Angående flygoperationer på Röros flygplats

Pressemelding fra Air Leap

Den 12e augusti införde EASA ett nytt operativt regelverk. ICAO och därmed också EU och dess flygsäkerhetsmyndighet EASA har beslutat att alla flygplatser ska rapportera bromvärden (friktion) på landningsbanan till piloter enligt en gemensam standard, d.v.s. Global Report Format (GRF). En rapport av bromsvärde är ett krav för en kontaminerad landningsbana. Den äldre metoden där flygplatser använder en vagn eller bil för att säkerställa friktion på landningsbanan är inte längre tillåten. GRF innebar att alla involverade i processen ska säkerställa korrekt prestanda och rapportering av friktion och är tvungna att implementera detta nya regerverk.

Flygplanstillverkare har skrivit om sina manualer, ansökt att få dessa godkända av EASA och gett ut Bulletiner till de bolag som opererar flygplanstypen

Operatörer (flygbolag) har varit tvungna att anpassa bolagets manualer och få dessa godkända av respektive Transportstyrelse. Air Leap har i god justerat sina manualer och procedurer och fått dessa godkända av Svenska Transportstyrelsen för att uppfylla GRF-regelverket.

Saab Aircrafts första uttalande och den första korrekta beröringspunkten angående GRF fick Air Leap i april 2021, där VI begärde ett mer detaljerat statement om hur man bör hantera de kommande föreskrifterna. Saabs första formella uttalande om hur GRF-bestämmelserna ska hanteras blev kända i en bulletin från den 24 juni 2021. I detta dokument beskrevs att de skulle använda ICAO:s standardberäkningar, vilket ger stora operativa begränsningar vintertid.

Jon Melkerson Foto: Tore Østby

Flygplatser har i vissa fall (om flygplatsen har vinterklimat) varit tvungna att anpassa sina rutiner och ansöka om ett så kallat Special Prepared Winter Runway (SPWR) tillstånd. Denna certifiering har inte Röros flygplats. SPWR är ett sätt att kompensera för den restriktivare hantering och rapportering av kontaminerad rullbana som blir följden av det nya GRF-regelverket.

Kontentan blir att kombinationen av att Saab Aircraft inte har tagit fram ett prestandaunderlag för vinterbruk anpassat för GRF-regelverket utan endast följer ICAO-standard och att inte Röros Flygplats har vintercertifiering (SPWR-tillstånd) är huvudorsaker till de begränsningar i max landing weight som uppstått.

Air Leap för diskussioner med Samferdselsdepartementet för att hitta en lösning på problemet och en väg framåt, vi för också parallellt en intensiv dialog med Saab Aircraft och leverantör av prestandaunderlag.

Jon Melkersson

CEO and Accountable Manager

Ny verdensarvkoordinator for Røros bergstad og Circumferensen er tilsatt

Pressemelding fra Røros kommune

Røros kommune har tilsatt Odd Sletten som ny verdensarvkoordinator. Odd kommer fra stillingen som museumsdirektør hos MiST Rørosmuseet hvor han har jobbet siden 2011, både innen plan og utvikling og siden 2013 som direktør. Odd har et omfattende nettverk innenfor alle relevante instanser for forvaltning og utvikling av verdensarven, og han vil bidra til å løfte forvaltningen av og verdiskapingen i tilknytning til verdensarven enda et steg videre. Vi er veldig glad for å få med Odd Sletten på laget!

Røros kommune er arbeidsgiver for verdensarvkoordinator for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Torfinn Rohde har innehatt denne stillingen, men fra nyttår går han over i pensjonistenes rekker.

Verdensarvkoordinatorens kjerneoppgave er å identifisere, beskytte og forvalte kulturarv av fremstående universell verdi. I tillegg er dette en avgjørende viktig funksjon for å initiere og bidra til faglig god forvaltning, formidling og utvikling av verdensarven. Ikke minst er stillingen viktig for å knytte sammen arbeidet som de ulike kommunene innenfor Circumferensen jobber med.

