Mattisvollen. Foto: Røros kommune

Reguleringsplan for Mattisvollen på høring

Detaljregulering for Mattisvollen østre er lagt ut til høring og offentlig ettersyn i delegert vedtak.

Plandokumentene finnes på servicetorget og i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du ved å klikke her.

En reguleringsplan har plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, og Plankartet viser med farger, linjer og påskrift hvilken arealbruk som er tillatt i det enkelte området.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 10.3.2023.