Situasjonen i Ukraina

Uttalelse fra Røros formannskap 3. mars 2022

Formannskapet i Røros er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina.

FN’s høykommissær for flyktninger rapporterer denne uken om 1 million mennesker på flukt fra hjem og land. Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Røros, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

Mange barn – også i Røros – er nå bekymret og redde på grunn av krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Vil du være med på SJ Norges lansering av de nye bimodale togsettene type 76 på Rørosbanen 3. mars 2022?

Pressemelding fra SJ Norge:

SJ  Norge lanserer de nye bimodale togsettene type 76 på Rørosbanen 3. mars 2022, og har gleden av å invitere til gratis togreise 3. mars fra Røros kl. 16.19 og ankomst Hamar kl. 19.47. Det vil bli mulighet for både av-  og påstigning mellom Røros og Hamar, og vi spanderer togbilletten når du skal ta toget hjem igjen etter lanseringsturen.

På denne togreisen vil du få mulighet til å oppleve de nye bimodale togene av Type 76 som skal trafikkere denne strekningen i ordinær trafikk i løpet av høsten 2022.

Om bord på togreisen vil det bli lett servering og mulighet for å treffe ledelsen i SJ Norge .

De bimodale togene, som omtales som type 76, er de første av sitt slag i Norge. Denne togtypen er konstruert som et elektrisk tog, men har mulighet til å bytte fra elektrisk til dieseldrift når de trafikkerer ikke-elektrifiserte strekninger. Togene vil gi våre kunder en helt ny togopplevelse og er en stor forbedring sammenlignet med togtypene som benyttes i dag. Togene har kapasitet til nesten dobbelt så mange passasjerer som dagens tog. Type 76 er moderne tog som både har god plass, samt at de oppfyller kravene til universell utforming. De reisende vil oppleve at det er mindre støy fra togene, samt plass til flere sykler og bagasje.

Vi ønsker alle som har lyst og anledning til å være med velkommen om bord!

Spennende program i mars

Pressemelding fra Storstuggu:

Mars kicker i gang vårsesongen skikkelig, med et allsidig og spennende program. «Vi setter i gang mars med russerevy, og anbefaler virkelig alle å få med seg den», sier kulturhusleder Anne Linn V. Schärer.

Etter revy går det slag i slag med KlubbLAN: Spill for alle, årets første livekino, Vamp og familieshow med Erik Mogeno. Så er det straks klart for Vinterfestspill, før vi fortsetter med oppsetningen «Elden» av 10. trinn, besøk av Teater Innlandet og ikke minst blir det utendørs konsert med Terje Isungset. «Terje Isungset spiller rett og slett på instrumenter laget av is, så dette tror jeg blir en helt unik opplevelse. Det blir derfor utendørs konsert i lavvoen ved Røros hotell.

Vi kan også anbefale Teater Innlandet sin familieforestilling «Karons Sandkasse» som tar opp et vanskelig tema om hvordan barn møter døden», fortsetter Anne Linn. «Ellers inviterer vi til årets første livekino den 8. mars, og her kan man oppleve kunst og Frida Kahlo på det store lerretet».

Mer om forestillingene:

Familieshow med Erik Mogeno: Erik Mogeno kommer til Storstuggu med et show for hele familien.

Bli med inn i en reise i Erik`s magiske og humoristiske verden hvor alt kan skje, samtidig som du vil få deg en god latter.

Erik`s populære kanin Kalle er selvsagt med. I tillegg kommer en helt ny karakter, den hypre Dragen Louie, og flere andre karakterer. . I tillegg  til at det vil bli mye trylling og magi. Dette er en forestilling som passer for hele familien, enten du er 4 eller 70 år. Kanskje er du en av de heldige som får hjelpe Erik med å trylle på scenen? Det siste året har Erik gjort det stort med sine videoer i sosiale medier. Med over 15 millioner visninger på Tik Tok, Facebook og YouTube. Flere av karakterene du kanskje har sett her dukker opp denne dagen.

Teater Innlandet: Karons Sandkasse: Karons sandkasse er en helt spesiell historie om hvordan barn møter døden, skrevet i samarbeid med to barn som selv har mistet et søsken. Fortalt gjennom deres eget språk er forestillingen en hyllest til barns evne til lek og fantasi i møte med det aller vanskeligste.

Ice Music: Terje Isungset (vedlagt bilde): Instrumentene vi får høre denne dagen er laget av is og hentet opp fra vann på fjellet i løpet av vinteren og gjort om til isinstrumenter. Terje Isungset er Geiling og oppfinneren av ismusikk. Han har spilt på is i over 20 år! Prosjektet turnerer for det meste i utlandet, og har gjort en rekke store oppdrag i Australia, Kina, Japan, USA, Canada, India og Europa. Nylig viste NRK konsertopptak fra Grønlandsisen som heter ”Lyden av is”. Konserten blir gjennomført utendørs ved Storstuggu, nærmere bestemt i lavvoen utenfor Røros hotell. I tillegg til Terje og isinstrumentene, vil vokalisten Maria Skranes være med denne dagen. Sammen spiller de musikk fra albumet ”Beauty of winter”.

