Ekstra vintervedlikehold på fylkesveg 30

Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune:

Det er satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på strekningen mellom Singsås og Ålen.

Den siste tiden har Trøndelag fylkeskommune opplevd utfordringer med vedlikeholdsarbeidet på fylkesveg 30 mellom Singsås og Ålen. 

Forholdene på vegen har vært spesielt utfordrende denne vinteren. Årsaken er blant annet lange kuldeperioder samt mye nedbør. Det har ført til flere henvendelser fra kommuner og brukere av vegen. 

Det er derfor satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på vegen. Tiltakene som allerede er satt i gang gjør det bedre og tryggere å kjøre på vegen.
Dette er viktig med tanke på den økte trafikken som kommer med vinterferien og Rørosmartnan (20.- 24. februar). 

De siste dagene har høvling og fjerning av is gitt gode resultater. I tiden framover gjøres det løpende vurderinger på det videre vedlikeholdet.

Åpen for trafikk

Fylkesvei 705 mellom Stugudal i Tydal kommune og Brekken i Røros kommune er åpen for trafikk. Vegen ble stengt på grunn av uvær ved 17-tiden i går. Dette er en værutsatt strekning, særlig på Langsvola, som er det høyeste punktet på fjellovergangen. Nå er det ubetydelig snøvær og roligere vind på Langsvola. Det er nå opp mot 17 m/s i kastene. I følge Yr vil vinden fortsette å avta, og det blir oppholdsvær. 

Stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 705 mellom Stugudal i Tydal kommune og Brekken i Røros kommune er stengt på grunn av uvær. Dette er en værutsatt strekning, særlig på Langsvola, som er det høyeste punktet på fjellovergangen. Nå er det lett snøvær og kraftig vind på Langsvola. De neste timene er det varslet snøbyger og vind opp mot 33 m/s. Det er ventet at veien vil være stengt til utpå dagen i morgen. 

Fv. 705: Fare for stengt vei

Uværet Ingunn gjør at det er fare for at Fv. 705 Stugudal – Brekken kan bli stengt. Varslet fra vegvesenet gjelder fra 31. januar klokken 22.25, og har beregnet sluttid 1. februar klokken 12.00. I følge Yr er det i natt spådd snø og vindkast opptil 27 m/s. Og i dag er det spådd snø og vindkast på opptil 30 m/s.

Ordførere krever strakstiltak

De siste døgnene har det vært mange trafikkulykker i Trøndelag, og som vanlig har mye av dette foregått på fylkesvei 30. Kjøreforholdene på denne veien har irritert mange, og ordførerne i kommunene langs veien, har gått sammen og skrevet brev til veiansvarlig. Ordfører i Røros Isak V. Busch er rystet over kjøreforholdene som var i helga:

Under kan du lese brevet fra de tre ordførerene i sin helhet:

Til ansvarlige for kjøreforholdene på FV 30

Det er nå med meget stor bekymring vi nok en gang må ta kontakt vedrørende føreforhold på FV 30 fra Singsås og til kommunegrensen Holtålen / Røros.

Veien har i flere uker hatt vanskelige kjøreforhold med mye issvuller i kjørebanen, kjøving, vann i veibanen osv. Slik vi kjenner utførende entreprenør på gitte strekning så står det ikke på deres engasjement og utførelse av oppdrag.
– De er meget godt kjent på veistrekningen og har utført dette til det beste igjennom mange år.

Nå i helga har det vært 2 trafikkulykker i Haltdalen som skyldes de vanskelige kjøreforholdene. Heldigvis med mindre personskade, men med større materielle skader på bil.

Trafikken med personbil gikk i går ettermiddag / kveld i 40 km/t for å komme seg trygt ned til Singsås og bedre kjøreforhold derfra.

Kjent har FV 30 mye trafikk på helg i forbindelse med regionens fritidsbebyggelse, og nå setter de sin egen sikkerhet på spill ved å ferdes på denne strekningen.
På hverdager er det våre innbyggere og næringsliv som MÅ kjøre denne veien uansett føre og tilstand, og da med livet som innsats, noe vi finner uakseptabelt.

Minst like stor bekymring er det nå vedr syketransporten inn til St Olavs.
Vi stiller spørsmål med hvordan det er å bli transportert i syk tilstand etter denne veien?
Og viktigst – her kan det stå om tid. Dette er umulig med de rådene forhold å ha en rask og sikker syketransport inn til regionsykehuset for våre innbyggere.

