Mulige smitteverntiltak i skoler

Pressemelding fra Statsforvalteren

Vi har fortsatt en utfordrende smittesituasjon i fylket og Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt mange henvendelser med spørsmål om hvilke tiltak som er mulig å benytte i skolene nå.  

Selv om vi nå skal være tilbake til en mest mulig normal hverdag i barnehager og skoler, er vi i en situasjon der fraværet er høyt blant både barn/elever og ansatte. Dette både som følge av koronasmitte, kraftig forkjølelse og andre ulike luftveisinfeksjoner og sykdommer. Kombinert med lav terskel for å holde seg hjemme og venting på svar fra covid-test, medfører dette store utfordringer for flere – ikke minst det å ha nok ansatte til å drive forsvarlig i skoler og barnehager.

Mange er imdilertid usikre på hvilke regler som nå gjelder. Dere finner derfor svar fra Udir til Statsforvalteren i Rogaland den 12. november 2021 der regelverket og de mulighetene som finnes gjennomgås. 

Vi håper dette kan være til hjelp og avklaring!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn