Ny parkeringsordning i løpet av desember

Avinor Røros lufthavn endrer i løpet av desember 2017 parkeringsordningen til automatisk skiltgjenkjenning, på samme måte som man kjenner fra offentlige veier med bompengebetaling.

Europark skal montere og drifte parkeringsordningen. Endelig dato vil Avinor Røros lufthavn informere om senere.

Kyss parkeringsbøter farvel!

Med det nye systemet unngår en parkeringsbøter. Avinor Røros lufthavn ønsker at deres kunder registrerer seg som bruker hos Europark allerede nå, for å være godt forberedt på endringen.

Som parkerende trenger en ikke løse billett for å parkere. Parkeringen er digital og billettløs. Den starter automatisk når man kommer og stoppes automatisk når man drar. Slik belastes man for nøyaktig parkeringstid i henhold til den gjeldende taksten på stedet. En får ikke parkeringsbot for manglende betaling, så lenge en følger vanlige parkeringsregler som å overholde regler for reservert parkering (f.eks for HC)

Fri gjennomkjøringstid er 10 minutter, og all parkering opp til 10 minutter er gratis. Det vil bli skiltet godt på lufthavna.

Hvordan betale?

Med mobilen:

  • Man kan betale med mobilen. Mobilen vil fungere som en parkeringsautomat
  • mobilparkering.com er web-siden en bør registrere seg på.
  • Parkeringen betales med mobilen fra rett før utkjøring til og med 48 timer etter utkjøring. Skiltnummer tastes inn, og en betaler med kort. En trenger ikke noen brukerprofil.
  • Ønsker man den mest sømløse og enkle parkeringen kan man registrere en brukerprofil og aktivere «automatisk trekk». Da vil betalingen foregå automatisk. Det er enkelt å skru av og på automatisk trekk for ulike biler og ulike kort man har registrert.

Betaling på automat

  • En kan fortsatt betale på den nye parkeringsautomaten som settes opp ved terminalen. Dette gjøres ved å taste inn skiltnummer og betal med kort eller kontanter rett før du kjører ut fra parkeringsområdet.

Faktura

  • Hvis man har glemt å betale med mobil eller på automat, og ingen betaling er registrert etter 48 timer sendes en faktura til bileieren. Fakturagebyr fra Europark tilkommer.

 

Dom i jorskifteretten om veirett

Jordskifterett fastslår ved dom at de fleste hytteeierne har veirett til sine hytter i Langegga. Vegretten gjelder imidlertid bare på barmark. Dommen vil bli forkynt 10. november.

Hytteeierne hadde fremmet påstand om at de hadde veirett til hyttene sine, både sommer og vinter over grunn eid av Statskog, Gjøsvikmoen AS og Røros kommune. En hytteeier, Halvard Neby, la ned påstand om veirett, men kun på barmark. Statskog og Gjøsvikmoen AS la ned påstand om at hytteeierne ikke hadde noen veirett, mens Røros kommune ikke fremmet noen påstand i saken.

Jordskifteretten konkluderer med at de fleste hytteeierne hadde etablert veirett, gjennom hevd. Blant annet er det trukket fram at hytteeierne har gjort vedlikeholdsarbeid på veien uten at grunneierne har kommet med merknader til det. Eierne av to av hyttene, som er bygd i nyere tid, fradømmes veirett.

Hytteeierne får i dommen ikke rett til å brøyte veien. Jordskifteretten fastslår at veien i perioden hevd er opparbeidet, ikke er brøytet og brukt vinterstid. Jordskifteretten anser at brøyting er mer omfattende bruk av veien, enn det som er opparbeidet ved hevd.

Jordskifteretten blir et spleiselag mellom partene, bortsett fra Halvard Neby, som vant fram med sin påstand fullt og helt og dermed slipper saksomkostninger, og Røros kommune, som ikke la ned noen påstand.

Den største vinner i saken, slik dommen nå står, er Røros Idrettslag. Idrettslaget får fortsette å kjøre opp skiløype på veien vinterstid.

 

 

Arrangerer Diabeteskonferanse

I morgen, 7.november arrangerer LHL-Klinikkene Røros Diabeteskonferanse. Konferansen har som formål å øke forståelsen for behandling av, og kompleksiteten ved diabetes. Det er andre året LHL-Klinikkene Røros arrangerer Diabeteskonferansen, som er en dagskonferanse for helsepersonell.

Tema

På årets konferanse deltar Helge Istad fra Feiringklinikken. Han skal skal snakke om diabetes og hjerte- og karsykdom.