Nå kjører tungtransporten også med livet og utstyret som innsats for å bringe varer og tjenester fra Fjellregionen og inn i retning Trondheim.
-Som om ikke marginen er små nok i Næringslivet her hos oss, så er nå kjøretiden til Trondheim blitt betraktelig lengre på grunn av at de lenge rådene forhold.

Vi registrerer påstanden om veiens tilstand er for dårlig til å kunne bruke veihøvel skikkelig, men det bør vel ikke overaske noen om veiens tilstand? Det bør vel være allment kjent for både veieier og driftsselskap. Så lenge veiens begredelige tilstand er slik, må virkemidler til drift tilpasses veiens tilstand og ikke omvendt.

Når de rådende forhold blir som de er, må ansvarlig for drift se forbi det som står i driftskontrakt. Det er forholdene som er bestemmende for hva som er nødvendig vedlikehold.

Når tilstanden er som den er, så er det nå kun salt som kan nullstille veien.
Veien må bli helt bar ved hjelp av det som en vet fungerer, slik at den blir noenlunde farbar igjen. Vi ber på vegne av oss alle om at veien nå gjøres isfri snarest, slik at vi kan ferdes noenlunde trygt etter FV 30.

Dagens situasjon er uholdbar. 

Med hilsen

Ordfører Røros: Isak V. Busch, Ordfører Midtre Gauldal: Trude Heggdal og Ordfører Holtålen: Jan Arild Sivertsgård 

Fv. 705: Fare for stengt vei

På grunn av uvær er det fare for at Fylkesvei 705 blir stengt, det meldte vegvesenet klokken 05.11 i dag tidlig. Sluttiden er satt til klokken 09.11 i dag, men den er usikker og kan endres.

I følge Yr er det meldt minus 2 grader, snø og vind på Langsvola til klokken 18 i kveld. Vindkast på opptil 28 m/s. Vinden blir litt mindre utover ettermiddagen.

Fv. 705 kan bli stengt på kort varsel

Fv. 705 Stugudal – Brekken kan bli stengt på kort varsel. Det er sterk vind som er årsaken til at vegen kan bli stengt. Varslet fra Vegvesenet gjelder fra klokken 21.57 i kveld til klokken 14.00 i morgen 12. januar. Sluttiden er usikker og kan bli endret.

Fv. 705 er åpnet

Klokken 15.30 i ettermiddag ble Fv 705 Stugudal – Brekken åpnet igjen for trafikk. Vegen ble stengt tidligere i dag på grunn av uvær. I ettermiddag og kveld er det spådd 6-7 minusgrader og vind opp til 10 meter i sekundet på Langsvola.

Fv. 705 stengt på grunn av uvær

Klokken 12.30 ble Fv. 705 Stugudal – Brekken stengt på grunn av uvær. Beregnet sluttid for stengingen er klokken 21.00 i kveld, men sluttiden er usikker og kan bli endret. Det er meldt minus 6-7 grader på Langsvola i dag, og vindkast opptil 20 meter i sekundet.

Oppfordrer til å vise ekstra hensyn

Torsdag 17. august er første skoledag. Mange førsteklassinger har sin første skoleuke. Røros kommune oppfordrer trafikanter til å kjøre forsiktig og vise ekstra hensyn.

Ved skolestart forventes det mye trafikk i Sundveien. For å gjøre skoleveien mindre trafikkert, ønsker Røros kommune at  foreldre unngår å kjøre til skolen dersom det er mulig.

– Når færre kjører til skolen, unngår vi at det oppstår trafikkfarlige situasjoner rundt skolene morgen og ettermiddag. Det er et felles ansvar å sørge for trafikksikre soner rundt skolene. Det vil si lite biltrafikk i skoleområdet, og ikke minst at bilistene holde lav hastighet, skriver kommunen på sine nettsider. 

Skummelt å gå til skolen
Helsesykepleier på mellomtrinnet ved Røros skole og medlem i Trafikksikkerhetsutvalget, Elisabeth Undhjem, forklarer at trafikken kan være skremmende for de minste skolebarna, og håper at trafikanter kan ta hensyn og være ekstra oppmerksomme ved skolestart.

– Jeg har selv en som skal begynne i 2. klasse som synes det er skummelt å gå veien til skolen alene.

Undhjem minner om at det er mye trafikk på Sundveien ved skolestart, og sier at det er viktig å følge barna, gjøre dem trygge i trafikken og påse at barna følger trafikkreglene. Ikke minst håper hun at kjørende ta det rolig og er forsiktig i trafikken. 

– Stress ned, ikke ha det så travelt. det er verre å kjøre på noen enn å komme fem minutter forsinket til jobb, sier Undhjem.