Status smitte i Røros 9. juli

Pressemelding fra Røros kommune:

Røros kommune har mottatt mange testsvar etter at det i de siste dagene er blitt avdekket 6 smittetilfeller i Røros. Prøvesvarene har ikke avdekket nye smittede siden onsdag kveld.

“Dette er veldig oppløftende” sier leder for kriseledelsen, kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.
Men smittekilden til de ansatte som er smittet på Kaffestuggu er fortsatt ukjent, og derfor testes det bredt også i dag, fredag. I går ble det gjennomført 170 tester. 70 personer har så langt meldt seg for testing i dag. Det vil ta tid å få svar på testene, så smittesituasjonen i Røros vurderes fortsatt som sårbar.

“I kveld er det Nattåpent på Røros. Det er et populært arrangement som mange ønsker å delta på. Kriseledelsen har gjort grundige vurderinger og har en veldig god dialog med Røros Handelsstandsforening. Vi er trygge på at de som arrangør gjør alt de kan for at dette skal bli en trygg og hyggelig arena for alle. Likevel oppfordrer vi til at både innbyggere, hyttefolk og alle tilreisende er ytterst nøye med å følge smitteverntiltakene”, sier kommunedirektør Forbord Jensås.

Bruk munnbind

Kriseledelsen anbefaler sterkt at alle til en hver tid bruker munnbind innendørs på offentlig sted bortsett fra når man spiser eller drikker. Utendørs gjelder de nasjonale rådene, og munnbind skal brukes der du ikke kan overholde 1 meter. I gata der mange samles er dette ekstra viktig.

Test

Testingen i dag foregår i Verket. Testresultatene er oppløftende, men testing fremover er viktig.
Vi oppfordrer fortsatt alle som får symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Da kan vi raskere stoppe spredning av smitten og sørge for en god sommer i Røros. Her kan du bestille time for testing.

Følg smittevernrådene

Vi fraråder reiser inn i områder med utbrudd og mye smitte – rådet er generelt og gjelder alle områder med utbrudd gjennom sommeren.

I tillegg er det viktig å:

 • holde avstand til andre
 • ha rene hender
 • bli hjemme hvis du er syk

Ytterligere en nærkontakt bekreftet smittet

Pressemelding fra Røros kommune

En ung innbygger i Røros er bekreftet smittet med Covid-19. Personen er nærkontakt av et tidligere smittetilfelle knyttet til utbruddet i Holtålen.

Det er totalt 6 smittede i Røros nå. 76 personer er satt i karantene, og vi tester mange for å få oversikt over situasjonen. I går ble det gjennomført 170 tester.  140 personer har så langt meldt seg for testing i dag.

Kriseledelsen anbefaler sterkt at alle bruker munnbind
Kriseledelsen anbefaler sterkt at alle til en hver tid bruker munnbind innendørs på offentlig sted bortsett fra når man spiser eller drikker.

I tillegg er det viktig å:

 • ha lav terskel for å teste deg – bestill test her 
 • holde avstand til andre
 • ha rene hender
 • bli hjemme hvis du er syk

Kriseledelsen i Røros kommer med ny oppdatering av situasjonen etter kl. 17, eller så snart smittesituasjonen endrer seg vesentlig.

Var du på Kaffestuggu mellom 29. juni til 6. juli – test deg!

Pressemelding fra Røros kommune

Vi er nå inne i høysesong her på Røros, og vi er glade for at folk besøker oss. For at både fastboende og besøkende skal kunne fortsette å nyte sommeren her på fjellet, må vi gjøre en ekstra innsats for å stoppe videre spredning av covid-19. Vi ber nå alle som har besøkt Kaffestuggu i perioden 29. juni til 6. juli om teste seg. 

Ukjent smittevei

To ansatte ved Kaffestuggu har testet positivt på covid-19. Smittevei er foreløpig ikke kjent. En av de viktigste måtene å redusere videre smitte på, er å finne smitteveien. Vi oppfordrer dere som har vært på Kaffestuggu i perioden 29. juni til 6. juli om å teste dere!

Når og hvor kan jeg teste meg?

Du kan teste deg torsdag 8. juli og fredag 9. juli på teststasjonen ved Verket Røros. Bestill time her.

Flytter teststasjon til Verket Røros

Pressemelding fra Røros kommune

På grunn av stor pågang for koronatesting, flyttes teststasjonen fra Røros legesenter til Verket Røros. Dette gjelder fra og med 8/7 kl.13.00.

Slik finner du frem

 • Adresse for testasjonen er Sundveien 10.
 • Følg skilting for korona teststasjon ved ankomst. Biler kan kjøre helt frem til testbua. Du vil bli henvist til riktig kø når du kommer frem, enten du kjører bil eller går.
Alle som skal teste seg må ha munnbind – husk å holde god avstand i testkøen.

Vi oppfordrer alle som får symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Da kan vi raskere stoppe spredning av smitten.

Slik bestiller du time

Du må bestille time før du kommer

Alle som ønsker å teste seg må bestille tid på forhånd. Det er viktig at du ikke kommer på teststasjonene uten time. Det er for å minimere smitterisikoen, og for å gjennomføre testen så raskt som mulig.

Raskt svar på helsenorge.no

Du får normalt svar på testen i løpet av 1–3 døgn. Ved stor pågang kan det gå noe lengre tid før du får svaret. Svar på testen finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Vær ekstra oppmerksom hvis du har besøkt disse stedene på Røros

Pressemelding fra Røros kommune

HVIS DU HAR VÆRT PÅ DISSE STEDENE, BER VI DEG OM Å TA EN KORONATEST DERSOM DU FÅR SYMPTOMER. TEST DEG RASKT – OGSÅ HVIS DU FÅR LETTE SYMPTOMER. TIDLIG TESTING HJELPER OSS Å OPPDAGE OG STOPPE SMITTEN.

ONSDAG 30/6

 • Gule huset 16.00

Torsdag 1/7

 • Mega  16.00
 • Vinmonopolet  16.00

Lørdag 3/7

 • Sport 1 17.00
 • Lille Røffe  17.15

Mandag 5/7

 • Trygstad 14.00
 • Kiwi  17.00
 • Mega  17.00
 • Mega  17.00
 • Kitchen 1700

Bestill test her

Nærkontakt testet positivt på hurtigtest

Pressemelding fra Røros kommune

En ny ansatt på Kaffestuggu har testet positivt for Covid-19 på hurtigtest. Vi har satt i gang smittesporing og testing av nærkontaktene til den smittede, i henhold til prosedyrer. Ansatte på steder den smittede har vært innom testes. Disse får beskjed fra smittesporingsteamet.

Det er totalt 5 smittede i Røros nå. Kriseledelsen vil komme med ny informasjon så fort situasjonen er avklart.

Kriseledelsen anbefaler sterkt at alle bruker munnbind
Kriseledelsen anbefaler sterkt at alle til en hver tid bruker munnbind innendørs på offentlig sted bortsett fra når man spiser eller drikker.

I tillegg er det viktig å:

 • ha lav terskel for å teste deg – bestill test her 
 • holde avstand til andre
 • ha rene hender
 • bli hjemme hvis du er syk

Det går likar no!

Pressemelding/Sommerrapport fra flyplassen

Pandemien har som kjent vært en krevende fase for luftfarten, så også på Røros. Operatørbyttet i april 2020 medvirket i tillegg til betydelige utfordringer for luftfarten på fjellet.

Med gradvis gjenåpning av samfunnet og endring av myndighetens reiseråd ser vi nå økende passasjertall ved Avinors lufthavn, for flyruten Røros – Oslo.

Det blir igjen lettere å kunne anbefale og markedsføre flyet som en rask, og effektiv reisemåte. Med en pandemi på retur virker f.eks. Osloregionen å boble av reiselyst.

I et nylig møte med Air Leap kan en oppsummere at regularitet og punktlighet er på et minst like bra nivå som før pandemien. – Det er godt å kunne stole på flytilbudet igjen, uttaler Kenneth Ericson, Direktør ved Bergstadens Hotell på Røros.

Air Leap melder at de fra tidligere i vår har fått på plass den mye omtalte sirklingen til landing på rullebane 13 på Røros. Statistikk viser at det har gitt et godt bidrag i forbedringene på regularitet og dermed tilliten til flytilbudet.

