Mineralvann, kildevann og drikkevann – vann er definitivt ikke bare vann

Pressemelding fra Ringnes

Når solen står høyt på himmelen her i nord, så stiger også salget av vann på flaske til værs. Vann er jo både en nødvendig og velsmakende tørsteslukker. Og rikelig med drikke er viktig, særlig om sommeren med varme og mye aktivitet. Men er vann bare vann?

Når du gjør som mange andre, og henter deg en flaske kaldt vann i kjøleskapet, vet du forskjellen på de ulike vann-variantene? Hvor vannet kommer fra, hva det inneholder og hvordan det er behandlet er avgjørende for hva vannet kan merkes som?

Naturlig – rett fra kilden

For at en flaske skal kunne merkes «naturlig mineralvann» eller «kildevann» skal vannet være tappet på flaske der det naturlige utspringet er og flasken skal merkes med hvor kilden ligger. Både mineralvann og kildevann kommer fra naturlige kilder og vannet skal i størst mulig grad være ubehandlet. Vannet må også ha stabil kvalitet over lang tid.

Kildevann er vann fra en naturlig grunnvannskilde som er beskyttet mot forurensing, og som har god mikrobiologisk kvalitet. For at vannet skal kunne kalles kildevann må det tappes direkte fra kilden. Man vil derfor kunne oppleve at vann fra ulike kilder vil ha sine særtrekk, men det er altså et vann som har drikkevannskvalitet rett fra utspringet.

Vann fra alle naturlige kilder testes regelmessig for å sikre at kvalitet og innhold er i tråd med Mineralvannsforskriften, som i Norge definerer hva som får kalles naturlig kilde- eller mineralvann.

Mineralvann – med smak av det norske grunnfjellet

Noen naturlige vannkilder har høyere andel av salter og mineraler. Dette er fordi grunnforholdene vannet renner eller filtreres gjennom har en sammensetning av stein, grus og sand som etterlater sporstoffer i vannet.

Alle mineralvannskilder har sin helt særegne sammensetning av mineraler og sporstoffer, som gir vannet en unik smak.

Norges mest kjente mineralvannskilde er Farris, i Larvik. Her filtreres vannet gjennom underjordiske morener av grus og sand fra den gang isen trakk seg tilbake for tusenvis av år siden.
Filtreringen tar over 20 år, og vannet som kommer ut av kilden har en stabil sammensetning av mineraler.

I motsetning til kildevann kan man til en viss grad behandle mineralvann før det tappes på flasker. Man kan ikke tilsette noe annet enn kullsyre, men man kan ta bort ustabile forbindelser og filtrere vannet, forutsatt at behandlingen ikke endrer sammensetningene som gir vannet dets karakteristiske egenskaper.

Drikkevann på flaske

I Norge har de fleste godt drikkevann i springen hjemme. Når man er på bil-, camping- eller hyttetur har man kanskje ikke like god tilgang til dette og da er drikkevann på flaske et alternativ.

Vann som tappes på flasker fra kommunale- eller private drikkevannsanlegg er behandlet og renset etter samme krav som stilles til vannet du drikker hjemme. Dette vannet blir gjerne merket drikkevann, vann, bordvann e.l., men merkingen eller navnet på drikkevannet skal ikke kunne forveksles med naturlig mineralvann/kildevann.

Få nok væske i varmen

Behovet for vann varierer mye mellom personer og fra dag til dag, avhengig av aktivitetsnivå og klimatiske forhold. Voksne med moderat fysisk aktivitet har behov for omtrent 2-2,5 liter om dagen. Noe av væsken får man gjennom mat ved normalt kosthold, men ca. 1 -1,5 liter bør man få gjennom drikke.

Breddeidrett: Åpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter over 20 år utsettes

Pressemelding fra Norges idrettsforbund

Under dagens pressekonferanse orienterte regjeringen ved helseminister Bent Høie at gjenåpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for breddeutøvere over 20 år foreløpig settes på vent og vil ikke bli gjenåpnet 1. september.

– Vi hadde håpet i det lengste å få et klarsignal for gjenåpning av konkurranser og kamper for den resterende breddeidretten for voksne senest 1 september. Samtidig har vi respekt for myndighetenes tilbakeholdenhet med ytterligere lettelser i samfunnet så lenge smitten øker i Norge og situasjonen fremstår som usikker, sier idrettspresident Berit Kjøll.

De siste ukene har vist en oppblomstring av flere lokale og til dels alvorlige utbrudd i Norge. Smitteutviklingen generelt i Norge er også negativ.

– Dette påminner oss om den sårbare og alvorlige situasjonen vi alle opplever. Beslutningen er likevel krevende for mange av våre kontaktidretter og voksne breddeidrettsutøvere som ikke får komme i gang med normal aktivitet, sier Kjøll og legger til:

– Vi ser frem til møtet på mandag for en god og konstruktiv dialog med myndighetene rundt videre igangsettelse av trening og dernest trygge konkurranseformer for breddekontaktidretten når situasjonen tillater dette, sier Kjøll.

