeskommunal vei, og det er derfor fylkeskommunen som har myndighet til å behandle saken endelig. Røros kommune eller TSU har således ikke noen myndighet til å vedta et tiltak i form av veisikring i denne saken. TSU vil absolutt kunne vurdere saken og gi sin anbefaling til fylkeskommunen.

Kommunedirektøren mener det er behov for sikring, og begrunner det slik:

– Terrenget på utsiden av veien skråner ganske bratt, og det er risiko for at uforskyldte kan bli involvert ved en utforkjøring da trær som nå er fjernet hadde stoppet en utforkjøring tidligere. Avstand fra veikant til husvegg er ca 15 meter og det er et flatt parti på omtrent 6 meter fra husvegg til skråning. Strekningen har fartsgrense på 50 km/t. ÅDT (Årsdøgn trafikk) er ukjent, men den antas å være ganske lav. Kommunens fagområde har ikke data på registrerte tidligere hendelser, eller annet grunnlag å vurdere risiko og sannsynlighet for hendelser.

En vurderer at det ikke vil være mye hinder som bremser farten i skråningen om et kjøretøy kjører av veien og at det kan være konsekvenser ved en utforkjøring. Dette er en risiko som elimineres ved sikring.

Repareres etter påkjørsel

I dag repareres jernbaneundergangen i Røros sentrum etter at den ble påkjørt i vinter. Noen steiner, og en jernbjelke med skilter ble revet ned i påkjørselen. Bane NOR undersøkte skinnegangen, og fant at den ikke var svekket etter påkjørselen.

Reparasjonsarbeidet kunne derfor utsettes til klimat var bedre egnet. I dag utfører Johan Kjellmark reparasjonsarbeidene, og arbeidet tilpasses togtrafikken. Undergangen har blitt påkjørt mange ganger. Dette er ikke verdens undergang og takhøyden er begrenset. Av og til er ikke 2,8 meter høyt nok.

Vidar Kjelsberg intervjuet av Tore Østby

Førerkortbeslag på grunn av høy fart

Det er i løpet ettermiddagen avholdt en laserkontroll i Røros sentrum. Klokken 13:30 ble det stanset en mann i 20-åra, da han kjørte i 81 km/t i 50-sona. Han fikk sitt førerkort beslaglagt. 

Politiet varsler at de vil avholde flere laserkontroller i tiden fremover. Det har kommet henvendelser om klagesteder på strekninger der det kjøres i høye hastigheter. Det er for eksempel Høsøien, Galåen, og andre innfartsveier til Røros.

– Vi vil forsøke å avholde både skjulte og mer åpne kontroller der også. Vi håper at risikovillige sjåfører tenker seg godt om før de klemmer gasspedalen i bånn. Mange har biler med store motorer og mye kraft. Og vi har erfaring med at når veiene blir isfrie og sommerdekkene skal på, så skal det testes. Politiet vil forebygge at noen skader seg eller i verste fall omkommer i trafikkulykker, og det gjør vi blant annet ved å sette opp trafikkontroller med ujevne mellomrom, sier Avsnittsleder ved Røros lensmannskontor Øyvind Unsgård til Rørosnytt.

Ekstra vintervedlikehold på fylkesveg 30

Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune:

Det er satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på strekningen mellom Singsås og Ålen.

Den siste tiden har Trøndelag fylkeskommune opplevd utfordringer med vedlikeholdsarbeidet på fylkesveg 30 mellom Singsås og Ålen. 

Forholdene på vegen har vært spesielt utfordrende denne vinteren. Årsaken er blant annet lange kuldeperioder samt mye nedbør. Det har ført til flere henvendelser fra kommuner og brukere av vegen. 

Det er derfor satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på vegen. Tiltakene som allerede er satt i gang gjør det bedre og tryggere å kjøre på vegen.
Dette er viktig med tanke på den økte trafikken som kommer med vinterferien og Rørosmartnan (20.- 24. februar). 

De siste dagene har høvling og fjerning av is gitt gode resultater. I tiden framover gjøres det løpende vurderinger på det videre vedlikeholdet.

Åpen for trafikk

Fylkesvei 705 mellom Stugudal i Tydal kommune og Brekken i Røros kommune er åpen for trafikk. Vegen ble stengt på grunn av uvær ved 17-tiden i går. Dette er en værutsatt strekning, særlig på Langsvola, som er det høyeste punktet på fjellovergangen. Nå er det ubetydelig snøvær og roligere vind på Langsvola. Det er nå opp mot 17 m/s i kastene. I følge Yr vil vinden fortsette å avta, og det blir oppholdsvær. 

Stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 705 mellom Stugudal i Tydal kommune og Brekken i Røros kommune er stengt på grunn av uvær. Dette er en værutsatt strekning, særlig på Langsvola, som er det høyeste punktet på fjellovergangen. Nå er det lett snøvær og kraftig vind på Langsvola. De neste timene er det varslet snøbyger og vind opp mot 33 m/s. Det er ventet at veien vil være stengt til utpå dagen i morgen.