Erik Søfteland skal fortelle om nye behandlingsalternativer ved innen type 2 diabetes. Søfteland er overlege ved Haukeland sykehus.

– Erik Søfteland hadde et meget godt foredrag i fjor og vil nå ta oss med gjennom jungelen av nye behandlingsalternativer, sier diabetessykepleier ved LHL-Klinikkene Røros, Rita Lysholm.

Anne Redergård er diabetessykepleier ved St.Olavs. Hun deler sine erfaringer fra diabetesopplæring av helsepersonell. Kan vi nok?

Svante Ingemyr som er klinisk ernæringsfysiolog, LHL-klinikkene Røros skal snakke om kosthold og diabetes.

Konferansen avsluttes med et foredrag av Robin Bryntesson. En av Sveriges beste skiløpere – og en av svært få eliteløpere med diabetes type 1.

Det siste året har Robin gått fra å satse på toppidrett til å satse på breddeidretten. I følge Rita savnet Robin en leir han kunne delta på da han var ung. Så i voksen alder startet han leiren Sockertoppen.

– Det er blitt en populær leir, og den bidrar til å øke kompetansen til helsepersonell som deltar på leiren, sier Rita.

LHL-Klinikkene Røros ønsker å være et åpent og inkluderende senter, og en av deres roller er å bidra til kunnskapsformidling i regionen.

WHO har anslått at 80% av forekomster av hjerteinfarkt og 90% av forekomst av type 2 diabetes kan forebygges med endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner.

Hos personer med høy risiko for diabetes anbefales det at man aktivt leter etter diabetes, dette innebærer en god oppfølging fra fastlege. Personer bør gis beskjed når langtidsblodsukkeret er over referanseverdier.

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens.

I underkant av 230.000 har diabetes i Norge i dag. 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 200.000 er diagnostisert med diabetes type 1. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det.

Diabetes finnes i ulike varianter som sammen og hver for seg dannet et sammensatt sykdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, MODY, LADA og svangerskapsdiabetes er i virkeligheten forskjellige sykdommer. Men felles har de at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte.

 

 

 

Brannvesenet på Håg da brannen startet

Røros brannvesen var allerede til stede på Håg, da det brøt ut brann i en møbelpall ved halv ett-tiden. Like etter klokka 12 var det uttrykning til håg, etter en såkalt unødig alarm.  Da brannvesenet var i ferd med å pakke sammen for å kjøre tilbake til brannstasjonen, oppdaget medarbeidere i fabrikken at det hadde tatt fyr i pakkeavdelingen.

Da brannmennene kom seg til den delen av fabrikken der den brennende pallen sto, var industribrannvernet på stedet i gang med å ordne opp.

Brannen fraktet ut med gaffeltruck

Brannen på Håg i dag, startet i en pall med ferdige stoler, som sto klar til levering til kunde.

Pallen som tok fyr sto under et varmeelement.
Foto: Tore Østby

Pallen sto under et varmeelement, og det tok fyr i pappeskene stolene var pakket i.

Brannen rakk aldri å spre seg til bygningen eller andre paller, fordi en snartenkt medarbeider kjørte pallen ut av bygningen med en gaffeltruck. Trolig er det ikke andre skader enn på pallen det ok fyr i.

Vil lokke kinesere til Røros

Gai Guangshen er en anerkjent fotograf i Kina. Han var tidligere redaktør for kinesiske havsnytt, som er et stort populært fagblad i milliardlandet. Nå engasjerer han seg for å få kineserne til å reise til Norge, og da lokker han med fine bilder fra Røros.

Vi møtte ham i Rørosmuseet, der han fikk og følget omvisning av Ole Kristian Korsjøen. Vi møtte en begeistret fotograf, som nettopp hadde foreviget soloppgangen over Bergstaden.

Kineserne kom til Røros sammen med Rigmor Johnsen, som har viet mye av sitt liv til å arbeide for gode forbindelser mellom Norge og Kina. Hun har vært Kulturattasje i Beijing, og jobbet for med reiseliv og massemedia. Kineserne har bodd hos Roar Sundt og Hilde Bergebakken mens de var på Røros.

– Det setter vi stor pris på, for da fikk vi være menn å oppleve Røroslivet svært direkte. Når man reiser rundt i verden, er det sjelden en får komme under overflaten. Når jeg kommer hjem til kina skal jeg inspirere mang kinesere til å besøke Røros, sier Gai Guangshen.

