+ Fjälla og eierne bruker Røros Dyreklinikk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Coop med verdifull støtte til Røros Soul Children

Pressemelding Coop Midt-Norge SA:

Etter et år med lite konsertvirksomhet og bortfall av viktige inntektskroner var det en rørt og fornøyd korleder Hanne Hauge og styreleder Tuva Rennemo Kjelsberg som mottok 15.000 kroner fra Coop Midt-Norge.


– Vant fram blant over 1.500 nominerte

Senterleder ved Domus Røros, Henriette Dahl overrakte sjekken på 15.000 kroner til Røros Soul Children utenfor Domus på mandag.

For å finne ut hvorfor dette skjedde nå må vi tilbake til høsten 2020, da Coop Midt-Norge utlyste en konkurranse der man kunne nominere sitt lag eller forening til å vinne penger i en merkelig tid.

-Vi kjente på behovet for å gi støtte til de som mistet både aktivitetsgrunnlaget og økonomisk grunnlag. Slik ønsker vi å bidra til at tilbudet skal være like godt når hverdagen blir mer normal igjen som det var før, sier Henriette Dahl

Over 1500 forslag kom inn, og etter flere runder med gjennomgang sto man igjen med seks kandidater. Disse kunne alle som ønsket det stemme fram via Facebook. Røros Soul Children fikk enorm støtte, og kuppet 1.plassen, og mottar således hele 15.000 kroner fra handelsgiganten.

-Det har vært et merkelig år for alle, og de unge har stått i det på en fantastisk måte. At vi kan være med å gi en slik støtte til barn og unge er ekstra hyggelig nå. Vi håper dette kan bidra til et løft for koret og at de på sikt kan realisere ønsket om en kor-tur og en større konsert, sier Dahl.

Onsdag forrige uke fikk koret telefon fra Dahl med gladnyheten: Koret har vunnet 15.000 kroner!

Hauge ble svært overrasket da de fikk beskjeden fra Coop Midt-Norge om at de hadde vunnet. 

-Vi er veldig overrasket, men selvsagt også veldig glade for denne støtten! Dette er et viktig bidrag til koret etter et år med lite konserter. Samtidig ble det heller ikke noe av vår årlige martnaskafé i menighetshuset, så dette kommer ekstra godt med. Vi takker den som nominerte oss! avslutter hun.

Uakseptabelt å ta bort direktebussene mellom Røros og Trondheim

Leserinnlegg av Bjørn Salvesen

Spørsmål til fylkesordfører som stilles på Fylkestinget i Trøndelag 3.-4.mars:

Ikke før var den underlige kampen om fortsatt wc på bussene mellom Røros og Trondheim vunnet, før en ny og dessverre dårlig ide fra AtB dukker opp: Flere ruter mellom Røros og Trondheim foreslås nå ikke lenger gå direkte, men medføre bytte av buss på Støren.

«Frostaerklæringen», som er de rød-grønnes politiske styringsdokument, utrykker store ambisjoner om å utvikle kollektivtilbudet, både som et middel til det grønne skiftet, og for å styrke bo- og arbeidslysten i distriktet i Trøndelag.

Bjørn Salvesen (Uavhengig). Foto: Iver Waldahl Lillegjære

På første side i innledningen står det blant annet:

– Trøndelags styrker og fortrinn skal utvikles videre gjennom en satsing på «transport og kommunikasjoner i hele fylket».

Under kapittelet «Transport i Trøndelag» er et av punktene:

– Vi vil jobbe for et godt gjennomgående kollektivtilbud der tog, buss og båt korresponderer med hverandre for å unngå lang reisetid ved kollektivreiser.

AtB sine egne undersøkelser viser at Trondheim er hovedreisemålet for kollektivreisende i både Røros og Holtålen kommuner, blant annet for viktige sykehusbesøk. Og buss er brukt av barn og unge som naturlig nok kun har kollektivtilbud som eneste alternativ når reisen ikke skal foretas sammen med foresatte. Et bussbytte på Støren vil utvilsomt oppleves som en forringelse av busstilbudet, som igjen vil ha som konsekvens økt bilbruk eller at reisen ikke vil bli foretatt. Mindre bruk av busstilbudet vil ved neste korsvei øke presset på at tilbudet kuttes helt.

