+ Per Bergersen-plateslipp på Ungdommens Hus

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Klart for ny sommer med Sofakampen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Mot slutten på langt planarbeid

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Fortørnet over nedleggingsforslag

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Endringsforslag sa ja til å sette opp hus i Bergmannsgata

Et endringsforslag fra et samlet formannskap sa i dag ja til Aud Selboe sin plan om å sette opp Laddbua, et gammelt hus med et nytt tilbygg, i Bergmannsgata på Røros.

I utgangspunktet var innstillingen fra kommunedirektøren at man måtte avvente en trafikkplan for Røros sentrum før man ville kunne ta stilling til saken. 

Liv Hanne Tønset (AP) lanserte et omforent endringsforslag fra alle partiene i formannskapet som gav dispensasjon fra kravet om at det skulle foreligge en trafikkplan før man kunne sette opp det gamle huset og det nye tilbygget i sentrum. 

– Det er veldig urimelig at tiltakshaver skal lage en trafikkplan og at man stiller seg negativ til dette prosjektet når alle andre aspekter i saksbehandlingen var positive. Den veta er så trang som den er og det burde ha vært gjort noe med trafikken der allerede. Derfor kommer jeg med et omforent forslag fra alle partier som stiller seg positiv til tiltaket, sa Tønset.

Aud Selboe og de andre tilhørerne involvert i saken var fornøyd med endringsforslaget. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Laddbua har sin opprinnelse som sykestue for Røros kobberverk, og ble senere overtatt av Engzelius til vinutsalg, derav begrepet Laddbua. I 1967 ble deler av huset gjenoppsatt som hytte på Vintervollen i Glåmos. Selboe ønsker å flytte dette huset til Bergmannsgata og Byantikvar Magnus Borgos har uttalt seg positiv til saken.

Må kjøpe tomt av kommunen

Som en del av tiltaket må Selboe kjøpe tomten i Finneveta av kommunen for markedspris og endringsforslaget gav kommunedirektør Kjersti Jensås fullmakt til å gå i forhandlinger om tomtesalget. 

– Det gamle bygget er 5X7 meter i grunnflate og passer akkurat inn mellom Rasmusgården og den brosteinslagte rennesteinen som antyder den opprinnelig bredden på Finneveta. For at det skal bli mulig å bo der, trenger huset et tilbygg med kjøkken og bad, sier Selboe i søknaden til kommunen. 

Huset skal brukes som privat helårsbolig og Johan Kjellmark er prosjekterende entreprenør. Trafikkbildet i sentrum vil bli endret når huset blir satt opp ved at det blir enveiskjøring gjennom Finneveta. Fra hvilken retning er enda ikke avgjort.

+ Elev-aksjon for å redde studietilbud

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Hopper for hjertet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nye tiltak skal restarte reiselivet på vei ut av pandemien

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet:

I dag mottok næringsministeren en ny nasjonal reiselivsstrategi fra Innovasjon Norge. Her får regjeringen anbefalinger om hvilke grep som bør tas for å styrke reiselivet fram mot 2030.

Dette gjør Norge til et av de aller første landene i verden som har en plan klar for reiselivsnæringen sin etter pandemien. – Første steg på veien er å få reiselivet på beina igjen, og gi næringen en restart, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 foreslås det 23 tiltak som peker ut kursen for norsk reiseliv fram mot 2030. Strategien foreslår også tiltak for å øke aktiviteten i næringen på kort sikt.

– Det er mange små og store jobbskapere i reiselivsnæringen, som skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet. Pandemien har rammet disse hardt, og nå trengs det strakstiltak for å få næringen raskt på beina igjen, sier næringsministeren.

Under  varslet næringsministeren nye 50 millioner til å markedsføre Norge som reisemål, for å sikre at de utenlandske turistene kommer raskt tilbake. I tillegg oppfordrer regjeringen reiselivsbedriftene til å samarbeide mer, og åpner for at også samarbeidsprosjekter skal kunne få penger fra omstillingsordningen. Det vil bidra til at det utvikles flere nye reiselivsprodukter.

– Det kommer til å bli beinhard kamp om utenlandsturistene når grensene åpner igjen. Derfor vil vi nå doble midlene til internasjonal markedsføring, slik at turistene velger Norge og alt det flotte norsk reiselivsnæring har å by på, sier Nybø.

Bestilte strategien før pandemien


Det var i fjor vinter at regjeringen ga Innovasjon Norge oppdraget om å lage en nasjonal reiselivsstrategi. Opprinnelig ble den bestilt for å få et nytt blikk på den langsiktige utviklingen i norsk reiseliv. Da var næringen preget av tydelige voksesmerter, med høyt besøkstrykk på enkelte steder, spesielt i sommerhalvåret. Samtidig ønsker mange reisemål seg flere besøkende i store deler av året. Reiselivets klimaavtrykk må også reduseres det neste tiåret.

– Denne strategien legger opp til at reiselivet skal bli grønnere, mer lønnsomt og mer balansert. Det er viktig at vi har en plan for hvordan vi skal klare å utvikle norsk reiseliv i en mer bærekraftig retning. Denne strategien håper jeg vil bidra til det, sier Nybø.

– Vi har satt oss store mål, men gjennom 23 konkrete tiltak skal vi sammen klare å tiltrekke oss nye gjester, skape flere hjørnesteinsbedrifter og vekst for lokalsamfunn, samtidig som vi tar vare på landet vårt for fremtidige generasjoner, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

+ Har skrevet brev om nedleggelse av klasser

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.