DAB // Karantenekonsert

Pressemelding fra Røros kommune

Det blir påskerock og oppstandelsespop når DAB spiller live for dere der hjemme i de tusen hjem! Alle aldre som digger gode konsertopplevelser må få med seg dette.

Hverdags-indiemusikk

DAB er en trio som spiller herlig hverdags-indiemusikk. De spiller musikk med tekster på norsk om ting du både forstår og ikke visste at du forsto. Trioen fra Røros er et glimrende liveband som virkelig bør oppleves.

Se konserten live – i egen stue!

Konserten strømmes direkte fra Ungdommens Hus Røros. Livesendinga produseres av Ren Røros Frontal as. For første gang i vår klubbhistorie spilles en konsert uten publikum tilstede i salen. Det er selvfølgelig lov å gi bandet et økonomisk bidrag på Vipps. Dette blir en unik og artig opplevelse, så skru på godlyden hjemme!

Hva med retningslinjene i koronatid?

Vi følger selvfølgelig retningslinjer fra Røros kommune og offentlige myndigheter i disse koronatider.

Når skjer det, og hvordan kan jeg se konserten?

Koble deg på tirsdag 7. april kl 20.00.

Ungdommens Hus Røros-livestream finner du  her: DAB karantenekonsert

DAB:

Øyvind Hånes – gitar, kor
Joachim Andersen – vokal, bass
Hallvard Løberg Näsvall – trommer

Kosttilskudd stopper ikke koronavirus

Pressemelding fra Mattilsynet

På internett og i sosiale medier florerer det av «gode» råd om kosttilskudd som skal gi deg et sterkere immunforsvar, hjelpe deg med å redusere betennelser eller hindre deg i å bli smittet av koronaviruset. Mattilsynet advarer sterkt mot slike påstander, og ber alle følge helsemyndighetenes råd, samt ha god kjøkkenhygiene.

Det er ingen tvil om at et godt immunforsvar er avgjørende når kroppen skal bekjempe sykdommer, men det finnes ingen supermat eller piller som kan hindre deg i å bli smittet av koronavirus, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet. Foto: NTB Scanpix
Mens viruset spres over hele verden, og land setter inn tiltak for å beskytte innbyggerne mot å bli smittet, tilbyr useriøse aktører kosttilskudd som skal forhindre eller kurere folk mot koronavirus.– Det er ingen tvil om at et godt immunforsvar er avgjørende når kroppen skal bekjempe sykdommer, men det finnes ingen supermat eller piller som kan hindre deg i å bli smittet av koronavirus, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Vær forsiktig hvis produkter markedsføres på måter som dette:
Bruker språk eller bilder i markedsføringen der du får inntrykk av at produktet kan forhindre eller kurere koronasmitte.Henviser til selverklærte leger, helsepersonell, eksperter eller andre uoffisielle kilder som sier at produktet kan forhindre eller kurere koronasmitte.Henviser med navn eller logo til myndigheter, offisielle eksperter eller internasjonale. institusjoner som angivelig har godkjent beskyttelses- eller helbredende påstander, uten å oppgi lenke eller henvisninger til offisielle dokumenter.Bruker påstander som «bare tilgjengelig i dag», «selges raskt ut» e.l.Er dyrere enn prisen på tilsvarende produkter, fordi de påstår produktet vil forhindre eller kurere koronasmitte.

Følge rådene fra helsemyndighetene
Den aller beste måten å beskytte seg mot koronavirus på, er å følge rådene fra helsemyndighetene. I tillegg er det alltid viktig med god hygiene på kjøkkenet når du skal lage mat.– Vask hendene grundig med såpe og vann før du lager maten og før du skal spise. Har du ikke såpe og vann tilgjengelig, bruk hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit, sier Kaupang.

Du finner mer informasjon og råd her:
Mattilsynet: Til forbrukere om mat og drikkeNAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin):
Om alternative behandlingsråd mot koronavirusetFolkehelseinstituttet (FHI): Råd og informasjon til befolkningen om koronavirusHelsenorge.no: Koronavirus

Søk tilskudd og stipend

Pressemelding fra Røros kommune

Bergstadstipendet

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet.

