Når kan du ta koronatest i påsken?

Pressemelding fra Røros Kommune:

I påsken kan du ta koronatest på Røros legesenter på følgende dager:

  • mandag 29. – onsdag 31. mars
  • lørdag 3. april

Husk å bestille time før du kommer

Du må avtale tid før du kommer. Det er viktig at du ikke møter opp uten avtale hvis du har symptomer.

Er du syk og trenger tilsyn av lege, kan du ringe legevakta på 116 117 – utenfor åpningstid på hverdager og helg. Du skal ikke ringe legevakta for å bestille koronatest.

Når skal du teste deg?

Det er viktig at du tester deg for covid-19 med én gang du får symptomer på luftveisinfeksjon. Voksne personer skal ikke vente for å se om symptomene gir seg. Se egne anbefalinger for barn. Tidlig test hjelper oss å oppdage og stoppe et smitteutbrudd raskere.

Vi oppfordrer alle våre innbyggere om å ha lav terskel for å teste seg. Alle som befinner seg i Røros kommune når de får symptomer skal teste seg på Røros legesenter

HUSK! Du skal være i karantene til du er fri for symptomer

Husk at du skal være i karantene helt til du er symptomfri. Dette gjelder selv om du mottar negativt svar på testen. Se når og hvor lenge du skal være i karantene etter testing.

Korona ligner vanlig influensa og forkjølelse

Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Det samme gjelder hvis du får en vanlig forkjølelse.

Test deg hvis du får ett eller flere av disse symptomene; feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt smaks- eller luktesansen og muskelverk.

På Helsenorge sine nettsider kan du lese mer om symptomene på covid-19.

Mer informasjon

Stor isklump har falt ned på FV 30

Politiet melder at en stor isklump falt ned i veien en kilometer nord for Svølgjatunnellen ved 19.40-tiden i kveld. Den ligger i kjørebanen, for de som kjører fra Røros i retning Støren. Det er en stor isklump, og politiet anslår at den veier 200-250 kg.

Klumpen kommer brått på, og alle oppfordres om å kjøre forsiktig forbi stedet. Vegtrafikksentralen er orientert. De har sendt entreprenør på vei til stedet.

Klokka 21.30 meldes det at veien skal være ryddet.

+ Stor kveld med Bjarne Brøndbo

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Politiet ber om tips etter påkjørsel

Pressemelding fra politiet

Politiet etterforsker fremdeles forholdet der en 13 år gammel gutt ble påkjørt av en bil i Tollef Bredals vei på Røros, fredag 19.3.21.

Bilen eller fører som kjørte på gutten er fremdeles ikke identifisert.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med personer som har gått eller kjørt i Tollef Bredals vei fredag 19.3.21 i tiden kl 13:10 – 14:10. Vi antar at det var noe trafikk på veistrekningen og arbeider med å få oversikt over de bevegelser som var i området.

Vi ber om at vitner kan melde seg på 47979724, eventuelt sende oss en melding via Messenger.

Du kan ha hytteflaks

Pressemelding fra Statskog:

Statskog har klargjort for påskeutfarten og brakt ut tonnevis med ved til åpne buer og utleiehytter i nord og sør. Mye er nå utleid, men det er fortsatt mulighet for hytteflaks.

– Det er vanskelig å velge og vrake når man kommer så tett opp til utfartsperioder som påska, men det er absolutt fortsatt mulig å finne innsmett blant hyttene våre i hele landet, sier koordinator på Statskogs friluftstorg, Eva Kristin Grøndal.

Statskogs utleiehytter kan leies av hvem som helst til det de fleste opplever som overkommelige priser.

– Vi merker at stadig flere er opptatt av nettopp det. De ønsker ro, stillhet, fred og gode opplevelser i naturen, sier Grøndal.

Her er eksempel på fire hytter hvor det fortsatt er muligheter for leie i påska.

Troms

Reisavannhytta i Troms

Reisavannhytta i Nordreisa i Troms er ledig Foto: Asgeir Blixgård

Nordland

Øvre Luspen Skogstue i Hattfjelldal

Øvre Luspen skogstue ved Unkervatnet i Hattfjelldal er ledig Foto: Marit Mikalsen

Midt-Norge

Feragsdambua ved elva Feragen på Røros er ledig Foto: Bernt Iversen

Feragsdambua ved elva Feragen på Røros er ledig  Foto: Bernt Iversen

Sør-Norge

Krakkdammen i Tørberget i Trysil Foto: Torkel Skoglund

Krakkdammen i Tørberget i Trysil er ledig  Foto: Torkel Skoglund

+ Skal orientere om det medisinske tilbudet til HDO-pasienter på Øverhagaen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Stenger Avholdshytta

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Klare til å bygge rv. 3 Østerdalen

Pressemelding fra Statens vegvesen:

Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 3 Østerdalen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge tre nye delstrekninger av rv. 3 i Østerdalen.

Rv. 3 er en sterkt trafikkert vegstrekning og en hovedferdselsåre for tungtransporten nord syd i landet. Vegen er stedvis smal og svingete. Statens vegvesen planlegger bygging av tre delstrekninger som hovedsakelig skal bygges i ny trasé.

–          Vi er helt i innspurten med to av strekningene. Når Stortinget følger opp NTP med penger over statsbudsjettet kan Vegvesenet starte anleggsarbeidet allerede i år, sier prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen.

Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen forslår av nye vegprosjekter i NTP. Stemningen var derfor god da Samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram NTP fredag før helga. Regjeringen har foreslått 553 millioner i første periode og 500 millioner i andre periode. Det betyr at prosjektet Tunna bru med ny veg kan lyses ut allerede nå og strekningen Evenstad – Imsroa første halvår 2022.

