Rørosdesigner vil gjøre skolematen sunn og bærekraftig

Pressemelding. fra Time to eat

Kamilla Bedin (24) fra Røros vil bruke skolelunsjen for å lære elever å bli sunne, miljøbevisste og reflekterte forbrukere. Nå hedres hun og fire medstudenter med DOGA-merket nykommer.

Utmerkelsen ble delt ut onsdag 16. mars av Design og arkitektur Norge (DOGA).

– DOGA-merket nykommer er en av de viktigste utmerkelsene for unge og ambisiøse formgivere og arkitekter. Årets vinnerprosjekter viser hvordan en ny generasjon utøvere kan tenke nytt om kjente problemstillinger og skape verdier hele samfunnet tjener på, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Den årlige utmerkelsen løfter frem de beste prosjektene fra unge designere og arkitekter. Utmerkelsen kan gå til både studenter og nyetablerte utøvere.

Dårlig matpause gir dårlig læring

Svette osteskiver. Usunn kantinemat. Korte og stressende spisepauser. Ikke akkurat en suksessoppskrift for opplagte og lærevillige elever – eller for gode mat- og forbrukervaner senere i livet.

Dette ble utgangspunktet for en semesteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo høsten 2020, levert av Åse Lilly Salamonsen (24), Kamilla Bedin (27), Johanna Brämersson (28), Tina Mee Johnsen (24) og Kristin Marie Brudeseth (26).

– Flere av oss hadde dårlige minner om skolemat og hvordan en elendig matpakke kunne påvirke resten av dagen negativt. Vi hentet også inspirasjon fra Johannas erfaringer fra svensk skole. Der vokser elever opp med helt andre matvaner og holdninger enn norske elever gjør, sier Kamilla Bedin.

Skal dyrke og lage maten selv

Studentene gikk metodisk til verks. De intervjuet barn, lærere, foreldre, besteforeldre, kokker og matforskere. Konklusjonen ble at vi kan tjene mye på å endre hvordan vi tenker og handler omkring skolemåltidet.

– Vi fikk noen skikkelige aha-opplevelser underveis i prosjektet, ikke minst når det gjelder rammen rundt skolematen. En matpause handler om mer enn bare å bli mett. Tidspress og usunne matvalg kan bidra til dårlige vaner senere i livet, sier Tia Mee Johnsen.

Oppgaven Time to Eat er delt inn i tre hovedelementer. Det ene består av drivhus med gartner, et kjøkken der elevene kan lage mat og et eget spiserom. Det andre består av tverrfaglig opplæring, der elevene selv får dyrket og bearbeidet råvarene. Til sist foreslår studentene en interaktiv plattform som gir større bevissthet hos foreldre og andre.

I fjor fikk oppgaven førsteplass i den internasjonale konkurransen iF Design Talent Award. Studentene håper Time to Eat kan inspirere skoler og utdanningssystemet i Norge.

– Prosjektet er ment som en visjon frem mot 2030. Vi håper det kan utløse en samtale mellom skoleledere, politikere, helsefaglige eksperter og andre fagpersoner innenfor skole, mat og bærekraft, sier Åse Lilly Salamonsen.

En ambisiøs fremtidsvisjon

Juryen for DOGA-merket Nykommer kaller Time to Eat en helhetlig, ambisiøs og bærekraftig fremtidsvisjon.

«Fremtidsvisjonen for 2030 skisserer hvordan skole, foreldre, lokalsamfunn og private aktører sammen kan utvikle nye løsninger. Det er et stort pluss at elementene kan tas i bruk enkeltvis og gradvis. Juryen er imponert over hvordan studentgruppen har levert vakre skisser og designet gode brukeropplevelser for å knytte sammen fysiske fasiliteter og undervisningsopplegg» står det i jurykjennelsen.

I år er det tre prosjekter som mottar DOGA-merket Nykommer.

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for bærekraftig omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

(Pressenytt)

Rødt Røros aksjonerer mot høye strømpriser

Pressemelding fra Rødt Røros:

Rødt Røros arrangerer lørdag 19.Mars aksjonsdag mot høye strømpriser på Røros. 

