Veldedighetsseminar om samfunnsansvar

I dag lanseres veldedighetsseminaret, Responsibility Works. Sammen med Right To Play inviterer Responsibility Works noen av verdens mest innflytelsesrike ledere til å tale om verdien av samfunnsansvar. Seminaret arrangeres 1. desember på Folketeateret i Oslo og inntektene går til Right To Play og deres veldedighetsarbeid. Dette går fram av en pressemelding fra Responsibility Works i dag.

I en tid hvor terror, naturkatastrofer og splittelse er en daglig del av vårt nyhetsbilde forventes det at næringsliv, politikere og organisasjoner i større grad tar aktivt samfunnsansvar. 1. desember kan man høre blant annet Sir Richard Branson fortelle om utviklingen av sitt Virgin-imperium gjennom å ta en aktiv rolle i samfunnet, hvordan oppnå suksess med samfunnsansvar og samtidig øke bedriftens verdi. Med seg på scenen har han sterke lederskikkelser fra næringslivet, politikk, NGOs, sport og media.

Man vil også kunne høre:
– Børge Brende, Utenriksminister
– Birgit Skarstein, Idrettsutøver
– Johann Olav Koss, grunnlegger Right to Play
– Per Heggenes, CEO IKEA Foundation
– Anette Rønnov, Senior Manager KPMG
– Michael Hvidsten, CEO Santander Nordic
– Birger Magnus, styreleder NRK
– Mats Johansen, CEO Aker Biomarine

Responsibility Works er en videreføring fra fjorårets seminar, 4 timer for lønnsomt samfunnsansvar, med Anders og Jørgen Aukland i spissen på vegne av Team Santander.

Sist sesong samlet Skiteamet og Santander over 1 million kroner til Right To Play, basert på inntekter fra pallplasseringer i Ski Classics, samt 4 timer-seminaret. Det er derfor stor spenning knyttet opp til seminaret Responsibility Works sammen med Sir Richard Branson 1. desember.

Gode prosjekter lar seg finansiere

Nå har rørosregionen Næringshage as sendt ut pressemelding hvor de inviterer til høstens KompetanseForum, der tilgangen til kapital er tema. Her er pressemeldingen i sin helhet:

RørosBanken, Sparebanken Hedmark, Tolga-Os Sparebank og Haltdalen Sparebank er medarrangører når næringshagen inviterer næringslivet til diskusjon om hvordan gode utviklingsprosjekt kan la seg finansiere. Hvordan skal vi få kanalisert tilgjengelig kapitalen til vår region? Hva skal til for å tiltrekke seg egenkapital fra investorer, og hvordan strukturere prosjektene slik at de kan være aktuelle for bankfinansiering?

Hovedinnleder er Torgeir Svae. Svae er nytilsatt rådgiver i Rørosregionen Næringshage, og kommer fra stillingen som Managing Director i Vind as. Han har gjennom en årrekke arbeidet som fondsforvalter med ansvar for en privateid europeisk investeringsportefølje.

– Jo bedre forståelse vi har av hvordan investorer og banker opererer, jo større er sannsynligheten for at vi lykkes i utforming og kommunikasjon av gode investeringsprosjekter, uttaler Svae.

– Innledningen vil legge vekt på hvilke finansieringskilder som finnes, og fordeler og ulemper med de forskjellige. Vi vil se på hvordan finansmiljøene fungerer, og hvilke preferanser ulike investorgrupper har. Det blir rom for spørsmål og diskusjon underveis, avslutter han.

Møtet holdes to ganger, både på Røros og Tynset, slik at næringslivet i hele regionen har anledning til å få det med seg. Arrangementene er et samarbeid mellom lokale sparebanker og Rørosregionen Næringshage.

På Tynset 7. september innleder i tillegg til Torgeir Svae også banksjef i Tolga – Os Sparebank; Arne Sund og banksjef i Sparebanken Hedmarks avdeling på Tynset; Ann Brudevoll.

På Røros 9. september kan de frammøtte i tillegg til Torgeir Svae høre innledningen til Christian Vestengen som er senior markedsansvarlig i Eika Kapitalforvaltning.

Påmelding via nettsidene til Rørosregionen Næringshage as: roroshagen.no/arrangement

Nea Radio til Stjørdal og Trondheim

Nea Radio, som har hovedkontor i Selbu, og sender på Selbu,Tydal, Holtålen og Røros, skal i løpet av høsten starte sendinger også i Stjørdal kommune. Nea Radio har også fått ny konsesjon på FM og vil sende fra Forbordsfjellet i Stjørdal på FM 87,8.

Dermed vil Nea Radio fra bli å høre Røros i sør til Levanger i nord. Nea Radio vil også kunne høres på FM i store deler av Trondheim. Dette går fram av ei pressemelding fra Nea Radio i dag.

I tillegg til satsing og utvidelse av FM-nettet er etablering av DAB-nettet i full gang. Nea Radio fikk anleggskonsesjonen på lokalradioblokka i både Sør- og Nord-Trøndelag, og det er ventet at sendinger på DAB vil være i gang i løpet av høsten, altså i god tid før riksnettet avslutter sine FM-sendinger i Trøndelag i februar 2017. – Målet er at vi skal sende i tre kanaler, Nea Radio Selbu/Tydal, Røros/Holtålen og Stjørdal på DAB og DAB+ i hele Midt-Norge, sier teknisk ansvarlig Stian Elverum.

Ny kanal på Stjørdal

– For Nea Radio er det lokale innholdet svært viktig, og vi kommer til å videreutvikle satsingen på lokalt stoff med egne lokale sendinger både for Stjørdal og ikke minst for Selbu/Tydal og Røros/Holtålen, sier redaktør og daglig leder i Nea Radio, Andreas Reitan.

Jobben med å utvide staben i forbindelse med satsinga på Stjørdal er også satt i gang.

Beste Sommer noensinne

Røros Hotell har sin beste turistsommer på sine 65 år som hotell. Med ett belegg på 86,5% ved Røros Hotell og 92% på både Vertshuset og Erzscheidergården går dette mot den beste sommersesongen noensinne.
Veksten er på 15% for juni og juli både på antall romdøgn og pris. Att merke seg var att 2015 også var ett meget godt år og innehadde tidligere rekord.Omsetningen eks. mva bare for juli måned var i 2015 på kr 11 164 000,-  mot 13 430 000,- i juli 2016. (prognose siste dager)
– En meget heldig kronekurs mot euro, god markedsføring av hotellet og destinasjonen over lang tid samt vårt nye lekeland og badeanlegg er grunnen til att Røros Hotell er populærere en noensinne. Det som er ekstra hyggelig er att ved alle rankinger så som tripadvisor og booking.com så peker pilene også oppover, sier direktør Mikael Forselius.

Holder Eldens fredsapell

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen holder årets åpningsappell. Ottersen har doktorgraden i medisin og ble i 2009 valgt til rektor ved Universitetet i Oslo der han har jobbet hardt for bedre integrering av flyktninger.
– Jeg ser virkelig fram til dette. Jeg har jo bodd i Meråker, nært ved svenskegrensa i flere år av min barndom og har et nært forhold til denne dramatiske krigshendelsen, forteller han.
Elden omhandler en av av de største krigsdrama i nordisk historie, men også håp, samhold og kjærlighet står sentralt i forestillinga. Den nylige flyktningkrisen førte til en nasjonal dugnad og det er ikke bare på nasjonalt plan vi har tatt i mot nye medborgere med åpne armer. Som øverste leder av Universitetet i Oslo har Ottesen tatt initiativet til en akademisk dugnad for flyktninger.
– Målet er å gjøre det enklere for flyktninger og asylsøkere med høyere utdannelse å planlegge videre studier og arbeid her i landet. Nesten 100 år etter Nansen er det igjen behov for kreativitet, sier han og fortsetter: – Å integrere flyktninger med utdannelse her hjemme bør bare være et første trinn. UiO har i tillegg foreslått akademiske pass. Ideen er at slike pass kan gi dem som blir tatt opp på studieprogrammer her hjemme, tilgang til hele det europeiske utdanningsområdet på lik linje med norske studenter.
Det er ikke bare her han har tatt til motmæle mot krigens urimeligheter. Sammen med ni andre rektorer skrev han nylig brev til Statsminister Erna Solberg hvor de påpeker at de frykter for den akademiske friheten i Tyrkia etter at fire rektorer, 1577 dekaner og 15 200 ansatte i utdanningssektoren ble fjernet fra sine stillinger etter kuppforsøket. I tillegg fikk akademisk ansatte utreiseforbud, og akademikere på forskningsopphold i utlandet er blitt bedt om å vende hjem til Tyrkia. I dette brever oppfordre de Solberg til å ta kontakt med sin statsministerkollega i Tyrkia og gjøre det klart at anslaget mot den akademiske friheten i landet er uakseptabel og i strid med grunnleggende akademiske verdier, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og rokker ved det demokratiske fundament.

 

Fra minus til pluss for Femundløpet

Økonomien i Femundløpet er i sterk bedring. På et år er resultatet bedret med 1,3 millioner kroner. Det går fram av ei pressemelding fra styret.

Her er pressemeldingen i sin helhet:

Femundløpet AS, som organiserer og drifter langdistanse sledehundløpet Femundløpet, leverte et positivt årsresultat på kr 112 000,- i 2015, mot et negativt resultat på 1, 2 mill i 2014, etter et svært utfordrende år med konkurs hos en større samarbeidspartner og for få store samarbeidspartnere.

Femundløpet har gjennomført  tøffe besparelser og tilført ny kapital gjennom en rettet emisjon i 2015. Det er gledelig at tiltakene har virket. Belastningene på enkeltpersoner innenfor verv og frivillige har vært store. Løpet har dessverre tapt profilering og omdømme som nå skal bygges opp igjen. En prioritert oppgave framover er å styrke inntektsgrunnlaget ved å knytte til oss flere samarbeidspartnere som kan benytte profileringsmulighetene Femundløpet tilbyr som et regionarrangement. Rørosbanken er Femundløpets hovedsamarbeidspartner også for kommende sesong.

Styret og administrasjonen har gjennomført flere tiltak for å styrke grunnlaget for Femundløpet. Tidligere daglig leder, Karin Wiik, organiserte løpene 2015 og 2016 innenfor de begrensede rammer som kunne stilles til rådighet på en særdeles god måte. Fra mai måned i år har Jon Anders Kokkvoll tatt over som daglig leder for selskapet, innleid fra Norservice AS i en redusert stilling.

Vi er svært glad for at Jon Anders med sine organisatoriske egenskaper, store nettverk og erfaring som frivillig løypesjef  vil lede selskapet framover og bygge grunnlaget for framtiden uttaler styreleder Steinar Munkhaugen. 

Målsetningen fremover er at Femundløpet fortsatt skal være regionens største vinteridrettsarrangement der deltakere, handlere, frivillige, sponsorer, innbyggere, tilreisende, vertskommunene og vertsfylkene skal være stolte av at et av verdens tøffeste idrettsarrangementer snor seg gjennom milevis av vidder, sjøer, krysser elver i ulike værforhold i fjellregionen. Dugnadsånden med 6-700 frivillige som stiller opp år etter år er imponerende.

Ny styreleder etter Thomas Breen er Steinar Munkhaugen. Munkhaugen har tidligere vært konsernsjef i Heimdal Gruppen AS. I Femundløps sammenheng er han mest kjent som eier av Orkelbogen Friluftssenter AS. Med seg i styret har han Torgeir Øren, representant fra Femund Trekkhundklubb,og Jan Kåre Gundegjerde som fra Chinma Rådgivning som har vært med siden oppstarten av Femundløpet AS.

 

Beste juni måneden siden år 2000

Røros lufthavn hadde en kanonvekst også i juni. Denne måneden fløy 1747 passasjerer over lufthavna på Røros, en vekst på hele 18,2% målt mot samme periode i fjor. Dette er den beste juni måneden siden år 2000, da Braathens fløy på Røros med atskillig større B737-maskiner.

– Vi er svært tilfredse med trafikkveksten, og går mot strømmen målt mot resten av landet som går litt tilbake totalt sett, skriver Lufthavnsjef Røros lufthavn, Gudbrand Rognes i en pressemelding.

I årets 6 første måneder har 10758 passasjerer benyttet lufthavna, en vekst på 1,7% målt mot samme periode i fjor.

– De nye rutetidene virker å ha satt seg, og har fått en grei mottagelse så langt. Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle reisende en riktig god sommer, sier Rognes.

Lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP, Gudbrand Rognes. Foto: Tove Østby
Lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP, Gudbrand Rognes. Foto: Tove Østby

 

 

Blant de fire beste i landet

Næringshagene i Norge får ny finansieringsmodell. Rørosregionen Næringshage er rangert som én av de fire næringshagene med best måloppnåelse og størst potensial. Det utløser flere midler til næringsutvikling i regionen, skriver Rørosregionen Næringshage i en pressemelding. 

Sivas nettverk av innovasjonsselskaper spiller en viktig rolle i den omstillingen norsk næringsliv befinner seg i. De rundt 40 næringshagene i Norge er en sentral del av dette nettverket.

Nå spisses Næringshageprogrammet inn mot sterkere regionale enheter med større geografisk nedslagsfelt. Siva innfører en ny finansieringsmodell der næringshager med god måloppnåelse og stort potensial løftes fram og forsterkes.

Den nye finansieringsmodellen har tre nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial. Som én av kun fire næringshager i Norge når Rørosregionen Næringshage as opp til nivå 1.

– Dette er et målrettet arbeid der vi løfter frem gode miljøer og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for lokal og regional næringsutvikling, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva i en pressemelding.

 Økte statlige midler til regionen

Det Nasjonale Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene. Siva er nasjonal operatør for programmet.

Rørosregionen Næringshage er ansvarlig for Næringshageprogrammet i seks kommuner i Hedmark og to kommuner i Sør-Trøndelag: Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Næringshagen leverer også tjenester i Selbu og Tydal.

For dette arbeidet mottar næringshagen årlige regionale utviklingsmidler fra Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, samt en årlig ramme fra Siva som gir anledning til å selge subsidierte tjenester til lokalt næringsliv. Det er denne rammen fra Siva som nå økes til totalt 1,5 millioner i året som en konsekvens av de resultatene næringshagen har oppnådd.

– Jeg er stolt og glad, sier daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid M. Jansen. – Vi har lagt stein på stein og arbeidet målrettet og hardt. Nå ser vi at det blir lagt merke til også sentralt.

– Rørosregionen Næringshage skal være et tydelig og sterkt næringsfaglig miljø for hele Næringshagen skal være en pådriver og tilrettelegger for innovasjon og nyskaping. I dag har vi solid fotfeste i den nordlige delen av regionen. Det siste året har vi arbeidet målrettet for å få bedre innpass hos næringslivet lenger sør. Vi ser at dette arbeidet er i ferd med å bære frukter, men vil likevel intensivere innsatsen ut over høsten 2016, bl.a. gjennom et enda tettere samarbeid med Hedmark fylkeskommune og større synlighet som fagmiljø ved kontoret på Tynset, avslutter Jansen.

Fakta om Rørosregionen Næringshage:

– 6 ansatte
– næringshage for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen
– hovedkontor på Røros samt fast base på Tynset
– eies av Siva, de 8 kommunene i regionen og privat næringsliv i fellesskap
– daglig leder Sigrid M. Jansen ble ansatt i selskapet som første ansatte for fem år siden og har hatt hovedansvaret for oppbyggingen av næringshagen i disse årene
– www.roroshagen.no
Pressemelding fra Siva 7. juli 2016:

https://siva.no/2016/07/en-styrking-av-naeringshageprogrammet/

 

Fristen nærmer seg

Det nærmer seg frist for registrering av arrangementer til Kulturminnedagene 2016. I fjor ble Kulturminnedagene markert i alle landets fylker, og vi satser på like mange arrangementer i år. Kulturminnedagene 2016 – frist for registrering 23. juli, skriver Norges kulturvernforbund i en pressemelding.

Kulturminnedagene markeres 10.  – 18. september og er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), som markeres i over 45 land. Norge har vært med siden 1993 og velger hvert år et tema som kan danne ramme for markeringene og inspirere til arrangementer. Tema for årets Kulturminnedager:

«Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet» 

Bak alle arrangementer som årlig gjennomføres for å markere Kulturminnedagene, ligger en enorm kompetanse – hos de frivillige i kulturvernet, i kommunene, i museer, hos private eiere av kulturminner og mange flere. Kulturminnedagsarrangører har kompetanse på nær sagt alle felt innen kulturvern, og Kulturminnedagene i september byr på en fin anledning til å invitere til arrangementer basert på denne kunnskapen.

Kulturminnedagsarrangementer kan gjennomføres på mange ulike måter. Mange velger å arrangere vandringer, omvisninger, foredrag, familiedager og utstillinger – gjerne i samarbeid med lokale krefter som historielag, kystlag, husflidslag og andre.

Se gjerne vår hjemmeside www.kulturvern.no for mer informasjon om årets tema og registrering. Her ligger også en oversikt over tidligere arrangementer over hele landet – til inspirasjon for nye og gamle arrangører.

Frist for registering er 23. juli, men arrangører kan oppdatere og gjøre endringer frem til selve arrangementet i september.

Velkommen til å være med og markere Kulturminnedagene 2016!

Skeidar etablerer seg på Røros

Compenso Eiendom har signert en langsiktig avtale med Skeidar AS om leie av et 1600 kvm stort lokale på «Bruket»- Tollef Bredalsvei 11. Røros. Skeidar er Norges største privateideselskap innen møbler og interiør. Skeidarbutikken på RØros blir noe mindre enn de andre Skeidarbutikkene. Butikken på Røros vil være den eneste i kjeden, som har totale areal under 2500 kvadratmeter.

– Jeg er veldig fornøyde med at Skeidar nå ønsker å etablere seg på Røros, og at den vil tilføre Røros 4-5 nye arbeidsplasser til regionen. Jeg kan også fortelle at etableringen vil medføre at et ungt par, bosatt i Trondheim, nå flytter tilbake til Røros.

Det har blitt mange e-poster, telefonsamtaler og felles møter for at vi sammen skulle finne en fornuftig plattform for drift på Røros, men konsernledelsen i Skeidar og daglig leder i Skeidar i Trondheim ser store muligheter for å drive en fornuftig og veldrevet butikk på Røros, sier Henrik R. Slettum.

Butikken skal ha et bredt utvalg av stue, spiseplass, soverom, garderobe, barnerom, kontor, interiør , hage osv. Skeidar fører blant annet Norske merkevarer som Ekornes, Brunstad, Hjellegjerdet, Hødnebø, Svane , Jensen og Wonderland. SkeidarLiving Group forhandler også det danske designmerket BoConcept. I tillegg vil butikken få en stor interiør og lampeavdeling.

Butikken vil være eid av Skeidar AS, men daglig leder i Skeidar Trondheim Jan Arild Nilsen forteller at alle ansatte vil være lokale og at butikken selvfølgelig vi ha en lokal forankring.

Åpningen er planlagt i løpet av oktober 2016.