– Verdensarvstatusen har svært stor betydning for Rørosregionen, og jeg ser fram til å få sitte sentralt i arbeidet med å forvalte statusen videre, både i vernearbeidet og i utviklingsarbeidet i regionen, sier Odd Sletten.

– Det er selvsagt litt vemodig å forlate Rørosmuseet og den dyktige staben der, men jobben som verdensarvkoordinator er både utfordrende og spennende, i skjæringspunktet mellom vern og utvikling, og i samarbeidet mellom fem kommuner, to fylkeskommuner og Sametinget. Verdensarvrådet er en viktig samarbeidsarena som har fungert svært godt. Jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen etter Torfinn Rohde som har gjort en strålende innsats i de årene han har vært koordinator, og jeg ser fram til å kunne videreføre det gode arbeidet som mange parter har bidratt til gjennom de siste årene, avslutter påtroppende verdensarvkoordinator Odd Sletten.

Rødlisting må bidra til å redde nasjonalskattene våre

Pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund:

Nå er den nye rødlista her. Både villreinen og villaksen er kommet inn på lista som ‘nær truet’. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) håper det gir oss det nødvendige pushet for å endelig ta skikkelige politiske grep for å snu en negativ utvikling for disse artene.

– Rødlista er et viktig styringsverktøy, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF. 
– Det er symboltungt når en art havner på rødlista, og det skal virke som en alvorlig påminnelse om at vi må skjerpe oss for å ivareta det naturmangfoldet vi er så avhengige av.

– Det at begge våre nasjonalskatter – villrein og villaks – nå havner på lista, er et kraftig signal til oss alle om at vi ikke har klart å føre en politikk som ivaretar disse nøkkelartene. For villreinen handler det blant annet om at vi mennesker stadig spiser oss inn på deres leveområder med hyttebygging, kraftanlegg, økt ferdsel og annen aktivitet. For villaksen handler det i hovedsak om at oppdrettsnæringen får lov til å drive i en form som belaster naturen rundt dem på en måte som nå bringer villaksen inn på rødlista som nær truet. Vi har altså påført naturen uakseptable utfordringer både i havet og på fjellet.

– Vi håper rødlistingen er det dyttet politikerne trenger for å faktisk gjøre noen grep for både villrein og villaks. Det krever at politikerne tør sette ned foten for både kommuner og næringer som bygger ned, eller på annen måte skader leveområdene til fisk og vilt.


Gladhistorien om rypas ferd inn og ut av rødlista
Rypa er imidlertid et godt eksempel på at rødlisting av en art kan føre noe godt med seg.

– Ved forrige revidering av rødlista kom rypa for første gang inn, i kategorien «nær truet», sier Farstad. Det var nok en overraskelse for mange og gjorde at bevisstheten om rypas leveområder, og hvordan vi forvalter den fikk økt oppmerksomhet.

Forvaltning av jaktbart vilt som rype skjer i et samspill mellom myndigheter, grunneiere og jegere. I fellesskap har man etablert en nettbasert hønsefuglportal for kunnskapsinnsamling om rypebestandene. Den økte kunnskapen gir et godt grunnlag for en bedre rypeforvaltning, det vi ofte kaller en kunnskapsbasert forvaltning. Ved revisjonen av rødlista er nå rypa tatt ut igjen. Med god kunnskapsinnhenting og godt samarbeid har vi sammen fått rypa ut av faresonen.

– Det er også et poeng at vi hele tiden har kunnet jakte på rypa, men med begrensninger på uttaket der det har vært nødvendig og med god kunnskap i bunn, sier Farstad, som er opptatt av at ressursene fra naturen må høstes med vett og forstand, enten det dreier seg om fiske, bærplukking eller jakt på matvilt. Kunnskap i bunn og høsting av overskuddet, står sentralt hos NJFF. Han beskriver historien om rypas ferd inn på, og deretter ut av rødlista, som et eksempel på at kunnskapsbasert forvaltning er veien å gå.

Oppdatering: koronasituasjonen i Røros kommune

Pressemelding fra Røros kommune

De siste ukene har vi hatt noen enkelte smittetilfeller i Røros. Vi har besluttet at vi ikke lenger går ut med pressemelding ved slike smittetilfeller. Årsaken er at vi nå har en normal hverdag med økt beredskap.