Spørsmål: Mener fylkesordfører at oppstykking av bussreiser mellom Røros og Trondheim med bussbytte på Støren er forenelig med de nevnte ambisjonene i Frostaerklæringen?

Bjørn Salvesen (uavhengig)

Fylkestingsrepresentant Trøndelag

HURRA! Røros kommune er miljøfyrtårnsertifisert!

Pressemelding fra Røros kommune

Røros kommune kan nå gladelig si at vi er et miljøfyrtårn. Eller retter sagt 23 miljøfyrtårn. Og det kan over 50 personer fordelt på 25 virksomheter ta æren for. Omtrent samtidig som at Greta Thunberg og hundretusenvis av barn marsjerte i gatene for miljøomstilling bestemte en samlet kommuneledelse at vi skulle ta grep – at vi skulle bli et fyrtårn for miljøet.  Og det kan vi nå stolt si at vi har fått til.  

Vi mente at om Røros skulle bli mer miljøvennlig, så måtte vi starte med oss selv først. Vi måtte feie for egen dør før vi kunne be andre om det, sier samfunnsplanlegger Hanne Bryde. Og ja – vi har klart det! Å bli miljøfyrtårnsertifisert er et av de store tiltakene vi hadde i kommunens klima og miljøplan «Fra kobber til klima», og en stor milepæl er nådd, sier ordfører Isak Veierud Busch. 

El-biler, reisepolicy og miljøvennlige anskaffelser 

Vi har fortsatt en lang vei å gå, men vi har virkelig gjort grep og stilt om organisasjonen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Vi har blant annet anskaffet el-biler både til hjemmetjenesten, men også administrasjonen. Nå får ikke ansatte kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil om det er en el-bil tilgjengelig. I tillegg så endrer vi måten vi gjør innkjøp på slik at pengene vi bruker retter seg i mye større grad mot miljøvennlige produkter og tjenester. Vi er også i ferd med å rulle ut avfallsmøbler til sortering rundt om i organisasjonen. Vi begrenser papirutskriftene våre, lager barnehageplaner og skoleplaner med fokus på miljø, vi legger om til miljøvennlige kjemikaliebruk og endrer våre reisevaner. Dette er noen av tiltakene vi er godt fornøyd med at vi har fått til. Og så er dette bare starten, nå er det viktig at vi får disse tiltakene til å leve, og at vi får utviklet dette ytterligere, sammen med alle våre ansatte, fortsetter Jensås. 

Over 50 miljøfyrtårnansvarlige i organisasjonen

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Foto: Tom Gustavsen

25 virksomheter har jobbet iherdig mot målet om å bli miljøfyrtårn. Det er to miljøfyrtårnansvarlige på hvert av våre bygg, som betyr at over 50 dedikerte personer har bidratt. I tillegg hadde ikke dette vært mulig uten en aktiv kommuneledelse. Ledere på alle nivå har gjort en utrolig god organisatorisk jobb for å få dette til. Dette viser god samhandling både internt i virksomhetene og på tvers av nivå og virksomheter, avslutter kommunedirektøren. 

I tillegg til de ansatte i kommunen har vi også hatt uvurderlig hjelp fra miljøfyrtårnkonsulent Jøran Martin Johansen med gjennomføringen. “Som miljørådgiver for Røros kommune under arbeidet med miljøfyrtårn, så har jeg opplevd en kommune som virkelig er framoverlent og målrettet i sin miljøpolitikk. Det har vært en fryd å samarbeide med alle de som er miljøfyrtårnansvarlig på hver enkelt avdeling og miljøgruppa i kommunen.”, sier konsulent Johansen.  

