Reiseforsikring: Gjør endringer i forsikringen for å tilpasse seg koronasituasjonen

Pressemelding fra If

Når ulike land nå går fra å være grønne til røde på veldig kort tid, skaper det usikkerhet for de reisende. Europeiske og If har hele veien justert dekningen i tråd med myndighetenes anbefalinger. Nå endres vilkårene slik at de reisende ikke trenger å ta avgjørelsen om fremtidige reiser for tidlig i en uavklart situasjon.

På torsdag har regjeringen på en pressekonferanse offentliggjort at det nå er nye land og områder som får endret status i FHI sitt kart.

Fra og med ved midnatt natt til lørdag frarådes det reiser til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia, og i tillegg til regionene Skåne og Kronoberg i Sverige. Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten går fra å være røde til å bli grønne.

– Hver gang det blir en endring i dette kartet, eller myndighetene kommer med nye anbefalinger, får vi stor pågang med spørsmål fra kundene våre, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring og If.

– Folk lurer på hva de skal gjøre i forhold til bestilte reiser, hvorvidt det er trygt å planlegge reiser slik situasjonen er nå, samt hvordan de som allerede er på reise skal forholde seg til situasjonen, sier han.

Endret avbestillingsdekning gir kundene trygghet

Slik situasjonen er nå kan et land endre farge både i perioden mellom bestilling og avreise, og ikke minst underveis på ferieturen.

Men dersom man følger myndighetenes råd og gjør ting «etter boka», skal kundene føle seg trygge på at forsikringen vil dekke eventuelle tap.

– Dersom en reise er bestilt, samt helt eller delvis betalt så lenge et land eller område er grønt, dekker vi avbestilling dersom landet/området er rødt når det er 14 dager eller mindre til avreise. Men det er viktig at man først tar kontakt med fly- eller reiseselskap, slik at vi vet hva kunden eventuelt sitter igjen med av utgifter, sier Handeland.

– Med denne dekningen, som gjelder både pakkereiser og reiser i egen regi, kan kundene se an situasjonen tettere opptil avreise. Det gir mer ro og forutsigbarhet i forhold til hvordan verden ser ut for øyeblikket, sier Andreas Bibow Handeland.

– Kjenner til risikoen

Europeiske Reiseforsikring, som er reisedelen av If, får mange spørsmål knyttet til karantene og isolasjon.

– Mange lurer på hva som skjer dersom de blir pålagt karantene eller isolasjon i et land som ble rødt etter avreise. I disse tilfellene dekker vi merutgifter til opphold og forsinket hjemreise som kunden måtte sitte igjen med selv, fordi de har reist i god tro på grønt lys, sier han.

Men karantene ved hjemkomst til Norge er noe man ikke får dekket.

– Den ti dager lange karantenen man må i når man kommer hjem fra et rødt land dekkes ikke av reiseforsikringen. Denne risikoen kjenner man til når man reiser slik situasjonen er nå og dette inntreffer etter reisens slutt. Forsikringen dekker heller ikke tapte ferie- eller arbeidsdager som følge av denne karantenen, sier Handeland.

+ Alvorlig skadd etter kollisjon med husvegg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Veldedige garasjesalg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Travel sommer for vaflistene

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Elektriske sparkesykler: – For få kjenner reglene

Pressemelding fra NAF

Debatten rundt elektriske sparkesykler blir hetere og hetere jo flere utleiesykler som kommer på gatene. De fleste bruker syklene ansvarsfullt, men noen bryter reglene. – Vi reagerer på hvor mye ulovlig og farlig kjøring som foregår på de elektriske sparkesyklene. For få kjenner hvilke regler som gjelder. Konsekvensen er at mange lever farlig, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Nå er det møter på regjeringsnivå om fremtiden til sparkesyklene. Noe av ansvaret ligger på selskapene, men brukerne har et stort og selvstendig ansvar for egen og andres trafikksikkerhet. NAF frykter at om ikke brukerne tar seg sammen så vil tilbudet bli svekket. Det går i siste instans ut over alle.

– Vi ser jo at folk kjører i fylla, man kjører to på én sykkel, det kjøres på rødt lys, og man svitsjer mellom fortau og veibane. Såkalt mikrotransport skulle være et gode, og vi har vært med på å heie dette fram, men det har blitt et farlig leketøy for noen. Det går ut over trafikksikkerheten og alminnelige folks og fotgjengeres trygghetsfølelse, sier hun.

Den feilen som nok gjøres oftest er at sparkesyklister tror de er fotgjengere. Det er ikke riktig. Med elektrisk sparkesykkel skal man oppføre seg som om man er en syklist.

– Som sparkesyklist er du ikke fotgjenger. Du vise hensyn og kjøre i gangfart på fortauer hvor det er andre gående, og bruke veibanen når du skal ha større fart enn 5-7 km/t, sier hun.

Her er feilene mange gjør på elektrisk sparkesykkel:

  • To på én sparkesykkel (maks vektgrense er 100 kilo)
  • Brukes av personer under 18 år (utleiers aldersgrense)
  • Kjøring på rødt lys
  • Kjøring på fortau i høyere fart enn gangfart
  • Kjøring på fortau slik at man er til hinder for fotgjengerne
  • Kjøre over fotgjengerfelt uten å se seg for.
  • Hensette kjøretøyet til hinder for andre
  • Veksle brått mellom fortau og veibane
  • Kjøre i fylla
  • Større fart enn 25 km/t (ned bakker)

Det er ikke påbudt med hjelm på sparkesykler, men NAF anbefaler dette på samme måte som å bruke hjelm under sykling.

Breddeidrett: Åpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter over 20 år utsettes

Pressemelding fra Norges idrettsforbund

Under dagens pressekonferanse orienterte regjeringen ved helseminister Bent Høie at gjenåpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for breddeutøvere over 20 år foreløpig settes på vent og vil ikke bli gjenåpnet 1. september.

– Vi hadde håpet i det lengste å få et klarsignal for gjenåpning av konkurranser og kamper for den resterende breddeidretten for voksne senest 1 september. Samtidig har vi respekt for myndighetenes tilbakeholdenhet med ytterligere lettelser i samfunnet så lenge smitten øker i Norge og situasjonen fremstår som usikker, sier idrettspresident Berit Kjøll.

De siste ukene har vist en oppblomstring av flere lokale og til dels alvorlige utbrudd i Norge. Smitteutviklingen generelt i Norge er også negativ.

– Dette påminner oss om den sårbare og alvorlige situasjonen vi alle opplever. Beslutningen er likevel krevende for mange av våre kontaktidretter og voksne breddeidrettsutøvere som ikke får komme i gang med normal aktivitet, sier Kjøll og legger til:

– Vi ser frem til møtet på mandag for en god og konstruktiv dialog med myndighetene rundt videre igangsettelse av trening og dernest trygge konkurranseformer for breddekontaktidretten når situasjonen tillater dette, sier Kjøll.

Tar smittevern i idretten på alvor

Idrettspresidenten understreker at hver og en av oss har et felles ansvar for å begrense smittespredning av covid-19-viruset, og at norsk idrett fortsatt skal delta i den nasjonale dugnaden for å redusere smitterisiko og spredning av koronaviruset.

– Norsk idrett har vært en foregangsaktør og utøvd sitt samfunnsansvar på en forbilledlig måte for å redusere smittespredningen i det norske samfunnet. Norsk idrett skal fortsette det gode arbeidet og sørge for best mulige smittevernstiltak ifm utøvelse av aktiviteten for å redusere risikoen for økt smittespredning i samfunnet, sier Kjøll og fortsetter:

– Vi er derfor svært takknemlige for det gode samarbeidet som er lagt ned i norsk idrett for utarbeidelse og oppfølgingen av smittevernstiltak i både topp- og breddeidretten. Denne samlede kompetansen har kommet hele norsk idrett til gode, og vil også ha stor betydning når den resterende voksenidretten kan komme i gang, avslutter Kjøll.

NIF har nå opprettet to arbeidsgrupper som utarbeider generelle retningslinjer for smittevern innenfor henholdsvis individuelle kontaktidretter og lagkontaktidretter for voksne over 20 år, og som i stor grad vil bygge på smittevernsprotokollen fra Fotballforbundet. Når regjeringen gir grønt lys for å gjenoppta ordinær trening og konkurranser for disse utøverne, vil protokollene allerede være på plass.

+ Vært en hektisk innspurt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Tilbake etter foreldrepermisjon

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Advarer mot kommende tordenvær

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Takker ja til stilling som sykepleier

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.