Tilskudd til Røros kino

Norsk filminstitutt (NFI) har gitt 725.000 kroner i tilskudd til lokale kinoarrangementer. Tilskuddene skal bidra til bredde i filmtilbudet og økt oppmerksomhet rundt de lokale kinoene i landet. En av kinoene som har fått tilskudd er Røros kino, som har får kr 27.000 kroner til Kvalitetsfilm for mellomtrinnet.

Tolv kinoforetak mottar til sammen 775.000 kroner til 16 lokale kinotiltak:
Egersund kommunale kino mottar 25.000 kroner til Friluftskino.
Fredrikstad kommunale kino mottar 160.000 kroner til Fredrikstad Sci-fi festival og Nordic Docs.
Gjøvik kino mottar 30.000 kroner til Perlefilm på Gjøvik Kino.
Hamar Kino KF mottar 100.000 kroner til Hamarama filmfestival.
Harstad kulturhus AS mottar 30.000 kroner til Kinomatisk vår 2019.
Mosjøen kino mottar 80.000 kroner til Perler midt i Norge.
Mosjøen kino mottar 50.000 kroner til Filmfråtsing 2019.
Nordisk film kino AS mottar 80.000 kroner til Kvalitestfilm – Perler på en snor (Kilden, Horten, Hønefoss, Asker, Askim, Verdal, Ålesund, Kristiansund).
Nordisk film kino AS mottar 8.000 kroner til Kvalitetsfilmfestival Hønefoss 2019.
Røros kommunale kino mottar 27.000 kroner til Kvalitetsfilm for mellomtrinnet.
Tysvær kommunale kino mottar 80.000 kroner til Tysvær skrekkfest 2019 og Filmkonsert.
Voss kommunale kino mottar 55.000 kroner til Filmperlevisninger og Filmfest Ung.

Om Norsk filminstitutt
NFI er statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Instituttet forvalter de statlige virkemidlene for utvikling, produksjon, distribusjon, lansering og formidling av filmkultur. Vi holder til i Filmens hus i Dronningens gate 16 i Oslo – et samlingssted for filmforvaltning, filmbransje og publikum.

44 vil bli lærer ved Røros skole

44 personer har søkt på undervisningsstillinger ved Røros skole. 13 menn og 31 kvinner har søkt på stillingene som har startdato 1. august 2019.

De som har søkt på stillingene er:

Solfrid Augensen (46) fra Røros – Rådgiver formidling

Vidar Aune (28) fra Elverum – Student faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Silje Dahl Benum (29) fra Oslo – Lærer/lektor