I flere måneder har Norge hatt historisk høye strømpriser. Det går ut over både innbyggere og arbeidsplasser mener Rødt, som på lørdag aksjonerer for billigere strøm på Røros. «Aller verst går denne priskrisen ut over de som fra før har dårligst råd. Det kan ikke fortsette,» sier lokallagsleder Johnny Johansen. 

Nylig kunne man oppleve i Sør-Norge at prisen rundet 10 kroner per kilowattime. SSB meldte i februar at prisene i fjerde kvartal 2021 var tidenes høyeste, og selv med strømstøtte fra regjeringen var prisene 60% høyere enn gjennomsnittet for fjerde kvartal de siste fem årene. Dette viser at det trengs ny politikk og tydelige grep mener Rødt Røros.

«Rødt har sagt at vi ønsker en makspris på strøm på 35 øre/kWt. Det mener vi er et rimelig krav siden det er omtrent tre ganger produksjonskostnaden, og litt over hva som har vært snittprisen på strøm vinterstid,» sier Johnny Johansen. Selv om Stortinget ikke har støttet Rødt’s forslag om makspris, gir ikke lokallaget seg. «Nei, vi ser jo at vi har stor støtte i befolkningen og håper det store presset som er i denne saken vil få regjeringen til å vurdere makspris,» mener Johnny Johansen.

Johnny Johansen tror Rødt’s tydelige posisjon i strømpriskrisen er en av grunnen til at partiet vokser som aldri før, både på målingene og med innmeldinger. «Det er tydelig at folk ønsker mer av Rødt’s politikk og det er kjempegøy og spennede,» sier han.

Rødt Røros skal ha stand ved Nilsenhjørnet i tidsrommet 11.00 – 13.00 og alle er velkomne innom for å få informasjon og slå av en prat om strømprisen lokalt og nasjonalt.

Nå får flere fiber i Brekken 

Pressemelding fra Ren Røros:

ammen med Røros kommune tar Ren Røros Digital ansvar for enda bedre bredbåndsdekning i kommunen. Nå skal det bygges ut fiber i det området som kalles Brekken øst. Det skal investeres rundt tre millioner i området, av dette bidrar kommunen med en million kroner.  

Nå inviteres innbyggerne til å si ja til fiber. Selve gravingen begynner når telen slipper, men før sommeren. Fungerende varaordfører Hanne Hauge sier hun er svært glad for at dette arbeidet nå kommer i gang: 

– Vi har bygget ut mye fiber de siste årene på Røros. Jeg er svært glad for at Ren Røros Digital nå fortsetter dette arbeidet i Brekken. Fiber og bredbånd er en viktig del av infrastrukturen vår, og helt nødvendig i dagens samfunn.  

Hun legger til at utbygging av fiber, og annen infrastruktur, er en viktig del av samfunnsoppdraget som kommunen som eier har gitt til Ren Røros. 

– Vi har et mål om å styrke grendene i kommunen, log dette bidrar sterkt til å styrke Brekken. Fiber er viktig for å sikre arbeidsplasser i distriktet og gi et godt arbeids- og bomiljø. Jeg er også glad for at det er statlige midler til et så viktig arbeid.

Alle skal med 

Ren Røros Digital tar nå kontakt med alle i det aktuelle området. Målet er at flest mulig knytter seg til fibernettet. 

Det sier Linn Irén Humlekjær, daglig leder i Ren Røros Digital. 

– Fiberutbygging er viktig for lokal verdiskaping på mange vis. Det er nyttig for dem som får koblet seg på nettet, og det er positivt for dem som får oppdrag. Vi ønsker at det meste av verdiskapningen legges igjen lokalt.  

Digital bruker lokale graveentreprenører, og Ren Røros El-service utfører montasje i samarbeid med partnere. Selve gravingen starter allerede sommeren 2022, og så snart det er klart kobles kundene opp fortløpende.   

– Vi skal få alle i dette området på fiber senest i løpet av 2023. Raskt og stabilt bredbånd betyr mye for at folk skal kunne bo og jobbe i distriktet vårt. Det har ikke minst de siste par årene vist oss. Derfor er vi i Ren Røros Digital glade for å få i gang nok et prosjekt.   

Bra for bygda

Jonathan Flatmo er bestyrer på Coop marked på Brekken. Han bor et stykke unna, i det området som nå får tilbud om fiber. Han har nettopp opplevd at Telenor kutter kobberkabelen i området.

– Dette er veldig bra for hele bygda. Det blir rett og slett kjempebra. Så er jeg glad for at det kommer så raskt på plass. Godt nett er blitt viktig for oss alle.

Flatmo er en av rundt 75 som nå få tilbud om å knyttet seg til nettet. Et viktig tilbud som Skottgården Gjestgiveri vil nå også få tilknytning til fiber.

Prosjektleder Øyvind Grytbak berømmer det sterke lokal engasjementet for fiber.

– Vi har hatt god kontakt med ildsjelene. Det gjør at jeg tror en stor andel av de som vil få tilbudet nå vil si ja.

Full pakke 

Tilbudet om å koble seg til nettet er allerede presentert. Salgsperioden er fra 7. mars til 20. mars. Med en rask bestilling gis det også et ekstra tilbud; Bestilles det nå, får kundene graving helt frem til husveggen inkludert i etableringsprisen. Nye kunder vil kunne møte Digital på Coop Marked Brekken enkelte dager fram mot 20. mars. Tidspunkt finner du på hjemmesiden til Ren Røros Digital. 

Digital har i tillegg et pakketilbud hvis det bestilles fibernett og TV med Telia Play samtidig. Da får du en rask internettforbindelse og en hel verden av underholdning.  

Fibersatsing 

Siden 2001 har Ren Røros vært på ballen og sørget for fiber til innbyggere, hyttefolk og virksomheter i Røros-regionen. I alt er det investert mellom 70-80 millioner kroner så langt, og det skal investeres flere millioner i år.   
De siste årene er det bygd fiber i Høsøien, Galåen, Sundet, Nøra på Os og Mosletta i Ålen. I 2021 ble den store utbyggingen i Dalsbygda gjennomført. Digital er i gang med å bygge fiber til Sundet, Rørosgård og Kvernengan. Dette vil bli ferdigstilt i løpet av høsten.  

– Det koster å satse på omfattende utbygging av fiber, men det er også nødvendig for å sikre regionen vår en god infrastruktur. Fiber er nødvendig nå, og det er en løsning også for framtida, sier Linn Irén Humlekjær. 

Engasjert: Varaordfører Hanne Hauge og Linn Irén Humlekjær brenner begge for mer Fiber. Foto: Ren Røros.
Nødvendig: Fiber er nødvendig også på Brekken, sier Linn Irén Humlekjær i Ren Røros Digital. Foto: Ren Røros
Kjempebra: Dette er veldig bra for hele bygda. Det blir rett og slett kjempebra, sier bestyrer Jonathan Flatmo på Coop Brekken. Foto: Ren Røros
Fiberflott: Fungerende varaordfører Hanne Hauge, prosjektleder Øyvind Grytbak, leder i Ren Røros Digital Linn Irén Humlekjær og salgsansvarlig Kristin Jamtvoll gleder seg over at det blir flere som får fiber på Brekken. Foto: Ren Røros

– Situasjonen i reindrifta er meget alvorlig

Pressemelding fra Sametinget:

En voldsom økning i prisen både på fôr og drivstoff fører til svært presset økonomi i reindriftsnæringen. Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er bekymret for reineiere og ber om hastemøte med regjeringen.

Flere og flere reineiere tar kontakt med sametingspresident Silje Karine Muotka for å fortelle om den alvorlige situasjonen som de opplever i reindriftsnæringen. 

– Vi får inn dramatiske meldinger om at reineiere opplever at de er snart er på konkursens rand fordi det er en dobbelbelastning med låste beiter og høye driftsutgifter. Jeg tar bekymringsmeldingene fra reindrifta på stort alvor og forstår at situasjonen er både alvorlig og prekær, og vil sammen med sametingsråd Hans Ole Eira og øvrige ansvarlige myndigheter prøve å finne løsninger som avhjelper situasjonen med både akutte og langsiktige løsninger, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Reindriftsnæringen opplever nå voldsomme merkostnader på drivstoff etter kraftige prisstigninger på grunn av krigen Ukraina. I tillegg har energikrisen i høst bidratt til økte kraftforpriser. Kombinasjon med merarbeid på grunn av klimaendringer og finansiell forskjellsbehandling tvinger reindrifta i kne. I mange områder har tilgangen til vinterbeitene låst seg fullstendig og reineiere jobber døgnet rundt for å både gjete og å fore flokkene. 

