Rypebestanden kartlegges

Det er enighet om hvordan småviltjakta på Statskogs område skal foregå de neste to årene. Et forslag om å utvide området det utenbys jegere slippes til, er lagt på is. Det sikrer innbyggerne i Røros rett til jakt gjennom Rørosloven, om det blir åpnet for jakt. Når det gjelder jakt på rype, er det for tidlig å si om denne enigheten hjelper. Rypebestanden er nemlig liten i hele Rørosområdet. 

Skal det bli rypejakt i høst, må det klekkes mange rypekyllinger denne våren, og de må leve opp. Det skal gjennomføres en grundig telling før det åpnes for jakt, sier Kai Børge Amdal, som er eiendomskonsulent i Statskog.

Kai Børge Amdal intervjuet av Tore Østby

Støttekonsert i Bergstadens Ziir

8. april entrer 25 kvinner i Ukrainas nasjonaldrakter Bergstadens Ziir. De kommer med sin rike kultur, og bruker bandura som sitt våpen for å samle inn penger til livreddende helsehjelp nær fronten. Prosjektet er et samarbeid med Rotary-klubber i Sør-og MidtNorge, og målet er å fullføre finansieringen av 100 mobile akuttklinikker.

Per Ludvig Engesæter og OleJørgen Kjellmark har vært i Ukraina med hjelpesendinger. Foto: Per Annar Holm

Nå inviteres rørosingene til konsert som ikke bare byr på en musikalsk opplevelse, men hvor de som kommer i kjerka bidrar til en vesentlig forskjell i det ukrainske folkets kamp for frihet i sitt eget land. Banduren er unik for Ukraina, og krafta i instrumentet har alltid vært fryktet av russerne.  Josef Stalin forbød instrumentet, og de som bygget eller spilte på det ble sendt til Sibir eller i verste fall drept.

-Helt fra antikken har bandura vært et symbol på den ukrainske sjelefriheten. Den rike klang ligger i folkets gener og er like viktig som språket for vår identitet, sier Olena Chorna, en av musikerne fra Lviv i Vest-Ukraina som nå kommer til Norge.

Betydning av instrumentet i dag 

-Den unike strengelyden har bevart vår ukrainske kultur som et land av krigere og helter. Når vi nå settes på prøvelser gir den oss en kraftig påminnelse om vår styrke, enhet og motstandskraft, sier musiker Chorna.

Det er stort behov for akutklinikker i Ukraina. Foto: Per Annar Holm

Siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022 har Rotary-klubber over hele Norge engasjert seg i «Hjelp til Ukraina». Det er sendt trailere med medisinsk utstyr og nødhjelp, flere enn 500 aggregater for å skaffe strøm til sykehus, barnehager og sykehjem, ambulanser og hjelp ukrainske myndigheter har etterspurt.

Krigen i Ukraina startet allerede for ti år siden med Russlands angrep på Krim.

Helsemyndighetene har spurt Rotary om hjelp til å skaffe mobile akuttklinikker. Disse brukes nær fronten der behovene til enhver tid er størst. Hver klinikk koster 450.000 kroner, og vi håper å kunne bygge så mange som mulig for pengene vi nå får inn på konsertene, sier prosjektleder Tone Kolbenstvedt. Rotary har hittil levert nærmere 50 mobilklinikker, målet er 100 helst innen sommeren.

Dette er boggiehengere med aggregat for lys og strøm, operasjonsbord for kirurgiske inngrep og livbergende førstehjelp. De har hjertestartere, ultralydapparat, og kan også utstyres med tannlegestol om det er behov for inngrep i munnhulen. Sykehus er ikke blitt spart for de russiske angrepene, og Ukrainas helsevesen er hardt rammet etter mer enn ti år med krig.

-Behovene er enorme, og vi vet at dette også er utstyr som det vil være stor bruk for også etter at krigen tar slutt.

Billetter til konserten i Røros selges på nett gjennom Hoopla.no, på Røros Turistkontor og i våpenhuset i kjerka. Vi setter pris på at flest mulig kjøper billett på forhånd ved å bruke QR-koden som står på plakatene våre på nettsiden eller Facebook, så unngår vi kø. Vi håper også at flere bedrifter støtter konserten ved å spandere billetter på ansatte og kunder.

Vertskap er Ukrainere på Røros og Røros Rotaryklubb

Hjelpesending fremme i Ukraina. Foto: Per Annar Holm

Økonomisk stjernesmell

Kommuneøkonomien i Røros kommune fikk en skikkelig smell i 2023. Et merforbruk på 52 millioner kroner, er det politikere og administrasjon tar med seg inn i planleggingen av videre drift. Dette er det største merforbruket Røros kommune har hatt på ett år noen gang.

Økonomien var likevel vanskeligere for noen år siden, da det var store overskridelser flere år på rad. Nå kommer smellen etter flere år med kommuneregnskap i pluss.

Årets smell er på mange måter en varslet katastrofe. I årsrapport etter årsrapport er økonomien i kommunen beskrevet som svak og sårbar. God skatteinngang, forskjellige overføringer fra staten, og gevinst i forhold til pensjon har reddet økonomien flere år på rad. Økonomisjef Roger Mikkelsen er bekymret for utviklingen.

