+ 57 nye smittetilfeller i Härjedalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Tørkingen tar tid

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nye prioriteringer i Sametingets tilskuddsordning for reindrift

Pressemelding fra Sametinget:

Nå kan man søke tilskudd fra Sametinget til blant annet investeringer, prosjekter som styrker kunnskap i familiebasert reindrift og tiltak som bidrar til dokumentasjon av rein drept av rovvilt. 

Sametinget har i år endret prioriteringer og regelverk for tilskuddordningen for reindrift. Nå kan man blant annet få tilskudd for investeringer som bidrar til nyskaping og utvikling i reindrifta. Investeringer kan være for eksempel skuterhytter eller andre investeringer man trenger i næringa, som sleder og andre redskaper som ikke er kjøretøy. Alle som har reindrifta som hovedinntekt kan søke om dette tilskuddet. 

– Det er viktig for Sametinget å prioritere samiske primærnæringer og folk som jobber med det. Reindrifta har utviklingsmuligheter, og vi vet at det er mange unge og kreative mennesker i næringa. Vi vil støtte reindriftsutøvere som er innovative og vil utvikle deres næring, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). 

Man kan også søke om tilskudd til tiltak og prosjekt som bidrar til økt dokumentasjon av rovvilttap, eller tiltak som bidrar til økt interesse, innsats og effektivisering av lisens- og kvotejakt på rovdyr.

Tradisjonell kunnskap står sterkt i reindrifta. Sametinget vil styrke dette, i tillegg til familiebasert reindrift. 

– Tradisjonell kunnskap er grunnlaget i reindriftas kompetanse. Det er vår arv, og den er viktig å bevare. Man kan søke om tilskudd for tiltak med mål om å lære eller lære bort tradisjonell kunnskap, sier Muotka. 

Man kan også søke om tilskudd til prosjekter og tiltak som styrker tradisjonell kunnskap i familiebasert reindrift.

– Jeg håper at reindrifta ser at vi prioriterer også de som jobber med det, enten de har det som jobb eller om de bidrar som familiemedlem, fordi de gjør et viktig arbeid i det samiske samfunnet, sier Muotka. 

Tilskuddsordninga for reindrift har åpen søknadsfrist. 

Ønsker egentlig AtB passasjerer fra distriktet?

Leserinnlegg av Bjørn Salvesen

Undertegnede stilte spørsmål i dagens Trøndelag fylkesting om det er en lovhjemmel som sier at AtB sine busser må stoppe for at passasjerer kan bruke toalettet. Det er det ikke, de –kan- tillate det selv om jussen er vag.

I forrige fylkesting stilte jeg spørsmål til fylkesordfører om bussbytte på Støren for AtB sin rute mellom Røros og Trondheim var tilfredsstillende for den politiske posisjonen. Det var det ikke, fylkesordførers svar var krystallklart på det punktet. Men AtB har nå lagt opp til bussbytte på Støren på tre av fem avganger på hverdager og alle rutene på lørdager og søndager mellom Røros og Trondheim.

AtB sin standing i distriktet synker dermed enda et hakk etter flere år med kritikk, og det er betimelig å stille spørsmålet om AtB egentlig ønsker passasjerer fra distriktet?

Bjørn Salvesen (uavhengig)

Trøndelag fylkesting

+ Tar opp folkehøyskole i spørretime på Stortinget

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Doktortjønna – et sted for læring og opplevelser – og tro og tvil!

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå kan du søke lønnstilskudd ved ansettelse av ungdom i sommerjobb

Pressemelding fra Røros kommune:

Sparebank 1 SMN ønsker å hjelpe bedrifter som ansetter ungdom mellom 16 og 25 år i sommerjobb, ved å bidra med et mulig lønnstilskudd på 7 000 kr.

Sommerjobb for ungdom er viktig slik at de unge får arbeidserfaring.  Det kan hjelpe ungdommen til å gjøre bedre valg når de skal velge veien videre senere i livet.

Vi håper at mange bedrifter i kommunen benytter seg av disse gode ordningene, og søker Sparebank 1 SMN om midler.

Søknadsfristen er 1. mai.

Les mer om ordningen og kriteriene her Søknadsskjema 

+ Stortingsrepresentant på Rørosbesøk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Rekordmange søkere til lærlingeplasser i Røros kommune

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.