Lirype. Foto: Jan Ove Sorken.

Rypebestanden kartlegges

Det er enighet om hvordan småviltjakta på Statskogs område skal foregå de neste to årene. Et forslag om å utvide området det utenbys jegere slippes til, er lagt på is. Det sikrer innbyggerne i Røros rett til jakt gjennom Rørosloven, om det blir åpnet for jakt. Når det gjelder jakt på rype, er det for tidlig å si om denne enigheten hjelper. Rypebestanden er nemlig liten i hele Rørosområdet. 

Skal det bli rypejakt i høst, må det klekkes mange rypekyllinger denne våren, og de må leve opp. Det skal gjennomføres en grundig telling før det åpnes for jakt, sier Kai Børge Amdal, som er eiendomskonsulent i Statskog.

Kai Børge Amdal intervjuet av Tore Østby