– Det store merforbruket i 2023 skyldes blant annet store finanskostnader og at det har vært stang ut i forhold tilskudd utenfra. Vi fikk en smell i kostnadene til pensjon, der vi hadde et håp om at det skulle gå andre veien. Vi har større kostnader enn budsjett for flere av tjenestene, og vi ser at det er store økonomiske utfordringer i driften av kommunen og dens tjenester fremover. Vi går inn i en real fimbulvinter i norsk kommuneøkonomi, sier økonomisjef Roger Mikkelsen til Rørosnytt.

Fimbulvinter brukes ofte for å beskrive en vanskelig vinter med mye uvær. Opprinnelsen til uttrykket er å finne i norrøn mytologi. Fimbulvinter er den harde vinteren forut for ragnarok, som som gjør ende på alt levende etter tre års mannefall. Norske kommuner sliter om dagen, men de er er trolig ikke på vei mot sin undergang. Når det gjelder Røros kommune, er det også lyspunkter.

En av årsakene til at kommuneøkonomien er svært vanskelig nå, er de store investeringene som er gjennomført. De store nybyggene gir store utslag. Det er to årsaker til det: Bak disse bygningene ligger det store investeringer. Når en kommune gjør investeringer, gir det ikke store inntekter, slik investeringer i privat næringsliv skal gjøre. Rent praktisk deles de store investeringene på flere årsbudsjetter fremover. Dermed ligger det store kostnader knyttet til hver investering hvert år fremover, og 2023 er det året som har hatt den store kostnaden knyttet til investeringer så langt.

I tillegg til det, er det tatt opp rentebærende lån, som gir større utgifter, og effekten forsterkes av høyere rentenivå. I 2023 hadde vi høyere rente enn tidligere år, og det er ventet å fortsette slik noen år. 

Det er også slik at anleggstiden har positiv effekt for kommunen. Byggevirksomheten genererer aktivitet og skatteinntekter. Denne inntektsstrømmen blir borte når byggingen er over. 

Det er en fordel for kommunen at byggene innen skole, helse og tekniske tjenester er på plass, og at behovet for investeringer fremover er mindre. Hadde dette ikke vært løst i en periode med positiv økonomi, ville det vært vanskelig eller umulig å gjøre det nå.

Regnskapet for Røros kommune er ferdig fra økonomiavdelingens side, men ikke revidert enda. Det er ikke ventet at revisjonen vil finne feil som endrer bildet vesentlig. Arbeidet med årsberetningen er i gang, og når revisjonen har sett på dette, vil regnskap og årsberetning bli politisk behandlet. 

De store overskridelsene i regnskapet for 2023 river bort politikernes politiske handlingsrom i årene som kommer. Verre enn det, er at det synes uunngåelig at noen av innbyggernes tjenester rammes. En annen konsekvens er at en jobb i Røros kommune ikke lenger er så trygg som den var tidligere.

Nok. vil snakke med fler

Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Tilbudet er for de som er 16 år og eldre. Nok. Trondheim veileder også skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok. Trondheim har et satellittkontor på Røros, der de er tilgjengelig for de som ønsker samtaler en dag hver tredje uke. Nok. Trondheim har besøkt skoleklasser og barnehager, og samarbeider med legene og helsestasjonen.

I går hadde Nok. Trondheim åpent kontor på Røros. Therese Hongslo og Hilde Johansen har så langt hatt relativt liten pågang. Therese Hongslo sier Nok. vil være tålmodig, og fortsette å være der for de som trenger å snakke om dette temaet.

Therese Hongslo

Rørosbanken har fått ny leder

Tone Hammer (48) er ansatt som ny administrerende banksjef i RørosBanken. Etter 182 års drift har Rørosbanken nå fått sin første kvinnelige banksjef. Tone Hammer kommer fra stillingen som administrerende banksjef i Bjugn Sparebank på Fosen. Hun har 24 års erfaring innen bank og finans, og er i dag administrerende banksjef i Bjugn Sparebank på Fosen.

Den nye banksjefen i Rørosbanken har både Røros og bank med seg fra barndommen. Selv tenker hun ikke så mye at hun er første kvinne i rollen.

Tone Hammer intervjuet av Tore Østby

Tone Hammer har sine aner fra Ålen. Hennes slekt på farssiden har sin opprinnelse fra gården Langland Søndre, og den nye banksjefen har tremenninger både i Ålen og på Røros. Hammer sin far er oppvokst på Røros.

Hun er godt kjent med banken som blir hennes nye arbeidsplass. Da hun ble salgssjef for Eika- gruppen i 2014 var det daværende banksjef i RørosBanken, Arild Hagen, som var pådriveren for å få henne inn i Eika-systemet. Tone var på dette tidspunktet markedssjef i Nordea Liv og pendlet allerede mye til både Bergen, Oslo og store deler av Trøndelag fra Røros.

– På dette tidspunktet bodde jeg allerede i Gjøsvika på Røros, og fikk derfor låne kontor i RørosBanken innimellom. Selv om dette er noen år siden, vil jeg nok møte på flere kjente ansikter i banken, sier Hammer.

