Runa Finborud Foto: Tove Østby

Flyruta Røros-Oslo

Leserinnlegg av Runa Finborud

Som ordfører i Os kommune er jeg svært opptatt av gode og effektive kommunikasjoner til og fra regionen vår. Det er med stor bekymring jeg registrerer at flyselskapet Air Leap har store utfordringer med leveransen på flyruta Røros – Oslo. I dag har Rørosbanken arrangert sin årlige næringskonferanse, hvor luftfart og gode kommunikasjoner framheves som viktig for framtida. Næringslivet i vår region trenger ei velfungerende flyrute. Det samme gjør reiselivet. Og folk flest.

For å opprettholde verdiskapingen, og skape en akseptabel folketallsutvikling, er ei effektiv flyrute noe vi må satse på framover. Den avgåtte Solberg-regjeringen virker å ha gjort en dårlig jobb med å velge Air Leap som tilbyder på flyruta vår. I den sammenheng viser jeg til utallige presseoppslag og flere bekymringsmeldinger fra brukere av flyruta.

Det som imidlertid bekymrer meg aller mest, er flyselskapets måte å kommunisere med kundene på. Framfor å ta ansvar og sørge for en stabil leveranse, virker bortforklaringer og det å peke på andre som den eneste løsningen de har. Som ordfører i nabokommunen Os, støtter jeg ordfører Elgaaen i Røros. Tålmodigheten er slutt, kundene må settes i fokus – nå!

Det er tilbudet som i stor grad styrer bruken av ruta. Slik jeg ser det, sørger Air Leap nå i praksis for at stadig færre bruker flyruta, og da reduseres samfunnsnytten av å ha en flyplass betraktelig. Dette advarer jeg sterkt mot, og ber Samferdselsdepartementet ta grep. Det rimer dårlig med å ta hele Norge bruk.

Runa Finborud Ordfører i Os kommune