Rørosuka: Vi oppsummerer ukas lokale nyheter

Mye skjer i løpet av sju dager. Vi har plukket frem noen av sakene som har preget Rørosnytt den siste uka.

Flere rørosbedrifter var representert på den norske standen under matmessen Grüne Woche i Berlin.

Rørosinger på verdens største matmesse

Kim er ny salgs og markedssjef i Rørosnytt

Kim er ny salgs og markedssjef i Rørosnytt

Kortfilmen Nattrikken med skuespiller Axel Barø Aasen er nominert til Oscar.

Nattrikken nominert til Oscar

Røros handelsstand arrangerte mandag kveld en workshop med fokus på hva medlemmene vil at handelsstanden skal gjøre og hvordan foreningen skal fungere de neste årene.

Speider etter handelsstandens framtid

Hele sitt voksne liv har Trygve levd av og for musikken, men med unntak av noen vikariater, har den profesjonelle trommeslageren aldri hatt en fast jobb. 

Lever av og for musikken

Innføringen av Helseplattformen har vært krevende på BUP. Opplæringen har vært for dårlig, det har vært problemer med kommunikasjonen med andre avdelinger, og det tar lengre tid å utføre ting som pleide å gå kjapt. 

Krevende innføring av Helseplattformen

Proletarteateret fremfføtyr An-Magritt i Storstuggu. Med seg hadde de rørosingene Axel Barø Aasen og Jo Bjørner Haugom.

Klar for An-Magritt i kveld

For å bidra til å øke den generelle kunnskapen om førstehjelp, tilbyr Per Ivar Lundli kurs i førstehjelp etter behov.

Per Ivar tilbyr kurs i førstehjelp til arbeidsplasser og bedrifter

Oppfølging av sykefravær ved kommunens sykehjem

Per Arne Gjelsvik (V) stiller spørsmål til ordføreren på kommunestyret 02.02.2023

Røros kommune har bestilt en undersøkelse av arbeidsmiljøet og arbeidsgiverpolitikken på sine sykehjem på grunn av høyt sykefravær. Sykefraværet har vært mellom 14-15% i første og andre tertial i 2022, og forventes å være enda høyere i tredje tertial.

Kontrollutvalget i Røros kommune har bestilt forvaltningsrevisjon med tanke på arbeidsgiverpolitikk og arbeidsmiljø på grunn av høyt sykefravær ved kommunens to sykehjem. Arbeidet som revisor skal utføre er estimert til 350 timer.

Årsaken til dette fraværet er ukjent, selv om flere undersøkelser og tiltak har blitt gjort tidligere. Sykefraværet ved institusjonene har vært høgt i en årrekke, spesielt ved Gjøsvika sykehjem. På bakgrunn av interpellasjon fra Venstre, ble KS i mai 2020 engasjert av Røros kommune med tanke på å kartlegge årsaker til sykefraværet der. Målet var at sykefraværet skulle reduseres. Kommunestyret er ikke kjent med resultatet av dette tiltaket. Også tidligere har Røros kommune kostet flere utredninger og tiltak med tanke på reduksjon av sykefraværet ved Gjøsvika sykehjem.

Pleie- og omsorgstjenesten i Røros er underfinansiert og underbemannet i forhold til vår demografi. Det ble våren 2022 oppgitt å være 10 ledige sykepleierstillinger og 5 ledige helsefagarbeiderstillinger i kommunen, de fleste i pleie- og omsorgstjenesten. I motsetning til i skolen finnes det ikke noen tydelig norm for hva som er ønsket eller akseptabel bemanning.

Det er stort nasjonalt fokus på mangelfulle tjenester innen pleie- og omsorgstjenestene. Det er kritisk viktig at pasienter og ansatte har det bra i vår kommune. Kommunen håper at resultatene av undersøkelsen vil hjelpe til å identifisere og løse problemene som fører til høyt sykefravær, og sikre at pasienter og ansatte får den omsorgen de trenger.

Spørsmål:
1: Har KS avsluttet sitt arbeid i Gjøsvika? Hva er i så fall konklusjonen, hva er oppnådd og hva
har arbeidet kostet?
2: Fra hvilken budsjettpost skal revisorrekninga betales nå i 2023?
3: Har revisor fått mandat til å se på tilgrunnleggende forhold som lønn, grunnbemanning og
ikke minst ledelse i det arbeidet som nå skal utføres?

UTPOST inviterer til konsert med Sinikka Langeland

Fredag 3. februar er det duket for konsert med Sinikka Langeland på Kunst og kaos.

Sinikka Langeland er en sanger og musiker som spiller det finske instrumentet kantele.

Langeland har finske aner, og har utviklet seg til å bli den fremste tolker av, og talskvinne for, den vokale folkemusikken fra Finnskogene. 

Hun har også arbeidet med å overføre feleslåtter og toraderslåtter til kantele, og har deltatt i en rekke folkemusikkprosjekter både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har også komponert og arrangert musikk med utgangspunkt i folkemusikken fra Finnskogen, og har blant annet tonesatt dikt av Hans Børli.

Reguleringsplan for Mattisvollen på høring

Detaljregulering for Mattisvollen østre er lagt ut til høring og offentlig ettersyn i delegert vedtak.

Plandokumentene finnes på servicetorget og i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du ved å klikke her.

En reguleringsplan har plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, og Plankartet viser med farger, linjer og påskrift hvilken arealbruk som er tillatt i det enkelte området.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 10.3.2023.

Vil utrede muligheter for badeanlegg i Verket

Kommunedirektøren foreslår å inngå en avtale med Verket AS om et forprosjekt som utreder mulighetene for et badeanlegg/opplæringsbasseng i Verket.

Det blir foreslått å bevilge 187 500 kroner for dette arbeidet, som skal dekkes fra disposisjonsfondet. Saken skal opp i kommunestyre 2. februar.

Bakgrunnen for saken er et verbalvedtak fra budsjettbehandlingen 26/11 2021 – Budsjett- og økonomiplan 2022 – 2025 , der kommunestyret ba kommunedirektøren om å starte en prosess for å realisere et offentlig badeanlegg eller basseng i Røros, i samarbeid med Verket Røros AS. 

Dette arbeidet ble lagt fram til behandling i formannskapet 9.6.2022 og følgende vedtak ble da gjort: Formannskapet ønsker at det blir gjennomført et forprosjekt for basseng/badeanlegg i Verket Røros. En eventuell økonomisk andel i forprosjektet fra kommunen må avklares i ordinær budsjettbehandling høsten 2022.