Morgenflyet i morgen er kansellert (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Flyruta Røros-Oslo

Leserinnlegg av Runa Finborud

Som ordfører i Os kommune er jeg svært opptatt av gode og effektive kommunikasjoner til og fra regionen vår. Det er med stor bekymring jeg registrerer at flyselskapet Air Leap har store utfordringer med leveransen på flyruta Røros – Oslo. I dag har Rørosbanken arrangert sin årlige næringskonferanse, hvor luftfart og gode kommunikasjoner framheves som viktig for framtida. Næringslivet i vår region trenger ei velfungerende flyrute. Det samme gjør reiselivet. Og folk flest.

For å opprettholde verdiskapingen, og skape en akseptabel folketallsutvikling, er ei effektiv flyrute noe vi må satse på framover. Den avgåtte Solberg-regjeringen virker å ha gjort en dårlig jobb med å velge Air Leap som tilbyder på flyruta vår. I den sammenheng viser jeg til utallige presseoppslag og flere bekymringsmeldinger fra brukere av flyruta.

Det som imidlertid bekymrer meg aller mest, er flyselskapets måte å kommunisere med kundene på. Framfor å ta ansvar og sørge for en stabil leveranse, virker bortforklaringer og det å peke på andre som den eneste løsningen de har. Som ordfører i nabokommunen Os, støtter jeg ordfører Elgaaen i Røros. Tålmodigheten er slutt, kundene må settes i fokus – nå!

Det er tilbudet som i stor grad styrer bruken av ruta. Slik jeg ser det, sørger Air Leap nå i praksis for at stadig færre bruker flyruta, og da reduseres samfunnsnytten av å ha en flyplass betraktelig. Dette advarer jeg sterkt mot, og ber Samferdselsdepartementet ta grep. Det rimer dårlig med å ta hele Norge bruk.

Runa Finborud Ordfører i Os kommune

Her graves det for brannsikring (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Kveldsflyet til Røros har snudd (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Konstituert som kommunalsjef (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

FAU med brev til kommunestyret (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Har mistet tålmodigheten med Air Leap (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Seks fikk ikke bli med flyet i ettermiddag (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Reduserer åpningstid for å verne om barn og ansatte

Pressemelding fra Røros kommune

I store deler av landet utfordres barnehagene av et svært høyt sykefravær og at det nesten er umulig å få tak i nok kvalifiserte vikarer. Slik har det også vært på Røros over lengre tid. Ledelse og ansatte i barnehagene opplever å gå på akkord med kvaliteten på barnehagetilbudet og brukernes opplevelse av trygghet. Dette fører til høy slitasje på de ansatte, og arbeidsgiver setter nå inn tiltak for å verne om de ansatte. Kommunedirektøren berømmer både ansatte og ledere for en formidabel innsats hver eneste dag. De er løsningsorienterte og fleksible, og de strekker seg svært langt for å få dagene til å gå opp. 

Å stå i dette over så lang tid er svært krevende. Vi mottar nå nesten daglig signaler fra ansatte som er slitne, og som vi frykter kan bli sykmeldte. De opplever det som belastende å ikke ha nok tid til barna, å daglig gå med en vond følelse av utilstrekkelighet, eller dårlig samvittighet for ikke å ha fått gjort jobben sin på en skikkelig måte. I denne situasjonen er barnehagene avhengige av å dele på tilgjengelig personell, for å få kabalen til å gå opp best mulig. Dette medfører rokkering av personell både mellom avdelinger og mellom barnehager, noe som gir en uforutsigbarhet både for barn og ansatte. 

I forrige uke ble det i samråd med verneombud og tillitsvalgte tatt en beslutning om å redusere åpningstida i Kvitsanden barnehage med en time. Åpningstida har den siste uka vært 7.00–16.00. Tilbakemeldingene på tiltaket har vært positive fra både ansatte og ledelse. Også mange foreldre har ytret forståelse og respekt for tiltaket, og at de klarer å finne løsninger for å tilpasse seg endringen. Foreldre har også uttrykt at deres barn har respondert positivt på tiltaket, som har bidratt til styrket voksentetthet og mer stabilitet i personalgruppa. 

Bemanningssituasjonen er fortsatt kritisk og uforutsigbar, og det er behov for å sikre forsvarlighet i barnehagetilbudet og for de ansattes arbeidssituasjon. Det vil være svært kritisk for opprettholdelse og kontinuitet i barnehagetilbudet, om sykefraværet eskalerer ytterligere. Røros kommune har forpliktelser både som barnehageeier og arbeidsgiver, og ser det derfor som sin plikt å forebygge at situasjonen forverres ytterligere.

Kommunedirektøren, i samråd med sine ledere, beslutter at alle kommunale barnehager reduserer åpningstiden med en time, og holder åpent 07.00 – 16.00. Tiltaket trer i kraft mandag 29. november, og varer foreløpig til og med torsdag 23. desember. 

Angående flygoperationer på Röros flygplats

Pressemelding fra Air Leap

Den 12e augusti införde EASA ett nytt operativt regelverk. ICAO och därmed också EU och dess flygsäkerhetsmyndighet EASA har beslutat att alla flygplatser ska rapportera bromvärden (friktion) på landningsbanan till piloter enligt en gemensam standard, d.v.s. Global Report Format (GRF). En rapport av bromsvärde är ett krav för en kontaminerad landningsbana. Den äldre metoden där flygplatser använder en vagn eller bil för att säkerställa friktion på landningsbanan är inte längre tillåten. GRF innebar att alla involverade i processen ska säkerställa korrekt prestanda och rapportering av friktion och är tvungna att implementera detta nya regerverk.

Flygplanstillverkare har skrivit om sina manualer, ansökt att få dessa godkända av EASA och gett ut Bulletiner till de bolag som opererar flygplanstypen

Operatörer (flygbolag) har varit tvungna att anpassa bolagets manualer och få dessa godkända av respektive Transportstyrelse. Air Leap har i god justerat sina manualer och procedurer och fått dessa godkända av Svenska Transportstyrelsen för att uppfylla GRF-regelverket.

Saab Aircrafts första uttalande och den första korrekta beröringspunkten angående GRF fick Air Leap i april 2021, där VI begärde ett mer detaljerat statement om hur man bör hantera de kommande föreskrifterna. Saabs första formella uttalande om hur GRF-bestämmelserna ska hanteras blev kända i en bulletin från den 24 juni 2021. I detta dokument beskrevs att de skulle använda ICAO:s standardberäkningar, vilket ger stora operativa begränsningar vintertid.

Jon Melkerson Foto: Tore Østby

Flygplatser har i vissa fall (om flygplatsen har vinterklimat) varit tvungna att anpassa sina rutiner och ansöka om ett så kallat Special Prepared Winter Runway (SPWR) tillstånd. Denna certifiering har inte Röros flygplats. SPWR är ett sätt att kompensera för den restriktivare hantering och rapportering av kontaminerad rullbana som blir följden av det nya GRF-regelverket.

Kontentan blir att kombinationen av att Saab Aircraft inte har tagit fram ett prestandaunderlag för vinterbruk anpassat för GRF-regelverket utan endast följer ICAO-standard och att inte Röros Flygplats har vintercertifiering (SPWR-tillstånd) är huvudorsaker till de begränsningar i max landing weight som uppstått.

Air Leap för diskussioner med Samferdselsdepartementet för att hitta en lösning på problemet och en väg framåt, vi för också parallellt en intensiv dialog med Saab Aircraft och leverantör av prestandaunderlag.

Jon Melkersson

CEO and Accountable Manager