Villmarksløp med koronatiltak

Nærmere 150 mushere er påmeldte til vinterens Femundløp. I påvente av myndighetenes varslede pressekonferanse og covid-19 tiltak kommende mandag ser vi på endringene og tiltakene for årets løp.

Daglig leder Jon Anders Kokkvoll og løpets egen Covid 19-koordinator Gro Åsne Lohn har jobbet med en ROS-analyse og tiltaksplan som en konsekvens av kravene til smittevern.

– Den har vi nå har fått en godkjenning av. Frykten er at vi med å arrangere Femundløpet i verste fall får et smitteutbrudd. Det enkleste hadde vært å ikke arrangere Femundløpet 2021. Med den gode veiledningen vi får av helsemyndighetene, og åpning vi har fått for å arrangere løpet som hensyntar smittevernet, er en samlet løpsorganisasjon klare til å gjøre det aller beste, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Blant endringene som gjøres av koronahensyn, er at starten flyttes ut av Røros sentrum, og til start fra egen bil på Moan og Gjettjønna. For F-650 og F-450 går starten fredag 5. februar, mens F-Junior og F-200 starter lørdag 5. februar. 

– At vi tar starten av Femundløpet ut av sentrum smerter oss. Vi, og mange med oss, er glade i de unike kulissene vi har hatt under gatestarten i Røros i mange år, sier Kokkvoll. 

Villmarksløp for alle klasser

Den største endringen for deltakerne og deres team er at vinterens Femundløp blir et løp utelukkende med villmarkssjekkpunkter. Når deltakeren har kjørt ut fra start i Røros og kommer inn til sjekkpunktene, kan de ikke gå ut fra sjekkpunktet for å hvile og spise. Deltakeren må med andre ord hvile og spise sammen med hundene inne på sjekkpunktene slik de trener på ellers på høsten og vinteren. Sjekkpunktene vil organisere tilbud om bespisning, toaletter og trivelige bålplasser. 

– Jeg er rimelig sikker på at det vil bli utvekslet mange historier og skrøner rundt bålplassene, humrer Kokkvoll. 

Start og mål for alle klasser blir Røros

Alle klasser vil i vinter ha start og målgang i Røros. Løypetraseen for F-junior og F-200 endres og vil gå fra Røros via Tufsingdalen til Tolga og retur til Røros.

– Responsen på frivillige som har ønsket å delta de siste årene har bare økt. Til vinterens løp legger vi nå planer der vi prøver å ta ned behovet for antall frivillige. Vi jobber nå med å planlegge et minimums- og maksimumsbehov av frivillige. Det er ulikt behov for hvert enkelt sjekkpunkt. Likedan legger vi plan for begrensede publikumspunkter på arenaene. Men ute langs traseen er det jo fritt fram for lavvocamper og bålplasser, sier Kokkvoll  

En av de største utfordringene, er veterinærene, hvor flertallet kommer fra land som per i dag er røde. 

– Hvordan tjenesten blir til slutt blir må vi se på framover, men det skal opp et forsvarlig nivå på hundevelferd. Løpet blir både tøffere og råere som arrangement, og skal gi gode opplevelser til deltakere, partnere og publikum. Vi må hensynta at vi ikke får smitteutbrudd, men det viktigste er å gjennomføre Femundløpet, understreker han. 

Klarsignal fra politiet

Politiet i Trøndelag- og Innlandet politidistrikter har allrede gitt klarsignal for gjennomføring av Femundløpet 2021. Politikontakt Stein Bjørnli sier at man flytter starten ut fra sentrum er en god løsning. 

– Dette synes som en god løsning med tanke på smittevern, men også ut i fra den totale sikkerheten da man slipper trengsel i trange sentrumsgater, sier Bjørnli.

– Konseptet rundt Femundløpet synes godt ivaretatt og planlagt fra arrangøren. Trafikksikkerhet i forbindelse med kryssing av vei må være ivaretatt med tilstrekkelig vakter, og avfallshåndtering på de ulike sjekkpunkt må følges opp, legger han til.  

Bjørnli understreker også at koronasituasjonen fort kan endre seg, og forutsetter at arrangøren er i tett dialog med smittevernsmyndighetene.

