Speider etter handelsstandens framtid

Røros handelsstand arrangerte mandag kveld en workshop med fokus på hva medlemmene vil at handelsstanden skal gjøre og hvordan foreningen skal fungere de neste årene.

30 personer, en del fra samme bedrift hadde møtt opp på workshopen, som ble satt i sving etter et medlemsmøte der mange etterlyste visjoner for foreningas framtid, og et bredere engasjement rundt foreninga. 

Sigrid Jansen ledet workshopen og hadde satt sammen et bredt spekter av påstander, spørsmål og temaer som medlemmene fritt kunne svar på. Inndelt i grupper og etter felles diskusjoner og meningsytringer seg imellom kunne medlemmene sende inn svar digitalt, for deretter enklere oppsummere og finne felles meninger blant innspillene.

Mye positivt kom fram og mange meninger, undringer og ønsker ble luftet, og konklusjonen etter workshopen var at flertallet vil fortsette prosessen med å se på framtida til foreningen. Det blir dermed en ny workshop med fokus åp å følge opp grunnlagsinformasjonen som ble samlet sammen på denne workshopen. 

Huseierne var også invitert til møtet, uten at det var det helt store oppmøte fra de som leier ut til Handelsstandens medlemmer.