Per Arne Gjelsvik (V) sa i kommunestyremøtet i kveld at det medisinske tilbudet til HDO-pasienter ikke er godt nok. Foto: Skjermbilde fra møtet.

+ Alvorlige påstander om helsetjenestene

I kommunestyremøtet i kveld kom det kritikk mot kommunens medisinske tilbud til HDO-pasienter på Øverhagaen BHVS. Der ble det fremsatt det som ble karakterisert som alvorlige påstander av kommunedirektør Jensås om helsetjenestene i kommunen.

– Påstanden om at vi ikke har forsvarlige helsetjenester er en meget alvorlig påstand. Jeg har full tillit til de ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Røros kommune. Det er vanskelig for meg når en politiker sitter på annen informasjon enn meg. Vi sitter i en prosjektgruppe nå på mandag som skal vurdere organiseringen av legetjenestene på sykehjemmet fremover. Jeg ber om ro nå til å fortsette det arbeidet. Vi har gode tjenester i Røros kommune. Hvis det er noen som mener de ikke får de tjenestene de har krav på så ber jeg om at de kommer med en klage slik at vi kan forholde oss til saken på en profesjonell måte, sa kommunedirekør Kjersti Jensås om kritikken fra Gjelsvik. 

Per Arne Gjelsvik (V) fremmet kritikken i en interpellasjon til kommunestyret som han la frem i kveld. 

– Jeg ser at dere har lagt frem interpellasjonen min under tittelen “Organisering av pleie”. Det stemmer ikke. Intensjonen min i denne interpellasjonen går ikke på pleien ved Øverhagaen BHVS. Det går på om det faglige medisinske tilbudet blir ivaretatt for HDO-pasientene og på at kriteriene for å bli tildelt en plass er helt like mellom to ulike pasientgrupper, sa Gjelsvik innledningsvis under sakens behandling. (Kommentar fra kommunedirektør Kjersti Jensås til dette via sms: Gjelsvik har sendt inn saken med den overskriften som står. Det er ikke vi som har funnet på den. Dokumentet heter «Organisering av pleie» og overskriften inne i dokumentet «Er det medisinske tilbudet… «).

Ordfører Busch pekte på i sitt svar til Gjelsvik at (Se egen sak) at man med et vedtak som fremmet gjennom interpellasjonen ville kunne sette en av de største organisatoriske endringene i kommunen i moderne tid på spill. Med det pekte Busch på omstillingen av helse- og omsorgstjenesten i kommunen for å møte de demografiske utfordringene ved at vi blir flere eldre i kommunen de neste årene. Busch sa også at interpellasjonen kunne oppfattes som en omkamp om store omstillingsprosesser som allerede har vært gjenstand for politisk debatt.

Gjelsvik i sin replikk sa at han ikke var fornøyd med svaret fra Busch og at det ikke var snakk om en omkamp. 

– Dette er ikke en omkamp. Det er en stadfesting av dagens situasjon. Det medisinske tilbudet for HDO-pasientene er ikke godt nok.  Den medisinske oppfølgingen er glemt og ansvaret flyter. Det er ikke et forsvarlig tilbud, sa Gjelsvik i det som måtte oppfattes som krass kritikk for kommunedirektør Jensås som sitter med det faktiske ansvaret i saken. 

Representanten Hilde Fjorden (Ap) som i likhet med Gjelsvik er lege understøttet deler av interpellasjonen under debatten.

– Jeg ser at det med kriteriene ikke er avklart. Jeg har ikke noe problem med å støtte en endring av forskriften. Forvaltningskontoret må ha klare retningslinjer for å kunne ta en beslutning, sa Fjorden i sitt innlegg. 

Frafalt forslagene til vedtak

Etter at ordfører Busch gjorde klart at han kom til å bestille en orientering fra kommunedirektør Jensås om tildelingskriteriene for sykehjems- og HDO-plasser ved Øverhagaen til neste kommunestyremøte, ble det fra Rob Veldhuis (H) etterspurt om man også kunne bli informert om hvordan det medisinske blir håndtert. Som en følge av disse innspillene trakk Gjelsvik forslagene til vedtak.

– Jeg føler at jeg har fått belyst saken på en god måte og man kan fremdeles gå videre med dette som en sak hvis det er nødvendig etter orienteringen på neste kommunestyremøte. Derfor trekker jeg forslagene til vedtak, sa Gjelsvik. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn