Går ut i pappaperm

Ordfører Isak Veierud Busch (Ap) har søkt kommunestyret om pappapermisjon. I februar ble Busch far for andre gang og han vil i den forbindelse ta ut permisjon i høst.

– I februar 2021 ble jeg far for andre gang. I den forbindelse planlegger jeg å ta ut fedrekvoten av foreldrepermisjonen i forlengelsen av planlagt ferie høsten 2021, sier Busch i søknaden som er rettet til kommunestyret. Permisjonssøknaden skal behandles i kommunestyremøtet i neste torsdag. 

Busch søker om ferie og permisjon fra midten av august og ut året. Dette begrunnes med at det vil være mest praktisk for de som skal fylle vervene i fraværsperioden. 

– Etter min vurdering er det mest hensiktsmessig at jeg tar ut ferie og pappapermisjon sammenhengende, slik at det det blir mest mulig forutsigbarhet for både innbyggere og de som skal fylle vervene mine den tiden jeg er fraværende, sier Busch videre.

Ordfører fra SV

I perioden hvor Busch har pappaperm vil varaordfører Christian Elgaaen fra SV rykke opp og ta i bruk ordførerklubba. Kommunestyret må samtidig som de formelt godkjenner Busch sin permisjon utnevne en stedfortreder for varaordfører. Dette vil med sannsynlighet bli Liv Hanne Tønset gruppeleder for Arbeiderpartiet sin kommunestyregruppe. 

Kommunedirektør Kjersti Jensås legger fram saken til kommunestyremøtet med slik innstilling:

  1. Representant Isak V. Busch gis fritak fra sitt verv som ordfører grunnet foreldrepermisjon i perioden 15.09.21-28.12.21. Fritaket gis etter Forskrift om folkevalgtes plikter og rettigheter i Røros kommune § 2-8 og kommuneloven § 8-10.
  1. Som stedfortredende varaordfører for perioden 15.09.21-28.12.21 velges:

Tilskudd til verdensarvbeite

Det er lang avstand mellom tilbud og krav i årets landbruksoppgjør. Bondeorganisasjonene kommer med krasse karakteristikker som skambud og raseringpolitikk.

Sauen er en effektiv alliert i kampen mot gjengroing av kulturlandskap. Foto: Tore Østby

Ordfører Isak V. Busch har kommet med klar støtte til landbruksorganisasjonene i oppgjøret. Han har også funnet et lyspunkt. En pott er foreslått økt, og det er tilskudd til bevaring av beite i verdensarvområdet.

Dette er en ordning som ble innført for noen år siden, men som ikke har vært åpen for de som driver matproduksjon med beitedyr på Røros, før nå. Denne ordninga treffer de som har rein, kyr, sauer og andre husdyr på utmarksbeite

+ Fortørnet over nedleggingsforslag

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Har skrevet brev om nedleggelse av klasser

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Vil opprettholde salg og service

Pressemelding fra Bjørn Salvesen:

Linjen vg1 Salg service og reiseliv ble opprettet høsten 2020 på Røros vgs etter initiativ fra undertegnede med støtte fra posisjonen i Hovedutvalg for Utdanning i Trøndelag fylkeskommune. Dessverre ble næringsgrunnlaget for arbieidsplasser innen nettopp denne sektoren rammet ekstra hardt av nedstenginger grunnet Covid 19, det er derfor naturlig at søkingen til denne linjen ble lite fristende for årets avgangselever i ungdomsskolen og elever fra vg1 til videre utdanning i vg2.

Det er derimot rimelig å tro at søkingen til denne linjen igjen vil ta seg opp til neste år når situasjonen normaliserer seg, og  jeg vil derfor argumentere for at dette tilbudet ikke legges ned ved denne korsvei, men gis en ny sjanse i møtet for Hovedutvalg for Utdanning 12.mai. 
Dette er en sektor i vår region som er villig til å ta i mot lærlinger da behovet for arbeidskraft er relevant.

