Over 52 000 turer (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Elden-dukker i butikkvinduene (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

En nærkontakt bekreftet smittet

Pressemelding fra Røros kommune:

En innbygger i Røros er bekreftet smittet med Covid-19. Personen er nærkontakt av et tidligere smittetilfelle knyttet til utbruddet i Holtålen. Personen har ingen andre nærkontakter i Røros, og har oppholdt seg i karantene.

Det er totalt 9 smittede i Røros nå.

Husk å ta gode smittevernvalg i hverdagen

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Ha rene hender og hold 1 meter avstand til andre
  • Test deg ved minste mistanke om smitte

Hold deg oppdatert om situasjonen

Nasjonale råd og regler

Gjennåpningsplanen

Informasjon om koronasituasjonen og tiltak fra Røros kommune

Tilskudd til ledelsesutvikling (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Air Leap forbedrer rutetilbudet på Røros

Pressemelding fra Air Leap

Økt etterspørsel etter flyreiser gjør at Air Leap fra høsten øker antall fly stasjonert i Norge. Det medfører bedre avgangstider og legger grunnlaget for enda bedre regularitet på flyruta mellom Røros og Oslo. Fra 29. august kommer Røros til å ha et fast stasjonert fly gjennom uken, som også er startdatoen for Air Leaps nye ruteprogram.

Som en del av satsingen i Norge har Air Leap ansatt Lars Hjorth-Johansen som Head of Revenue siden 1. juni. Han jobber sammen med sitt team i Stockholm, hvor han pendler jevnlig fra sin bostedsadresse i Oslo. Samtidig trer han inn som salgs- og markedsansvarlig for Air Leaps norske rutenettverk, hvor han tar med seg erfaringer fra tidligere arbeid i Norwegian og FlyViking.

«Vi har stor tro på vekst i antall reisende til regionen, da den fremstår som en kjent og attraktiv reiselivsdestinasjon i Norge» uttaler Hjorth-Johansen. Air Leap ser næringslivets behov for et effektivt og pålitelig flytilbud, som sikrer fortsatt høy verdiskapning og utvikling, bl.a. i den eksportrettede industrien i Rørosregionen.

«Vi er veldig glade for å få en markeds- og salgskraft i Norge som kan være nærmere markedet og våre gjester. På den måten kommer vi sammen om å utvikle Røros-regionen og få til enda flere møter og opplevelser», sier Jens Harryson kommersiell direktør i Air Leap.

«Røros-ruta er spennende da det nå ligger et uforløst potensial for Air Leap i dette markedet. Ved å styrke rutetabellen med avgangstider som har blitt godt mottatt lokalt er det vår jobb å sikre god regularitet også fremover. Vi jobber nå tett sammen med lokale aktører for å få flere reisende til å teste ut vårt produkt, slik at vi på sikt kan være med å sikre den samfunnsøkonomiske nytten ruta har for lokalsamfunnet», sier Lars Hjorth-Johansen videre.

«Vi er tilfredse med de forbedrede rutetidene, og vi tror det vil betjene majoriteten av markedet på en bedre måte. Nå blir også rutetidene mer gjenkjennbare gjennom hele uka. Samtidig gir et nattparkert rutefly alle ukedager erfaringsvis bedre regularitet» avslutter Lufthavnsjef ved Røros Lufthavn Gudbrand Rognes.

Varsel om oppstart av reguleringsplan Våkhåmmåren Hyttefelt, Brekken i Røros kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Våkhåmmåren Hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, og vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplan fra 1991, skriver Røros kommune på sin hjemmeside.

Dokumenter i saken finner du her i kommunens planarkiv

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst as v/ Petter Hermansen.

Eventuelle uttalelser til oppstartsvarselet sendes skriftlig, innen mandag 23.august 2021, til Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til ph@feste.no.

Myrullsommer i år også (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå har Sametingets valgmanntall over 20 000 personer registrert

Pressemelding fra Sametinget:

Sametinget er nå ferdig med godkjenning av de som har meldt seg inn i valgmanntallet før høstens valg. De siste offisielle tallene viser at det er registrert 20 005 personer i valgmanntallet, en økning på 3047 nye velgere.  De siste tallene viser også at det er tre valgkretser som vokser og en krets som har nesten ingen økning.

Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) er fornøyd med de siste tallene og at stadig flere velger å melde seg inn i manntallet.

-Det er positive nyheter at valgmanntallet vokser.  Tallene viser at Sametinget er viktig for den samiske befolkningen, sier plenumsleder Tom Sottinen. 

Det er tre valgkretser som skiller seg ut og hvor man har hatt mest innmeldte.  Nordre valgkrets har en økning på 494 innmeldte og Gáisi har en økning på 501 innmeldte. Valgkretsen Sør-Norge øker mest, med 1635 innmeldte siden valget i 2017.   Ávjovárri valgkrets har lavest økning, med kun sju (7) innmeldte. 

Også velgere i ungdomskategorien holder seg stabilt og har nesten ikke hatt økning siden valget i 2017.  223 personer i aldersgruppen 18-19 år har nå meldt seg inn i valgmanntallet.  I 2017 var det 218 innmeldte.  

-Det er bra at samiske ungdommer engasjerer seg i valget.  De unges stemmer er viktige stemmer ved alle valg, sier Sottinen. 

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget, mandag 13. september 2021.  Sametinget er delt inn i sju samiske valgkretser, og alle som er skrevet inn i Sametingets valgmanntall pr. 30.06.21 kan avgi stemme ved sametingsvalget.  Totalt 39 representanter velges til Sametinget.  

Snart er det valg, står du i manntallet?

Pressemelding fra Røros kommune:

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. For å kunne stemme ved høstens Stortings- og sametingsvalg må du stå i manntallet.

Finn ut om du står i manntallet

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Listen vil ligge tilgjengelig fra uke 28 og frem til valgdagen 13. september på følgende steder:

  • Servicetorget Røros
  • Coop Marked Brekken
  • Coop Marked Glåmos

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregistrert innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Får du valgkort i posten betyr det at du står i manntallet

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Du kan klage på manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener at det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til: Valgstyret Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros, eller til postmottak@roros.kommune.no

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall vil også ligge ute til offentlig ettersyn. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

Når er valget?

Forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer til 10. september. Valgdagen er mandag 13. september. Her kan du lese mer om valget.

Tror på valgseier og elektrifisering (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.