En normal hverdag betyr at koronaviruset vil være i samfunnet vårt, og det normale er at det vil være enkelttilfeller med smitte – også på Røros. I starten av pandemien hadde vi ikke vaksiner og det var derfor viktig å slå raskt ned på smitten. Lokalt i kommunen har vi per i dag svært få smittede og svært få sykehusinnlagte. Vi har en vaksinedekning på over 93 % i befolkningen, og har god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Vaksinen bidrar også til at færre blir smittet.

Testing og smittesporing er fortsatt et viktig tiltak

Alle som får luftveissymptomer bør teste seg med hurtigtest. Tester du positivt på denne, tar vi en PCR-test ved Røros legesenter. Vi kartlegger også nærkontakter. Nærkontakter skal følge med på symptomer, og ta en hurtigtest ved symptomer. Ikke-vaksinerte nærkontakter over 18 har plikt til å teste seg. På Helsenorge.no finner du mer om testing, karantene og isolasjon.

Dersom ansatte eller barn i skoler eller barnehager blir smittet, følger vi nasjonale bestemmelser med jevnlig hurtigtester. Vi kontakter også foreldre og foresatte slik at de er informert ved slike tilfeller.

Ingen lokale tiltak nå

Vi har god oversikt over nærkontaktene til de få smittede i kommunen i dag. Det er heller ikke behov for å innføre lokale tiltak i Røros kommune, og arrangementer og andre aktiviteter går som planlagt.

Bli hjemme hvis du er syk

Nå når julehandelen og førjulsaktivitetene starter opp er det viktigste vi alle kan gjøre å følge de generelle smittevernrådene:

  • bli hjemme hvis du er syk, og ta en test
  • ha god hånd- og hostehygiene

Mer informasjon

På vår koronaside på nett finner du informasjon om når og hvordan du tester deg, lenker til nasjonale råd fra helsemyndighetene og status smittede i kommunen.

Senterungdommens 72. landsmøte – hele Fjellregionen representert!

Pressemelding fra Senterungdommen:

I helga har Senterungdommen avholdt sitt 72.landsmøte, for året arrangert på Gardermoen i Ullensaker kommune. Samtlige kommuner i Fjellregionen var representert under møtet, med delegater helt fra Rendalen i sør til Selbu i nord. 

Delegatene har vært både lokallagsutsendinger fra henholdsvis lokallagene Neadalen Senterungdom, Røros Senterungdom ogNord-Østerdal Senterungdom, i tillegg til fylkesutsendinger fra Hedmark Senterungdom og sentralstyret og Ås Senterstud.

Landsmøtehelga bød på ordinære landsmøtesaker, generaldebatt og behandling av langtidsstrategi. I tillegg vedtok ungdomspartiet masse ny og god politikk gjennom resolusjonsbehandling, som omhandlet alt fra Desentralisert kjønnsinkongruensbehandling til Norsk ull er gull og Fleksible åpningstider i dagligvarekjedene med ny teknologi.

Etter den tradisjonelle landsmøtemiddagen lørdag kveld, spilte Selbu-bandet Liv laga opp til dans. 

For første gang siden 2013 ble landsmøtet også gjestet av statsråder, og i løpet av helga dukket hele fem av Senterpartiets åtte statsråder opp. 

Investerer stort i oppgradering av Domus Røros

Investerer stort i oppgradering av Domus Røros

Før julemarkedet til neste år skal Domus Røros oppgraderes for 50 millioner kroner. Det er klart etter at Coop Midt-Norge har tatt investeringsbeslutning og signert kontrakt med Consto som entreprenør for prosjektet.

Ny ferskvaredisk Coop Mega Røros

Viktig for hele Bergstaden
Senteret ble bygd i 1972 og er senere ombygd og utvidet en rekke ganger. Nå skal Domus gjennomgå nok en stor fornyelse.

