Trafikkfarlige avkjørsler

I et brev til Trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune, spør en hytteeier om det kan gjøres noe med trafikkfarlige avkjørsler langs Fylkesvei 30. I følge brevet er det mange farlige avkjørsler/påkjørsler til Fylkesvei 30 på strekningen Glåmos – Rugldalen ca. 1 km nord for Skankebakkrysset i området der den gamle Jamtkiosken sto.

Hytteeier skriver at det på denne strekningen er 5 avkjørsler på en kort strekning. Det er 7 hytter/feriehus som sokner til disse avkjørslene. Det er spesielt vanskelig å kjøre nordover da det ifølge hytteeieren er null sikt sørover grunnet sving og liten bakketopp.

Hytteier er klar over at de som sokner til dette området må være særskilt aktsomme med å bremse ned og sette på blinklys i god tid når det skal svinges av veien og evt. kjøre til nærmeste mulighet for å snu for å unngå farlige situasjoner. Men uansett hvor mye de passer på, er det ikke mulig å unngå at det kan bli farlige situasjoner.

Hytteeieren spør om det kan gjøres noe på strekningen for å hindre at ulykker vil skje, som f.eks. nedsatt fartsgrense, skilt som varsler om farlige og mange avkjørsler og speil.

Høyre banker på dørene

I kveld får flere Rørosinger besøk på døra av regjeringspartiet Høyre. Tredjekandidat på Sør-Trøndelag Høyres stortingsliste, Guro Angell Gimse, kommer på dørene for å spre Høyres budskap, og få noen gode innspill på kjøpet.

Hun går ikke alene, siden flere lokale høyrepolitikere er med på runden. Før runden på dørene startet, gledet hun seg til å komme i gang. Det er nemlig ikke første gang Høyre driver valgkamp på denne måten.

Barnehage i Verket

Røros kommune søker om midlertidig godkjenning av Verket Røros som basislokaler for friluftsgruppe i Kvitsanden barnehage. Etter inspeksjon fra Arbeidstilsynet, ble Eggahuset i Kvitsanden barnehage stengt, grunnet mangler i forhold til AML. I følge søknaden jobbes det nå med tiltak for å gjenoppta barnehagedrift i bygningen, men i mellomtiden må det benyttes alternative løsninger, for å opprettholde barnehagetilbudet. Det er besluttet å drive ei friluftsgruppe for de to eldste barnehagekullene. Det er 30 barn og 6 ansatte i friluftsgruppen.

Det er inngått en leieavtale på lokaler med Verket. Dette dekker barnehagen sine behov for basislokaler med nødvendige fasiliteter. Lokalene ligger rett ved barnehagen, og gjør barnehagens uteområder lett tilgjengelig.

Leieforholdet omfatter følgende lokaler i Gymbygget, Verket Røros: Foaje´, garderobeområde i underetasje og trapperom, ballbinge med tilliggende områder, møterom i 2. etg i hall 4, toaletter i hall 4 og i 2.etg ved møterom, kjøkken, gymsal, klatrevegg og basishall. De lokalene som brukes av skoleelever skal kun brukes når det er ledig.

Det er foreløpig ikke målt opp antall kvadratmeter Kvitsanden barnehage skal ha til disposisjon i Verket, men arealet er betydelig større enn i barnehagen og byr på rike muligheter for ulike aktiviteter står det i søknaden. Tidsperspektivet er foreløpig uklart, det er søkt for en midlertidig godkjenning fra 15.august til 31.desember.

Det er investert i ei Venor gamme, som skal være et element i friluftsopplegget, i tillegg til barnehagens permanente trelavo, inne på barnehageområdet. Begge har oppvarming.

 

ROBEK-dom fra fylkesmannen

Fylkesmannen har gått igjennom Røros kommunes regnskap og budsjett, og kommet med sin dom; Røros kommune er nå kvalifisert for utmelding av ROBEK-lista. Fylkesmannen har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der utmelding anbefales.

