+ Pendler mellom Sahara og Gråbenstenen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Fører til sykehus for sjekk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Kraftig kollisjon med elg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Sophies verden

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Raja til Røros?

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Følger utviklingen i Jämtland og Härjedalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Takker nei til fast stilling

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Bedt om å trekke seg som styreleder

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Salvesen & Thams blir største eier i Rørosmeieriet

Pressemelding fra Rørosmeieriet

Salvesen & Thams (S&T) har inngått bindende avtale om å kjøpe seg inn i Rørosmeieriet med en
eierandel på litt over 70%. En eiergruppering i Rørosmeieriet, ledet av Stratel og styreleder Ketil
Leteng, har i en periode jobbet med å finne en eier som kan bidra til å styrke Rørosmeieriet. Noen
av dagens eiere blir med videre, deriblant Økomat Røros med en eierandel på litt over 10%. Andre
medeiere er Stratel AS, daglig leder i Rørosmeieriet Trond Vilhelm Lund (Troran AS), dagens
styreleder Ketil Leteng (Investron AS), Kjell Anders Sandkjernan (Sandkjernan Utbygging AS), Dag
Ådne Sandbakken (Condestra AS) og Arnt Langen (Arnt Langen Holding AS) som er en av de 4
gründerne.

Rørosmeieriet er Norges ledende produsent av økologiske meieriprodukter. Rørosmeieriet har
prisbelønte produkter og har etablert en god posisjon i dagligvare- og restaurantmarkedet.
Selskapet har hatt god vekst og utvikling de siste årene, med en omsetning i 2019 på 192 mill, som ga et resultat før skatt på 11,5 mill.

– Vi ser fram til et nytt kapittel i Rørosmeieriets historie, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund, som har ledet selskapet de siste 12 årene. Dette er en løsning som gir oss mange muligheter
framover, både for selskapet, ansatte, økobøndene og matbransjen i regionen. Dette vil styrke
oss, og gi grunnlag for at vi kan ta nye, store steg videre, sier han.

S&T er et investeringsselskap med base i Midt-Norge med røtter tilbake til 1898 og var frem til 2012 en del av industrikonsernet Orkla. I dag har S&T investeringer i 12 ulike virksomheter med en samlet forvaltningskapital på om lag 1,5 mrd.

– Etter å ha brukt tid på å bli kjent med Rørosmeieriet, produktene, ledelsen, organisasjonen og
kundene har vi blitt imponert over Rørosmeieriet og matkulturen i Rørosregionen. Som eier
ønsker vi å støtte Trond og organisasjonen til å føre de stolte tradisjonene videre og bidra til
videre god utvikling, sier daglig leder i Salvesen & Thams Invest Per Olav Monseth.

Økomat Røros har vært med siden meieriets oppstart i 2001 og var en viktig bidragsyter for at
Rørosmeieriet ble etablert. Sammen med en gruppe lokale gründere og bønder satset Økomat
Røros på økologisk produksjon når Tine besluttet å legge ned meieriet på Røros i 1999.

– Etter 20 år som største aksjonær ser vi nå fram til å få inn nye eiere som kan styrke selskapet.
Økomat vil fortsatt bidra til utvikling og lokalt eierskap, samt bidra til fortsatt økt produksjon av
økomat i Røros-regionen, sier Bjørgulf Telneset, styreleder i Økomat Røros.

Bjørn Wiggen blir ny styreleder i Rørosmeieriet. Han er styreleder og medeier i Salvesen & Thams
og har lang fartstid fra konsumentbransjen fra ulike roller i Orkla, Carlsberg og Insula.

– Dagens eiere, ledelse og ansatte har bygd opp et solid selskap, som kan vokse videre i ulike
retninger basert på at forbrukerne ønsker bærekraftig produsert lokalmat. Jeg ser frem til å
jobbe med Trond og hans team, sier Bjørn Wiggen.

Endelig gjennomføring av nytt eierskap forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og
forventes gjennomført i midten av august.

Orkanger / Røros, 3. juli 2020

Handlingsplan – økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025

Fylkesmannens landbruksavdeling skal dele ut «Kulturlandskapspris 2019». Prisen skal tildelast den eller dei som gjer ein ekstra innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag. Foto: Bjørn H. Stuedal

Pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag

Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 konkretiserer satsning på økologisk landbruk, som er et av de strategiske satsningsområdene i Regionalt næringsprogram, vedtatt i Hovedutvalg for næring 19.09.18.

Hensikten med utarbeidelse av en økologisk handlingsplan for Trøndelag er å bidra til økt etterspørsel og produksjon av økologisk mat i fylket.

Planen består av en situasjonsbeskrivelse med statistikk og en tiltaksdel, der det er oppført hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.

Planen er utarbeidet i samråd med ei referansegruppe bestående av representanter fra, Trøndelag fylkeskommune, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag, Mære landbruksskole, Skjetlein videregående skole, Trøndelag Bondelag, Sør- Trøndelag Bonde og småbrukarlag, Nord-Trøndelag Bonde og småbrukarlag, Tine, Rørosmeieriet, Økologisk Sør-Trøndelag, Økologisk Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Trøndelag.

Ei arbeidsgruppe bestående av Trøndelag Fylkeskommune, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag, Økologisk Sør-Trøndelag, Økologisk Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Trøndelag har sluttført arbeidet med handlingsplanen. 

Du kan laste ned hele handlingsplanen her.