-Den utvendige fasaden skal oppgraderes, og det blir en bedre løsning for uteservering. Innvendig skal fellesarealene fornyes og moderniseres, og vil bli mye triveligere. Vi skal få på plass nye toaletter, stellerom og lekeareal for de minste. Dette er noe vi vet er etterspurt på Røros. Vi lager også nytt spiserom og garderober for de ansatte på senteret. Kontorfløyen blir også bygd om og pusset opp. Som del av prosjektet bytter vi også ut ventilasjonssystemet, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Han mener at en oppgradering av Domus er viktig for hele Røros.

-Domus er det eneste kjøpesenteret på Røros. Et moderne og attraktivt Domus er viktig for hele bergstaden. Vi ønsker selvsagt å gjøre senteret til et enda mer attraktivt sted å handle, men jeg tror også at vi med dette vil bidra til å styrke Røros som destinasjon. I planleggingen har det også vært viktig for oss at senterfasaden skal ta hensyn til den særegne arkitekturen på Røros, sier Skei.

Flaggskip for lokalmat
På toppen av de 50 millionene til senteroppgradering planlegges det også å investere ytterligere 12 millioner kroner i fornyelse av Coop Mega.

Anders Grimsmo (til venstre) fra Consto og Torbjørn Skei fra Coop Midt-Norge signerer entreprisen for oppgradering av Domus Røros

-Coop Mega på Røros er kjent over hele landet for sin sterke satsning på lokalmat og sitt store engasjement rundt å løfte frem de mange fantastiske produsentene i regionen. Nå bygger vi en egen lokalmatbutikk i butikken, trekt ut i fellesarealet med god plass for produsentene til å ha stands og enda mer plass til å synliggjøre varene. Butikkarealet vil økes, vi får inn selvskanningskasser og pusser opp hele Mega, sier Skei.
Butikken har vært sentral i samvirkelagets storstilte satsning på lokalmat i Midt-Norge.

-Basert på kompetansen til Coop Mega Røros har vi over de siste årene bygd opp en stor satsning på lokalmat, med en egen lokalmatansvarlig som jobber opp mot alle våre butikker i Trøndelag og på Helgeland. Dette har gitt fantastiske resultater, både for butikkene og ikke minst for produsentene. Vi skal være best på lokalmat, og Coop Mega Røros skal være selve flaggskipet, sier Torbjørn Skei.

Håper på åpning til jul i 2022
Dersom alt går etter planen, vil arbeidet ved Domus komme i gang etter nyttår. Senteret vil holde åpent i hele byggeperioden, og målsettingen er at alt er ferdig før julemarkedet i 2022.
-Vi håper at rammesøknaden godkjennes så hurtig som mulig. Vi kommer også til å søke om å få en permanent regulering av alle parkeringsplassene rundt Domus. Røros har en utfordrende parkeringssituasjon, og Domus er ett av stedene som har en viss kapasitet, sier Skei.
Den nærmeste tiden vil også benyttes til detaljplanlegging.

-Det er mye som skal på plass. Vi ser også på behovene til hver enkelt butikk, noen trenger mindre plass, andre vil ha mer. Det blir kanskje også en fornyelse av innholdet i senteret. Dette vil vi bruke vinteren og våren til å se nærmere på, sier Skei.
Satser tungt på Røros

Prosjektene er flere og store for Coop på Røros. I tillegg til oppgraderingen av Domus og Coop Mega, nærmer det seg åpning av helt nye Extra i Gjøsvika i mars 2022. Røros kommune og Coop Midt-Norge jobber også med nytt bibliotek på Nilsen-hjørnet. Mange lurer også hvilke planer Coop har for Prix-tomta når dette bygget blir stående tomt etter Extra-åpningen.

-Vi har jobbet på spreng etter fusjonen med Coop Røros høsten 2018 for å planlegge og sette disse prosjektene i gang og er veldig fornøyde med at ting begynner å falle på plass. Det er flere muligheter på Prix-tomta, men foreløpig tenker vi å leie ut bygget fra neste vår av. Det er en attraktiv tomt med stort potensial, men vi har det ikke travelt med å lande hva den skal brukes til i fremtiden, sier Skei.

