+ Air Leap har gjort sitt første hopp fra Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Forsvarer gatestenging for Netflix

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Positiv til ny ruteplan fra Air Leap

Pressemelding fra Lufthavnrådet

Røros lufthavn er blant de av landets flyplasser som fortsatt holdes åpen med et fungerende rutetilbud. Lufthavnrådet v/ leder Isak V Busch har i forrige uke vært i kontakt med samferdselsdepartementet angående rutetilbudet Røros-Oslo i den spesielle tiden vi nå er inne i.

Air Leap sendte i forrige uke et forslag på et endret ruteprogram til samferdselsdepartementet som innebærer en sammenkobling av den subsidierte ruten Oslo-Røros og den kommersielle ruten OsloØrland for en periode på 2 mnd.

Det betyr fortsatt to daglige frekvenser Røros-Oslo, Oslo-Røros. Samferdselsdepartementet tok en beslutning om dette på fredag 20/3 som innebærer en foreløpig godkjennelse for et tilpasset ruteprogram inntil 2 mnd., med forbehold om at dette kan ender seg.

Tiltaket kan avhjelpe nedgangen i antall passasjerer, og vil bidra til å lette arbeidsvilkårene for operatøren som skal fly Oslo-Røros de neste årene. Rent praktisk innebærer dette en rotasjon mindre på søndager, og et rutetilbud som vil se slik ut fra og med 1. april: Røros – Oslo 06.55 – 16:35. Oslo – Røros retning 9:30 og 18:15.

Luthavnrådet er opptatt av at vi skal ha et velfungerende flytilbud både under denne krisetiden, av hensyn til nødvendig vare- og persontransport, og også for tiden som kommer. 

Les også: Lover ny trøndersk rute

Widerøe er svært fornøyd – tiltakene sikrer helt nødvendig kollektivtransport

Widerøe har vært i løpende dialog med myndighetene de siste ukene. Vi har spilt inn de utfordringene vi står i og hvilke tiltak vi har behov for. Vi opplever at både Samferdselsdepartementet og partiene på stortinget har vært svært lydhøre for de innspillene som vi har gitt, og vi er imponert og takknemlig for den treffsikkerhet og det tempo som Storting og Regjering har vist for å komme frem til gode løsninger.

– Stortinget har i dag sikret helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge. Anbudsrutene utgjør 35 % av Widerøes flyvirksomhet og de har sikret at en viktig del av Widerøe kan fungere gjennom Koronakrisen., sier administrerende direktør Stein Nilsen.

Widerøe reduserer produksjonen betydelig. Denne er nå ned med 60 – 70 % med virkning fra 1. april. Selskapet jobber nå med å konsolidere driften og tilpasse organisasjonen til en lengre periode med redusert drift. Vi har fokus på å raskt kunne øke produksjonen. Samtidig fokuserer vi på smitteverntiltak i egen drift for å kunne opprettholde beredskapen i hele perioden, samt frakte passasjerer på en trygg måte med så liten smitterisiko som mulig.

– Vi er selvsagt fremdeles spent på hvilke ytterligere tiltak som kommer fra regjeringen. Det viktigste for oss er at den drahjelp som blir gitt er konkurransenøytral, og at tiltak legges til rette for samtlige selskap som flyr norsk innenriks, avslutter Nilsen. 

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

Innstilt fly

Ettermiddagsflyet, som skulle landet på Røros 15.50, og som skulle gått til Oslo 16.10 er innstilt. Årsaken er at mange piloter og cabinpersonell sitter i karantene. Passasjerene ble booket om til neste fly, eller fikk alternativ transport på bakken.

Luftfarten er under press, og Widerøe kutter mange avganger på grunn av svikt i billettbestillingene. Widerøe har kuttet 1500 flyavganger frem til 31.mai. Dette kommer i tillegg til 4000 avganger som ble annonsert kuttet i februar.

– Anbudsruter som Oslo – Røros er i utgangspunktet skjermet, men med stadig flere piloter i karantene er det krevende for Widerøet å unngå kanselleringer, sier kommunikasjonssjef i Widerøe Catharina Solli til Rørosnytt.

Koronaviruset får konsekvenser for Vys buss- og togtilbud

I denne spesielle tiden er det viktig for oss å opprettholde et kollektivtilbud for alle som jobber med å få samfunnet til å gå rundt. Vi må samtidig prioritere de ressursene vi har tilgjengelig.

