Godt å være hjemme i Høsøien

Dramaet rundt Nagga Hailemichael fortsetter. Nå har utsendelsen av etiopiske flyktninger stoppet opp, og de som har vært internert på Trandum slippes fri. Livet som papirløs flyktning fortsetter, og Nagga synes det er godt å være tilbake på gården i Høsøien. Om noen dager kommer smågrisene har har bestilt.

Nagga kom til Norge for 22 år siden, etter ti år på flukt fra Etiopia. Hans far var del av det kommunistiske regimet, som ble styrtet da Nagga var et barn.

Hele tiden etter at han kom til Norge har han levd som papirløs flyktning. Han livnærer seg som grisebonde og selvstendig næringsdrivende. 

Norske myndigheter satte etter jul i gang utsending av etiopiske flyktninger. Politiet utlendingsenhet brøt seg inn i Naggas hus på Høsøien i Røros for å pågripe ham i mars.

Nagga var ikke hjemme da det skjedde, og ble ikke pågrepet. Rørosnytt har møtt Nagga Hailemichael i hans hjem på Høsøien.

Nagga Hailemichael intervjuet av Tore Østby

Blåser liv i Røros skolekorps

I kveld møttes korpsentusiaster i Røros kulturskoles lokaler, og tok beslutningen om å restarte Røros skolekorps. Korpset ble lagt på i i 2016, etter flere år med sviktende rekruttering og stort frafall. Nå er det ny giv, og flere skolebarn som har lært seg å spille på korpsinstrumenter. Dette har blant annet foregått gjennom prosjektet «Blås i skolen».

Revitaliseringen av Røros skolekorps har fått økonomisk støtte fra Rørosbanken, Sparebank 1 SMN og Ren Røros. Rektor ved musikkskolen Nils Graftås er glad og lettet over kveldens beslutning om å starte opp igjen Røros skolekorps.

Nils Graftås intervjuet av Tore Østby

Hild Mari Kvikne har lang fartstid i korps, og hun er nå engasjert i arbeidet med å få nytt liv i Røros skolekorps.

Hild Mari Kvikne intervjuet av Tore Østby

Marianne og Therese Røsten har også engasjert seg i arbeidet for blåse nytt liv i Røros skolekorps. Røstentvillingene ser tilbake på gode år i skolekorpset, og håper flere får oppleve det samme som dem.

Marianne og Therese Røsten intervjuet av Tore Østby.

Her tas beslutningen om å blåse liv i Røros skolekorps etter seks år i dvale.

Nye grupper markerte seg på første mai

I årets første maimarkering på Røros var det to nye grupper som markerte seg. Denne gangen var Røros Bonde- og Småbrukarlag invitert til å holde appell på Nilsenhjørnet, og de markerte seg også med deltakelse i toget. Amnesty International holt ingen taler og appeller, men de var godt synlige i toget i sine gule T-sjorter. Amnesty samlet også mange bak sin parole i toget.

Årets første mai er spesiell for LO. I år har Landsorganisasjonen 125-årsjubileum. Flere steder i fylket ble dagen markert ekstra, og LOs folk var populære hovedtalere. Første nestleder i Handel og kontor Elisabeth Sundset fra Nardo i Trondheim holdt hovedtalen på første maifesten på Røros i dag. 

Hun tok for seg arbeiderbevegelsens viktigste kampsaker nå, som mye handler om lønnsoppgjør og arbeidstid. Hun roste Regjeringen for å ha gjort mange gode grep, som hun mente burde trekkes fram oftere og tydeligere. Elisabeth Sundset var også opptatt av jubileumsåret.

Elisabeth Sundset intervjuet av Tore Østby

Naturlig å støtte stort russetelt

Holtålen kommune, Os kommune, Røros kommune, Rørosbanken, Sparebank 1 Midt-Norge og Røros Bud og Transport har inngått et spleiselag på et stort partytelt for Russen på Røros videregående skole. Partyteltet, som er plassert på sirkustomta, er flittig brukt, og et populært tiltak for de som feirer 13 års fullført skolegang.

Spleiselaget har kommet i stand, etter initiativ fra russen selv. Røros videregående skole stilte seg bak tiltaket, og fikk alle de tre kommunene, som har de fleste elevene på skolen, til å stille opp. Det var ordfører i Røros kommune, Isak V. Busch som inviterte bankene inn i spleiselaget. Markedssjef i Rørosbanken Robert Holm håper prosjektet blir et eksempel til etterfølgelse.

Robert Holm intervjuet av Tore Østby

Fusjonen er i boks

Johan Kjellmark AS Johan Kjellmark AS og Støholen Entreprenør AS slår seg sammen. I løpet av april fusjoneres selskapene og blir til ett selskap, Kjellmark AS. Det nye firmaet vil telle 110 ansatte med en rekke prosjekter i hele Fjellregionen, Nord-Østerdalen og i Trondheim

Johan Kjellmark AS kjøpte konkurrenten på Tynset for fem år siden. Etter det har de to aktørene vært sentrale i hver sine områder. Underveis har det også kommet en satsning mot Trondheimsområdet. Fusjonen som er gjennomført nå styrker virksomheten i forhold til oppdrag i et større omland. 

Gode forhold for solenergi på Røros

På Røros er forholdene for produksjon med strøm ekstra gode, fordi det er veldig få steder i kommunen hvor høye fjell stenger for sola, og fordi temperaturen er lavere her enn andre steder. Mange soltimer i døgnet og lave temperaturer er ideelle forhold for strømproduksjon med solceller.

