Flertall mot snøscooterled (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Stor jubileumsdag hos Soloppgangen og Juleloftet (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Seks vil bli næringskoordinator (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

To nye smittetilfeller på Røros (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Mulige smitteverntiltak i skoler

Pressemelding fra Statsforvalteren

Vi har fortsatt en utfordrende smittesituasjon i fylket og Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt mange henvendelser med spørsmål om hvilke tiltak som er mulig å benytte i skolene nå.  

Selv om vi nå skal være tilbake til en mest mulig normal hverdag i barnehager og skoler, er vi i en situasjon der fraværet er høyt blant både barn/elever og ansatte. Dette både som følge av koronasmitte, kraftig forkjølelse og andre ulike luftveisinfeksjoner og sykdommer. Kombinert med lav terskel for å holde seg hjemme og venting på svar fra covid-test, medfører dette store utfordringer for flere – ikke minst det å ha nok ansatte til å drive forsvarlig i skoler og barnehager.

Mange er imdilertid usikre på hvilke regler som nå gjelder. Dere finner derfor svar fra Udir til Statsforvalteren i Rogaland den 12. november 2021 der regelverket og de mulighetene som finnes gjennomgås. 

Vi håper dette kan være til hjelp og avklaring!