+ Landslaget trener på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Kappløp rundt Haugatjønna

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Populært med seniorgolf

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Offisiell åpning av nyoppusset klubbhus

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Golfsesongen slått i gang

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Ny leder valgt i Røros IL

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Spillemidler til tre anlegg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Gå eller løp Femundløpet virtuelt

Pressemelding fra Femundløpet

Canicross, eller terrengløp med hund, er en gradvis men raskt voksende sport i Norge. Koronakrisen har satt sine begrensninger for vanlige arrangementer, men i stedet kan du løpe Femundløpet virtuelt. 

– For tre og et halvt år siden gikk Sveberg Dyrehospital inn som sponsorer for Trondheim trekk- og brukshundklubb, med en klar tanke om å skapet et felles breddearrangement. Målet var å både promotere klinikken ovenfor hundeeierne, men også å rekruttere flere medlemmer i klubben. Derav oppsto også Trondheim CaniX, en lavterskelserie over fem arrangementer med tidtaking, men uten resultatbasert premiering. I stedet har de satset på uttrekkspremier, fri start og kveldsløp, slik at flere kan komme seg ut og i aktivitet med hunden. 

– Det er en brikke i startnummeret, så starter tida når man passerer startstreken, og stopper når du går over mål. Man har halvannen time på å starte i løpet av den kvelden løpet skal gå. Vi har en indre kjerne på 30-50 deltakere som er med på det meste, og opp mot 100 til i løpet av sesongen som dumper innom ett eller to løp, forteller Nicholas Morgan i dyreklinikken.

Sammen med kona Sunniva bestemte han seg derfor for å ta canicrossen over på digitale plattformer da koronaviruset gjorde sin inntreden. 

– Alle arrangementsplaner ble skrinlagt, men vi var med på et virtuelt halvmaraton gjennom Runners World, og det sporet videre til plattformen My Virtual Mission og diverse løpeutfordringer. Vi løper en del, blant annet maraton i fjor sammen med noen andre i familien i Dublin. Den ene virtuelle utfordringen gikk fra sørtuppen til nordtuppen av Storbritannia, en distanse på 1800 kilometer. Da ble tanken å få til noe lignende her også, for de folka som ikke får vært med på Trondheim Canix. Plattformen var jo åpen for at andre kunne benytte seg av den for å arrangere løp, og derav kom tanken med å gjøre det på en attraktiv måte, forteller Morgan.

I sommer blir det derfor mulig å løpe både FJunior/F200, F450 og F650-distansene i Femundløpet – på egen hånd eller som lag. 

– Noe av det første man tenker på er jo de store hundeløpene som har fått en del medieplass de siste åra. Vi har et forhold til Femundløpet fra før, jeg har vært løpsveterinær et par ganger, og både jeg og Sunniva har vært innom som publikum de årene vi ikke har vært så engasjerte. Vi har et visst forhold til Femundløpet, og distansene er egnet. Da syntes vi det var spennende å få til et samarbeid siden vi ser det som en vinn-vinn-situasjon. Det er lettere for oss å få med flere ved å ha Femundløpet på laget, samtidig som løpet kan promotere seg selv og sine partnere i en sesong det normalt ikke er så mye aktivitet, sier Morgan, som manuelt plottet løypene på kartet, bortimot meter for meter. 

– Portalen er egentlig for veiløping, slik at systemet finner ruter langs veier av seg sjøl. Derfor er også løypene noe kortere enn i virkeligheten når alt er lagt inn manuelt, det er kuttet noen svinger og løypa blir litt flere rette strekker enn i virkeligheten, forteller Morgan, som har bakgrunn som karttegner og har tegnet en del orienteringskart tidligere i livet.

Nå kan du melde deg på en av de tre løypene, og registrerer tilbakelagte distanser i en egen app eller nettside. 

– Man kan registrere all slags aktivitet med hund, enten det er sykling eller løping. Alternativt kan det kobles mot en treningsapp som for eksempel Strava og Fitbit. Ganske mange forskjellige aktivitetstrackere er integrert, og da vil distansene automatisk lastes. Man kan også velge å filtrere ut så du for eksempel bare registrerer løping om du ønsker det. Hovedsaken er aktivitet med hund, og å komme seg ut og være aktiv. Det er positivt for både hund og eier. Det å kunne sammenligne seg med andre og følge et spor som har et klart mål, fører til økt aktivitet, sier Morgan.

Det er også mulig å delta som lag, i en slags stafett, der hvert medlem registrerer i totaldistansen til laget. 

– Det er fort mer overkommelig å fullføre de lengre distansene om man er flere om det, understreker han. Diplom får man elektronisk ved målgang, men mot en ekstra sum ved påmelding er det mulig å få tilsendt en flott medalje. – For dem som liker å være aktive med hunder kan det bli sommerens store aktivitetshit. Vi har i underkant av 50 deltakere nå, blant annet flere lag, og det er både familier og klubblag. Du har 26 uker på å fullføre, og kan sette deg et mål sjøl som vil vise hvordan du ligger an i forhold til målet. Om du vil velge å fullføre på ti uker kan du det, men det er en makstid på 26 uker, forklarer Morgan. 

– Det er bare å komme seg ut og løpe, sykle, sparkesykle eller gå! Aktivitet med hund er hovedmotivet, uansett hvordan man gjør det. 

Daglig leder i Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll, er også glad for aktivitetstiltaket. 

– Det er artig at vi nå kan tilby «hvermannsen» å gå, løpe, sykle eller svømme Femundløpet virtuelt enten solo eller som lag. Hvor hen i du bor i Norge, eller verden for øvrig, kan man nå gjennomføre en av de fire klassene i Femundløpet. Alle hunder har behov for en daglig luftetur. Om du går to eller løper femten kilometer på lufteturen i ditt nærområde med  hunden spiller ingen rolle. Jeg håper at deltakerne ønsker å bli bedre kjent med «Femundløpsregionen» og de spennende områdene som femundløpstraseene går gjennom, oppfordrer han. 

Kontakt med ballen er frikjent

Pressemelding fra Norges idrettsforbund

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer ordinær idrettsaktivitet i lagidretter for de minste barna på grupper inntil 10 personer.

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner former«normal» trening for barn opp til 4. klassetrinn.
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med tilnærmet ordinær aktivitet.  

– I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball.Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik atutilsiktetfysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sierKarenKvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Åpner opp for felles bruk av ball
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

– Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.  
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
 • Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer.  
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.  
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.  
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.  
 • Syke personer må holde seg hjemme 
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene 
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart 
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet 

Formålet
Formåletmed veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

– Det har pågått et intensivt arbeidfra helsemyndigheteneog Norges idrettsforbund hari denne prosessen kungitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg. 

Utarbeide en helhetlig plan
KUD vil nå, sammen med NIF, utarbeide en mer helhetlig plan for hele den organiserte idretten kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet, i tråd med den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i dag. Samtidig vil alle særforbundalleredenå gjennom sine koronavettregler utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter. 

+ Sponsoravtale med ærverdig klubb

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.