Strekningene er tre av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

Rv. 3 Tunna bru og ny veg. (Tynset)

Prosjektet er ferdig planlagt og kan lyses ut i markedet like etter påske. Prosjektet legges ut som totalentreprise med planlagt byggestart sommeren 2021.

Vi bygger til sammen 3,1 km ny veg og ny Tunna bru over elven med samme navn. Vi skal jevne ut stigninger og strekke ut svinger. Vegen breddes også slik at den forberedes til 90 km/t.

Strekningen Evenstad – Imsroa (Stor-Elvdal)

Vi jobber nå med optimalisering av gjeldende reguleringsplan. Arbeidet med grunnerverv og avskoging er igangsatt. Prosjektet har fått oppstartsmidler for 2020-2021.

Reguleringsplanen legges ut il offentlig høring før påske og vi venter et vedtak på denne til høsten. Deretter lyses prosjektet som totalentreprise med planlagt byggestart våren 2022.

Vi skal bygge drøyt 5 km ny veg i hovedsakelig ny trasé. Gamlevegen blir liggende som lokalveg.

Strekningen Fjell – Opphus sør (Stor-Elvdal)

Strekningen er ca. 5 km lang. Vi holder på med reguleringsplanlegging etter den såkalte skoglinja. NPPs forslag til økonomisk ramme tilsier bygging først i siste seksårsperiode, dvs. tidligst i 2028.

+ Kolliderte i svært dårlig sikt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Flere samiske barnehageplasser og mer plass til lek og aktiviteter

Pressemelding fra Røros kommune

I år har flere søkt om samisk barnehagetilbud, og fra høsten har vi både økt antall plasser på vår samiske avdeling, og lagt til rette for nok plass inne til lek og aktiviteter.

Det samiske barnehagetilbudet er attraktivt

Det er spesielt gledelig å se at etterspørselen til det samiske barnehagetilbudet er økene. Dette forteller oss at Røros er attraktiv for samiske barnefamilier, og at vårt samiske barnehagetilbud har blitt lagt merke til. Den samme bekreftelsen får vi når ansatte som jobber med vårt samiske barnehagetilbud, blir spurt om å delta i samarbeid utenfor organisasjonen – som ressurs i samarbeid med høyskoler og andre barnehager.

Som forvaltningskommune for samisk språk og kultur, har vi en forpliktelse til å gi barn med samisk bakgrunn et samisk tilbud i både barnehage og skole. Det er allikevel en kjensgjerning at vi ikke har hatt nok samiske barnehageplasser for å møte etterspørselen. Dette samme så vi også ved årets barnehageopptak.

Nok plass inne har vært en utfordring

Ysterhagan barnehage har over tid kjent på utfordringen knyttet til begrenset leke- og oppholdsareal innendørs. De ansatte har hele tida vært gode til å se løsninger innenfor det de har av arealer. De har hatt søkelys på utelek gjennom hele året, og vært flittige brukere av den fine naturen som ligger tett inntil uteområdet. Barnehagen har også ei vedfyrt gamme. Denne er flittig brukt til gruppeaktiviteter, spise mat sammen, varmebu – til trivsel og glede for både barn og voksne.

I perioder med langvarig kulde, må det likevel være nok arealer til at alle kan være innendørs. Også denne vinteren har vi fått bekreftet behovet for mer plass innendørs – en vinter med kuldeperioder kombinert med utfordringene knyttet til koronapandemien.

Vi har som mål å skape mest mulig likeverdige leke- og aktivitetsmuligheter for alle barn i våre barnehager. For å få til det er vi blant annet avhengig av nok plass å leke på. Det samme gjelder de ansattes arbeidsforhold, som også påvirkes av arealene de har til rådighet og fasiliteten til rommene i barnehagen.

Slik har vi løst utfordringene

I forberedelsene til neste barnehageår har vi jobbet med løsninger for å forbedre situasjonen i Ysterhagan. Både Øya og Kvitsanden (gamlebygget) har betydelig større leke- og oppholdsareal enn Ysterhagan, men samme antall barnehageplasser. Gjennom å redusere antall plasser i Ysterhagan, og øke antall plasser tilsvarende i en av de andre, kan vi «lette trykket» i Ysterhagan. I den størrelsesorden det er snakk om, vil det heller ikke utfordre arealkapasiteten i den barnehagen plassene flyttes til.

Øya utpeker seg som den med best arealmessig organisering, noe som har stor betydning i den daglige barnehagedrifta. Lokalene er romslige og luftige, har funksjonelle og lett tilgjengelige fellesarealer for alle avdelingene, og fasiliteter for personalet som fungerer greit.

Fra nytt barnehageår har vi derfor overført 6 barnehageplasser (barn under 3 år regnes som 2) fra Ysterhagan til Øya. Når vi gjør endringen fra nytt barnehageår og i et så lite omfang, så unngår vi at noen barn må bytte barnehage. Også etter utjevningen vil Øya ha større plass per barn enn Ysterhagan.

Denne endringen gjør samtidig at vi nå kan utvide det samiske barnehagetilbudet fra 18 til 24 plasser. Avdeling Skåkåsen og Svale blir begge et samisk tilbud fra høsten, mens Rauhåmmåren fortsatt vil være et ordinært barnehagetilbud med blandet alderssammensetning. Det betyr 6 nye samiske plasser fra høsten, og at alle som har søkt samisk barnehagetilbud ved hovedopptaket, får ønsket sitt oppfylt.