Buss til Olavsgruva i sommer

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Utvidet skjenketid ved spesielle arrangementer

Leserinnlegg av Arne M. Grådal

Jeg leser at kommunestyret under årets martna innvilget utvidet skjenketid  fram til kl 0200 dagene tirsdag til fredag.  AP v/Tønset er sitert med «viktig at bedriftene kan ta ut det de kan av inntekter.»

Innvilget med 15 mot 12 stemmer.  Dersom de øvrige 14 forfekter samme  syn som Tønset  er jeg bekymret for den videre behandling av ruspolitikken.

Når gjeldende forskrift har kl. 0100 unntatt fredag/lørdag som har 0200 så tilfredsstilles behovet også under martna og julemarked.  Argument som at Røros er et turiststed og derav bør være liberale mht skjenketid vil jeg påstå er misforstått.  Som representant for ordensmakta i ca 20 år på martnan har jeg fått mange undrende spørsmål fra turister hva gjelder alkoholkonsum på offentlig sted og inne på skjenkesteder. Så skal det sies at det over tid er en vesentlig bedring, men det sier mest om hvor ille det var før! Et annet argument for å utvide til 0200 er at trengselen blir mer spredt ut over natta. Lokalbefolkningen vil fort lære seg at det kan være greit å gå ut før midnatt når det stenger en time før! I framtidige diskusjoner bør definitivt folkehelsa vektlegges mest. Alle vet vi at kostnadene tilknyttet rus er formidable.  Vår region definitivt intet unntak. 

Mange spør sikkert om en time lengre skjenketid har noen innvirkning på alkoholkonsumet? Det handler om å gi tydelig signal hvordan vi vil ha det.  Ikke minst overfor ungdommen er dette viktig.

Det burde være en selvfølge at folkevalgte lytter mer til ordensmakt og legevakt for det er nå tross alt de som er på jobb og erfarer hva overdrevent alkoholkonsum kan medføre både på kort og lang sikt.

Jeg velger tro at også de ansatte på serveringsstedene ville se fram til å komme hjem «før mårråssola rinn».  

Røros, 26.feb. Arne M. Grådal

Skal gjøre Norge til en matnasjon innen 2030

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Åpnet sparkering

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Svakere kommuneregnskap

Etter flere år med til dels store avsetninger til disposisjonsfond, er regnskapet for 2019 et tilbakeslag for Røros kommune. Regnskapet er nå ferdig, og sendt til revisjon. Med forbehold om endringer i revisjon, er konklusjonen at avsetning til disposisjons blir på mellom to og tre millioner kroner.

Det betyr at resultatet ligger fire millioner kroner under budsjett, og det skjer samtidig som kommunen har høyere skatteinngang enn ventet. Økonomisjef Roger Mikkelsens konklusjon er at 2019 har vært et krevende år for Røros kommune.

Roger Mikkelsen intervjuet av Tore Østby

Regnskapet viser store utgifter på flere sektorer. Overskridelsene er størst på oppvekst og brannområdet. Det har blant annet vært flere store utrykninger til Os, der brannvesenet på Røros er bundet i en slukkeavtale.

Resultatet i år gir grunnlag for noen bekymringer. Dette er knyttet til at det ikke finnes noen garantier for like høy skatteinngang i årene som kommer. Det vil også komme nye store utgifter knyttet til renter og avdrag på lån til nybygg. Det positive i dette, er at kommunen nå har bygd opp et disposisjonsfond på 30 millioner kroner.

Fele savnet etter Rørosmartnan

En martnasgjest og felespiller har kommet hjem fra Rørosmartnan uten fela si. Det betyr ikke at det har dukket opp ei ku i bagasjen, men tapet skjedde i pur glede.

Felespilleren takker alle for en veldig fin martna, og konkluderer med at årets martna har vært den beste noen gang. Så moro var det, at det ble igjen ei fele i en bakgård.

Felespilleren vil gjerne gjenforenes med fela si, som er arvegods og dypt savnet. Om noen har funnet fela som er avbildet, kan Rørosnytt være behjelpelig med å opprette kontakt.