Politiet på Røros advarer mot bedrageri via e-post og falske fakturaer

Pressemelding fra Røros kommune:

Politiet på Røros advarer nå om økende direktørbedrageri på e-post og falske fakturaer. Nå er også lag og foreninger utsatt for dette, i tillegg til næringsliv.

Her kan du lese politiets advarsel:

Trøndelag politidistrikt ber bedrifter, lag og foreninger om å være årvåkne mot forsøk på bedrageri. Vær særlig oppmerksom nå når vi nærmer oss slutten på året med frister for innbetalinger og årsregnskap.

Det er to typer bedragerier som går igjen; Fakturabedrageri og CEO-bedrageri (direktørbedrageri). Ved fakturabedrageri sendes det regninger for varer og tjenester som ikke er levert. Fakturaene sendes ut til et stort antall bedrifter/organisasjoner og gjerningspersonene mulige vinning ligger i at noen av mottakerne betaler regningen uten å sjekke om de har bestilt/mottatt varen/tjenesten.

“CEO” er forkortelse for Chief Executive Officer (daglig leder, direktør). Ved CEO/direktørbedrageri sendes det e-post til noen med økonomiansvar i bedriften/organisasjonen, hvor gjerningspersonene utgir seg for å være leder. Meldingen er en anmodning om utbetaling av en gitt sum til en konto, merket med at det haster veldig. E-posten er gjerne sendt fra en epostkonto med likt navn som den faktiske lederen i bedriften/organisasjonen, men med annen ending, som for f.eks. “.co”.

Slike bedragerier kan forebygges med gode betalingsrutiner. Ta gjerne en ekstra sjekk. Særlig gjelder dette om det er noe som haster. Vi ber også lag og foreninger sjekke hjemmesiden sin, og passe på at de ikke legger ut for mye kontaktinformasjon. Det kan særlig være lurt at kontaktinformasjonen til økonomiansvarlig/kasserer ikke opplyses på siden, da det er de bedragerne sender e-posten til ved direktørbedrageri.

Er dere blitt utsatt for bedrageri eller forsøk på dette, så ta kontakt med politiet. Ta gjerne også kontakt med politiet dersom du har spørsmål eller ønsker råd og veiledning.

8 til med positive hurtigtester (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

En elev ved Røros vidergående skole covidsmittet (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Framme på Røros men uten bagasje (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Endelig fremme på Røros (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

— Sametinget skal være en tydelig stemme for å forebygge vold mot kvinner.

Kronikk fra Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR):

Den 25. november rettes søkelyset mot vold mot kvinner verden over. Denne dagen markerer FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Den samme dagen markerer man dessuten starten på en seksten dagers internasjonal kampanje mot kjønnsbasert vold. 

Verden over opplever så mange som 736 millioner kvinner vold. En av tre kvinner opplever fysisk, psykisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I Sápmi vet vi fra forskning at tallet er 49 prosent. Det er alvorlig. 

Vold er fortsatt en av de største og mest fremtredende utfordringene innenfor likestillingsarbeidet og innenfor arbeidet med menneskerettigheter, og et hinder for utvikling i samfunnet. Volden utgjør et alvorlig hinder for menneskers like muligheter til å kunne gjøre nytte av og bruke sine grunnleggende menneskerettigheter. 

Den mest ekstreme formen for vold mot kvinner er femisid. Femisid defineres som drap på kvinner, fordi de er kvinner og er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Det er en sammenheng mellom vold i nære relasjoner og partnerdrap. 

Kampen mot kvinnevold må fortsette i Sápmi, og i solidaritet med de voldsutsatte så blir Sametingsbygget opplyst i oransje farge torsdag 25. november. Det er viktig at Sametinget er en tydelig stemme for de som er utsatt for vold, og er berørt av vold. Vi skal være en tydelig stemme for å forebygge og bekjempe volden mot kvinner. 

Et tiltak vi tydelig vil kommunisere et behov for er fullgode krisesentertilbud til den samiske befolkningen. Her er det store og alvorlige mangler. Manglende kompetanse i samisk språk og kultur gjør at samiske voldsutsatte ikke har samme behandlingstilbud som befolkningen for øvrig. De samiske samfunnene behøver et krisesentertilbud som er tilgjengelig, og som har kompetanse om samisk språk og kultur.  

Regjeringen la tidligere i høst fram handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. For første gang er det en egen samisk del med konkrete tiltak i en slik handlingsplan, og det er et positivt steg i riktig retning. Det er store behov for en styrket innsats for å sikre et likeverdig tilbud.  

Sametinget har løftet fram behovet for særskilte tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn. Men i dette arbeidet er vi ikke på noen måter i mål. For å få til meningsfulle samfunnsendringer håper jeg også på et stort engasjement fra samiske institusjoner og det samiske samfunnet! Som samfunn har vi en stor jobb foran oss. La oss alvor ta tak i dette sammen!

Air Leap – En varslet katastrofe på Røros flyplass

Leserbrev fra Bjørn Salvesen:

Røros flyplass håndteres i dag av tidenes fiaskoflyselskap. Her er som eksempel den nedlatende håndteringen av passasjerene onsdag ettermiddag 24.november:

FØRST plukket Air Leap ut seks passasjerer med billett, ved noe så gøyalt som loddtrekning, som absolutt ikke fikk være med fra Røros til Oslo på grunn av vektbegrensninger. Altså ikke fordi det ikke var plass. De klemte i tillegg til med å la være å ta med 210 kg gods.

SÅ snudde returflighten fra Oslo til Røros samme kveld like før ankomst med 15 passasjerer ombord da de plutselig oppdaga at de var for tunge til å lande på en snøkledd rullebane på Røros. Snø på Røros, jøss, når kom den? Og med kun halvfullt fly!? 

Men dette er i praksis villet politikk da det er et direkte resultat av anbudspolitikken til både Høyre og AP med flere; det billigste anbudet vinner ruta, ikke nødvendigvis det beste som bygger opp næringsliv og turisme i distriktet. Og hvert fjerde år må man gjennom denne utrolig frustrerende anbudsmølla. Som i de siste åra har blitt rigget nettopp slik at tulleselskaper med både noen få fly som og begrenset erfaring skal vinne anbudet for å spare noen kroner. Det blir jo derved fullstendig håpløst å bygge opp et langsiktig tilbud man kan stole på, og som folk kjenner til.

Om noen få år betjenes forhåpentligvis denne ruta med el-fly fra Widerøe eller et annet selskap med muskler, det er da blitt et miljøvennlig kollektivtilbud i distriktet. Men hele flyplassen kan da være lagt ned hvis tilbudet fra Air Leap og lignende udugelige selskaper fortsetter. Det de tilbyr er både utrolig dyrt og ditto dårlig, en uslåelig kombi for å kvitte seg med passasjerer. Og uten passasjerer ingen flyrute. Det er bare noen få år siden det ble diskutert seriøst å legge ned tilbudet og flyplassen fordi vi hadde en annen flyplass «i nærheten», på Vernes.

Nå må politikere i hele Rørosregionen våkne å ikke bare sutre over Air Leap, men ta et politisk oppgjør med anbudsregimet som kommer i forkant for å kreve substans der som peker mot gode langsiktige løsninger for næringsliv og turisme. Den kampen var jeg med som varaordfører på Røros å kjempe ved forrige anbudsrunde, og tapte så det sang overfor FrP som da hadde rattet i samferdselsdepartementet. Subsidiering av kollektivtilbud i distriktet var ikke greia må vite. Det kom heller ikke et pip fra Høyre i samme regjering. Jeg var skeptisk til Air Leap da de vant anbudet, og fikk dessverre rett.

Oppdatering: På grunn av nevnte retur av flyet tilbake til Oslo onsdag kveld, blir det heller ingen morgenavgang torsdag 25.november. Gøy på landet.

Bjørn Salvesen

Røros

Gjest i lunsjradioen i dag

Krister Tronsmed er gjest i lunsjradioen på Radio Trøndelag i dag. Kunstmaleren som har gått i lære hos Odd Nerdrum høster mange lovord for sin kunst, og han har etablert seg med atelier i Veksthuset.

Rørosnytt har lunsjradio på Radio Trøndelag hver tirsdag og torsdag fra klokke 10 – 13. Sendinga kan du høre på DAB, eller på Internett på radiotrondelag.no

Christer Tronsmed er gjest i lunsjradioen på Radio Trøndelag i dag.

Tre nye bekreftet smittet (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Vil samle alle gode krefter for verdensarven (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.