+ Gruveløpet avlyses

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tove på tur

Programserien «Tove på tur» kommer på Rørosnytt i januar. Dette er en serie på fem program. Tove Østby har vært på tur med fem rørosinger. Turene har gått til Christianus Sextus, Torvmyrbua, rundt Rundtjønna og Pinstitjønna, Kongens gruve og i fjellet ovenfor Hånesåsen. Tove på tur har premiere fredag 8. januar kl 19.00.

+ Undersøkte grunnen i kvikkleireområdet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nye tiltak på kulturskolen, ungdomstrinnet og opplærings- og veiledningstjenesten i Røros kommune

Pressemelding fra Røros kommune

Her kan du se hvilke tiltak vi gjør i kulturskolen, på ungdomstrinnet og på Røros opplærings- og veiledningstjeneste, etter at myndighetene i går kom med forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Vi vil vurderer tiltakene og hvordan vi organiserer undervisningen  fortløpende de neste to ukene. De nasjonale tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar.

Kulturskolen

I forbindelse med skjerpende smitteverntiltak setter kulturskolen i gang følgende tiltak:

 • Vi utsetter oppstart for store grupper som ballett, teater, billedkunst og duedtie til uke 2. Det er ingen undervisning for disse gruppene denne uken. Videre organisering av denne undervisningen blir vurdert på nytt ved starten av neste uke.
 • Musikkundervisning går som normalt, små grupper og enkeltelever på samme trinn. Det kan forekomme noen justeringer av timeplaner. Dette gir den enkelte lærer beskjed om.
 • Elevene møter direkte til time og skal ikke oppholde seg i foajeen. Foresatte venter ute og alle holder avstand.
 • Oppdaterte retningslinjer blir sendt ut til elever og foresatte.

Ungdomstrinnet ved Røros skole

Undervisningen på ungdomstrinnet organiseres på rødt nivå. Tiltakene under gjelder i første omgang for uke 1. Dersom vi ser at de oppsatte tiltakene ikke fungerer vil vi vurdere å veksle mellom hjemmeundervisning og undervisning på skolen.

 • Elevene møter til avtalt tid før skolestart, og drar hjem når skoledagen er ferdig. Elever som bringes/hentes går til parkeringsplassen. Ingen foresatte inne på skolen unntatt avtalte møter.
 • Hvert trinn deles inn i mindre kohorter, det vil si hver u-gruppe er en kohort. En del undervisning må foregå digitalt, da elever ikke skal forlate plassen sin. All undervisning må foregå innad på kohortens rom.
 • Hvert trinn har sin faste stab med voksne. Ingen ansatte skal denne uken gå på tvers av trinn.
 • For å unngå trengsel har hvert trinn egen inngang. 8. trinn bruker inngang til åttekanten, 9. trinn bruker inngang til ungdomstrinn fløya. 10. trinn bruker gammel inngang til gult hovedbygg.
 • Hvert trinn har eget areal til egen disposisjon. Uteområdene deles mellom kohortene og pausetider fordeles. Musikkrom og Kunst & håndverksrom brukes ikke.
 • Alle elever har egen Chromebook. Denne må elevene ta med hjem hver dag, i tilfelle det blir aktuelt med hjemmeskole.
 • Ordinære gymtimer utgår, men det kan legges opp til fysisk aktivitet ute.

Røros opplærings- og veiledningstjeneste

Røros voksenopplæringssenter har noe hjemmeundervisning og noe ordinær undervisning de neste to ukene.

 • Gruppe 1 har hjemmeundervisning onsdager.
 • Gruppe 2 har hjemmeundervisning mandager og torsdager.
 • Grunnskoleklassen har hjemmeundervisning tirsdager og fredager.

Spesialpedagogisk tilbud for voksne avtales individuelt.

PPT driftes så godt som normalt med ekstra fokus på smittevern, og de ansatte benytter seg delvis av hjemmekontor.

Kultur og fritid – slik påvirkes avdelingene i tiden fremover

Pressemelding fra Røros kommune

3. januar kom det innskjerpelser fra regjeringen med bakgrunn i koronasituasjonen i Norge. For avdelingene til kultur og fritid på Røros er det gjort følgende bestemmelser i dag, 4. januar. Disse retningslinjene gjelder i første omgang fram til 18.1.2021: 

Biblioteket 

Har åpent som vanlig med bestemmelser for antall personer og tid inne på biblioteket. Se facebookside og oppslag på ytterdør for detaljerte retningslinjer. 

Røros kino

Åpent som vanlig med maks antall på 60 personer. Hold minst en meter avstand til hverandre i foajeområde og kinosal. 

