Slik ser tiltakshaver for seg at bygget kan bli seende ut. Illustrasjon: Skjermbilde fra søknad.

Endringsforslag sa ja til å sette opp hus i Bergmannsgata

Et endringsforslag fra et samlet formannskap sa i dag ja til Aud Selboe sin plan om å sette opp Laddbua, et gammelt hus med et nytt tilbygg, i Bergmannsgata på Røros.

I utgangspunktet var innstillingen fra kommunedirektøren at man måtte avvente en trafikkplan for Røros sentrum før man ville kunne ta stilling til saken. 

Liv Hanne Tønset (AP) lanserte et omforent endringsforslag fra alle partiene i formannskapet som gav dispensasjon fra kravet om at det skulle foreligge en trafikkplan før man kunne sette opp det gamle huset og det nye tilbygget i sentrum. 

– Det er veldig urimelig at tiltakshaver skal lage en trafikkplan og at man stiller seg negativ til dette prosjektet når alle andre aspekter i saksbehandlingen var positive. Den veta er så trang som den er og det burde ha vært gjort noe med trafikken der allerede. Derfor kommer jeg med et omforent forslag fra alle partier som stiller seg positiv til tiltaket, sa Tønset.

Aud Selboe og de andre tilhørerne involvert i saken var fornøyd med endringsforslaget. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Laddbua har sin opprinnelse som sykestue for Røros kobberverk, og ble senere overtatt av Engzelius til vinutsalg, derav begrepet Laddbua. I 1967 ble deler av huset gjenoppsatt som hytte på Vintervollen i Glåmos. Selboe ønsker å flytte dette huset til Bergmannsgata og Byantikvar Magnus Borgos har uttalt seg positiv til saken.

Må kjøpe tomt av kommunen

Som en del av tiltaket må Selboe kjøpe tomten i Finneveta av kommunen for markedspris og endringsforslaget gav kommunedirektør Kjersti Jensås fullmakt til å gå i forhandlinger om tomtesalget. 

– Det gamle bygget er 5X7 meter i grunnflate og passer akkurat inn mellom Rasmusgården og den brosteinslagte rennesteinen som antyder den opprinnelig bredden på Finneveta. For at det skal bli mulig å bo der, trenger huset et tilbygg med kjøkken og bad, sier Selboe i søknaden til kommunen. 

Huset skal brukes som privat helårsbolig og Johan Kjellmark er prosjekterende entreprenør. Trafikkbildet i sentrum vil bli endret når huset blir satt opp ved at det blir enveiskjøring gjennom Finneveta. Fra hvilken retning er enda ikke avgjort.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn