Overtar flyruta i morgen

I kveld kom et fly fra Lakselv på Røros Flyplass. Flyselskapet Danish Air Transport (DAT) er i ferd med å gjøre seg kjent med Røros Lufthavn, og fra i morgen skal selskapet drifte flyruten mellom Røros og Gardermoen. Flyet som landet i kveld er et ATR 42, og det er et tomotors turbopropfly. Flyet har 48 passasjerseter, og bruker om lag 50 minutter på flyvningen mellom Røros og Gardermoen.

Widerøe har gjort sin siste flyvning på ruten i denne omgang, etter å ha tapt anbudskonkurransen om ruten fra 1. april 2024. Anbudskonkurransen ble vunnet av DAT, som dermed gjør comeback på ruten. DAT fløy mellom Røros og Oslo fra 2009 til 2012 gjennom sitt datterselskap DOT. DAT har sin første ruteflyvning i denne omgang i morgen klokken 12.30. 

Flyet som landet på Røros flyplass i kveld, har allerede tatt av igjen, og er på vei til København. Hovedkontoret til selskapet ligger lengre vest i Danmark, i Vomdrup, som er en liten by vest for Kolding. DAT flyr til destinasjoner i Danmark, Norge, Italia og Tyskland.

Flyet produseres av den fransk-italienske flyfabrikken Aerei da Trasporto Regionale, og det er der forkortelsen ATR kommer fra. Flyprodusenten ble etablert i 1981, og har vokst seg til en betydelig flyprodusent for kommersiell luftfart. Fabrikken har også levert fly til militære formål.

Glad for engasjement for Rørosbanen

Christian Elgaaen er glad for Trøndelag SVs klare råd om å satse på Rørosbanen. Årsmøtet i helga vedtok blant annet en uttalelse om Rørosbanen, «Sats på Rørosbanen nå – det er jernbanens framtid mellom Trøndelag og Østlandet det handler om»:

«Rørosbanen kan bli en moderne jernbane gjennom elektrifisering og etablering av flere og lengre krysningsspor. Dette sammen med en generell oppgradering, nytt togmateriell og et bedre persontogtilbud vil gi Norge to fullverdige og framtidsretta jernbanestrekninger mellom Oslo og Trondheim.»

«Trøndelag SV mener tiden nå virkelig er inne for en prioritering av Rørosbanen i nasjonal transportplan og framtidige statsbudsjetter. Dette er et av de desidert viktigste samferdsels- og klimaprosjekt av stor nasjonal betydning.»

– Dette er jeg veldig fornøyd med, og det sender en tydelig bestilling til behandlingen i Stortinget av nasjonal transportplan denne våren, sier Christian Elgaaen.

Her er en uttalelse som ble vedtatt av Trøndelag SV i helga.:

Sats på Rørosbanen nå – det er jernbanens framtid mellom Trøndelag og Østlandet det handler om
Siden august 2023 har Dovrebanen vært stengt i Ringebu, og eneste sammenhengende
jernbane mellom Trondheim og Oslo har vært Rørosbanen. All godstransport på jernbanen
går nå på Rørosbanen. Dessverre har dette medført et betydelig redusert persontogtilbud på
grunn av for få og korte krysningsspor på Rørosbanen.

Behovet for oppgradering av Rørosbanen er helt avgjørende for å sikre togforbindelsene
mellom Trøndelag og Østlandet. Mer ekstremvær som uværet «Hans» vil fortsette å skape
problemer for togtrafikken mellom nord og sør i landet. Da er det viktig at vi sikrer to
moderniserte togstrekninger mellom Trøndelag og Østlandet.

Transportetatene uttaler i brev til Samferdselsdepartementet i oktober at «KVU Green
anbefaler at det startes med tiltak for delelektrifisering av Nordlandsbanen, men i lys av
behovet for redundans kan det være aktuelt å begynne med Rørosbanen.» En oppgradering
av Nordlandsbanen er også viktig, men dersom vi ikke har fungerende togforbindelse videre
sørover fra Trøndelag hjelper det lite. Derfor må modernisering av Rørosbanen gjennom
elektrifisering og utbygging av flere og lengre krysningsspor nå gis topp prioritet.