Det går fortsatt tog, men ikke like ofte som du er vant til. Vi prioriterer å holde i gang viktige avganger og ha en jevn trafikk gjennom døgnet. I de fleste tilfeller setter vi ikke opp alternativ transport for togene som ikke kjører. Vi henviser til neste avgang og til andre måter å reise på der det er mulig.

Det er fortsatt god plass om bord, slik at du kan holde avstand til andre passasjerer og Vys medarbeidere. Vi gjør en rekke tiltak i togene for å hindre smittespredning, og ber alle våre kunder om å følge rådene fra myndighetene.

 • Fra 17. mars er det færre avganger i rushtrafikken på Østlandet, samtidig som det blir halvtimesruter på flere lokaltogsstrekninger.
 • Fra 18. mars blir det færre avganger i rush på Trønderbanen. I tillegg blir ett morgentog fra Oppdal til Trondheim innstilt. Ingen av disse togene erstattes med alternativ transport, og kunder må ta en annen avgang som fortsatt går.
 • Alle togavganger mellom Trondheim og Storlien blir innstilt. Det er kun avgangene på ettermiddagen/kveld som får alternativ transport med buss mellom Stjørdal og Storlien – Stjørdal. Vy jobber med å få på plass alle detaljer i reiseplanleggeren.

Vy minner om at det nå er innreiserestriksjoner også fra Sverige og at alle må i karantene etter opphold i Sverige.

Flere endringer kan komme i tiden fremover. Følg med i ruteplanleggeren på vy.no og i Vy-appen for informasjon om togtilbudet.

Alle endringer i togtilbudet gjøres i samråd med Jernbanedirektoratet.

Endringer i busstilbudet

Vy kjører buss både for fylkeskommunene og på kommersiell basis. Busstilbudet til våre oppdragsgivere, for eksempel Ruter og AtB, går stort sett som normalt, slik at blant annet helsearbeidere kan komme seg til og fra jobb. Våre ekspressbusser blir derimot sterkt påvirket.

 • Fra 18. mars vil flere ekspressbussruter bli midlertidig innstilt, og de fleste andre ruter blir betydelig redusert. Noen få ruter vil ikke bli påvirket, men det kan endre seg.

Følg med i ruteplanleggeren på vy.no og i Vy-appen for informasjon om busstilbudet.

Les mer om hvilke Vy tiltak gjør for å bidra til å stanse smittespredning, samt noen tips for reisen

Skolebussene fortsetter å kjøre

Selv om ingen elever skal til skolene nå, fortsetter skolebussene og lokalrutene å kjøre både i morgen, og etter helgen. Regjeringen har bestemt at bussene skal fortsette å gå, for at nøkkelpersonell skal komme seg til og fra.

Teamleder for Nettbuss Røros, Per Matti Svendsen. Foto: Tove Østby

Teamleder i Vy buss avdeling Røros og Holtålen, som utfører kjøringa for AtB i Røros og Holtålen. Per Matti Svendsen forsikrer at hans bussjåfører vil holde rutene gående. Alle skole og lokalruter kjører som normalt. Alle bussene er åpen for vanlige reisende.

Tiltak mot smitte på Bergstadens Hotell

Pressemelding fra Bergstadens hotell

Bergstadens hotell tar grep, for å unngå smitte ved hotellet. Det er blant annet reservert en egen fløy dersom hotellet får gjester med smitte. Her er lista over tiltak som settes inn.

 • Det er plassert ut Antibac på strategiske steder på hotellet for gjester og ansatte
 • Rengjøringsbyrået har ekstra fokus på rehold og desinfekt, spesielt på kontaktpunkter med hyppigere vask.
 • Personell benytter plasthansker ved restaurantene
 • Vi har i samråd med bedriftshelsetjenesten mulighet til å gjennomføre testing ved mistanke
 • Vi har reservert egen fløy, dersom vi får gjester med symptomer
 • Vi begrenser direktekontakt internt og eksternt i bedriften
 • Vi har undersøkt de ansattes reiser siste tid, og forsikret oss om at vi ikke har noen som har vært i kontakt med smitteutsatte områder eller personer.
 • Vi har avtale med Røros solfilm om desinfeksjon av arealer med ozongenerator ved mistanke om smitte.
 • Alle våre ansatte har fått tilbud om influensavaksine. Dette for lettere å kunne skille på symptomer.
 • Vi kan i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste tilby testing på plass med svar innen 1-2 dager.

+ Straffes for kansellerte fly

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Sakarias fikk siste pass +

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.