Etter perioden som salgssjef i Eika Gruppen jobbet hun med å bygge opp et apparat for å styrke samhandling og gevinstrealisering mellom alle Eika-bankene og Eika alliansen.

I 2017 flyttet hun til ektemannen, Olav Heggset, sin hjemkommune Surnadal, og ble Leder for privatmarked i Surnadal Sparebank. Den banken, som også er en Eika Bank, fusjonerte med SB1 Nordvest i 2021 og Tone ble direktør Forretningsutvikling i den nye Sparebank 1 Nordmøre.

Styreleder i RørosBanken, John Birger Tronsaune, er fornøyd med å ha fått signert Tone Hammer.

– Vi har ansatt en administrerende banksjef som leverer på alle punkter i vår kravspesifikasjon. Hun har lang og bred erfaring fra bank, scorer høyt på ledelse og gjennomføring, kjenner Eika-systemet godt og alle tidligere arbeidsgivere trekker fram hennes svært høye arbeidskapasitet. At hun allerede kjenner til lokalmiljøet og banken er nærmest som ren bonus å regne, sier Tronsaune.

To personer bortvist fra sentrum

I løpet av fire minutter ble to personer bortvist fra Røros sentrum etter bråk. Først bortviste politiet en mann i 20-årene fra Røros sentrum frem til kl. 07:00 i morgen tidlig etter å ha vært ufin mot vektere og gjester i det ene partyteltet. Fire minutter senere ble en kvinne i 20-årene bortvist fra Røros sentrum frem til kl. 08 i morgen. Hun var kraftig beruset og kranglet med vektere.

En bortvisning får ingen konsekvenser for det bortviste utover pålegget om å forlate det området bortvisningen gjelder fra. Dersom man kommer tilbake, er det brudd på pålegget om å holde seg bort, og anmeldes og bøtelegges. Etter 20 minutter kom den bortviste mannen tilbake, og han er dermed anmeldt for brudd på muntlig pålegg.

Det er martnasfest flere steder i Røros sentrum i kveld, og det rapporteres om mange glade martnasgjester og god stemning.

Falt i elva – reddet av forbipasserende

Ved 01:30-tiden i natt oppdaget en forbipasserende person at en mann hadde falt i Hitterelva på Røros. Den forbipasserende varslet nødetatene, og mens de var på vei lyktes det å få mannen på land. Dette skjedde ved Øra. Elva er delvis tilfrosset, og i hullene er det nokså høy vannføring og det er stri strøm på stedet.

Brannvesenet og legebilen var raskt på stedet. Dermed kom den våte og kalde mannen raskt under behandling. Den mannlige pasienten i slutten av 60 åra ble tilsett av lege og sendt til Røros sykehus med ambulanse. Han var veldig kald, men politiet melder at det ikke var fare for hypotermi.

Mann pågrepet på hotell

Et hotell på Røros ba politiet om assistanse på grunn av en beruset og svært aggressiv gjest i natt. Politiet fikk melding om at hotellansatte ønsket gjesten fjernet fra hotellet. Gjesten var utagerende og ble holdt i ro av andre gjester. Da politipatruljen kom til stedet tok de kontroll på en mann i 30-åra. Mannen ble innbrakt og satt i arrest.

Kirkene åpnes for sørgende

Både Røros og Glåmos kirke åpnes i ettermiddag, for sørgende, etter at Peder Angel Lundquist tok sitt eget liv tirsdag kveld. De nærmeste pårørende gikk ut og fortalte om det som hadde skjedd på sosiale medier. Dette slo ned som et sjokk i hele Røros.

I dag, onsdag 14. februar, er Røros kirke åpen mellom klokka 16 og 20. Kirken legger til rette for lystenning, og flere av kirkas ansatte vil være til stede for den som trenger noen å snakke med. Menighetsrådet på Glåmos åpner også Glåmos kirke fra klokka 18.

13 dager under -30

Denne vinteren er i ferd med å melde seg på i kampen om flest dager med temperaturer under -30 grader. Røros lufthavns minimumstemperatur i natt var -35,5 grader. Rekorden denne vinteren er -38, som ble målt 5. januar. I følge værmeldingene fra Yr, er kuldeperioden over for denne gang, og allerede i løpet av dagen stiger temperaturen til -19 grader.

13 kan se ut til å bli tallet for dager under -30 denne vinteren. Det samme tallet dukker opp i rekordbøkene. Den kaldeste dagen ifølge offisielle målinger var den 13. januar, riktignok ikke i 1913, men i 1914.

For omverden er det verd å merke seg at Røros ikke stopper opp, selv om det er kaldt. I Femundløpet kjemper hunder og mennesker fortsatt om å komme først i mål. I teten på det lengste løpet ligger en kar som har vært ute ei kald vinternatt før. I skrivende stund leder 66 år gamle Robert Sørlie. Robert Sørlie har til sammen 13 seire i Femundløpet og Finnmarksløpet fra før.

Robert Sørlie kan være på vei inn til ny seier i Femundløpet. Foto: Tore Østby