Endring av kjøremønster i Finneveta

Pressemelding fra Røros kommune:

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å prøve ut ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum.

Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, da det blir kun en kjørebredde i hele veta. Alternative kjøremønstre i Finneveta blir da:

– Enveiskjøring mot Bergmannsgata
– Enveiskjøring fra Bergmannsgata
– Stenge veta for biltrafikk

Med bakgrunn i dette gjennomføres følgende i en testperiode på 2 uker:
Fra mandag 7. juni kl. 08.00 frem til 21. juni kl. 08.00 skiltes innkjøring forbudt fra Bergmannsgata og inn i Finneveta. I testperioden etableres enveiskjøring fra Lorentz Lossius gata gjennom Finneveta til Bergmannsgata.

Se også vedlagte kartutsnitt.

Endring av kjøremønster i Finneveta

Pressemelding fra Leder i trafikksikkerhetsutvalget, Jon Anders Kokkvoll, Røros kommune

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å utprøve ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum.

Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, da det blir en kjørebredde i hele veta. Alternative kjøremønstre i Finneveta blir da:

  • Enveiskjøring mot Bergmannsgata
  • Enveiskjøring fra Bergmannsgata
  • Stenge veta for biltrafikk

Med bakgrunn i dette gjennomføres følgende i en testperiode på 2 uker:

Fra mandag 7. juni kl. 08.00 frem til 21. juni kl. 08.00 skiltes innkjøring forbudt fra Bergmannsgata og inn i Finneveta. I testperioden etableres enveiskjøring fra Lorentz Lossius gata gjennom Finneveta til Bergmannsgata.

Endringene får ingen konsekvenser for gående og syklende.

Svarte på spørsmål om Rørosbanen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Seks fikk forenklet forelegg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Arbeidet på Brekkenveien ferdigstilles

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Laserkontroll i Tollef Bredals vei

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Trailer av veien ved Flokk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Står fast på nysnøen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fv 705 midlertidig stengt

Fv 705 Stugudal – Brekken er midlertidig stengt for trafikk på grunn av uvær. Veien ble stengt kl 13.20 i dag. I ettermiddag og kveld er det spådd snø og stiv kuling frå nordvest med vindkast på 22 m/s.

Oppdatering 7. april kl. 14:40: Veien er åpen for trafikk.

Steiner i veien på fylkesvei 30

De som kjører fra Røros i retning Støren/Trondheim, må kjøre ekstra forsiktig nord for Haltdalen. Det har gått et mindre steinras 1 km fra Almåsbrua i retning Støren. Det er mulig å passere. Entreprenør er på vei for å rydde opp.