FN’s klimamål i et globalt og lokalt perspektiv

I morgen, tirsdag 31.oktober arrangerer Folkeakademiet Røros et folkemøte i samarbeid med Røros kommune. På møtet deltar Svein Tveitdal som er direktør for Klima2020, og Ola Dimmen fra Besteforeldrenes Klimaaksjon i Trondheim. Møtet skal være i Gropa på Storstuggu.

Svein Tveitdal er i dag direktør for Klima2020 med mål om å bygge bro mellom klimaforskning, politiske avgjørelser og befolkningen generelt. Han utgir jevnlig klimarelaterte foredrag og artikler, og har over 200 000 følgere på Twitter. Tveitdal er tidligere FN-direktør for GRID Arendal og har vært spesialrådgiver for UNEP i mange år. Svein vil fortelle om klimaendringer og de globale målene i Parisavtalen. Han vil i tillegge komme inn på hva et lokalsamfunn som Røros kan og bør gjøre for å bidra til at vi når utslippsmålene.

Samfunnsplanlegger i Røros kommune Hanne Bryde skal orientere om kommunens arbeid med ny klima- og energiplan.

Ola Dimmen fra Besteforeldrenes Klimaaksjon i Trondheim forteller om deres lokallag og hvordan de egnasjerer seg for miljøet. Ola er pensjonert lærer, skriver sanger om miljø og klima og på møtet tar han med gitar og drar i gang allsang for klima.

Møteleder er verdensarvkoordinator Torfinn Rohde

 

Samisk historie med norske kilder

Rørosmuseet inviterer til nok et nytt foredrag i forbindelse med jubileumsåret Tråante 2017.

Torsdag 9. november vil historiker Håkon Hermanstrand holde foredrag om det å bruke norske kilder til å skrive samisk historie. Det kan være en vanskelig kombinasjon. Hermanstrand vil fortelle om hvorfor det kan bære galt av sted og hva som må til for at det skal fungere. Han er doktorgradsstipendiat ved Nord universitet og arbeider blant annet med samenes bygselbrev på 1700-tallet.

Det vil også bli mulighet for å ta en nærmere titt på utstillingen «Stemmer fra sør», som er Rørosmuseets egen utstilling i forbindelse med Tråante 2017. Rørosmuseet ønsker å bruke jubileumsåret til å sette fokus på den samiske politiske bevegelsen, og på å gi publikum mulighet til å sette seg inn i hva det dreier seg om.

Arrangementet er et samarbeid mellom Rørosmuseet og Nord universitet. Det blir enkel servering, og det er gratis inngang.

Samisk festaften i Hagakoia

11. november er det klart for en samisk festaften i Hagakoia på Røros. Den kjente samiske artisten Ágy spiller og kommer med stor sannsynlighet til å løfte stemminga så høyt at taket løsner fra toppsvillene. Ágy er en omtalt artist i både den samiske og norske musikkverdenen og har blant annet blitt playlista på P3, skriver Aajege samisk språk- og kompetansesenter i en pressemelding.

I tillegg til å få oppleve en av Saepmies mest fremadstormende artister, serverer Rørosrein samisk festmat. Festaftenen er en heidundrende avslutning på Samisk filmdag som blir arrangert i Storstuggu 11. november.

Arrangører er Raasten Rastah, Aajege samisk språk- og kompetansesenter og Rørosrein.

 

 

 

Snøproduksjonsanlegg fjernes fra Langegga

Røros Idrettslag vil fjerne snøproduksjonsanlegget fra Langegga, etter ønske fra Røros kommune. Det går fram av en mail fra teknisk sjef i Røros kommune Dag Øyen til hytteeier Jan Ivar Ødegård.

Snøproduksjonsanlegget ble brukt før NM på ski.

I brevet heter det at Røros kommune har avholdt et møte med Røros idrettslag angående saken. Røros kommune ba i møtet idrettslaget om å fjerne snøproduksjonsanlegget i Langegga, noe idrettslaget sa seg villig til å gjøre. Det er litt avhengig av vær og føreforhold for når og hvordan dette kan gjennomføres. Det skal ikke produseres snø i Langegga kommende vinter.

Jan Ivar Ødegård klaget Røros Idrettslag inn for Kulturdepartementet i januar 2016, og forlangte at utbetalte tippemidler til snøproduksjonsanlegget skulle kreves tilbakebetalt. Begrunnelsen for det, var blant annet at det ikke var søkt om byggetilatelse i Langegga. Kulturdepartementet avviste klagen, med begrunnelsen at dette var et mobilt anlegg som ikke krevde byggetilatelse.

Etter det har Ødegård hevdet at anlegget er ulovlig lagret i Langegga, og derfor måtte fjernes. Dette ser det nå ut til at han har fått gjennomslag for. Snøproduksjonsanlegget består av 8 snøkanoner, vannpumpe, kompressor og 400 meter rørgate som er montert oppe på bakken langs skiløypa.

– Min intensjon med å grave i forholdene rundt snøkanonanlegget, var å få det fjernet fra Langegga, sier Jan Ivar Ødegård til Rørosnytt.

Gir opp asfaltering i år

Det blir ingen asfaltering på Fylkesvei 531 gjennom Galåen i år. Vegvesnet har gitt opp dette, etter at det har kommet snø i helga.

– Vi må bare gi oss. Vinteren tok oss. Vi må bare gi opp å få det til i år. Legging av toppdekke kan tidligst skje i 2018. Vi kommer til å fortsette med å ordne noen innkjørsler, og fylle opp kant ved Galåbrua. Der hadde vi etablert en kant for å legge asfalten inntil brua. Nå nå vi jevne ut dette, slik at det ikke blir problemer for plogen i vinter, sier Petter Bendheim i Statens vegvesen til Rørosnytt.

Det er lagt pukk på det meste av veistrekningen som skulle asfalteres. Langs midten er det lagt lagt kvernet asfalt, mens knust stein ligger i dagen langs kantene. Dette kan skape problemer for brøyting i viner, men Bendheim mener det skal gå greit.

– Det løser vi ved å etablere en tykkere issåle på veien gjennom vinteren. Dette skal gå greit i vinter med normalt vintervær. I mildværsperioder og i vårløsninga, kommer dette til å skape noen problemer. Vi har mer kvernet asfalt vi kan supplere med før asfalten legges til sommeren, så dette skal bli bra til slutt, sier Bendheim.

Brøytestikkene som er satt ut på gamle kongevei indikerer en veibredde, som ikke stemmer med virkeligheten. Veien er i slik den ligger nå mye smalere enn stikkene antyder. Dette vil bli ordnet opp i iløpet av uka, men de som kjører denne veien nå i dag og inntil stikkene er flyttet, må være forsiktig med å kjøre ut på kantene.

– Denne uka flyttes veistikkene inntil veien. Det vil Røros kommune hjelpe oss med, sier Bendheim.

Vil slå sammen NAV-kontorene

Rådmannen går inn for å samle NAV-kontorene i Holtålen, Os og Røros under et tak. Kommunestyret i Os kommune har allerede gått inn for en slik løsning. I Formannskapsmøtet på torsdag, inviterer Rådmannen formannskapsmedlemmene på Røros til å gjøre samme vedtak som Os.

Dette er Rådmannens innstilling:

1. Røros kommune slutter seg til vedtaket som ble gjort av kommunestyret i Os, hvor Os kommune går inn for å etablere et felles NAV kontor. Denne etableringen blir et vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens §28- 1 b mellom kommunene Røros, Os og Holtålen.

2. Røros kommune vil ved etableringen av felles NAV kontor mellom Røros, Os og Holtålen kommuner, overta ansvaret som vertskomme 1.1.2019.

NAV Røros og Holtålen har 12 medarbeidere. 8 statlige ansatte og 4 kommunalt ansatte, i til sammen 11,2 årsverk. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med kontoret på Røros. Arbeidslivssentret på Røros har oppfølgingsansvar for IA bedrifter herunder Os kommune. NAV Røros og Holtålen har avtale med rådgivende lege om ukentlig tilstedeværelse i kontoret (halv dag). Denne ordningen forutsettes videreført i en større enhet. NAV Os har 7 medarbeidere. 2 statlige ansatte og 5 kommunalt ansatte, til sammen 6,8 årsverk.

Samlokalisering an NAV-kontor er i samsvar med nasjonale føringer. Det er tidligere etablert et felles brukerutvalg for NAV Røros og NAV Holtålen.

Brukerutvalget NAV Røros og Holtålen. Foto: Tove Østby

Legger ned på Røros

Norservice legger ned sin avdeling på Røros. Det går fram av en pressemelding Rørosnytt har fått fra administrerende direktør i NorserviceArne Øvereng nå i kveld. Norservice har hatt kontor på Røros i mer enn 25 år. Norservice har to ansatte på Røros.