Hvordan du søker, hva som ligger til grunn for utvelgelsen og tidligere mottakere av stipendet finner du her: Bergstadstipendet 

Arrangementsstøtte, 2. fordeling

Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Tilskuddsordningen retter seg mot arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. 1. mai er hovedsaklig søknadsfrist for arrangement som foregår siste del av året.

Informasjon om ordningen finner du her: Arrangementsstøtte

Tilskudd til idrett

Du kan søke generelt tilskudd til idrettsformål. Det er idrettsrådet som behandler søknader til idrettslige formål, og formannskapet som prioriterer søknadene. Behandlingen er retningsgivende, men ikke bindende for formannskapets prioritering av søknadene.

Søknadsskjema og informasjon om ordningen finner du her: Tilskudd til idrettsformål

Tilskudd til fritidskulturlivet

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. 1. mai er søknadsfrist for tiltak, prosjekter eller arrangement som avvikles siste del av året.

Informasjon om hvordan du søker og hvilke retningslinjer som gjelder, finner du her: Tilskudd til fritidskulturlivet

Viktig med fortgang i klargjorte prosjekter

Leserinnlegg fra Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) er glad for tiltakspakken lagt fram av Stortinget tirsdag den 31. mars. Det er positivt at Stortinget bruker vegsektoren til å framskynde tiltak og skape ny aktivitet. Men vi må ikke glemme at det i forbindelse med regionreformen allerede fra før av er et stort etterslep.

Mange har allerede merket den akutte krisen som forårsakes av koronapandemien, og når våre faglige vegmyndigheter nå skal se på tiltak som kan få folk fortest mulig tilbake i jobb, er det viktig at det løftes fram tiltak som allerede er vedtatt og som uansett skal gjennomføres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Vi har store etterslep i vedlikehold av både riks- og fylkesveier. Mye av dette er planlagt tatt igjen over en forholdvis lang periode. Nå bør disse planene forseres, fortsetter Tangstad-Holdal.

For å unngå en bølge av permitteringer påpeker Tangstad-Holdal at fylker og kommuner bør få tydelige garantier for at de får overført midler øremerket til prosjekter som kan komme raskt ut. Og det er viktig at Samferdselsdepartementet raskt gir Statens Vegvesen klarsignal.

TSF gjennomfører ukentlige undersøkelse for å se hvordan den pågående pandemien påvirker medlemsbedriftene. Når regjeringen i dagene fremover jobber med detaljene for fremtidige krisepakker, har vi forventninger til at regjeringen leverer kraftfulle tiltak som bidrar til å lette den økonomiske byrden for våre medlemmer fremover, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal.

Mange av TSFs medlemsbedrifter merker en nedgang i antall ordre. Vi er på et tidlig stadium, så dette kan endre seg, sier Geirr Tangstad-Holdal. I uke 13 hadde 71 prosent av bedriftene allerede gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til koronapandamien, og i løpet av de 14 neste dagene vil så mange som 100% ha gjennomført permitteringer. 71,4 prosent av bedriftene svarer at kunder har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronapandamien, og 57 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronapandamien.

TSF roser regjeringen for tidligere krisepakker som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen på grunn av koronasituasjonen.

TSF forventer at også følgende tiltak vurderes:

 • Lettelser i arbeidsgiveravgiften: 2. og 3. termin bør frafalles i sin helhet
 • Frafall av eiendomsskatt i første halvår, kompensert av staten
 • Større fleksibilitet i sine selvpålagte karanteneregler vedtatt av kommuner og regioner.

Medlemmene i TSF sørger for at våre trafikkmiljø kan fungere og utvikle seg videre på en trafikksikker måte. TSF er en forening for blant annet produsenter og entreprenører innen trafikksikring som er med å trygge trafikkmiljøene over hele landet i tråd med Stortingets vedtatte nullvisjon.

Ekspertgruppe skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen

Pressemelding fra Regjeringen

Regjeringen styrker beslutningsgrunnlaget når det gjelder tiltak for skoler og barnehager under koronautbruddet. – Vi har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med en anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole innen 3. april, sier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby.

Dersom smittesituasjonen vedvarer vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager og skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre samtidig som smitten holdes nede. I skrivende stund er skoler og barnehager stengt til og med 13. april.

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det. Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor er det viktig med et kunnskapsgrunnlag som kan fortelle oss mer presist hvordan dette kan gjøres, sier Melby.