Tar smittevern i idretten på alvor

Idrettspresidenten understreker at hver og en av oss har et felles ansvar for å begrense smittespredning av covid-19-viruset, og at norsk idrett fortsatt skal delta i den nasjonale dugnaden for å redusere smitterisiko og spredning av koronaviruset.

– Norsk idrett har vært en foregangsaktør og utøvd sitt samfunnsansvar på en forbilledlig måte for å redusere smittespredningen i det norske samfunnet. Norsk idrett skal fortsette det gode arbeidet og sørge for best mulige smittevernstiltak ifm utøvelse av aktiviteten for å redusere risikoen for økt smittespredning i samfunnet, sier Kjøll og fortsetter:

– Vi er derfor svært takknemlige for det gode samarbeidet som er lagt ned i norsk idrett for utarbeidelse og oppfølgingen av smittevernstiltak i både topp- og breddeidretten. Denne samlede kompetansen har kommet hele norsk idrett til gode, og vil også ha stor betydning når den resterende voksenidretten kan komme i gang, avslutter Kjøll.

NIF har nå opprettet to arbeidsgrupper som utarbeider generelle retningslinjer for smittevern innenfor henholdsvis individuelle kontaktidretter og lagkontaktidretter for voksne over 20 år, og som i stor grad vil bygge på smittevernsprotokollen fra Fotballforbundet. Når regjeringen gir grønt lys for å gjenoppta ordinær trening og konkurranser for disse utøverne, vil protokollene allerede være på plass.

+ Vært en hektisk innspurt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Takker ja til stilling som sykepleier

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Nye smittetall for Jämtland og Härjedalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Takker ja til stilling som lege

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Åpner på fredag?

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Blir -skam- den nye normalen?

Leserinnlegg av Bjørn Salvesen

Med koronapandemien som bakteppe har den norske grenen av verdenspolitiet med megafon inntatt eteren med fordømmelse av før så normale sysler som utepils, sverigehandel og, gud forby, utenlandsreiser. De samme menneskene, ja jeg tror definitivt de er de samme, som for ikke lenge siden skrek ut sin vrede over de som dro på hytta, skriker nå ennå høyere at du nettopp skal dra på hytta, til nød på biltur med telt. Norgesferie må vite. Profilerte sykepleiere lar seg intervjue og utrykker at de er slitne, med det underliggende budskapet «ikke dra til utlandet for å dra med smitte hjem!» Jeg skjønner at de er slitne. Men er dette greit?

Covid-19 pandemien har satt en støkk i oss alle, forhåpentligvis. Den setter spørsmålstegn ved menneskehetens arrogante holdning med å heve seg over naturen, og ikke leve i pakt med den. Disse nye virusene oppstår jo fordi dyrenes habitat skrumper inn, og dyr og mennesker tvinges til å leve for tett på hverandre i de samme områdene med virussmitte som resultat.

Rike Norge kan stenge ned, åpne oljefondet, og leve en stund på det. Men det finnes milliarder av mennesker der ute som nå plutselig befinner seg i en kritisk økonmisk tilstand i land med beskjedne eller ingen organiserte offentlige støttetiltak. Den rike verden inviterte den fattige verden inn i verdenshandelen, og nå stenger vi dem ute. Man skal ikke lenger enn til Sør-Europa for å finne mennesker i den ytterste nød, drar man videre sørover til Afrika er det en vanvittig tragedie på gang.

Jo, dette er et momentum for klimaet. Men ikke ved å la de som er fattigst i fra før igjen ta den største byrden. Verden må åpnes forsiktig opp, og deretter må vi organisere verdensøkonomien klimavennlig i åra som kommer.

AntiBac, sosial distanse og å holde seg hjemme hvis man har covidsymtomer er den nye normalen. Selvfølgelig helt greit. Men kommentariatets skamtyranni må ikke bli en del av denne normalen.

På den annen side, du må ta en utepils og en utenlandstur på en annen måte en før. Man må
ta ansvar, viruset vil sirkulere i verden i mange år framover. Men den greske restauranteieren trenger oss, det gjør også min produsent av klær i Tanzania, hvor en av de ansatte og hans gravide kone ikke lenger hadde råd til husleie fordi vi alle forsvant, og dermed også lønna. 100 millioner flere trues av sult på grunn av pandemiens herjinger og nedsmelting av økonomiene.

Skal man bare bry seg om nordmenn, eller er det legitimt å bevege seg med forsiktighet rundt i verden for å spre litt av vår overmåte rikdom? Jeg har sett bilder av utelivet i Trondheim som definitivt er verre fra et smittevernståsted enn en gjennomtenkt kulturferie til Venezia.

Coronautviklingen vil framover i stor grad handle om hvordan du gjør det, og ikke hvor og hva du gjør.

Bjørn Salvesen
Trøndelag Fylkesting (uavhengig)

+ Innstilt som lege

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Fortsatt stengt på Vauldalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.