Mulige smitteverntiltak i skoler

Pressemelding fra Statsforvalteren

Vi har fortsatt en utfordrende smittesituasjon i fylket og Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt mange henvendelser med spørsmål om hvilke tiltak som er mulig å benytte i skolene nå.  

Selv om vi nå skal være tilbake til en mest mulig normal hverdag i barnehager og skoler, er vi i en situasjon der fraværet er høyt blant både barn/elever og ansatte. Dette både som følge av koronasmitte, kraftig forkjølelse og andre ulike luftveisinfeksjoner og sykdommer. Kombinert med lav terskel for å holde seg hjemme og venting på svar fra covid-test, medfører dette store utfordringer for flere – ikke minst det å ha nok ansatte til å drive forsvarlig i skoler og barnehager.

Mange er imdilertid usikre på hvilke regler som nå gjelder. Dere finner derfor svar fra Udir til Statsforvalteren i Rogaland den 12. november 2021 der regelverket og de mulighetene som finnes gjennomgås. 

Vi håper dette kan være til hjelp og avklaring!

FIAS – et mønstergyldig samarbeidsprosjekt i Fjellregionen

Pressemelding fra FIAS

I år er det 25 år siden FIAS ble etablert. Koronapandemiene har satt en foreløpig stopper for feiring, men historien er nå samlet mellom to permer, og boka lansert for de ti eierkommunene.

– Historien FIAS har å formidle er viktig. Man glemmer fort, derfor har det vært viktig for styret i FIAS å bruke ressurser på å formidle sin 25-årige historie, sier styreleder Jacob Nordstad.

Framsynte nord-østerdøler

Den kommunale avfallsbransjen har gjennomgått en rivende utvikling de siste 20-30 åra, både når det gjelder teknologi og kompetanse. Avfall har gått fra å være et forurensningsproblem til å representere viktige råvarer og miljøvennlige energi- og varmekilder. Nå omtales avfall som en del av løsningene på fremtidens klimautfordringer. Avfall forbindes med temaer som gjenvinning, sirkulærøkonomi, bærekraft og miljøregnskap. Ledelsen i FIAS var tidlig ute å tenke slike tanker.

Allerede i mai 1994 ble perspektivet om at avfall som ressurs og grunnlag for regionale ressurssentre og nyskaping i næringslivet, brakt fram av fremsynte nord-østerdøler. Det skjedde på et av de første møtene mellom regionens kommuner for å snakke om avfallssamarbeid.

Med bakgrunn i nasjonale krav norske kommuner ble pålagt i forbindelse med avfallshåndtering, ble det utarbeidet en felles avfallsplan for kommunene i Fjellregionen. Den første avfallsplanen for kommunene i Fjellregionen ble utarbeidet av Vingelen Næringsselskap. Planen ble svært viktig for det videre samarbeidet som i 1996 ble materialisert gjennom etableringen av FIAS. Morten Sandbakken, daglig leder i FIAS fra oppstarten i 1996 til 2018, er i dag ikke i tvil om at det ville blitt vanskelig å etablere FIAS som et interkommunalt samarbeid uten denne felles planen.

Fra en oppstart med tre ansatte i 1996, er FIAS 25 år senere blitt en veldrevet organisasjon med en omsetning på 80 millioner (2020) 50 ansatte og som betjener en befolkning som skjønner at man må ta ansvar for klima og miljø.

Styreleder Jacob Nordstad mener at arbeidet som ble nedlagt i forkant av etableringen av FIAS, ikke minst av tidligere Os-ordfører og første styreleder i FIAS, Inge Kroken, var meget framsynt. Grep som ble gjort i starten er høstet godt av, og har gitt gode resultater over tid.

Samarbeid = suksess i fortid og framtid

FIAS har vært et mønstergyldig samarbeidsprosjekt over tid i vår region, og framstår i jubileumsåret som en av Fjellregionens aller viktigste miljøaktører.

– Samarbeid har vært nøkkelen til suksess. Samarbeid både på interkommunalt og regionalt nivå er også essensielt for videre utvikling, fastslår Nordstad.