Kunnskapsministeren understreker at grupper av barn og unge som av ulike grunner er sårbare i en ordinær hverdag, er ekstra sårbare i nåværende krisesituasjon.

– Mange klarer seg bra i denne situasjonen. Men for de som ikke har det like enkelt i hverdagen, blir det enda verre med stengte skoler og barnehager. Det er vårt ansvar å sørge for at de sårbare barna har det bra i denne perioden. Ekspertgruppen bør derfor spesielt se på tiltak som gjør at disse gruppene får et best mulig tilbud, sier statsråden.

Medlemmer og mandat

Helsedirektoratet er oppdragsgiver for gruppens arbeid. Vurderingene utvalget kommer med skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak. Ekspertgruppens rapportering går via Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Ekspertgruppen består av følgende deltakere:

 • Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet (leder for gruppen)
 • Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Margrethe Greve-Isdahl, overlege Folkehelseinstituttet
 • Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet (observatør)

Gruppens rapportering tilpasses de planlagte beslutningsprosesser om eventuelt videreføring og eller oppheving av tiltak blant annet basert på grunnlag av ferske tall og beregninger fra Folkehelseinstituttet om smittespredning og effekter av iverksatte tiltak. Således må rapport overleveres Helsedirektoratet fredag 3. april innen klokken 12, og presenteres i et møte hos Helsedirektoratet samme dag klokken 14. 

Advarer mot useriøse nettsteder som selger beskyttelsesutstyr og medisiner mot koronaviruset

Pressemelding fra Legemiddelverket og Tolletaten

Legemiddelverket og Tolletaten advarer mot useriøse nettsider som prøver å svindle privatpersoner, bedrifter og helsetjenesten ved å tilby beskyttelsesutstyr og medisiner til behandling av viruset.

Spredningen av covid-19 har gjort at kriminelle verden over har sett muligheten til å tjene penger på folks frykt for å bli smittet.

Økning i beslag av falske produkter

Tolletaten har sett en økning i import av utstyr som munnbind, ansiktsmasker og hansker. Mottagere er både privatpersoner og bedrifter.

Denne trenden blir bekreftet av Interpol, som nylig koordinerte en internasjonal aksjon (Pangea XIII) i 90 land. Der ser man en økning i postforsendelser med uautoriserte munnbind/ansiktsmasker, desinfeksjonsmidler og medisiner mot virus og malaria som følge av koronapandemien.

På bakgrunn av beslag og henvendelser går Legemiddelverket og Tolletaten nå ut med en felles advarsel mot å bestille beskyttelsesutstyr og medisiner fra nettsteder man ikke vet at er seriøse.

– Du vet aldri hva du får, det kan gi deg falsk trygghet og i verste fall kan du få alvorlige helseskader av å bruke utstyr og medisiner du kjøper fra useriøse nettsteder, sier seniorrådgiver Line Saxegaard i Legemiddelverket.

Ingen godkjent medisin mot covid-19

Foreløpig er det ingen medisiner som har blitt godkjent for å behandle koronaviruset covid-19. Det betyr at selgere eller nettsteder som tilbyr slike medisiner er svindlere.

Legemiddelmyndigheter og forskere fra mange land samarbeider om å prøve ut en rekke medisiner som tidligere er blitt utviklet eller prøvd ut til behandling av andre virussykdommer. Privatpersoner frarådes på det sterkeste å kjøpe slike medisiner på nettet og starte medisinering på egenhånd.

Velg godkjente norske nettapotek

Dersom du ikke kan eller vil oppsøke fysiske apotek, så kan du enkelt bestille og få levert medisiner fra godkjente norske nettapotek. Disse er merket med en logo som viser at de har lov til å selge medisiner. Legemiddelverket har oversikt over lovlige norske nettapotek.

Mange utenlandske nettsteder driver ulovlig salg av medisiner som er falske eller har manglende eller skadelig virkning. Det er derfor ikke tillatt for privatpersoner å importere medisiner via postsendinger fra utlandet.

Tydelige tegn på at nettapotek driver ulovlig virksomhet er at de selger medisiner som for eksempel sterke smertestillende, sterk sovemedisin, antibiotika, dopingmidler og potensmedisiner uten å kreve resept. I alle europeiske land kreves det resept for å kjøpe slike medisiner.