En skikkelig opprustning og satsning på Rørosbanen er mulig, og må skje nå. Det vil binde
landet vårt bedre sammen og bidra til mer transport av personer og gods, lavere
klimagassutslipp og bedre trafikksikkerhet på veiene. Den nasjonale beredskapen blir styrket
av et kraftig løft for Rørosbanen.

Rørosbanen kan bli en moderne jernbane gjennom elektrifisering og etablering av flere og
lengre krysningsspor. Dette sammen med en generell oppgradering, nytt togmateriell og et
bedre persontogtilbud vil gi Norge to fullverdige og framtidsretta jernbanestrekninger mellom
Oslo og Trondheim.

Trøndelag SV mener tiden nå virkelig er inne for en prioritering av Rørosbanen i nasjonal
transportplan og framtidige statsbudsjetter. Dette er et av de desidert viktigste samferdselsog klimaprosjekt av stor nasjonal betydning.


Forslagsstillere: Hilde Danielsen, Christian Elgaaen og Lars Haltbrekken

Klar for finale

I kveld kjemper Sara Sandnes fra Røros for en norgesmestertittel i NM for reiselivslærlinger i Stavanger. NM arrangeres for syvende gang og stedet er Jåttå videregående skolen Stavanger. Arrangør er Lærlingekompaniet. Sara Sandnes er lærling ved Scandic Bakklandet i Trondheim.

Hun var en av seks deltakere, som gikk videre fra semifinalen i går kveld. Lærlingene blir testet i teori og i praktiske øvelser som gjestebehandling og førstehjelp.

Arbeisplasser også etter at tårntjenesten flyttet

Flytrafikken på Røros lufthavn styres nå fra et kontrollsenter i Bodø. Røros var nummer seks av de 15 lufthavnene som drives fra det samme tårnsenteret i Bodø. Masten som er satt opp ved flystripa er 29 meter høy og inneholder avansert teknologi som gjør fjernstyring mulig. Etter at masta kom, er det ingen flygeledere på Røros Lufthavn, og de som arbeider der, har andre arbeidsoppgaver.  Det er stor aktivitet på flyplassen, og nå søker flyplassjef Gudbrand Rognes etter en ny medarbeider.

Magisk værmelding for julemarkedet

Ifølge yr.no avløses kulda vi har hatt så langt i vinter av langt mildere klima på torsdag. Rett før åpningen av Julemarkedet på Røros 2023 kommer temperaturen til å stige fra -25 til -3 på få timer, og gjennom hele julemarkedet blir temperaturen liggende på det nivået. I hele perioden er det meldt oppholdsvær, og så å si vindstille. Julemarkedgeneral Lillian Sandnes er svært begeistret for Yrs værmelding.

Yr.no varsler heftig temperaturstigning

Nye tog på Rørosbanen

Administrerende direktør i SJ Norge Rikke Lind jubler over at Stortinget i dag har vedtatt at det skal anskaffes nye bimodale fjerntog til Rørosbanen samtidig som på Nordlandsbanen.

-I dag er det en stor dag for Rørosbanen, sier Rikke Lind. Endelig har Rørosbanen blitt anerkjent som likeverdig andre fjerntogstrekninger i Norge. Med nye fjerntog får de som reiser på Rørosbanen nye moderne tog med god komfort og bekvemmeligheter slik som på alle andre fjerntogstrekninger, fortsetter en entusiastisk Lind.

De ansatte SJ Norge feiret den gode nyheten med kake. Nye fjerntog gir en moderne og velfungerende arbeidsplass også på Rørosbanen.

-Det har vært et enormt engasjement rundt anskaffelse av nye fjerntog til Rørosbanen, og jeg vil spesielt takke stortingspolitikerne Tor Andre Johnsen, Morten Stordalen og Hans Andreas Limi som var forslagstillere, og alle ordførerne langs Rørosbanen for det store og gode lagarbeidet som er gjort slik at denne saken ble enstemmig vedtatt i Stortinget i dag,  sier Rikke Lind.

Trondheim blir vertskapsby for Norwegian Travel Workshop 2024

Det er nå 10 år siden NTW ble arrangert på Røros, som ble omtalt som tidenes beste arrangement den gangen. Neste års store reiselivsarrangement finner sted i Trondheim, som har ventet på å ønske velkommen i flere år.

I en pressemelding skriver Visit Trondheim og Visit Norway at de er stolte over å kunne annonsere at reiselivsarrangementet Norwegian Travel Workshop finner sted i Trondheim neste år.

– Dette er stor prestisje for Trondheim og Trøndelag, og vi er glade for å kunne være vertskap for en av de største og viktigste begivenhetene i norsk reiseliv, sier reiselivssjef og leder i Visit Trondheim, Kirsten Schultz.

Lokalmat fra hele regionen
Norwegian Travel Workshop er den største årlige samlingen av norske reiselivsbedrifter, og tiltrekker seg deltakere fra hele verden. Å være vertskap for en så viktig begivenhet for norsk reiseliv vil gi Trondheim og regionen en unik mulighet til å presentere seg for en global reiselivsbransje.

– Som vertskap vil vi sammen med regionen ha muligheten til å vise frem sin mangfoldige kultur, historie og natur. De siste årene har også Trondheim og Trøndelag ikke minst blitt en turistdestinasjon for kulinariske opplevelser basert på lokalmat, ledet an av restaurantene i Trondheim og blant annet matprodusenter på kysten, Den Gyldne Omvei og Røros, sier Schultz.

– Arrangementet gir regionen en mulighet til å tiltrekke oss flere internasjonale turister og øke synligheten til regionen som attraktiv opplevelsesregion.

Neste år blir spesielt godt planlagt
Arrangementet er alltid godt planlagt av flinke nasjonale og lokale arrangører, men akkurat 2024 blir spesielt godt planlagt. Trondheim sto nemlig klare med fullt arrangement i mars 2020, men bare et par uker før åpningsseremonien skulle finne sted kom Covid-19 innover landegrensene og satte en stopper for både sosiale samlinger og internasjonalt samarbeid.

– Vi har gledet oss siden før pandemien til å få vise fram alt hva Trondheim og vår region har å by på, sier Schultz.

– Og de siste årene har det kommet mange nye muligheter til byen og regionen.

Svært viktig for norsk reiseliv
Årets workshop fant sted i Oslo og tiltrakk seg over 350 internasjonale turoperatører.

– Arrangementet er svært viktig for norsk reiseliv, og gir tilbydere fra hele Norge muligheten til å snakke med reiselivsoperatører fra hele verden. Vi ser at interessen for Norge som turistdestinasjon bare øker og øker, så arrangementet blir også neste år en veldig viktig møteplass for reiselivsnæringen, sier Innovasjon Norges reiselivsdirektør Aase Marthe Horrigmo.

NTW er en årlig begivenhet organisert av Innovasjon Norge og en eller flere lokale destinasjonsselskaper, og arrangementet fungerer som en salgs- og nettverksplattform for reiselivsbransjen. Den inkluderer forhåndsbookede en-til-en møter mellom norske turismebedrifter og turoperatører fra hele verden. 

Mottok utredning om bærekratig utvikling av norske reisemål

Reisemålsutvalget overleverte sin rapport til næringsminister Jan Christan Vestre. Utvalget har vurdert handlingsrommet kommunene har for å kunne styre besøk og finansiere fellesgoder. Utvalget foreslår å innføre turistskatt for å feriere i Norge. Ordfører i Røros, Isak V. Busch, mener det er en relevant diskusjon å ta for Røros kommune.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et mer bærekraftig og lønnsomt reiseliv. Reiselivsnæringen trenger gode og stabile rammer for å skape helårlige arbeidsplasser over hele landet. Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets anbefalinger for hvordan vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Foreslår 38 tiltak

I rapporten fremhever utvalget at reiselivet må utvikles på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn for både lokalbefolkningen og de besøkende.

Utvalget foreslår 38 tiltak som kan bidra til en bærekraftig reisemålsutvikling. Anbefalingene omhandler disse problemstillingene:

  1. Besøksforvaltning knyttet til natur- og kulturressurser
  2. Reisemålsledelse og samarbeid på reisemål
  3. Finansiering og forvaltning av fellesgoder
  4. Tilgjengelighet og transport
  5. Regulering av cruisetrafikk
  6. Klimarisiko

Handlingsplan for reiselivet

Regjeringen arbeider med en handlingsplan for reiselivet som fokuserer på bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser, kompetanse, markedsføring, destinasjonsutvikling og verdiskaping over hele landet.

Handlingsplanen vil konkretisere regjeringens reiselivssatsinger, inkludert pilotprosjekter for besøksbidrag, godkjenningsordning for guider og prosjektet Reiseliv 2030.

– Utvalget har gjort en bred og faglig gjennomgang av utfordringene som norske reisemål står overfor. Rapporten vil bidra til utformingen av regjeringens handlingsplan for reiselivet og gi et viktig grunnlag for reisemålsutviklingen i norske kommuner, sier næringsministeren.

Skal på høring

Utredningen sendes nå på høring. Fristen for å sende innspill er 30. juni.

– Jeg gleder meg til å få mange gode innspill fra reiselivsnæringen. I tillegg vil jeg snakke med mine regjeringskolleger om hvordan de vurderer tiltakene som retter seg mot deres ansvarsområder. Vi skal lytte til innspillene fra høringsrunden før vi vurderer forslagene nærmere, sier Vestre.

Kan åpne for turistskatt på Røros

Utvalget foreslår å innføre turistskatt for å feriere i Norge. Høyre vedtok også på sitt landsmøte sist helg, at kommuner som ønsker det, kan innføre turistskatt i sin kommune. Regjeringen har tidligere uttalt at de ønsker å komme i gang med pilotprosjekt for å skaffe seg erfaring på området.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Isak V. Busch. Foto: Svend Agne Strømmevold

Det har tidligere vært diskusjoner rundt dette temaet på Røros også.

Ordfører i Røros kommune, Isak V. Busch, sier at tema er relevant for Røros kommune, og at når saken skal opp til høring kommer han til å be Røros kommune om å skrive et høringssvar i saken.

– Det har vært oppe til diskusjon, og vi ser jo at det er en del infrastruktur som vi burde hatt for å kunne gi tilreisende en bedre opplevelse, for eksempel offentlige toaletter i sentrum. Vi skulle gjerne funnet en måte å finansiere sånne type ting på, forklarer V. Busch.

Julemarkedet, endelig tilbake i Bergmannsgata

Under årets julemarked blir gata fylt opp med boder, underholdning, bålpanner, nisser og årets store nyhet: lirekasser.

Etter to år med pandemi som førte til avlyst marked i 2020 og et redusert arrangement i 2021, er det nå endelig klart for et tradisjonelt julemarked. Årets festligheter går over fire dager.

– Vi er veldig spent og gleder oss veldig til å få presentert et ekte julemarked igjen, slik det skal være, sier julemarkedansvarlig, Lillian Sandnes.

– Nå er vi tilbake i Bergmannsgata, og da bruker vi hele gata til markedsboder, som før pandemien. Vi gleder oss til å kunne ha en virkelig markedsgate igjen, og fylle den med boder og liv, sier Sandnes.

Ikke noe plastikk eller pariserhjul
Markedet åpner med Dalakopa-konsert i kirka på onsdagskvelden, men den offisielle åpningsseremonien skjer på torsdagen.

– Under åpningen på torsdagen, er både reinsdyr, nisse og ordfører på plass, og på denne dagen er nissen likestilt med ordføreren, fastslår Lillian.

I tillegg til at markedet blir som det har vært tidligere, vil det også komme noen nyheter under årets arrangement, og både velkjente og nye utstillere vil fylle gata med kvalitetsvarer.

– Julemarked Røros skal være ekte, og det skal være nostalgi, så her er det ikke noe plastikk eller pariserhjul, men som en nyhet i år vil vi få inn et par som skal spille lirekasse rundt omkring i Røros sentrum.

Tilbake til det nostalgiske
I høst ble julemarkedet nevnt i Forbes Magazine, på en liste over verdens mest attraktive julemarkeder. Markedet har i tillegg fått mye både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Røros og julemarkedet har kommet i den posisjonen at det er mange som har blikket rettet hit når det gjelder jul. Jeg tror vi har truffet en nerve hos folk, i en tid hvor det er mye mas og fjas, sånn at det med stillhet, ekte snø og bruk av naturmaterialer  blir satt pris på. Her er det ikke lov med blinkende eller fargede lys. Vi vil ha varme lys og islykter. Det er hest og slede, reinsdyr og fjøsnisser i gata. Vi vil få til en skikkelig nostalgisk julestemning, forklarer Sandnes.

Et julemarked i verdensarven er noe helt annet enn et julemarked andre plasser, forteller hun videre. 

– Vi vil bevisst beholde markedet i den størrelsen vi har nå, så for oss handler det ikke om at vi skal vokse i volum eller at vi skal fylle hele sentrum med boder. Nei, sentrum er en veldig viktig del av helheten, slik som den er; Trehus, butikker, og det at vi viser Røros sånn som det faktisk er, avrunder Sandnes.

Ønsker fortsatt samarbeid

Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Rom og Camping og Tynset Hotell ønsker å lansere Visit Savalen – Tynset som et alternativ til Visit Røros og Østerdalen. Vil dette påvirke planene til Visit Røros og Østerdalen?

Vi spurte reiselivssjef og daglig leder ved Destinasjon Røros, Tove Martens, om hun hadde en kommentar, og spurte henne om planene til selskapet Visit Røros og Østerdalen vil bli påvirket av at noen av de største reiselivsgigantene i Østerdalen sier nei til å være med på det nye samvirkeforetaket.

– Vi tror samarbeid er nøkkelen til suksess for denne regionen og alle som satser på reiseliv. For at vi skal synes i kampen om gjestene mener vi at samarbeidet bør være bredt, da har vi flere muskler og blir mer synlig. Nasjonal reiselivsstrategi og utredning om destinasjonsselskaper (Epinion og Gyger) bekrefter det samme, forklarer Martens.

Reiselivssfjefen forteller at Østerdalen og Rørosregionen ikke konkurrerer mot hverandre, men at kampen om kundene og de besøkende er nasjonal og internasjonal.

– Målet må være å få flest mulig til å komme til regionen, og bli her lengst mulig. Når vi står mange sammen, har vi muskler nok til å løfte fram hele den mangfoldige regionen vår. Det vises til strategien til Destinasjon Røros, som ganske riktig peker på verdien merkevaren Røros har hele for regionen, men i tillegg sier den samme strategien at det skal utvikles blant annet en merkevarestrategi. En merkevarestrategi vil naturligvis omfatte og løfte frem regionen i sin helhet. Det tredje innsatsområdet i strategien det vises til er regionsamarbeid, og er noe også det nye selskapet Visit Røros og Østerdalen vil ha fokus på, forklarer Martens.

Så langt har i underkant av 90 selskap fra Stor-Elvdal i sør til Haltdalen i nord gått sammen som stiftere av det nye selskapet Visit Røros og Østerdalen SA. Nye eiere vil også i framtida bli ønsket velkommen inn.

Nei til Visit Røros, lanserer Visit Tynset