Her er pressemeldingen fra Norservice:

Vi har utgjort en forskjell – nå er det slutt Nærmere 1.000 personer har opp gjennom årene fått vår bistand inn mot jobb eller utdanning. Mange av disse treffer vi i det daglige som gode og ansvarsfulle medarbeidere i regionens næringsliv. Norservice etablerte sin avdeling på Røros først på 90-tallet.

I dag er det to fast ansatte ved avdelingen. Rammevilkårene for attføringsbransjen er i endring. Det har Norservice AS også erfart og funnet det nødvendig å tilpasse seg. Avdelingen på Røros legges ned på grunn av at bedriftsøkonomiske vilkår ikke er tilstede. 31. januar 2018 er siste driftsdato for avdelingen. Oppdragsgiver har i all tid vært NAV Røros Holtålen.

På det meste har det vært over 20 personer som var ansatt ved avdelingen på Røros som hadde utleieavtale med lokalt næringsliv. Dette var personer som hadde behov «en døråpner» og en eller annen form for bistand med tilrettelegging av arbeidshverdagen, fagbrev eller delkompetanse. -Jeg er imponert over næringslivet på Røros og i fjellregionen, sier Adm Direktør Arne Øvereng. Næringslivet i Røros og fjellregionen har vært en veldig god samarbeidspartner opp gjennom alle årene. Innenfor attføringsbransjen ble modellen avdelingen på Røros jobbet etter omtalt som «Rørosmodellen».

En suksessmodell som ga deltakerne mulighet til å komme inn i og være i ordinært yrkeslivet. Avdelingen har sammen med Røros Ressurs vært en stor kursarrangør innenfor basiskompetanse i data inn mot næringslivet i Røros, Midtre-Gauldal, Os og Tynset. Siste skoleåret leverte avdelingen undervisning til Røros ressurs i norsk og samfunnsfag til fremmedspråklige helsefagarbeidere.

Våre to medarbeidere på Røros har vært utviklende og profesjonelle i sin utførelse og bidratt i sterk grad til at Norservice AS holder en høy faglig standard på sine leveranser. Det er beklagelig at vi må gå til det skritt å avvikle avdelingen på Røros, sier Adm Direktør Arne Øvereng.

NM-vinner og meieriarbeider

Forrige helg tok Elise Mælen fra Røros Styrkeløftklubb NM-gull i utstyrsfritt NM i styrkeløft, i Sande. Hun ble norgesmester i klassen +84. Elise har holdt på med styrkeløft i to år, og har allerede to NM-gull. Men hun har slitt en del med skader.

NM-gull er stort, i hvertfall når det har vært så trøblet, sier Elise Mælen.

Hun synes det er artig og interessant å delta i NM. Det er artig å se hvor mange som er med og løfter, og veldig mange er damer.

– I styrkeløft er det ikke fokus på kroppspress og hvordan man ser ut, det er betryggende. Styrkeløft er en veldig fin idrett som inkluderer og det spiller ingen rolle hvilket nivå du er på. Når man trener pirker man på hverandre så det skal bli så bra som mulig. Og når vi drar på mesterskap, drar vi sammen, sier Elise.

Etter at Elise endret livsstil har hun vært glad i å trene, og hun har bla. trent håndball, fotball og volleyball. Interessen for styrkeløft kom da hun meldte seg på løfteskole hos Røros Styrkeløftklubb.

– Jeg har vært over gjennomsnittet sterk hele livet, og styrkeløft var en idrett som jeg fort skjønte passet for meg, sier Elise. Hun legger til at medlemmene i Røros Styrkeløftklubb er heldige som kan trene på Verket Røros på kveld og helg. Nils Henning Øglænd på Aktiviteten Treningssenter har lagt til rette for at de skal bli så gode som mulig.

NM-vinneren tenker styrkeløft hele døgnet både når det gjelder mat, trening, jobb og søvn. Hun prøver å leve som en 24-timers utøver.

– Det hender jeg må prioritere venner og familie, sier hun.

Elise trener fra 3 – 6 ganger i uka. Hun har vært mye skadet, så hun har vært en del rolig. I fjor fikk hun ikke trent ukene før NM på grunn av skade, men Elise tok likevel sitt første NM-gull. Hun har slitt med betennelse i knær og prolaps i ryggen.

– Man er aldri fri for skade. Jeg er heldig og har verdens beste trener, Geir Bedin. Han har veldig mye kunnskap og han ser deg, sier Elise.