– Reineiere opplever en maktesløshet, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).   

Sametingspresidenten ber nå om hastemøte med landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Familiene som driver med reindrift, har en tung og arbeidskrevende hverdag. Når økte kostnader på både drivstoff og fôr kommer i tillegg til det daglige arbeidet, så skaper dette en meget stor belastning. Avhengig av hvor lenge de vanskelige beiteforholdene varer, så kan dette påvirke kalveproduksjonen til høsten. En slik situasjon vil påvirke slakteuttaket og dermed den økonomiske inntjeningen negativt. Dette kombinert med økte uforutsette kostnader i løpet av vinteren og våren, vil være en enorm byrde for reindriftsfamiliene, sier presidenten. 

Sametinget ber om at ansvarlige myndigheter setter i verk ekstraordinære tiltak for å unngå menneskelige tragedier. 

– Vi anser situasjonen såpass dramatisk at Sametinget i fellesskap med Landbruks- og matdepartementet, statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland, samt NRL, snarest bør komme sammen for å finne løsninger som bidrar til å lette på byrden som mange reineiere opplever nå, sier Muotka og Eira.

Utsatt flytting av Røros legesenter

Pressemelding fra Røros kommune:

Flytting av Røros legesenter til Øverhagaen, bo-, helse- og velferdssenter er utsatt. Legesenteret skulle opprinnelig ha vært på plass i nye, midlertidige lokaler på Øverhagaen 20. mars. På grunn av problemer med levering av nødvendig utstyr ser vi oss nødt til å utsette flyttingen av legesenteret. Dermed vil Røros legesenter fortsatt være å finne i gamle lokaler i Henrik Grønnsvei inntil videre. Vi kommer tilbake til ny flyttedato senere.  

Første lokalmønstring på to år

Pressemelding fra UKM Røros-crew 2022:

UKM Røros sin lokalmønstring arrangeres på Ungdommens Hus Røros (UH) onsdag 30. mars 2022. UKM Røros er åpen for all ungdom mellom 13 og 20 år. Det er første gang selve «mønstringa» arrangeres på UH. Vi synes det er riktig å legge selve dagen på de unges egen arena. Samtidig er det 2 år siden forrige UKM, så vi begynner på en måte med UKM på nytt.


For å få til dette ønsker vi at ungdom som bor eller går på skole i kommunen vår melder seg på for å vise fram det de driver med innenfor alle kunst- og kulturuttrykk. Vi nevner stikkord som dans, musikk, foto, film, maleri, teater, tegning, standup, cosplay, litteratur og dataspill. Alt er lov. Alene eller sammen med andre.

Ungdom kan melde seg på fra det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 20 år.


I år er det kort påmeldingsfrist for bidrag og innslag, så vi håper mange melder seg på innen mandag 21. mars. Det er selvfølgelig gratis å være med.


UKM (Ung Kultur Møtes) skal vise fram mangfoldet fra både det organiserte og uorganiserte kulturlivet. Noen ungdommer har deltatt før og noen er med for første gang. På scena, med utstilling eller som arrangør.

UKM Røros sin lokalmønstring arrangeres i samarbeid med Ungdomsrådet i Røros kommune, Moan Lyd og Ungdommens Hus Røros.


Vi gleder oss til å vise fram våre kreative og dyktige ungdommer. Det viktigste handler om å ha det gøy i prosessen. Det er de unge som styrer og gjennomfører det meste på en slik dag. Det sosiale med at ungdom treffes skaper et unikt engasjement og eierforhold. Læring, gode opplevelser og inspirasjon er en viktigere erfaring enn å kalle dette for en konkurranse.


For foreldre og foresatte, familie og venner og absolutt alle som vil komme for å oppleve årets kulturelle og flotte bidrag åpner Ungdommens Hus Røros onsdag 30. mars kl. 18.00. Det er gratis for alle opp til 20 år å komme og se på. Voksenpris er 100,-

Velkommen til den første lokalmønstringa på 2 år. Påmeldingsfrist mandag 21. mars.