FIAS er et lite selskap, men har likevel i mange henseende gått foran som en foregangsbedrift. Det har ført til at det har blitt både latterliggjort og lyttet til innen bransjen. Men sammen er man sterkere, og over tid har selskapet orientert seg mer og mer mot samarbeid med avfallsbransjen i Midt-Norge som har tradisjon for å gå foran og samarbeide.

I 2017 ble utviklingsselskapet SESAM Ressurs AS etablert med formål å etablere et
ettersorteringsanlegg i Trondheimsområdet. Her ble FIAS invitert med.

SESAM Ressurs omfatter 10 renovasjonsselskaper og 74 kommuner i Midt-Norge, med til sammen 600.000 innbyggere. Av ulike årsaker, blant annet kommunereformen med kommunesammenslåinger, er prosjektet blitt vesentlig forsinket.

– Framtida for FIAS er samarbeidet i Midt-NorgeSESAM, fastslår Nordstad. Det vil bety mye å få landet SESAM-prosjektet som ønsker alle velkomne, liten og stor. FIAS er et lite selskap, men vi er ute etter resultater, og det ser våre samarbeidspartnere i SESAM som er svært lydhøre overfor oss.

Av utviklingsprosjektet sprang det ut en avlegger som fikk navnet SeSammen. Denne avleggeren, eller «tenketanken», skal bidra til å styrke samarbeidet i Midt-Norge, med blant annet erfaringsutveksling og felles innkjøp. SeSammen har også har kontakter opp mot forsknings- og utviklingsmiljøer som NTNU.

Sammen er vi sterke

SESAM Ressurs er nå en stor aktør i den nasjonale avfallsbransjen.
– Sammen med Grønt Punkt, og andre store aktører er vi blitt i stand til å påvirke rammebetingelser som angår avfallshåndtering. Vi kan ikke vente at verden skal utvikle noe for oss, men være med å påvirke. Det gjør vi ved å samarbeide, fastslår Nordstad.

SESAMS mål er å ta mye av gjenvinningen regionalt. Det ligger store transportkostnader i det å måtte frakte ulike avfallstyper til fabrikker som har teknologien for å kunne gjenvinne de ulike fraksjonene, eksempelvis plast. Plastemballasje er den avfallstypen som er vanskeligst å gjenvinne.

– Hadde plast vært enklere å gjenvinne ville det gitt avfallsbransjen bedre rammevilkår for å drive gjenvinningsfabrikker med god økonomi, poengterer styrelederen.
Derfor ønsker Nordstad sterkere offentlige krav til produsenter av plastemballasje, som også bør bli dyrere å produsere.

– Vi må se på klimaregnskapet i forhold til det store verdensbilde, mener Nordstad. Vårt budsjett påvirkes i høy grad av verdensbildet. Fraktkostnader må med i miljøregnskapet, vi kan ikke fortsette å sende til Kina, eller andre som har teknologi for å gjenvinne vanskelige fraksjoner.


Synergieffekter av samarbeidet

Det tette samarbeidet med avfallsbransjen i Midt-Norge har også vært grunnlag for solid vekst i FIAS Proff gjennom blant annet gode transportavtaler.
FIAS Proff tar seg av næringsavfall og klarer, tross regionens store avstander, å holde gebyrene under landsgjennomsnittet. Gjennom transportavtaler kan FIAS Proff sine biler, i stedet for å returnere med tomme hengere, ta med slakteavfall tilbake fra trøndelagssida som går i kompostproduksjon på Torpet. Slike synergieffekter har ført til at FIAS Proff går godt. Det har også stor miljøgevinst.

Flere ganger har FIAS vært med på utredninger som kan utnytte organisk avfall.
En forstudie ferdigstilt i 2020 viste at et fullskala biogassanlegg ikke er regningssvarende i vår region på grunn av store geografiske avstander og store oppstartskostnader.
Med SESAM – samarbeidet ligger det etter Nordstads syn imidlertid synergieffekter som muliggjør en realisering av et regionalt råproduksjonsanlegg av biogass. Råproduksjon av biogass skjer lokalt og fraktes til et større anlegg.