Storstuggu

Ingen arrangement i perioden framover. I møterom kan det maks være 10 personer med god avstand mellom møtedeltagere. 

Ungdommens hus

Stengt for fysisk oppmøte i tiden framover. Det blir arrangert digital fritidsklubb i denne perioden. Se åpningstider og annen nødvendig info på facebooksiden til ungdommens hus. 

Frivilligsentralen

Stengt for fysisk oppmøte i perioden framover. Ved behov for kontakt med frivilligsentralen kan det tas kontakt med Berit Sevatdal på telefon 928 43 261 eller e-post berit.sevatdal@roros.kommune.no 

Kulturskolen

I forbindelse med skjerpende smitteverntiltak setter kulturskolen i gang følgende tiltak:                

 • Utsetter oppstart for store grupper som ballett, teater, billedkunst og duedtie til uke 2. Det er ingen undervisning for disse gruppene denne uken. Videre organisering av denne undervisningen blir vurdert på nytt ved starten av neste uke.   
 • Musikkundervisning går som normalt, små grupper og enkeltelever på samme trinn. Det kan forekomme noen justeringer av timeplaner. Dette gir den enkelte lærer beskjed om.
 • Elevene møter direkte til time og skal ikke oppholde seg i foajeen, foresatte venter ute og alle holder avstand. 
 • Oppdaterte retningslinjer blir sendt ut. 

+ Forslag til sørsamiske stedsnavn

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Sammen om å unngå smitteutbrudd de to første ukene

Pressemelding fra Røros kommune:

En annerledes jul- og nyttårsfeiring er gjennomført, og de fleste av oss er tilbake på jobb, skole og hverdag. Gjennom jula har svært mange vært og testet seg hos Røros legesenter. Fra 23. desember til 2. januar testet vi 338 personer. Det er i snitt 60 om dagen mot 15 per dag i månedene før jul. Det betyr at innbyggere og besøkende følger anbefalingene og har lav terskel for å teste seg – det vil vi gi dere en stor ros for. Når du tester deg med en gang du får symptomer bidrar du til at eventuell smitte ikke sprer seg til mange.

Lørdag testet vi de seks nærkontaktene til en smittet utenlandsarbeider for andre gang. Alle testet negativt også på denne andre testen. Alle nærkontakter etter at en kulturskole lærer fra en annen kommune besøkte Røros før jul, har også testet negativt. Dette viser at smitteverntiltakene fungerer godt og hindrer smittespredning.

De to første ukene i det nye året blir viktig for å stoppe utbrudd

Så langt har vi fortsatt ikke hatt noen store utbrudd på Røros, og i løpet av de neste to ukene vil vi oppdage det hvis smitten har spredd seg til Røros. I flere norske kommuner, blant annet i Trondheim og og andre trøndelagskommuner, er smitten nå økende. Derfor er det viktig at alle som har vært i områder med høyt smittetrykk tar en test når dere kommer hjem. Samtidig ber vi alle om fortsatt å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.

De nye nasjonale anbefalingen og rådene vil sannsynligvis gjelde for en kort periode. Med nasjonale tiltak, venter vi at smittetrykket i landet går ned, og at vi unngår et større utbrudd på Røros. Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å følge myndighetenes anbefalinger om å ha mindre sosial omgang i denne korte perioden, og om å følge de anbefalingen som gjelder for hele landet.

Vi følger de nasjonale rådene på Røros – fra 4. til 18. januar

Vi følge de nasjonale rådene, og holder samfunnet i gang – men med mindre sosial omgang.

 • Vask hender, bruk håndsprit og hold avstand.
 • Vent 14 dager med private besøk i hjemmet.
 • Organiserte aktiviteter innendørs utsettes til 18. januar.
 • Ungdomstrinnet i skolen driftes etter rødt nivå. Det samme gjelder Røros videregående skole.
 • Bli hjemme hvis du er syk – og test deg hvis du har symptomer.
 • Unngå trengsel i butikken – oppsøk gjerne butikken på tider med mindre besøkende.

Se alle nye nasjonale koronatiltak fra 4. til 18. januar

Bestill tid for koronatest her

+ Skiftet eier i desember

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Innfører flere nye nasjonale smitteverntiltak

Pressemelding fra Fylkesmannen

For å ha kontroll på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksetter regjeringen nye forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet.

Tiltakene gjelder fra 4.januar og i første omgang to uker.

– Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisende fra utlandet skal samtidig fases inn.

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

– Kommunene trenger også tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Her finner du covid-19-forskriften

+ Stenger kontoret

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.