UKM-voksencrew: Foran: Odd-Ragnar Bukkvoll, Vegard Moan Viken og Nina Bårdstu. Bak: Stein Werner Eriksen, Haldor Bromstad og Ove Testad. Ikke tilstede: Sverre Moan.

Har du ledig bolig for flyktninger fra Ukraina?

Pressemelding fra Røros kommune:

Krigen i Ukraina har ført til at flere hundre tusen mennesker har flyktet fra landet sitt. Sannsynligvis vil også mange flere måtte flykte fra krigen. Det forventes at noen av disse vil komme til Røros, og vi ønsker å bistå dem. For å få til dette trenger vi din hjelp.

Har du et hus eller leilighet som du kan tenke deg å leie ut?

Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss på telefon eller e-post:

  • virksomhetsleder Toril Tronshart, telefon 93 28 32 19
  • flyktningekonsulent Jo Inge Indset, telefon 91 78 52 78
  • E-post: postmottak@roros.kommune.no

Alle nyankomne flyktninger får et boveiledningsprogram og de får oppfølging i hjemmet fra kommunen.

På bakgrunn av den pågående krigen i Ukraina, vedtok et enstemmig formannskap 3. mars følgende:

Formannskapet i Røros er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært
dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina. FN’s høykommissær for flyktninger rapporterer denne uken om 1 million mennesker på flukt fra hjem og land. Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Røros, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

Mange barn – også i Røros – er nå bekymret og redde på grunn av krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og
oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Røros kommune vil ta i mot flyktninger fra Ukraina

Flere norske kommuner har allerede meldt seg klare til å stille opp og ta imot flyktninger fra Ukraina, og vi i Røros ønsker å gjøre det samme. Røros kommune har tidligere vist at vi har god kompetanse på bosetting og integrering av flyktninger, og nå er det igjen tid for å stille opp, vise solidaritet og medmenneskelighet. Situasjonen er prekær og vi må raskt få klarlagt hvor stor kapasitet Røros kommune har til å ta imot flyktninger og sørge for at vi tar vår del av ansvaret.

Plantebonanza på biblioteket

Pressemelding fra Røros bibliotek:

Endelig kan vi ha arrangement uten begrensinger i antall besøkende og avstand. Det gleder oss stort. Spesielt også fordi det ikke er hvilket som helst arrangement, for her blir det grønt! Plantebokforfatter og mannen bak instagramkontoen @articgardener, Anders Røyneberg, kommer til Røros bibliotek med foredraget: Plantebonanza med @articgardener

Foredraget passer for deg som lurer på hvordan du kan lykkes med grønne planter. Hvordan kan du skape et godt hjem gjennom å ta med naturen inn i stua di? Og hvorfor er det slik at planter har fått et så voldsomt oppsving? 
Dette og mere til vil Anders Røyneberg, også kjent som @arcticgardener på Instagram, svare på. Han har skrevet bøkene Plantelykke og Plantebonanza.
På Instagram har han over 85 000 følgere fra hele verden som blir inspirert til å leve grønnere. 

Anders har innredet hjemmet sitt på Hadeland med 300 potteplanter og vil fortelle deg hva grønnplantebølgen handler om, hvordan du kan lykkes med å stelle, ivareta og velge hvilke planter som passer til deg. Foredraget bugner av grønn inspirasjon og bilder av frodige rom. 
Tips til godt vårstell får du også! 
Hans kjæreste Erik Schjerven er medforfatter på utgivelsene og sidekick på foredraget. Det blir salg og signering av bøker for de som vil og god anledning til å stille spørsmål om plantepleie og få deres beste plantetips.


Om foredragsholderne:

Anders Røyneberg er født på Jæren, oppvokst på bondelandet i Østfold og nå bosatt på Hadeland. Han er agronom, psykiatrisk sykepleier og sexolog. Til daglig arbeider Anders som terapeut, skribent og foredragsholder.
Erik Schjerven er fra Oppland og utdannet markedsfører. Han er, som Anders, planteelsker og arbeider til daglig som forretningsutvikler i den lokale næringshagen. Sammen har de skrevet Plantelykke og Plantebonanza, som begge er bestselgere i Norge og oversatt til en rekke språk.