Bjørn Salvesen (Uavhengig)
Hovedutvalg for Utdanning
Trøndelag Fylkeskommune 

+ Vil ha politisk mobilisering for folkehøyskolen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ En ristende opplevelse på Rørosmeieriet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Kjære alle sammen – Gratulerer med dagen

Appell av Stein Petter Haugen

1 Mai er den internasjonale arbeiderdagen. Dagen da vi skal feire oss selv og markere alle kamper som vi arbeidere har vunnet. Selv om vi har vunnet mange kamper ligger mange foran oss

1 mai er en tradisjon og en festdag som har røtter helt tilbake i 1889. Da møttes den internasjonale arbeiderkongressen i Paris for å stifte den annen internasjonale. Etter forslag fra  fagorganiserte i USA. Dette på bakgrunn av at politiet skøt og drepte 4 demonstranter under en generalstreik i Chicago der kravet var 8 timers arbeidsdag. I dag er dette en selvfølgelighet at du skal jobbe maks 8 timer i løpet av dagen. Selv om dette er en selvfølgelighet i dag må vi aldri slutte å kjempe for å bevare 8 timersdagen eller andre rettigheter vi har som arbeidstakere. 

I over et år har vi følt på koronaen i Norge. Hjemmekontor, hjemmeskole, sosial distanse og større og større ulikheter har vært gjennomgangsmelodien. Mange har vært permiterte og mange har mistet jobben. Og mange er usikre på hvordan hverdagen deres vil bli fremover. Dere skal bare vite at vi tenker på dere og vi vil jobbe hver dag for at dere skal komme så godt ut av dette som det er mulig.

Mange har også følt på en ensomhet og mistet mye verdifull tid. Jeg tenker da spesielt på studenter som har sittet mye alene og ikke har hatt mulighet til å dra på skolen. Et år som student og ung føles mye lengre enn for meg som ikke er akkurat noen ungdom lengre. Jeg føler mange kanskje har glemt studentene, men nå må det være deres tur til å få oppmerksomhet. Vi trenger en ordentlig kraftpakke for studenter og gode kompensasjonsordninger for studenter. 

På en dag som denne er det mange og takke.

Jeg vil rette en stor takk til alle i helsevesenet som har stått på dag og natt for å ta seg av alle syke som trenger ekstra pleie.

Jeg vil rette en stor takk til alle lærere som har snudd seg rundt på 5 øringen og undervist elevene digitalt og fått hele sin arbeidsdag snudd opp ned på dagen.

Jeg vil rette en stor takk og beundring til reiselivsnæringen som har måttet levd med nedstengninger og usikre tider, men har gjort det beste ut av det og tilpasset seg med smittevernsregler.

Jeg vil takke alle som har stått i pandemien og gjort sitt ytterste for at samfunnet skal gå mest mulig normalt. Jeg skjønner at dere nå er slitne og lei. Dere skal vite at vi har den største respekt og beundring for dere alle.

Jeg vil også takke bøndene for den jobbene dere gjør med å produsere god og trygg mat for oss alle sammen. Uten dere hadde vi alle sultet ihjel. Derfor støtter jeg bondeopprøreret som nå brer seg om i landet. Det er ikke rart at det kommer et bondeopprør når man ser hvor mye bøndene har ligget etter inntektsmessig sett opp mot andre yrkesgrupper. Vi må gi bonden et inntektsløft om vi skal sikre en bærekraftig næring og ha bønder i fremtiden. Bonden har en av de mest betydningsfulle yrkene i samfunnet og da må vi som samfunn vise det i forhandlinger. Jeg vil si til alle dere bønder der ute. Tusen takk for maten 

Jeg vil påstå at bondeopprøreret er nåtidens arbeideropprør.

Stein Petter Haugen, leder Røros Senterparti

Doktortjønna – et sted for læring og opplevelser – og tro og tvil!

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Stortingsrepresentant på Rørosbesøk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.