– Tolletaten minner om at det ikke er tillatt å motta legemidler i post fra utlandet. Tolletaten beslaglegger og destruerer legemidler som kommer i postsendinger til privatpersoner, sier Lars Teigen, kontorsjef i Grensedivisjonen i Tolletaten.

Viktig informasjon om beskyttelsesutstyr

Beskyttelsesutstyr som munnbind, masker, hansker, ansiktsskjermer, vernebriller og beskyttelsesdrakter kan være enten medisinsk utstyr (MU) eller personlig verneutstyr (PVU), avhengig av bruksområde og produsentens påstander.

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt (lenke til fhi.no)

Råd til deg som kjøper inn beskyttelsesutstyr

Velg seriøse forhandlere og vær oppmerksom på hva du kjøper.

Beskyttelsesutstyr skal være CE-merket:

Utstyr som har begge tiltenkte bruksområder skal oppfylle kravene i begge regelverk.

Råd som kan beskytte deg mot svindlere på nettet

 • Vær ekstra påpasselig nå i disse koronatider. Svindlere kan ta for eksempel ta kontakt via telefon og e-post, og ha annonser/sponsede innlegg i sosiale medier.
 • Ikke oppgi kortinformasjon eller andre sensitive opplysninger hvis noen spør om det. Dette kan være opplysninger som bankkontonummer, fødselsdato, navn og adresse og bankkort-detaljer.
 • Sjekk om selgeren har kontaktinformasjon som telefonnummer,
 • postadresse, e-postadresse, organisasjonsnummer o.l. Sjekk om firmaet finnes i Brønnøysundregistrene, www.brreg.no
 • Sjekk nøye nettsidens adresse eller e-post adressen du har fått tilbud fra.
 • Se etter anmeldelser fra kunder. Sjekk om personene finnes på ordentlig ved å google navnene.
 • Bruk Google til å sjekke opp flere detaljer om nettsiden eller «firmaet».

Fortsatt stengt for publikum

Pressemelding fra Trøndelag politidistrikt

Trøndelag politidistrikt har, i likhet med resten av samfunnet iverksatt strenge beskyttelsestiltak for å bidra til å redusere smitte.

Det er derfor besluttet å forlenge stenging av alle ikke-kritiske publikumstjenester til og med 13.april. Man må ta høyde for forlengelse.

Tjenester som omfattes av dette tiltaket er pass, nødpass, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utenlandstjeneste, våpen, Namsmannen og Forliksrådet.

Har du behov for fysisk oppmøte, eller levering av kritiske anmeldelser, ønsker vi at du ringer inn i forkant på 02800. Vi vil da vurdere om vi kommer til deg, eller om du skal komme til politistasjonen

Nødnummer 112 vil fungere som normalt

Røros kommune: El-biler til tjenestene våre!

Pressemelding fra Røros kommune

Vi vil at våre ansatte skal ha moderne, sikre og miljøvennlige biler! De fleste tjenestebilene leier (leaser) vi. Da slipper vi å kjøpe og selge biler. I april går dagens leasingavtale ut, og vi skal bytte ut gamle biler med nye.

En stor del av de nye bilene som skal ut i tjenestene er hel-elektriske. Dette er et viktig ledd for å redusere utslippene av klimagasser fra tjenestene våre. Bilene blir levert denne uken, og vi tar de i bruk tidlig i april. Vi ser veldig frem til å bruke de nye el-bilene, og er sikre på at de blir svært populære blant våre ansatte.

Ikke alle nye biler skal være elektriske i denne omgang. Vi tar også i bruk noen hybrider, og et lite antall dieseldrevne biler med firehjulstrekk for bruk i de mest krevende områdene. Ambisjonen vår er at når vi skal bytte biler om tre år, skal utvalget av elektriske biler være enda bedre enn i dag. Da kan vi oppnå 100 % nullutslipp fra biler i kommunal bruk.

Korona for barn

Pressemelding fra Røros kommune

Det er ikke alltid like lett å skjønne hva koronaviruset er, og hva det gjør. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor barnehagen og skolen er stengt, og hvorfor alle på på TV snakker om sykdom! Heldigvis finnes det mange sider på internett som forklarer om korona for barn. Vi har samlet lenker til noen av disse sidene her! 