– Her er klimaforholdene vår venn i kretsløpet med å fange og pakke karbon, sier styrelederen som har stor tro på et slikt råproduskjonsanlegg i selskapets fremtidsbilde.

Inne i digital julekalender

Røros bryggeri leverer stort i tidenes første digitale ølkalender, med Arne Hjeltnes som ambassadør.

Pressemelding fra Lokalbrygg

Røros Bryggerier er i år representert med to bidrag i Lokalbryggs julekalender hvor Arne Hjeltnes er programleder, og det samme er Stolt Bryggeri fra Stjørdal! Trøndelag må således sies å være godt representert i satsingen vår.

– Vi er svært glade for å ha Røros Bryggeri med i årets nyskapende kalender. Begge de to bryggene de leverer holder en svært høy klasse, og spenner vidt. Det ene brygget har aner fra Tsjekkia, i en tradisjonell innpakking. Kanskje får vi også noen mer utradisjonelle varianter, sier Eirik Tomter, daglig leder i Lokalbrygg, og hinter om en øl med mørke toner, smakssatt med blåbær. Kombinasjonen av høy velkjent kvalitet, og nyskaping er avgjørende når vi i år forsøker å skape historie, sier Tomter.

Lokalbrygg AS har rundt 230 ølmerker fra rundt 40 bryggerier fra hele Norge. Det er konkurranse om å få levere øl til Lokalbryggs julekalender som bestilles over nettet og som distribueres via Posten Norge med flere. Røros bryggeri er et av 13 utvalgte bryggerier som leverer varer til årets kalender.

I kalenderen, som har et opplag på 12 000, finner du 24 digitale episoder med Arne Hjeltnes og venner. Her er det fokus på folkelige øl-sorter. Det å ha et digitalt aspekt knyttet til en slik kalender er helt nytt i kategorien, og vi kommer til å bli enda bedre kjent med Trøndelsags-bryggeriene, sier Tomter.

Enda er det bare personer i de 120 kommunene i Norge, Lokalbrygg har bevilling i som kan bestille kalenderen. Dette er likevel kommuner som samlet utgjør rundt 90 prosents av Norges befolkning. Se liste her: Ølsalg på nett – Se hvilke kommuner vi leverer til – Lokalbrygg

Arne Hjeltnes, som selv er bryggerieier, mener at Lokalbryggs julekalender er avgjørende for å få distribuert gode lokale råvarer til nysgjerrige i hele Norge.

Arne Hjeltnes er selv medeier i et bryggeri på Voss – og er svært engasjert i lokale bryggeritradisjoner.

– Dette er kultur – og dette er flotte og viktige lokale tradisjoner. Julekalenderen byr på mange spennende smaker, sier Arne Hjeltnes.

– Dette er håndverksøl av beste kvalitet – og vi er glade for bidragene fra Røros til årets julekalender, som blir en fantastisk opplevelse med tilhørende 24 digitale juleepisoder. Foreløpig har salget vært svært bra, og allerede har vi solgt mer i år, enn vi gjorde i hele fjor!  Vi krysser fingrene for at dette blir en suksess for både Røros bryggeri, og for oss. Mye tyder på at dette blir den mest solgte julekalenderen med flytende innhold i år, sier Eirik Tomter hos Lokalbrygg AS.

Over the rainbow – dagtidkonsert i Røros kirke

Pressemelding fra Røros kommune:

Førstkommende fredag blir det muligheter for musikk midt på dagen – i Røros kirke. Vokalist Mai-Britt Wagnild og gitarist Alf Wilhelm Lundberg gjør en helakustisk konsert med både kjente sanger med egen vri, samt noen egne komposisjoner.

Musikerne har både hver for seg og sammen medvirket i en rekke konserter, innspillinger og produksjoner. Wagnild er en prisbelønnet vokalist i skjæringspunktet klassisk/jazz, og om Lundberg er det sagt at han er en av Norges beste gitarister. 

Vi gleder oss til å runde av uken med konsert!

Arr:

Den kulturelle spaserstokken Røros, Røros Frivilligsentral og Røros pensjonistforbund