Damenes aften

Mange tok turen til Storstuggu i kveld da Røros Storband inviterte til «Fly me to the moon part VI. Arrangementets undertittel var «Ladies`s night». Og damene som var med Røros Storband på kveldens konsert var: Siri B. Gellein, Berit Prytz Hanssen, Kirsti Sæter, Anna Lundquist Langen, Ane Kjelsberg, Silje Feragen, Oline Vingelsgaard og Synne Nordistuen Løvik.

Kveldens 1.dame og konferansier var Siri B. Gellein. Publikum fikk høre låter fra 7 tiår, fra 1930-tallet til 2000-tallet. Både Storbandet og damene gledet publikum i Falkbergetsalen med vakre toner og til tider veldig høye toner.

Her er noen glimt fra Fly me to the moon part VI – Ladies night

Røros Storband. Foto: Tove Østby
Oline Vingelsgaard og Synne Nordistuen Løvik. Foto: Tove Østby
Kirsti Sæter. Foto: Tove Østby
Stein Hanssen og Berit Prytz Hanssen. Foto: Tove Østby
Røros Storband. Foto: Tove Østby
Røros Storband. Foto: Tove Østby
Silje Feragen. Foto: Tove Østby
Siri B. Gellein. Foto: Tove Østby
Ane Kjelsberg. Foto: Tove Østby
Anna Lundquist Langen. Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

25 kan få redusert stilling eller miste jobben

Så mange som 25 personer kan miste jobben ved LHL-klinikkene Røros. Situasjon har blitt vanskelig etter tap av anbud. Det er ikke klart hvor mange som kommer til å få reduserte stillinger, eller til å miste jobben, men det kan bli så mange som 25 personer. Nå har Fagforbundet Røros skrevet brev til politikerne om situasjonen.

Formannskapet avholdt nylig møte på Røros rehabiliteringssenter. Nå har politikerne fått brev fra fagforbundet om den alvorlige situasjonen LHL-klinikkene Røros har kommet opp i.
Foto: Tore Østby

Dette er en alvorlig situasjon som er belastende for alle de som blir berørt og deres familier, enten de mister jobben helt eller delvis, men også for de som skal være igjen. Men det som er viktig å huske på er at dette er en situasjon som rammer hele Røros som lokalsamfunn, det skal finnes nytt arbeid til mange og langt i fra alle kommer til å finne arbeid her. Det er stor fare for at flere må flytte på seg til andre kommuner.

Dette vil også ramme Røros kommune direkte, ettersom det vil bli tapte skatteinntekter og reduserte overføringer ettersom både voksne og barn kommer til å forsvinne ut av lokalsamfunnet. Mange på Røros vil merke konsekvensene av dette gjennom et mer anstrengt arbeidsmarked men også pga. det kraftige reduserte tilbudet som betyr mindre folk som kommer til Røros og benytter seg av kulturtilbud, butikker og mattilbud, for å nevne noe, mens de er her.

Det er nok ingen tvil om at LHL-Klinikkene Røros har vært en betydelig bidragsyter også på dette område gjennom alle deltakerne, deres familier, venner osv. som kommer hit. Videre utfører også lokallaget til LHL på Røros et viktig samfunnsansvar inne helse med sine treningstilbud som sparer Røros kommune for mye utgifter. Mange rørosinger bruker i tillegg huset, ryggtreningsgrupper, balansetrening, saniteten baker, mat til skole og barnehage, div kurs gjennom frivillighetssentralen, fagdager for helsepersonell for å nevne noe.

Konklusjonen er at anbudsprosessene slik de er i dag er katastrofale for små samfunn som Røros, 20-25 arbeidsplasser er mye for et lite sted og tallet måtte vært ganget opp mange ganger vist en skulle sammenligne ringvirkningene i en stor kommune som for eksempel Trondheim. Derfor mener vi i Fagforbundet Røros at vi som lokalsamfunn må viser at vi har en mening om saken og at vi står sammen med alle dem som blir direkte rammet i hverdagen, men også som et lokalsamfunn som ikke godtar at alt skal flyttes inn til større steder og at store aktører som har en helt annen mulighet til å levere anbud skal ta over det norske arbeidsmarkedet.

Dette er en politisk sak og vi mener at de ulike politiske partiene bør stille opp og gå i front med et tydelig standpunkt i denne saken. Vi håper å få med oss politikere, handelsstand, lag og foreninger og lokalbefolkning til et fakkeltog med appeller Håper på rask og positiv tilbakemelding. Dette er viktig å få til så raskt som mulig, heter det i brevet til politikerne.