Arne Bones (29) fra Heimdal – Adjunkt

Linda Erlien Borren (27) fra Ålen – Adjunkt

Rasmus Bossum (29) fra Røros – Lærer

Gunn – Katrin Eidset (36) fra Røros – Adjunkt med tilleggsutdanning

Grønli Mari (29) fra Tiller – Lærer

Mari Grønnerøe (32) fra Røros – Faglærer idrett og kroppsøving

Mona Langeng Hammerås (27) Trondheim – Lektor m/tillegg

Vegard Hammerås (23) Støren – Lærer

Nikolai Hassel (30) Oslo – Lærer

Frida Keiserås Haugen (23) Melhus – Grunnskolelærer

Solbjørg Holden (23) fra Ålen – Adjunkt

Hanne Uglem Hovdahl (35) fra Røros – Adjunkt

Mats Leinan Indset (27) fra Røros – Adjunkt

Ivancevic Maja (25) fra Os i Østerdalen – Lektor

Kristine Schwartz Kjelsberg (22) fra Røros – student ved dronning maud

Mari Kjelsberg (28) fra Røros – Adjunkt

Anna Krusell (39) fra Funäsdalen – Lärare

Edith Kvernes (60) fra Røros – Adjunkt

Benedicte Angelsen Langsjøen (29) fra Sømådalen – Lektor

Knut Skatvedt Langsjøen (39) fra Sømådalen – Lektor med tillegsutdanning

Christina Løkslett (31) fra Sogndal – Høgskulelektor i engelsk fagdidaktikk

Mate Maraca (29) fra Røros – Lærer

Marius Moseng (25) fra Trondheim – Student

Turid Myrtrøen (33) fra Kjerrgarden – Adjunkt

Marit Hegseth Rønning (29) fra Røros – Lærer

Janne Mari Røros (26) fra Glåmos – Lektor i realfag

Bed Shrestha (45) fra Oslo – Lærer

Gøril Lundereng Skjefte (22) fra Trondheim – Grunnskolelærer / Adjunkt

Ingrid Bekken (25) fra Melhus – Student

Anette Dahl Solbakken (25) fra Ålen – Adjunkt

Cathrine Solvang (22) fra Smithfield – Student

Britt Sødal Svendsen (51) fra Røros – Rektor

Sigrid Svendsen (23) fra Røros – Adjunkt

Marlin Tamnes (22) fra Brekkebygd) – Adjunkt

Thorsvoll Signy (53) fra Glåmos – adjunkt med opprykk

Jon Kristian Trøen (24) fra Ålen – Adjunkt Fagkompetanse: Norsk, samfunnsfag

Anne Katrine Vangskåsen (37) fra Oslo – Lærer

Magnus Wold (31) fra Veidnesklubben – Adjunkt

Mette Østgaard fra Os i Østerdalen – Lærer/assistent/fagarbeider

Heidi Kristin Øvstetun (59) fra Ranheim – Lærer

Morten Aashammer (29) fra Trondheim – Adjunkt/LektorNoresmesterskap i spark

8. april er det Noresmesterskap i spark på Røros. Nores er en medlemseid innkjøpsorganisasjon for hoteller og restauranter i Norge og Sverige. Organisasjonen er basert på non profit, som betyr at alt overskudd tilbakeføres til medlemmene. Sparkløpet sparker i gang et stort medlemsmøtet i innkjøpsorganisasjonen, som kommer til å merkes for mange.

Etter sparkmesterskapet blir det Get-together på Bergstadens Hotel. Tirsdag 9. april starter årsmøtet, med medlemstime og foredag på Verket. Deretter åpnes dørene til Noresmessen hvor det blir servert lunsj fra leverandørene. Under årets messe har rundt 65 leverandører utstilling. På kvelden blir det festmiddag på Røros Hotel. Under kvelden kåres årets medlem, årets leverandør, årets Buy at Nores medlem og beste stand!

Det store arrangementer får noen konsekvenser for skolene, RIL håndball, RIL fotball, RIL turn, RIL volleyball, Brekken fotball, Innebandygruppa, Karateklubben, Klatreklubben og RIL hovedlag/Idrettsskolen:

Søndag 7.april:
Turntrening utgår.
Klatrevegg er åpen.

Mandag 8.april: Gym på bane 1, i gymsal, ballbinge, treningssenter og klatrevegg er OK, men ha gjerne utegym om været tillater det (gjelder både grunnskole og videregående). All trening på ettermiddag/kveld utgår Klatrevegg er åpen.

Tirsdag 9.april: Gym for grunnskolen utgår Gym for videregående i gymsal, ballbinge eller treningssenter er OK, men ha gjerne utegym. All trening på ettermiddag/kveld utgår. Klatrevegg er åpen på kveldstid

Onsdag 10.april: Gym på bane 1 (sannsynligvis), i basishall, gymsal, ballbinge, treningssenter og klatrevegg er OK, men ha gjerne utegym (gjelder både grunnskole og videregående). Basishallen er åpen for turntrening på ettermiddag/kveld. Bane 1 er sannsynligvis ÅPEN for trening på kveldstid, kanskje også bane 2 og 3, men disse to tidligst fra kl. 18:00. Klatrevegg er åpen Karatetrening på scena i gymsalen er OK alle dager.