På mandag kommer de nye signalene fra regjeringen som kan få konsekvenser for gjennomføringen av løpet og på onsdag skal Femundløpet i møte med kommuneoverlege Anne-Lajla Westerfjell Kalstad for å få de siste anbefalingene fra kommuneoverlegen. For oss som er interessert i å følge årets løp går vi noen spennende dager i møte. 

+ 55 nye smittetilfeller på ei uke

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Vil ha obligatorisk testing på grensen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Pålagt å forbedre avtrekk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Langt fra normalt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Risikonivå for smitte i Røros per 8. januar 2021

Pressemelding fra Røros kommune

Fra januar skal kommunene ukentlig vurdere risikonivå i sin kommune, og rapportere dette til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Risikonivået danner grunnlag for hvordan situasjonen må håndteres videre – både i kommunen og i fylket. Risikovurderingen er et viktig verktøy for kommunen og kommuneoverlegen, for å oppdage, vurdere og slå ned lokale utbrudd av covid-19. Vurdering av kommunens risikonivå gjøres av kommunen med kommuneoverlegen som hovedansvarlig. Her vurderes risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner og Statsforvalteren. Basert på risikovurderingen skal kommunen vurdere tiltak for å håndtere risikoen.

Vi vil hver uke fremover legge ut en status på risikonivået i kommunen på våre nettsider.

Risikonivå i Røros kommune

Røros befinner seg på nivå 1, per 8. januar 2021.

Situasjonen nå er at det ikke er noen lokale utbrudd. Vi har ett kjent smittetilfelle, som vi har kontroll på.

Om risikovurdering og tiltak

Tabellen under beskriver de fem risikonivåene. For hvert nivå er det også anbefalt hvilke tiltak som er nødvendig for å håndtere situasjonen. De grunnleggende tiltakene for å for å holde epidemien nede er: hygiene, holde avstand, være hjemme ved luftveissymptomer, testing, smitteoppsporing, karantene og isolering.

Tabellen beskriver de fem risikonivåene

+ 22 nye smittetilfeller i Härjedalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tre besøkende på Røros har testet positiv på covid-19 i sin hjemkommune

Pressemelding fra Røros kommune

Tre besøkende som var på Røros fra 30. til 31. desember i dag har testet positivt på covid-19. Smittesporing gjøres av personenes hjemkommune i henhold til rutinene for smittesporing.

De smittede har ingen definerte nærkontakter på Røros, og det er per i dag ingen kjent smitte i vår kommune. Vi tar noen ekstra forholdsregler på Røros, og tester ansatte på stedene de har vært.

Smittesporingssystemene benyttes. Det betyr at personer som har oppholdt seg på de steder der de smittede har vært blir kontaktet.

Vi følger de nasjonale rådene på Røros

Vi fortsetter å følge de nasjonale rådene, og holder samfunnet i gang.

  • Vask hender, og bruk håndsprit
  • Hold avstand – spesielt viktig innendørs
  • Bli hjemme hvis du er syk
  • Test deg hvis du har symptomer
  • Begrens antall nærkontakter de første to ukene i januar

Nå kan du enkelt registrere dine nærkontakter hvis du tester positivt på koronatest

Pressemelding fra Røros kommune

Vi har nå tatt i bruk en tjeneste for selvregistrering av nærkontakter. Det betyr at personer som tester positivt på covid-19, selv kan registrere sine nærkontakter via et elektronisk skjema. Smittesporingsteamet får da automatisk liste over nærkontaktene til den som er smittet.

Slik fungerer tjenesten

Hvis du tester positivt på din koronatest, får du en SMS med lenke til registreringsskjemaet.

  • Du logger inn med din BankID, og fyller inn dine nærkontakter. Dette kan du gjøre via mobil eller PC.
  • Du kan logge deg inn flere ganger hvis du kommer på flere kontakter.

Du kan også gå inn i registreringsskjemaet via våre nettsider:

  • på vår koronaside
  • på Min side, under Helse og omsorg
  • Klikk på knappen Registrer nærkontakter ved positiv koronatest

Du får tilgang til å registrere nærkontaktene dine når du har testet postitivt på covid-19 og smittesporerne har ringt deg.

Rask smittesporing er avgjørende

Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. God oversikt over de du har vært i nærheten av er avgjørende for å kunne varsle alle berørte raskt. Dette er viktig for å stoppe smitten i å spre seg videre, og for å unngå store utbrudd.