Korona på film:

I denne filmen spør Hermine legen Helen om koronaviruset:

Korona i en historie:

Her finner du en historie om koronaviruset. Denne historien er det to som heter Lies Scaut og Steven De Soir som har laget.

Korona med egen nettside:

På Coronakids blir korona forklart på en enkel måte. Her er det også artige illustrasjoner:

Korona på NRK supernytt:

NRKs Supernytt er nyheter for barn. Her snakker de også mye om korona, og hvordan det er å ha hjemmeskole og hjemmebarnehage:

Tips til foreldre om hvordan snakke om korona

Redd barna kommer med gode tips til foreldre om hvordan snakke med barn om korona. Tipsene finnes oversatt til flere språk:

Tid for å trekke pusten.

Pressemelding fra ordførerne i Rørosregionen

Kjære alle innbyggere i regionen vår
Som ordførere er vi opptatt av hvordan tida vi står oppe i oppleves for deg som innbygger, og hvordan vi sammen skal klare oss best mulig gjennom den tida som kommer. Alle opplever en hverdag som er snudd på hodet, og det kan oppleves både vanskelig og utrygt. Statsminister Erna Solberg sa den 24. mars at «målet er at vi skal ta hverdagen tilbake». Det er et mål som fortsatt krever full oppslutning om den nasjonale dugnaden.  Vår region har i stor grad vært forskånet for smitteutbrudd og belastning på helsevesenet. Allikevel har en betydelig del av våre ansatte hatt lange og harde dager i arbeidet med å forberede oss på det ukjente. Når regjeringen nå forlenger de nasjonale restriksjonene til over påske har vi en felles oppfordring til alle våre innbyggere:

Hold deg i ro, vær hjemme.

Det at vi foreløpig ikke har store smitteutbrudd i regionen har en klar sammenheng med at våre innbyggere har tatt ansvar og forholdt seg strengt til de føringer og råd som er gitt. Vi kan ikke slippe opp på dette i tida som kommer. Vi er avhengig av at påsken 2020 ikke ble påsken da legevakten måtte behandle beinbrudd eller andre småskader. Vi er avhengig av at påsken 2020 blir den uka hvor både ansatte, kriseledelse og innbyggere får trekke pusten og senke skuldrene. Vi trenger alle et lite pusterom selv om mange bekymrer seg over permitteringer og konsekvensene for arbeidsplasser. Vi gjør det vi kan for å sikre best mulig vilkår i tida som kommer både for folk og næringsliv. Vi vet ikke hva som kommer i tida som venter, men vi vet at kampen mot pandemien med all sannsynlighet blir et langt maraton, ikke en kort sprint. Vi er helt avhengig av at du som innbygger bruker tida frem til 13. april til å roe ned, tilbringe gode stunder sammen med dine aller nærmeste, og at du gjør alt du kan for å følge nasjonale råd og restriksjoner. Dette er ikke tiden for å ta imot besøk eller reise bort.
Dette må være påsken da alle nødetater, samfunnskritisk personell, kommunale ansatte og du som innbygger unngår å reise og får tid og rom til å være sammen med de som betyr mest her hjemme.

Kampen mot pandemien og viruset vil fortsette hver eneste dag helt til vi sammen har kommet oss gjennom krisen. Du kan bidra gjennom å holde deg hjemme og i ro. Enten du er fastboende i regionen, på besøk eller hytteeier som gjerne skulle vært på fjellet i påsken, så ønsker vi å gi samme oppfordring:

Hjelp oss slik at vi kan være best mulig rustet for tida som kommer. 

Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen kommune
Isak Veierud Busch, ordfører i Røros kommune
Runa Finborud, ordfører i Os kommune
Bjørnar Tollan Jordet, ordfører i Tolga kommune
Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset kommune
Mona Murud, ordfører i Alvdal kommune
Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal kommune
Linda Døsen, ordfører i Rendalen kommune

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Unngå sosial omgang med mennesker utenfor egen husstand. Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem per soner i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker. Overhold forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Tilreisende til kommunene fra områder utenfor regionen oppfordres på det sterkeste til å utvise ekstra aktsomhet og vise hensyn.