Instrumentene vi får høre denne dagen er isofon, ishorn, istrompet, istrommer og isperkusjon.

Vamp til Storstuggu

På tredje forsøk under pandemien kommer Vamp endelig tilbake til Røros og Storstuggu med sin kritikerroste jubileumskonsert lørdag 12 mars. I tre tiår har de levert hundrevis av sanger om det å være menneske. Om kjærlighet og sorg, myter og skrømt, ærlighet og svik, døden og livet.

Deres nyeste utgivelse «Tiå det tar» har fått strålende kritikker og høye terningkast fra anmelderne, og flere mener at dette er Vamps beste utgivelse så langt. Katalogen deres er full av kjente og kjære sanger som de øser av på konsertene sine.

Tore Østby har sagt opp som redaktør i Rørosnytt

Pressemelding fra Rørosnytt:

– Det er en tid for alt. 8. august 2014 ble Rørosnytt AS stiftet. Det var
starten på 7 og et halvt år med døgnkontinuerlig vakt. Nå er tiden inne
for å sette punktum, og jeg ønsker Rørosnytt lykke til videre sier Tore
Østby.

– Tore Østby har vært veldig viktig i oppbyggingen av Rørosnytt. Det har
vært 8 gode år med Tore som redaktør. Vi ønsker Tore Østby lykke til
videre og takker han for innsatsen, sier daglig leder Eirik Dalseg.
Tore fortsetter i stillingen frem til en god løsning for begge parter er på
plass.

Nye kommunalsjefer

Pressemelding fra Røros kommune

Hanna Tollan og Jan Roger Wold er tilsatt som henholdsvis kommunalsjef organisasjon og samfunn og kommunalsjef helse og omsorg.

Hanna Tollan fra Tolga er tilsatt i stillingen kommunalsjef organisasjon og samfunn og Jan Roger Wold fra Røros er tilsatt i stillingen kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune.

Hanna kommer i dag fra stilling som leder for NAV Røros, Os og Holtålen der dette utgjør en av virksomhetene i Røros kommune. Hanna har hatt flere omfattende lederstillinger og har arbeidet med lederprosesser, både på tvers av sektorer og tverrfaglig. Hanna har master i offentlig ledelse og styring, med fordypning innen prosjekt og prosessledelse.

«Jeg er veldig glad for å få anledning til å være med på utviklingen av Røros kommune inn i framtiden, og ser frem til samarbeid med dyktige folk, politikere, næringsliv og andre aktører i kommunen», uttaler Hanna Tollan.

Jan Roger er for tiden konstituert kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune, men har sin faste stilling som virksomhetsleder helse som han har hatt siden 2018. Han har tidligere hatt lederjobber innen offentlig sektor, bl.a. innen barnevern og flere rådgiverstillinger. Jan Roger har bachelor i barnevern i bunnen og flere videreutdanninger i ledelse.

«Det er veldig motiverende å ta fatt på nye givende oppgaver i en ny rolle. Røros kommune skal utvikle og bygge gode tjenester. Tilbudet til innbyggerne får et mer framtidsrettet perspektiv, og skal være tilpasset og mer fleksibelt for fremtiden. Det er nettopp dette som gjør det ekstra spennende, og som gjør meg aller mest inspirert til å bidra i utviklingen», sier Jan Roger Wold.

Jeg ser fram til å komplettere ledelsen i Røros kommune med Tollan og Wold. Røros har kommet langt i omstilling og utvikling på mange områder. Dette skal disse to være med på å løfte videre sammen med ledere, ansatte, politisk ledelse og andre samarbeidspartnere.

Rekordår for hyttebygging (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Fremmer plan for grensenedbygging i Sápmi

Pressemelding fra Sametinget:

Sametingsrådet fremmer i mars en sak for Sametingets plenum om grensenedbygging i Sápmi. Saken bærer preg av erfaringer fra stengte grenser under koronapandemien, samtidig som sametingsrådet har fokus på å bygge ned grunnleggende grensehindre som påvirker samer i en normalhverdag.
 
–   Pandemien har gitt oss en rekke spesielle utfordringer og en kraftig påminnelse om at Sápmi er delt av statsgrenser. Vi mener det er nødvendig å etablere en beredskapsplan som sikrer at samene kan leve som ett folk i fremtidige pandemisituasjoner, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).
 
Men grensehindre er ikke noe nytt under pandemien. Plenumssaken er først og fremst en oppfølging av Samisk Parlamentarisk Råds (SPR) grensehinderutvalg, som sommeren 2021 leverte en rapport om grensehindre i Sápmi. SPR er Sametingenes samarbeidsorgan.
 