Reiselivssjef Tove R. Martens i Destinasjon Røros, som favner om et stort geografisk nedslagsfelt med variert tilbud, fremhever at flytilbudet er sentralt i deres ambisjon om å øke verdiskapningen basert på flere tilreisende fra Østlandet.

Når Air Leap med sin SAAB 340 nå tilbyr noe lavere priser for å tiltrekke seg flere kunder, borger det for økt trafikk – selv om det er langt opp til tidligere høyder.

Salgs- og markedssjef Eivind Biong i Røros Hotell fremhever: – nærheten til Bergstaden er i seg selv en unik mulighet for reiselivet, men regionen må benytte flyplassen for å opprettholde tilbud og aktivitet.

Air Leap lover mer spennende nytt utover sommeren, som de tror vil løfte nytten av flyruten, særlig for næringslivet i regionen.

Det positive møtet med Air Leaps markedsorganisasjon, der aktørene på Røros var tydelige på ønsker og behov, bidrar til å bygge tillit og kunnskap om markedet lokalt.

 • Det går likar no, konstaterer Stasjonssjef Bjørn Klevahaugen i Røros Flyservice og Lufthavnsjef Gudbrand Rognes i kor.

OBS! Var du innom Kaffestuggu i perioden 29.6 – 6.7

Pressemelding fra Røros kommune

HAR DU VÆRT INNOM KAFFESTUGGU I PERIODEN 29.6 TIL 6.7,  BER VI DEG VÆRE EKSTRA OPPMERKSOM OG TA EN KORONATEST DERSOM DU FÅR SYMPTOMER. TEST DEG RASKT – OGSÅ HVIS DU FÅR LETTE SYMPTOMER. TIDLIG TESTING HJELPER OSS Å OPPDAGE OG STOPPE SMITTEN. DETTE MED BAKGRUNN I DET SISTE SMITTETILFELLET I RØROS.

Alle som har vært på besøk på Kaffestuggu i dette tidsrommet og som har registrert seg i gjesteregistreringssystemet, blir oppringt dersom smittesporingsteamet vurderer dette som nødvendig. Dersom du glemte å registrere besøket ditt, kan du etterregistrere dette her.

Nytt smittetilfelle i Røros – ukjent smittevei

Pressemelding fra Røros kommune

En innbygger i Røros er bekreftet smittet med Covid-19.  Smittevei er foreløpig ukjent. Vedkommende har arbeidssted på Kaffestuggu, og alle ansatte testes. Vi har satt i gang smittesporing og testing av nærkontaktene til den smittede, i henhold til prosedyrer.

Vær oppmerksom hvis du har besøkt disse stedene på Røros

Hvis du har vært på disse stedene, ber vi deg om å ta en koronatest dersom du får symptomer. Test deg raskt – også hvis du får lette symptomer. Tidlig testing hjelper oss å oppdage og stoppe smitten.

Mandag 5. juli

 • Trygstad 13.30-14.30
 • Mega 17.00

Statsråd Rotevatn besøker Røros

Pressemelding fra Kulturminnefondet

Det er rekordstor politisk deltakelse fra Klima- og miljødepartementet når statsråd Sveinung Rotevatn besøker Røros den 15. juli. 

Statsråden og statssekretær Maren Hersleth Holsen med delegasjon setter av en hel dag på Os og Røros i forbindelse med Rotevatns nasjonalpark-turné.  

– Vi gleder oss til å få besøk av statsråden, og ser frem til å vise frem vår unike del av verdensarven. Vi vil også benytte anledningen til å komme inn på spesielle utfordringer vi har, nettopp knyttet til den statusen vi har som et verdensarvsted, sier Rørosordfører Isak V. Busch.

Tema for Røros-besøket er kulturminner og kulturmiljø, kulturlandskap og verdensarv. Statsråden legger inn et etatsmøte med Kulturminnefondet, og besøk på Verdensarvsenteret står også på dagsorden.  

I etatsmøtet med Kulturminnefondet vil statsråden få presentert resultatene prosjekter som har fått støtte over hele landet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, lokalisert til Røros.   

– Det er første gang Kulturminnefondet får etatsbesøk med så stor politisk deltakelse fra departementet, og vi ser frem til besøket. Vi vil orientere om Kulturminnefondets virksomhet og samfunnsnytte, forteller Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.