Daglig leder i Miljøfyrtårn gratulerer 

Daglig leder i miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg

Ann-Kristin Ytreberg, Daglig Leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn sier følgende om sertifiseringen; «På vegne av Miljøfyrtårn vil jeg gratulere Røros kommune med sertifiseringen av alle sine 25 enheter. Kommunen har en viktig rolle i det grønne skiftet, både som foregangsvirksomhet for befolkningen og som inspirasjon og pådriver for næringslivet. Det at kommunen nå har jobbet effektivt med sitt miljø- og klimaarbeid viser at engasjementet er genuint. Vi håper nå at det også vil gjøre seg gjeldene i kommunens innkjøpspraksis og at det private næringslivet henger seg på.» 

Fra kobber til klima

Røroshistorien forteller oss hvordan et lite sted kan ha store ringvirkninger. Kobberet og gruvedriften bygget opp et samfunn, og Røros er kjent for sin kobbergruvevirksomhet. Samtidig hadde gruvedriften omfattende konsekvenser for naturen og miljøet.  

Røros er allerede kjent for å være bærekraftig. Mange bedrifter er allerede svært miljøorientert. I tillegg er merkevaren Røros ofte forbundet med god kvalitet – enten det er håndverk og bevaring, bedrifter og enkeltprodukter, eller som reisemål. Omdømmet er møysommelig bygget opp gjennom mange år ved at man har vært opptatt av lokalt særpreg og kvalitet. På Røros er også er kultur- og opplevelsesbasert økonomi i høysetet, og innbyggere her har gode alternativ til tanketomt forbruk. 

Et bærekraftig lokalsamfunn

Nå har vi tatt steget videre og ønsker virkelig vise hva det vil si å være et bærekraftig samfunn.  Vi skal bli kjent for alt fra kobber til klima, og håper innsatsen vi nå gjør inspirerer andre kommuner og bedrifter til å bli med. Sammen står vi sterkere, avslutter ordføreren. 

Vil ha flere miljøfyrtårn på Røros – søk økonomisk støtte 

Ønsker du at bedriften din også skal bli et miljøfyrtårn? Da skal du vite at Røros har laget en økonomisk støtteordning akkurat for dere. Både for små og store bedrifter. Les om støtteordningen her  

+ Bukkeritt med politieskorte

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Konfirmasjonen utsatt til oktober

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Bedre resultater på årets elevundersøkelse

Pressemelding fra Røros kommune

Elevundersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse, som er viktig for skolenes arbeid for å få et godt skolemiljø.

Gledelig med bedre resultater på trygt miljø

Vi har bedre resultater på mange av områdene. Det er spesielt gledelig at resultatene innenfor trygt skolemiljø er bedre i år enn i foregående år.

På spørsmålet «Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?» svarte 8,5 % av elevene på 10. trinn i fjor bekreftende, mens i år er tallet så lavt at de ikke vises i statistikken. På 7. trinn svarte 15,1 % ja for to år siden, 6,8 % ja i fjor, mens i år er tallet så lavt at det ikke vises i statistikken. Totalt sett for kommunen har resultatet gått ned fra 6,7 % for to år siden til 5,1% i fjor til 4,1% i år.

Det forebyggende arbeidet fortsetter

Vi kan aldri være helt fornøyd så lenge det er noen som blir mobbet, og tiltak for å få et best mulig skolemiljø er et kontinuerlig arbeid. Vi jobber systematisk etter planen for trygt skolemiljø, med tett oppfølging av elever og gjennom er et tett samarbeid mellom skole og hjem. Planen for trygt skolemiljø skal nå revideres av utvalg for oppvekst og skal til politisk behandling i kommunestyret i juni.

Lærere og skoleledere gjør en formidabel jobb hver eneste dag for at alle elever skal oppleve skoledagen som trygg, et godt sted å være og lære, sier virksomhetsleder Marit Agnethe Trollerud.

Dette får vi kunnskap om

Det er Utdanningsdirektoratet som gjennomfører undersøkelsen i desember hvert år blant elever på 7. og 10. trinn. Undersøkelsen omhandler:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving
  • Fysisk læringsmiljø (er med hvert tredje år, og er med årets undersøkelse)

Hvis du vil se flere tall fra årets elevundersøkelse vil de bli publisert på Skoleporten.no i løpet av februar.