Hjem til Brekken på OD-arbeid (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Modell for flere kommuner (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Prioriterer skole og legesenter (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Vedtok ny plan for trygt skolemiljø (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Store økonomiske utfordringer ved Røros skole (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Negativ til rotasjon av lærere (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Her kan det bli skatepark (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Avlyser muntlig eksamen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå blir det avgjort (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ønsker flere til Ungdomsrådet

Martin Hage Stjern

Leder for Ungdomsrådet i Røros kommune Martin Hage Stjern sier at han ønsker at flere ungdommer vil engasjere seg å bli med i Ungdomsrådet.

– Vi er i en situasjon der de fleste av de nåværende medlemmene i Ungdomsrådet trer ut av rådet til høsten, og jeg går av som leder. Rekrutteringsprosessen går trått og det er vanskelig å finne ungdommer som er engasjerte nok til å være med, sier Stjern til Rørosnytt.

Stjern sier at årsaken til at det er vanskelig å få med ungdommer er sammensatt. Han sier at det er lite ungdom på Røros og at de er opptatt av andre ting enn å engasjere seg i ideelt arbeid. 

– Det er lite ungdom som er engasjert har jeg merket. Jeg er litt usikker på hva det er som forårsaker det, men det kan jo være at folk ikke vet at vi er her, eller at de føler de har nok å finne på, sier han.

Historisk sett er de som er med i ungdomsrådet som regel aktive på flere plan eller engasjert i politiske parti. I dagens ungdomsråd er det kun tre stykker som er med som ikke er engasjert i politiske parti forteller Stjern. 

Besøker skoler

Ungdomsrådet jobber med å tiltrekke seg flere medlemmer. De har besøkt flere skoler for å informere og rekruttere nye folk inn. Stjern sier at han har inntrykk av at ungdommene vil se at arbeidet nytter før de engasjerer seg. 

– Vi har vært på skolebesøk der vi går inn i klassene og forteller hva vi jobber med og så er vi i media. Jeg tror at mange vil se resultatene før de involverer seg i noe slikt. Jeg føler at vi kan bevise at vi faktisk får ting gjort, forteller Stjern.

Resultater av jobben 

Ungdomsrådet har uttalt seg i flere saker som har vært til politisk behandling og har vært høringsinstans underveis i planer som kommunen jobber med det siste året. De har også en fast representant i Trafikkutvalget i kommunen. 

Stjern forteller at de har også jobbet tett på politikerne i KS sitt ABSOLUTT-program. Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal gi kommunene og fylkeskommunene økt forståelse og kunnskap om deres ansvar for barnehage, skole og oppvekst. Det skal også gi innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. 

– I KS sitt ABSOLUTT-program har vi jobbet tett på lokalpolitikerne og gav dem  tilbakemelding med vårt perspektiv på det som vi syns er viktig for unge i kommunen. Vi i Ungdomsrådet er vel den nærmeste lenken som kommunen har til ungdommen, sier Stjern. 

Personlig vekst

Stjern sier at han personlig har vokst mye på å være leder i Ungdomsrådet og at det gir et godt innblikk i hvordan kommunen fungerer politisk. 

– Jeg har først og fremst fått veldig mye erfaring og har deltatt i kommunestyremøter og presentert saker der. Det er veldig mye læring underveis i forhold til hvordan kommunen gjør ting, men også hvordan de forskjellige planprosessene skjer og utvalgene jobber, forteller han. 

Ungdomsrådet har i år også hatt ansvaret for å gjennomføre UKM så det gir erfaring som arrangør også. Til tider har det vært i meste laget å gjøre forteller Stjern. 

– Det er ganske mye jobb så som leder kan det til tider være litt belastende. Men vi har jo flere medlemmer i rådet som vi kan fordele arbeidsmengden på, sier han. 

Egenskaper hos en ny leder

For de som har lyst til å være med i Ungdomsrådet og for de som kunne tenkt seg et lederverv der er det flere egenskaper Stjern mener er nyttig å ha. 

– Det å være engasjert nok å kunne ta ansvar er en fordel. Samtidig er det å kunne tørre å stå for sine egne meninger veldig viktig, forteller Stjern.

Som eksempel på det å stå for egne meninger nevner Stjern prosessen og debatten rundt skolenedleggelse i Brekken og Glåmos. Selv om ikke Ungdomsrådet ble involvert i denne saken hadde Stjern og rådet tatt et standpunkt. 

– Man ser jo begge sidene av den saken, men vi er her for at ungdommens røst skal bli hørt og må ta et standpunkt. Jeg ville svart at man skal beholde skolene på grunn av at ungdommene måtte ha reist flere timer hver dag med buss og det er ikke bra, avslutter Stjern.