Massiv vaksinering i sommer (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Os følger Regjeringens gjenåpningsplan

Pressemelding fra Os kommune

Etter den gode kollektive innsatsen til innbyggere og fritidsboende, næringsliv, kommunens ansatte, samt godt samarbeid mellom kommunene i regionen, kan Os kommune fra og med mandag 07.06.2021 følge de nasjonale tiltakene og regjeringens gjenåpningsplan på trinn 2. Lokal forskrift videreføres ikke. Lenke til nasjonale tiltak finner dere ved å klikke her. 

Det er ingen nye smittede i Os kommune denne uka, og alle tidligere smittede er nå ute av isolasjon. 

Vi ønsker likevel å komme med følgende anbefalinger for tiden fremover: 

·        Hold deg hjemme når du er syk 

·        Test deg ved minste mistanke om smitte. 

·        Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. 

·        Er du student som skal hjem til sommeren, ta en test! 

Fra og med mandag 07.06.2021 gjelder følgende: 

·        Testing vil igjen bli ved Røros legekontor. Husk timebestilling via helseboka. 

·        Servicetorget åpner opp igjen for publikum. 

·        Sykehjemmet og barneboliger TFF åpner opp igjen for besøk fra mandag. Husk: holde 1 meter avstand også ved besøk. 

Vi ønsker alle en god helg! 

Hilsen kriseledelsen 

Hektisk natt for 31 år siden (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Momskompensasjon og koronakompensasjon til lag og foreninger

Pressemelding fra Røros kommune

To ordninger for frivilligheten er nå åpnet for søknader: Den generelle momskompensasjonsordningen og koronaordning for arrangement og aktivitet. Koronaordningen er ny, og har som formål å stimulere til frivillig aktivitet og arrangement. Den kan også søkes om arrangement må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. 

Momskompensasjonsordningen

Erfaring fra tidligere år viser at det finnes lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette kan være lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Disse lokale eller regionale leddene må sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.

Minstegrenser

  • For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter forenklet søknadsmodell er minstegrensen 100 000 kroner i søknadsgrunnlag (søknadsgrunnlag = driftskostnader minus eventuelle avgrensing og fradrag).
  • Etter dokumentert søknadsmodell er minstegrensen 7 000 kroner i merverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for.

Søknadsfrist: 1. september 2021.

MERK: Sentralledd har egne frister for rapportering fra sine underledd. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.
Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2021. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Ny koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021.

Hva kan det søkes om?

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel være museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Søknadsfrist: 15. september 2021.

Åtte bedrifter får til sammen 510 785 kroner (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nasjonale anbefalinger i regjeringens gjenåpningsplan gjelder i Røros nå

Pressemelding fra Røros kommune

Kriseledelsen har i dag besluttet at vi følger regjeringens gjenåpningsplan og de nasjonale anbefalinger fullt ut fra fredag 4. juni.

Alle virksomheter skal legge til rette for smittevernfaglig forsvarlig drift etter covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jf. egne bransjeveiledere. Det betyr også at bransjene følger de munnbindråd som ligger i respektive bransjeveiledere.

Skoler og barnehager driftes på gult nivå ut skoleåret. Dette er på grunn av ustabil smittesituasjon i Trøndelag. Vurderingen er gjort i tråd med gjenåpningsplanen. Fra 21. juni går vi over på grønt nivå. Foreldre og foresatte vil få informasjon direkte.

Besøksregler ved våre sykehjem og omsorgsboliger er også oppdatert i tråd med nasjonale rådene som gjelder nå.

Vi takker alle for den gode felles innsatsen for å slå ned utbruddet i regionen vår, og ser fram til mange fine sommerdager – helst uten smitte.

Husk å ta gode smittevernvalg i hverdagen

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Ha rene hender og hold 1 meter avstand til andre
  • Test deg ved minste mistanke om smitte
  • Er du student som skal hjem til sommeren, ta en test etter hjemkomst

Mer informasjon

Fire årstider i mai (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Her kan det bli skatepark (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.