Per Morten Hoff. Foto: IKT-Norge

+ Veldig overraskende at fire styremedlemmer trekker seg

Styrelederen i Ren Røros AS, Per Morten Hoff, er svært overrasket over at fire styremedlemmer trekker seg fra sine styreverv. Konsernet Ren Røros AS styrer i følge ledelsen mot et lite overskudd i regnskapet for 2019. Selskapet er i en omstilling, og har investert i fem virksomheter, som går i annen retning enn tradisjonell E-verksdrift. Etter det Rørosnytt kjenner til, er disse investeringene noe av konfliktens kjerne.

Ordinær generalforsamling i Ren Røros AS er i midten av mai. Selskapet er nå avhengig av at varamedlemmene møter, for å ha et beslutningsdyktig styre. Hvis et selskap ikke har et beslutningsdyktig styre, må det avholdes ekstraordinær generalforsamling. Innkalling må i såfall komme seks uker før møtet skal være.

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Dette er et forsøk på kupp, der kuppmakerne vil innsette seg selv. Jeg er innstilt på å arbeide videre med Ren Røros AS, og jeg er overbevist om at vi skal komme styrket ut av denne situasjonen.