Målet til sametingsrådet er å gjøre det lettere for samer å samhandle som ett folk over grensene. Grensehindrene sametingsrådet nå ønsker å arbeide med inkluderer skattemessige forhold, moms, helse, gjeterhunder, studiestøtte, geoblokkering og informasjonsmangel.
 
–   Noen av reglene som skaper trøbbel er til å riste på hodet av. Det er for eksempel håpløst at vi har et særegent skattesystem i grenseområdene som legger en ekstra byrde på arbeidstakere som bor i et land og jobber i det andre, forteller Muotka og viser til særreglene om at man selv må sørge for å betale skatt til to land hvis man bor nært grensen.
 
Sametingsrådet legger opp til å arbeide i tett dialog med de andre Sametingene, norske myndigheter og det nordiske grensehinderrådet for å bygge ned grensehindre.

 – Noen av grensehindrene krever handling fra flere aktører og vi vil prioritere å bygge strategiske samarbeid med en rekke aktører, avslutter sametingspresident Muotka.
 
Saken behandles av Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomité mellom 22 og 25 februar og av Sametingets plenum torsdag 10. mars.

Sametinget løfter innsatsen mot vold i Sápmi

Pressemelding fra Sametinget:

Sametingsrådet fremmer i mars en redegjørelse for Sametingets plenum om tiltakene i regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er en utfordring i Sápmi, og om lag halvparten av samiske kvinner har oppgitt at de har opplevd vold. – Forebygging og bekjempelse av vold er et viktig arbeidsfelt for Sametinget, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

I forbindelse med den forrige regjeringens arbeid med handlingsplanen “Frihet fra vold”, som ble presentert i august 2021, deltok Sametinget i arbeidet med et eget kapittel om frihet fra vold i Sápmi. I redegjørelsen peker sametingsrådet på at tiltakene i den nasjonale handlingsplanen er et godt stykke på vei for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, også i Sápmi. Men veien til frihet fra vold er fortsatt lang, og mye arbeid gjenstår. 

Redegjørelsen, sammen med sametingsmelding om likestilling «Sábme jállu», skal danne grunnlag for videre arbeid med Sametingets egen handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold og overgrep. 

– Jeg ønsker å invitere sametingsrepresentantene med i prosessen om hvordan Sametinget skal arbeide videre mot vold. Vi skal bidra i oppfølgingen av regjeringens tiltak, og så skal vi også i gang med å lage en egen handlingsplan for Sametinget. Vi skal ikke hvile i arbeidet mot vold, sier Myrnes Balto.

Arbeidet mot vold skal ha høy prioritet 

Sametinget skal være en bidragsyter til holdningsendring og til mer åpenhet om vold. Å bryte stillheten og ikke tie om vold og overgrep, og anerkjenne at volden ødelegger samfunn, har vært avgjørende for at det nå er et samisk innsatsområde i en nasjonal handlingsplan. 

I samarbeid med nasjonale myndigheter, og i dialog med offentlige etater bidrar Sametinget til tiltak som forebygger og bekjemper volden, og erfarer at noen av tiltakene fortsatt må jobbes videre med. 

– Arbeidet stopper ikke der. Den virkelige jobben starter med oppfølging og videreutvikling av tiltak. Handlingsplanen slår fast at arbeidet mot vold skal ha høy prioritet også i årene som kommer. Utfordringene samfunnet står overfor, skal møtes med handling som er basert på solid og oppdatert kunnskap, sier Myrnes Balto.

Justisministeren til Sametinget

I anledning at Sametinget skal behandle saken i plenum, har sametingsrådet invitert justisminister Emilie Enger Mehl til Karasjok 10. mars. Hun har meldt sin ankomst.

– Vi er svært glade for at justisministeren viser engasjement for arbeidet mot vold i Sápmi, og ser frem til besøket. Sammen håper jeg at vi kan få gjennomført tiltak som bidrar til å forebygge volden, sier Myrnes Balto.

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – del 6

Pressemelding fra Røros kommune

Røros kommune har mottatt kr 1.138.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 6», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene.

Hvem kan motta støtte?

Målgruppen for midlene er virksomheter med forretningsadresse og virksomhet i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er:

  • Virksomheter som ble pålagt av regjeringen å stenge i perioden 14.12.21-2.2.22
  • Virksomheter innen bransjene servering og overnatting

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om kompensasjon for tapt omsetning som følge av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført av regjeringen for perioden 14.12.21-2.2.22.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søker og søknaden. Det er viktig at du leser hele kunngjøringsteksten før du søker.

Søknadsfrist og behandling av søknader

Røros kommune tar imot søknader i perioden 14.2.22 til og med den 7.3.2022, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i 1 felles tildelingsrunde.

Har du spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med Røros kommunes 1.-linjetjeneste for næring: