+ Avslo felling av ulv i Røros kommune

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Innstilt som lærer i samisk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Har lest 288 000 sider på 30 dager

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Innstilt som sykepleiere til Røros sykehjem

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

1 av 3 blir hjemme i sommer

Pressemelding fra Frende Forsikring

Mange har avlyst utenlandsferien, men noen friuker skal de fleste ha. 1 av 3 velger å ta ferien hjemme.

** sjekk forskjeller mellom fylkene nederst i saken **

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Og nordmenn er nå i full gang med å endre ferieplanene sine.

Disse reglene gjelder nå

– Vi har hatt massiv pågang siden mars. De fleste har fått med seg at reiseforsikringen dekker avbestilling av utenlandsreiser når det er avklart om reiserådet gjelder på avreisetidspunktet, sier kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.

Med de nye rådene fra UD gjelder forsikringen som normalt i Danmark, Finland, Island, Grønland, Færøyene og på Gotland i Sverige. Det er varslet nye reiseråd for nærliggende land i Europa før 20. juli, og derfor er dette fristen for avbestilling av reiser til Europa.

– Avbestilling av reiser til øvrige land i verden er dekket for avreiser frem til 20. august, forteller Slettemoen i Frende og sier forsikringsselskapet forlenger fristene så lenge det foreligger reiseråd fra UD.

– Har du reiseplaner til utlandet i denne perioden er rådet å vente og se om reisen din blir innstilt. Det gir deg rett til pengene tilbake, sier hun.

Reiseforsikringen dekker også reiser til områder med reiseråd som følge av pandemien, men hendelser og utgifter forbundet med Covid-19 er ikke dekket.

– Det er en av grunnene til at mange er usikre på om de skal reise nå. Vi anbefaler alle å følge reiserådene, men det er ikke forbud mot å reise. Fordi det er mange grunner til at folk faktisk må reise utenlands, gjelder forsikringen også i disse områdene, sier Slettemoen.

Her ferierer vi i sommer

I undersøkelsen til Frende svarer en av tre at de blir hjemme i år.

 1. Hjemmeferie, 27 prosent
 2. Egen hytte, 22 prosent
 3. Bilferie, 17 prosent
 4. Byferie i annen by i Norge, 6 prosent 
  (Kilde: Frendeundersøkelsen) 

– Hjemmeferie er ikke det samme som kjedelig ferie. Mange har gjerne funnet seg noen nye interesser og fritidssysler de siste månedene som de vil bruke sommeren på, sier Slettemoen hos Frende Forsikring.

En av tingene flere enn vanlig har hatt tid til siden mars, er oppussing. Frendeundersøkelsen viser at 33 prosent har pusset opp i hus eller hage under koronakrisen.

– Da er det gjerne rett og rimelig at mange velger å bli hjemme. Kanskje gikk feriebudsjettet til oppussing? Eller kanskje ble resultatet så bra at det ikke er så ille å bli hjemme akkurat i år, sier hun.

Her bor de som tar hjemmeferie

Det er sørlendingene og de som bor i Telemark og Vestfold som er mest klar for hjemmeferie i år (33 prosent). Nordlendingene er mest klar for en stueforandring (22 prosent blir hjemme).

– Sørlendingene har gjerne best utsikt for sol og varme på hjemlige trakter, mens nordlendingene nok er ganske værtrøtte etter denne våren, sier Slettemoen.

Seks prosent sier i Frendeundersøkelsen at de dropper sommerferien i år.

Mange velger bilferie

Videre på listen er hytteferie på 2. plass, mens nesten 1 av 5 sier at det blir bilferie i år.

– Vi merker at mange er klar for bilferie og det har vært en stor økning i etterspørselen etter forsikringer til bobiler de siste ukene, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende.

Med mange nye bilferierende på veien er det viktig å stresse ned for å sikre at alle kommer trygt fram.

– Mange som ikke er vante med flere uker bak rattet gjør dette for første gang. Og mange har ikke veldig lang erfaring med bobil. Derfor håper jeg folk er ekstra oppmerksomme og tålmodige med hverandre på veiene i år. Hold irritasjonen under kontroll, sier Ytre-Hauge.

Sov og spis

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk har noen klare råd for hvordan bilferien kan gjøres mer håndterlig.

– Planlegg turen og etappene. Det handler om å kjøre etapper som gjør at både sjåfør og passasjerer har det bra og at stemningen i bilen er god. Sørg for å få nok søvn og næring slik at oppmerksomheten er på topp, sier han.

For å sikre deg om det blir bråstopp, anbefaler ekspertene også å unngå løse gjenstander i kupeen, sikre lasten og selvfølgelig sørge for at alle bruker bilbelte, også i bobil. 

Geografiske forskjeller

 • Bilferie er klart mest populært hos vestlendinger (24 prosent) i sommer, sammenlignet med resten av landet.
 • Det er også flest vestlendinger (åtte prosent) som sier at de dropper sommerferien i år.
 • Båtferie er mer enn fire ganger så populært hos sørlendinger og de som bor i Vestfold og Telemark (ni prosent) som i resten av landet.
 • I Midt-Norge er hytteferie førstevalget (29 prosent) i sommer.
 • Nordlendinger er mest giret på byferie i en annen by i Norge (11 prosent), sammenlignet med resten av befolkningen. 

+Hadde gått fra Lundamo til Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Åpner for fullt fra onsdag

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Kompetanse Norge deler ut 35,6 millioner kroner til Kompetansepluss fagopplæring

Pressemelding fra Kompetanse Norge

På grunn av koronakrisen er kursene gjennom Kompetansepluss fagopplæring åpne både for voksne i arbeid, permitterte og arbeidsledige. Nytt i år er at bedrifter kan få rammetilsagn som skal gjøre dem bedre i stand til å raskere sette i gang opplæringen.

Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk, i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev mens de er i jobb. Målgruppen i ordningen er voksne arbeidstakere med lav formell utdanning, men lang erfaring innen faget sitt.

Rammetilsagn er en ny ordning der bedriftene får tildelt midler for å kunne sette i gang undervisning for ansatte uten en omfattende søknadsprosess.

— Arbeidstakere uten formell kompetanse kan ha stor nytte av opplæringen gjennom kompetansepluss fagopplæring. I tillegg gir rammetilsagn, som vi innvilger for første gang i år, en større fleksibilitet til bedriftene. Det gir dem mulighet til å sette i gang undervisningsopplegg langt raskere enn før, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

På grunn av korona ble utlysningen ble fremskyndet til våren 2020, og ikke høsten 2020 som vanlig. Tildelingen skjer i juni.

Stor interesse for ordningen

Kompetanse Norge har innvilget 20 søknader om rammetilsagn. I tillegg har direktoratet mottatt og behandlet 66 søknader til enkeltprosjekt. Av disse ble det innvilget tilskudd til 53 prosjekter. Det er fagene innen bygg- og anleggsteknikk som har flest søknader, med mange ulike fagbrev.

— Det er tilsvarende spredning på fag i denne som i forrige utlysningsrunde. I tillegg har vi i år fått med fag som ikke har vært representert tidligere. Noen av prosjektene kombinerer fagbrev i ulike utdanningsprogram i samme kurs, noe som det også er interessant å erfare hvordan kan gjennomføres, sier Skule.

Fakta om Kompetansepluss

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.
 • All opplæringen skjer i bedriften.
 • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som har minimum 5 års erfaring innen et fagområde. Det innebærer at de ikke behøver noen form for opplæring før de går opp til fagprøven.
 •  Kompetanse Norge har mottatt 66 søknader til ordningen. Av disse er 53 kvalifisert.
 •  Alle de 20 søknadene om rammetilsagn som ble sendt var kvalifisert og ble innvilget.
 • Oversikt over de som har fått tildelt midler ligger på www.kompetansenorge.no/tildelinger

4 av 10 har syklet i fylla

Pressemelding fra Trygg Trafikk

Mer enn 4 av 10 har syklet i fylla, og 2 av 10 dropper hjelmen. Trygg Trafikk og Tryg Forsikring har kartlagt norske syklisters vaner og uvaner.

Ett av funnene er at nesten halvparten – 43 prosent – innrømmer å ha syklet i beruset tilstand. Det liker Trygg Trafikk dårlig. For selv om det ikke finnes noen formell promillegrense for syklister, har du som syklist fremdeles et ansvar som trafikant og må være skikket til å sykle på en trygg måte. 

– Når du drikker svekkes dømmekraften, risikoforståelsen og reaksjonsevnen – og det mye fortere enn man tror. Da utgjør du en fare både for deg selv og andre. Derfor mener vi at folk bør tenke om sykkelen som de tenker om bilen: La den stå hvis du har drukket, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

2 av 10 dropper hjelmen

Når det gjelder bruk av sykkelhjelm, står det bedre til blant norske syklister. 54 prosent hevder nemlig at de alltid bruker hjelm, og 19 prosent at de gjør det som oftest. Likevel er det fremdeles nesten 2 av 10 – 19 prosent – av oss som sjelden eller aldri tar på oss hjelmen. 

– Det er flott at utviklingen går i riktig retning, og at såpass mange skjønner at å bruke hjelm er det viktigste du som syklist kan gjøre for å beskytte deg.  Men det er litt synd å se at 2 av 10 fremdeles ikke har skjønt poenget, forsetter hun.

Småturene er «verstingene»

Det er på de korte turene at de fleste oftest dropper hjelmen. På toppen av «versting»-lista finner vi turer til butikken og andre ærend med 45 prosent, fritidsturer med 30 prosent og andre småturer med 28 prosent. 

– Det er like stor risiko for å komme ut for en ulykke på kortere turer som lange, men altfor mange lar likevel hjelmen ligge hjemme når de tar en snartur i nærområdet. Alle syklister burde bruke hjelm hver gang de sykler, det er en grei rutine å ha for både voksne og barn. Samtidig er det positivt at nesten alle, med unntak av sju prosent, bruker hjelm på treningstur, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Bruker hjelm når vi sykler med barna

Men det er ikke bare treningsfantomene som alltid bruker hjelm. Også når vi sykler sammen med barna er hjelmen på. Det oppgir nesten 9 av 10 – 86 prosent – av de syklistene som har barn. 

– Det er gledelig å se at de aller fleste tydeligvis er opptatt av å være et forbilde for de minste. Men husk på at du ikke er noe mindre utsatt når du sykler uten barna. Gjør det til en god vane at sykkel er ensbetydende med sykkelhjelm, uavhengig av når, hvor, hvor langt og hvem du sykler sammen med, avslutter Brandeggen.

Den landsomfattende Kantar-undersøkelsen er gjennomført blant norske syklister som har syklet minst en gang eller mer det siste året.

Norske syklister har flere uvaner og engstelser enn dette. Se listen her:

52 prosent veksler mellom å sykle på fortau og i veibanen

50 prosent opplever at det er utrygt å sykle i veibanen

22 prosent opplever at bilister oppfører seg truende

14 prosent lar være å vise tegn når de krysser veien

10 prosent sykler på rødt lys. Syklister i Oslo er verst med 19 prosent som sykler på rødt lys.

+ Ber næringsminister Iselin Nybø om hjelp

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.