Bjørg Todalshaug, Hilde Ringø Johansen og Therese Hartweg Hongslo. Foto: Tove Østby

Nok. vil snakke med fler

Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Tilbudet er for de som er 16 år og eldre. Nok. Trondheim veileder også skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok. Trondheim har et satellittkontor på Røros, der de er tilgjengelig for de som ønsker samtaler en dag hver tredje uke. Nok. Trondheim har besøkt skoleklasser og barnehager, og samarbeider med legene og helsestasjonen.

I går hadde Nok. Trondheim åpent kontor på Røros. Therese Hongslo og Hilde Johansen har så langt hatt relativt liten pågang. Therese Hongslo sier Nok. vil være tålmodig, og fortsette å være der for de som trenger å snakke om dette temaet.

Therese Hongslo