Stadig flere produserer sin egen energi, enten ved bruk av jordvarme, eller solenergi. Det er en energirevolusjon i gang, som etter hvert vil lede til at en andel av alle hus bli selvforsynt med energi. Alle sørvendte og flate tak har et godt potensial for solceller.

Odd Erik Trønnes har satt seg som mål at sola skal produsere strøm for flere i Rørosområdet. Så langt har flere i Nord-Østerdalen investert i solceller enn i Røros kommune. Energi Pluss har etablert kontor i Kjerkgata i samboerskap med Østa Elektro.

Odd Erik Trønnes og Hege Iren Tollan intervjuet av Tore Østby.

Tungt å leve i frykt

I dag møtte Nagga Hailemichael representanter fra politiets utlendingsenhet på Røros lensmannskontor. Det ble et 90 minutter langt møte, der alle opplysninger om Nagga Hailemichal ble gjennomgått. Noe av dette er opplysninger fra intervju gjort da han kom til landet for 22 år siden. Den eneste klare konklusjonen etter møtet, er at det fortsatt er svært uklart hva som vil skje videre. Livet i frykt som papirløs flyktning fortsetter.

Nagga Hailemichael har bodd i Røros i 22 år. Han flyktet fra borgerkrigen i Etiopia som barn for 32 år siden. Til Norge kom han fra Libya, der han levde som flyktning i flere år.

Nå pågår en prosess der etiopiske flyktninger som har vært lenge i Norge, sendes ut av landet. 12. mars brøt Politiets utlendingsenhet inn i Nagga Hailemichaels bolig på Røros for å pågripe ham. Nagga Hailemichael var ikke hjemme da det skjedde. Han var på en arbeidsplass 1,2 kilometer fra Trandum, der de pågrepne etiopierne nå sitter og venter på utsendelse.

Siden da har Utlendingsenheten blitt kjent med at Nagga Hailemichael ikke lever i skjul, og møter opp når politiet vil snakke med ham. Derfor ble det avtalt et møte mellom politiets utlendingsenhet og Nagga Hailemichael i dag. 

I møtet gikk politiets utlendingsenhet gjennom flere detaljer i Nagga Hailemichaels papirer, og han fikk tilbake PC, telefon og personlige eiendeler, som ble beslaglagt for rundt to måneder siden i forbindelse med den planlagte pågripelsen.

Han ble ikke pågrepet, men ble bedt om å dra hjem til sin bolig i Høsøien. Det kom ingen avklaring på om han skulle pågripes og sendes ut av landet, eller få varig opphold i Norge. Etter møtet i dag var Nagga Hailemichael svært sliten.

Kommuner og banker ordnet russetelt

I morgen er det russedåp for avgangselevene ved Røros videregående skole. I kveld er russen samlet på sirkustomta ved Kvitsanden for å sette opp et stort partytelt. Kommunene Røros, Holtålen og Os har gått sammen med Rørosbanken og Sparebanken Midt-Norge om å finansiere tiltaket. Røros Bud og Transport bidrar med gunstig leie av partytelt.

Tanken er å sette opp et så stort telt at alle får plass. Målet er å stimulere til ei inkluderende russetid, der ingen stenges ut på grunn av plassmangel. 

I ettermiddag var både ordførerne, representanter for de to bankene, Rektor og politiet til stede, da teltet ble satt opp.

Jobber for fast støtte til Elden

Stortingsrepresentant Åslaug Sem Jacobsen (Sp) jobber for en permanent ordning med tilskudd til musikkteateret Elden. Etter å ha sett Elden første gang, har hun jobbet med å få til en fast ordning med regionale kulturfond til teateroppsetninger som Elden. Modellen for de regionale fondene er utviklet. Nå handler det om å få gjennomslag for tiltaket politisk.

Elden kom på statsbudsjettet for første gang i 2023. Da var det i form av en ekstrabevilgning for å bøte på store tap under pandemien. Elden kom inn på statsbudsjettet med en bevilgning på 500.000,- kroner. Dette skjedde etter at SV foreslo det i forhandlingene med regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet om statsbudsjettet. Bevilgningen var ikke med i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Åslaug Sem Jacobsen sitter på Stortinget som representant for Telemark, og Marispelet i Telemark vil også kunne nyte godt av Regionale fond. Det var likevel etter at hun så Elden, hun satte i gang arbeidet med regionale kulturfond. Nå er det flere politikere i flere partier som støtter en slik tanke.

Åslaug Sem Jacobsen intervjuet av Tore Østby

Les også:

Vill oppheve straff for Røros

I perioden 2013 – 2020 pågikk en omfattende sammenslåingskampanje for norske kommuner i regi av regjeringen Solberg. I prosessen ble det brukt både pisk og gulrot. Kommuner som slo seg sammen fikk ekstra overføringer, og kommuner som ikke slo seg sammen fikk trekk i sine overføringer. I prosesser der det ikke endte med sammenslåing, ble det trekk både til de kommunene som sa nei, og også til de som sa ja, men ikke fikk nabokommunene med seg. Avgjørende for om det ble trekk i overføringene eller ikke, er avstand mellom kommunesentrene.

Et av forslagene til sammenslåing, som ikke førte fram, var mellom kommunene Røros, Os og Holtålen. Røros sa ja, mens nabokommunene sa nei. Det førte til trekk i overføringene til Os og Røros, mens Holtålen slapp unna på grunn av avstand mellom kommunesentrene. Regimet for overføringer er videreført også etter regjeringsskiftet, med Senterpartiet i regjering. Nå lover stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) å kjempe for en endring på det. Nå er et nytt inntektssystem for kommune-Norge under utarbeidelse.