Dette skjer: På Røros bibliotek torsdag 24. mars.

Ryddesalg hos Prix Røros før butikken stenges 12. mars

Pressemelding fra Coop Midt-Norge

Etter 18 år med butikkdrift stenger Coop Prix Røros dørene for godt lørdag 12. mars. Nå retter butikksjef Terje Grinde og de ansatte alt fokus inn mot åpningen av ny Extra-butikk i Gjøsvika.
-Det er selvsagt litt vemodig å stenge butikken, men mest av alt gleder vi oss enormt til å åpne Extra Røros 24. mars. Det kommer til å bli bergstadens flotteste dagligvarebutikk, sier Terje Grinde, som ser frem til å bytte fra gul til rød arbeidsuniform.
Fra torsdag til lørdag blir det ryddesalg ved Prix Røros, der mesteparten av varene blir nedpriset.

– Vi ønsker å flytte over minst mulig varer fra Prix til andre butikker, derfor priser vi ned de fleste varene med 20 prosent. Unntakene er alkohol, tobakk, aviser, bøker, ukeblad, småvarer, brød og kaker. Vi håper kundene kan hjelpe oss med å tømme butikken, her blir mulig å sikre seg billige varer, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge.
Alle de ansatte ved Prix Røros blir med over til nye Extra Røros.

– Innredningsarbeidet er allerede i gang, men fra neste uke av trenger vi alle mann på dekk. Da har vi ikke kapasitet til å holde Prix-butikken åpen. Vi har sjelden gledet oss så mye til en butikkåpning som Extra Røros 24. mars, sier Vik-Mo.

Coop Midt-Norge har samtidig planer om å leie ut Prix-bygget.

– Det er store muligheter for å utvikle Prix-tomta, men foreløpig tenker vi å leie ut bygget fra våren av. Flere har allerede meldt seg som interesserte. Det er en attraktiv tomt med stort potensial, men vi har det ikke travelt med å lande hva den skal brukes til i fremtiden, sier Vik-Mo.

10. trinn setter opp Elden

Pressemelding fra Røros skole:

Elden
– En del av vår fortid med lærdom for nåtid og fremtid

10. trinn ved Røros skole har de siste 18 årene satset på store sceneproduksjoner. Dette gjør vi for at alle elever skal få kjenne på mestring, stolthet, vennskap, fellesskap, kreativitet, improvisasjon, samarbeid og utfordringer. Store sceneproduksjoner krever mye av hver enkelt, alle har sine viktige roller, både på og utenfor scenen. Her samarbeider alle – fra rektor til alle lærere og elever på trinnet. Alle er like viktige for å nå målet.

I år er det Musikkspillet Elden som står for tur. Elden er et norsk, historisk musikkspill skrevet av Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug.
Elden tar oss med tilbake til 1718–1719 da 10 000 svenske soldater under ledelse av Carl Gustaf Armfeldt gikk mot Trondheim for å ta over Norge, etter ordre fra Karl XII. Under ledelse av General De la Barre ble hundretalls av soldatene sendt til Røros – hvor store deler av handlingen utspiller seg. Når Karl XII blir skutt, starter de svenske soldatenes tilbaketog til Sverige. Dødsmarsjen – hvor 3000 soldater frøs i hjel på vei over grensefjella mot Sverige – er en sentral del av musikkspillet Elden.

10. trinn tar med publikum fra de storslagne slagghaugene til Røros storstue -Storstuggu.
Vi har publikumsforestillinger 22. og 23 mars, og skoleforestilling den 23. mars.

Tidligere års forestillinger
2004: En drittsekk er en drittsekk
2005: Spenning i lufta
2006: Dum dummere dritings
2007: Penny Lane
2008: Gammelpotetas venner
2009: Grease
2010: Levva livet (omskriving av Purpur og gull) 2011: The best of Røros skole
2012: Spell åt mi (Vømmøl)
2013: En drittsekk er en drittsekk uansett nasjon 2014: Penny Lane
2015: An-Magritt
2016: Grease
2017: Bør Børson
2018: Farende Fant
2019: Du skal få en dag i mårå
2020: An-Magritt – en konsertversjon
2021: A kind of Magic
2022: Elden