Gode regnskapsresultater i 2015 og 2016 gjør at kommunen har betalt ned merforbruket raskere enn nedbetalingsplanen, og hele det akkumulerte merforbruket er dekket inn. Kommunen har vært gjennom en krevende og omfattende økonomisk snuoperasjon hvor det er blitt iverksatt flere omfattende tiltak for å bedre kommunens økonomiske situasjon og styring. Det er gledelig for Fylkesmannen å konstatere at vilkårene for å være innmeldt i ROBEK ikke lenger er tilstede, heter det blant annet i brevet.

Røros kommune ble meldt inn i ROBEK i august 2014 etter at regnskapene viste at en vedtatt plan for inndekning av kommunens underskudd fra 2012, ikke var fulgt. Regnskapet viste merforbruk også i 2013 og 2014, og ved utgangen av 2014 hadde kommunen et akkumulert merforbruk på i overkant av 31 mill. kroner. Det var utgangspunktet for Bernt Tennstrand, som ble ansatt som ny rådmann våren 2015, og de nye politikerne som ble valgt høsten 2015.

Omstillingen hadde allerede startet i budsjettet for 2015, som ble vedtatt av det gamle kommunestyret, og utredet av tidligere Rådmann Jon Ola kroken. Prosessen ble forsterket i flere tøffe vedtak, blant annet om nedbemanning ved skolene og i helsesektoren gjort av de nyvalgte politikerne.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som endelig avgjør om Røros kommunes tid som formalisert fattigkommune er over for denne gang.

Full stopp for veverne

Da arbeidstilsynet satte en stopper for virksomheten i det gamle internatet i Sundveien på grunn av asbest, var det ikke bare barnehagen som ble stengt på dagen. Røros husflidslag har vevstue i toppetasjen, og nå får de ikke komme inn i huset og utfolde seg på vevstolene sine.

Husflidslaget vil ikke gjøre som barnehagen, og flytte inn i telt. Aktivitetene på vevstua på Glåmos fortsetter som normalt og husflidslaget håper å få plass litt aktivitet i løpet av september 2017, heter det på huslid.no.

Styret i husflidslaget venter på en avklaring fra Røros kommune før de tar en avgjørelse om ytterligere aktiviteter i høst.

Røros Husflidslag ble stiftet i år 2000, og har omlag 150 medlemmer. Laget arrangerer kurs og temakvelder, og hvert år er det en utstilling der medlemmenes kreativitet blir vist fram.

Handverksdagene starter i dag

I formiddag åpner årets Handverksdager på Rørosmuseet Bygningsvernsenter. Årets arrangement er større enn noen gang, og over 90 håndverkere skal delta på ulike kurs.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret har fokus på bygningsvern, byggeskikk og tradisjonelt bygningshåndverk og er en viktig institusjon for bevaring av Verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen, og for kunnskapsbygging og formidling av bygningsvern og tradisjonshåndverk.

I år arrangeres det Handverksdager for 18. gang. NTNU har valgt å legge semesteroppstart for sine 3. års bachelorstudenter i Teknisk bygningsvern og Tradisjonelt bygghåndverk til Kurantgården, så årets Handverkdager er de mest omfattende i arrangementets historie.

Kursene starter i Kurantgården i dag kl. 10.00, og så blir det hektisk aktivitet fram til søndag 27.august kl. 14.00.

På årets Handverksdager er det fem parallelle kurs: Skifer til tekking, Tradisjonelle overflatebehandlinger for interiør, Tradisjonelle konstruksjoner i bindingsverk, Smiing av eggverktøy og Høvelmaking NTNU.

Lørdag 26. august er det Åpen visning av Tradisjonshandverk for publikum i og rundt Kurantgården og på Skansen.

Arkivfoto. Foto: Tove Østby

Brekken 2 best i lokaloppgjør

Brekken 2 scoret alle målene og var det klart beste laget i lokaloppgjøret mot Røros 2 i 6.divisjon i flomlyset på Brekken stadion tirsdag kveld. 4-1 sto det til hjemmelaget da kampens dommer Knut Brovold blåste av etter 92 spilte minutter etter at det sto 1-1 etter de første 45 minuttene. Dermed fikk Brekken 2 revansje for 5-0 tapet i vårkampen. og klatret på tabellen.