I årets NM løftet Elise i klassen 84+. Hun spiste seg opp før NM slik at det skulle bli skikkelig trøkk. Hun hadde 6 uker med oppkjøring til dette NM.

Fremover håper Elise at hun skal trene og holde seg skadefri. Og til neste års NM utstyrsfritt satser hun på at alle vondter er i sjakk.

Styrkeløft er en idrett som koster en del.

– Medlemmene i Røros Styrkeløftklubb er heldige, vi betaler bare egenandel. Og nå har vi også fått RørosBanken med på laget, det betyr alt når vi er så små, det blir lettere å reise og være med på ting. Men det koster alltid når vi drar ut på noe, sier Elise.

Trenerutdannelse

Elise har veldig lyst til å starte med trenerutdanning i styrkeløft. Det er en utdannelse som kan tas ved siden av jobb. Trenerkurset er 3-delt med nett, oppgaver og samlinger. I år studerer hun grunnleggende ernæring, det tar hun som nettstudier.

I tillegg til de to gullmedaljene har Elise en NM-bronse i benkpress med utstyr, og hun vant regionmeterskapet i fjor.

Løfteskole

Det var deltakelse på løfteskole som gjorde at Elise startet med styrkeløft. 11.november arrangerer Røros Styrkeløftklubb ny løfteskole i Verket Røros.

– Løfteskolen er for alle fra 15 – 99 år, og det er ikke så skummelt som noen kanskje vil ha det til. Det er ingen plikt, man kan komme og se hva vi driver med. Det blir også servert lunsj, og det blir hyggelig samvær. Dette er en dag man kan bli kjent med sporten, sier Elise.

Det er også mange hobbymosjonister som trener med styrkeløfterne, og i følge Elise er det godt treningsmiljø.

Meieriarbeider

Til daglig jobber Elise som meieriarbeider på Rørosmeieriet sitt anlegg på Tolga. Der har hun vært med fra starten for to år siden, og hun blir med til Røros i 2019 når avdelingen flyttes hit. Rørosmeieriet har 6 personer som jobber på Tolga, der all søtmelka blir tappet. Elise skummer og tapper melk.

– Jeg har vært med å bygge opp på Tolga, det er artig, sier hun.

Elise kommer opprinnelig fra Alvdal, hun flyttet til Røros for 6 år siden da hun fikk lærlingplass på LHL Klinikkene Røros. Hun var institusjonskokk hos LHL Klinikkene Røros i litt over 2 år. Elise gikk kokk og servitør på Nord-Østerdal Videregående skole på Tynset. . Hun har også gått et år på Karmøy Folkehøgskole på vokal og baking.

– Det får Arnt Langen svi for nå, når jeg synger på jobb. Lyden bærer godt på meieriet, sier Elise. Hun legger til at hun er god på dusjsynging. Og hun var med å laget CD innen pop-genren da hun gikk på folkehøgskolen.

Da hun var ferdig med lærlingtiden startet Elise på Rørosmeieriet som skummer. Men kjærligheten førte henne en rask tur på Fosen.

– Heldigvis har jeg verdens beste sjef. Jeg leverte oppsigelse da jeg dro til Fosen. Da oppsigelsen ble levert sa sjefen at hun skulle få permisjon i 1 år. Da jeg kom tilbake fikk jeg begynne å jobbe på Tolga, sier Elise.

 

 

 

 

 

Front mot front på Gjøsvikbrua

En personbil og en minibuss kolliderte på Gjøsvikbrua ved 16-tiden i ettermiddag. Nødetatene er på stedet, og politet er gang med å snakke med de innvolverte. Det kan se ut som en bil på vei mot Røros sentrum har kjørt i autovernet ved inngangen til brua, og deretter støtt sammen med en et møtende kjøretøy.

Det var til sammen 9 personer i de to kjøretøyene, og to av dem ble lettere skadet i sammenstøtet. Begge er kjørt til legevakt. Det var seks personer i minibussen, og tre i personbilen. kjøretøyene er flyttet fra kollisjonsstedet og veien er åpnet for fri trafikk.

Det sa politibetjent ved Røros lensmannskontor Håkon Sten.

Hund savnet

En hund er savnet i området Ålen, Vongraven eller Rugldalen, men den kan også gått lenger over fjellet fra Tharaldsenhøgda.

Hunden er en blanding mellom hvit svensk elghund og husky, og har svart Non-Stop halsbånd. I følge eieren er hunden snill og veldig tillitsfull. Eier kan nås på telefon 400 19 507.