Kampen åpnet med mye spill på midtbanen uten at noen av lagene klarte å spille seg til de helt store sjansene. Røros 2 tok ledelsen etter 16 minutter etter at en corner stusset borti en Brekken spiller og i mål. Men Plassryssen var ikke lenge i ledelsen,for hjemmelaget slo tilbake i neste angrep og utlignet til 1-1 ved Lars Magnus Fransen ,også etter en corner.

Etter pause var Brekken 2 det beste laget og spilte seg til flere gode sjanser. Røros 2 hadde ballen like mye som hjemmelaget i begynnelsen av omgangen, men framover var det skrale greier. Hjemmelaget spilt i perioder bra fotball, de kom seg fram på sidene og innleggene fra kantene skapte målsjanser.Brekken 2 gikk opp i ledelsen 2-1 etter 64 minutter etter at Stian Tamnes setterballen fra skrått hold i mål. Tre minutter senere snapper Jonas Østbyhaug opp et svakt tilbakespill og øker til 3-1. To minutter før full tid avklarer Røros-keeperen rett i føttene til super veteranen Jo Inge Kirkhus som setter ballen kontant i det tomme målet til 4-1 seier.

ALLE FOTO: JAN OVE SORKEN

0-1 til Røros. Foto: Jan Ove Sorken

 

Bare nullutslipp er godt nok!

Leserinnlegg av Torfinn Rohde

Den 12. desember 2015 undertegnet verdens ledere klimaavtalen i Paris. Avtalen forplikter alle land til å redusere klimagassutslippene sine slik at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke øker mer enn 1,5 grader. Øker temperaturen mer enn 1,5 grader, vil det medføre dramatiske og farlige endringer av været overalt på jorda.

Sommerens hetebølger og skogbranner i Sør-Europa, og de kraftige regnskyllene/flommene her hjemme er direkte følger av de klimaendringene som allerede er i gang.

Økningen av klimagasser i atmosfæren kommer fra forbrenning av fossil energi = olje og gass. For å nå målet om 1,5 grader, må utvinning av og forbruk av olje reduseres drastisk. Som del av dette må Norge redusere sine utslipp av klimagasser med minst 5% årlig.

Hverken Arbeiderpartiet, Høyre eller FRP, har vist vilje til å ta klimatrusselen på alvor og fatte vedtak som har redusert klimagassutslippene i Norge de siste 30 årene. Helt uansvarlig har dagens regjering nettopp åpnet for enorm ny letevirksomhet etter olje i Barentshavet.

Det Norge trenger en politikk som bygger på prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok.

SV vil at Norge skal være fritt for fossile utslipp i 2040. For å få til dette vil SV blant annet :

  • At Norge skal la olje og gass bli liggende, og stoppe all tildeling av nye letearealer til oljeindustrien.
  • Ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene.
  • Ha en storstilt satsing på jernbane over hele landet for å redusere flytransporten.

Da trengs representanter på Stortinget som kan presse de store partiene i miljøvennlig retning, uansett regjeringsalternativ

Lars Haltbrekken er SVs 1. kandidat i Sør-Trøndelag. Han er kunnskapsrik, brennende engasjert og har frontet miljøsaken gjennom flere ti-år. Med Lars på Stortinget vil både klimaet og framtidige generasjoner ha en sterk og tydelig talsperson i de neste 4 årene.

Stem for klimaet og miljøet på valgdagen. Stem SV!

Torfinn Rohde, Røros SV!

Nei til atomvåpen

Leserinnlegg fra Marianne Moseng Breigutu – Røros SV:

6. og 9. august 1945 ble det sluppet atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Minst 120 000 mennesker ble drept. Rundt dobbelt så mange døde senere av stråleskader, radioaktivt støv og radioaktivt forurenset mat og drikke. Siden har ikke bombene blitt brukt mot mennesker. Trusselen om at de finnes og at de kan bli brukt i krig har vært nok.

Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke er forbudt. Det finnes cirka 15 000 atomvåpen i verden i dag. Dersom et par hundre av disse blir brukt, vil millioner av mennesker bli drept og 2 milliarder mennesker bli ført inn i hungersnød. Som Albert Einstein sa: «Jeg vet ikke med hvilke våpen den tredje verdenskrig vil bli kjempet, men den fjerde vil bli utkjempet med stokker og steiner.»

Den gode nyheten er at 7. juni 2017, nesten 72 år siden bombene falt over Hiroshima og Nagasaki, stemte 122 av FNs medlemsland for en traktat som forbyr bruk og produksjon av atomvåpen. Den dårlige nyheten er at Norge, USA, Russland og Nord-Korea ikke var i blant dem.

Norge har tidligere skrevet under, ratifisert og vært en pådriver for våpenforbud som forbud mot klasevåpen og landminer. Vi vet at disse forbudene har fungert. Bruk av klasevåpen og landminer har blitt redusert. Det finnes ikke et tilsvarende forbud mot atomvåpen, bare en ikkespredningsavtale (non-proliferation treaty, NPT). Trass i denne avtalen ruster atomvåpenstatene opp.

En meningsmåling fra mai 2017 viser at 82 % av Norges befolkning mener at Norge bør delta i forhandlingene om et atomvåpenforbud. Stortinget har vedtatt enstemmig at Norge skal jobbe for et «rettslig bindende rammeverk» for å sikre målet om avskaffelse av atomvåpen. Likevel valgte regjeringen å ikke delta i vårens forhandlinger om forbud mot atomvåpen.

Alt til sin tid, kan noen si. Vi må ta oss av dem som trenger hjelp i Norge først, så kan vi prøve å gjøre noe med resten av verden. Selvsagt skal vi hjelpe våre egne, men det går fint an å ha flere tanker i hodet samtidig. SV har god politikk på områder som fordeler godene i samfunnet. Vi vil stå opp for god skole, gode helsetilbud og kjempe for miljøet. Samtidig er det viktig å se på det store bildet. Som SV-kandidat i Buskerud Arne Nævra skrev 4. august i år: «Så lenge atomvåpen eksisterer, er det en fare for at ett eller flere av våpnene blir utløst, enten i krig, eller ved en ulykke.» Det er en fare som det kan bli vanskelig å overleve.

Et Stortingsvalg er en god anledning til å heve blikket fra eget lokalsamfunn og tenke over hva slags bidrag Norge skal gi til verdenssamfunnet. Hva slags verden vil du leve i?

Marianne Moseng Breigutu

Røros SV

 

 

Late Summer Meet for tredje gang

Førstkommende helg arrangerer Røros Amcarclub «Late Summer Meet 2017». Fredag kveld skal det være drive in kino ved Verket Røros. Filmen starter kl. 22, og filmen som vises er  «Børning 2». Lyden sendes via FM så man må ha FM-radio i bilen. Lyden sendes også over høyttalere på plassen. Det er adgang for alle typer biler, men det blir innslipp av amcars fra kl. 20.30, andre biler fra kl. 21.

Lørdag skal det være Amcarutstilling i Bergmannsgata. Det blir også premiering og levende musikk. Ved utstillingens slutt skal det være cruising. 

– Kom og opplev den fantastiske stemningen med masse flotte amcars sammen med Røros sine vakre, gamle bygninger. Et vakkert og spesielt skue, er oppfordringen fra Røros Amcarklubb. 

– Det er tredje året vi arrangerer Late Summer Meet, andre året vi har utstillinga i Bergmannsgata. Første året var på Malmplassen. Opplegget er som i fjor. Ellers så får vi besøk fra Gaula amcar/Amcargata som har stand med salg av metallskilt og «stæsj» som hører med på et amcartreff, sier leder i Røros Amcarklubb, Gunn Iren Smistad.

De fleste deltakerne kommer fra Røros og omegn, Trondheimsområdet, Tynset og Alvdal. I fjor var det 92 biler som deltok og arrangøren håper på minst like mange i år. I løpet av helga blir det også sosialt samvær for treffdeltagerne i «Eldresenteret».