Flott hyllest til Prøysen

Den beste 10.trinn-forestillingen ever, sa avdelingsleder for 8. – 10. trinn Bodil Moseng. Alf Prøysen ville vært stolt, om han hadde fått oppleve dette, sa varaordfører Bjørn Salvesen. Godordene satt løst etter at 10.trinn hadde fremført en helstøpt premiere basert på Alf Prøysen sine tekster.

Forestillingen fremføres på Storstuggu også i morgen kveld. Til den forestillingen finnes det fortsatt ledige billetter. Her er en smakebit fra forestillingen «Du ska få en dag i mårå».

https://vimeo.com/325315012
Foto: Tove Østby


+ 5 vil bli rektor

5 personer har søkt stillingen som virksomhetsleder/rektor ved Brekken og Glåmos Oppvekstsentre. Stillingen hadde søknadsfrist 11.mars. Det er 3 menn og 2 kvinner som har søkt på stillingen som har tiltredelsesdato 1.august 2019.

De som har søkt på stillingen er:

Gunn – Katrin Eidset (36) fra Røros – Adjunkt med tilleggsutdanning

Maja Ivancevic (25) fra Os i Østerdalen – Lektor

Myre Nils Helge (62) fra Os i Østerdalen – Rektor

Torgrim Torpet (51) fra Brekkebygd – Lærer/vaktmester

Unntatt offentlighet (50) – Mann


+ Koselig på Prøysens kafé

10.trinn ved Røros skole jobber for fullt med forestillingen «Du ska få en dag i mårå». I forbindelse med forestillingen åpnet avgangselevene i dag Prøysens kafé i kantina på skolen. Det var en koselig kafe´som møtte medelevene i matfri i dag.

I kafeen ble det solgt Teskjekjerringas skuffkake, Kringlevider Bollesens hveteboller og Teskjekjerringmannens blåbærmuffins. Dagens var kakao med krem.

Til kafeen har elevene laget plakater av illustrasjoner fra Prøysen sine historier. De har funnet oppskrifter fra 1950-tallet, og gitt baksten navn fra historiene til Alf Prøysen. Elevene har bakt alt fra bunnen av. Da kafeen åpnet var det 92 boller, 71 muffins og en skuffkake på disken.

-Det er spennende og lærerikt å jobbe med Prøysen-prosjektet, sier Thea Emilie Lian og Marthe Tørres Lindstad.

Prøysens kafé i kantina på Røros skole. Foto: Tove Østby


+ Trener til Trøndersk Mesterskap

Elever ved Røros Videregående skole trener nå til Trøndersk Mesterskap i yrkesfag. Guttene deltar i logistikk, og konkurransen skal foregå på Tiller Videregående skole. Trøndersk mesterskap i yrkesfag arrangres i samarbeid med World Skills.

https://vimeo.com/315461191

Konkurransen er i tre deler. I del 1 skal en vise og forklare rutiner i forbindelse med uttak av truck eller annet arbeidsutstyr før bruk.I del 2 er det mottak av flere forsendelser som skal sammenstilles/klargjøres, og lastes på bil for videre forsendelse. I del tre er temaet livreddende førstehjelp.

Skolekonkurranser skal være med å motivere elevene gjennom mestring ved å gi de praktiske og realistiske oppgaver. Oppgaven er laget for vg2 elever, den skal kunne brukes som en forberedelse til eksamen og er tenkt som en naturlig metode i forhold til opplæringen innenfor yrkesfag.

Alle oppgavene er laget med utgangspunkt i læreplan for transport & logistikk med hovedvekt på logistikkfaget. Oppgaven kan omtales som pensum på VG2 og er en del av vanlige arbeidsoppgaver i en praktisk opplæring på VG2. Skolekonkurransen skal være åpen for publikum.

+ Rammet av lærerflukt

Stillingen som Rektor ved Brekken og Glåmos skole er utlyst. Lærerstillinger i 200 – 300% alle fag, og 1,6 stillinger som samisklærer er utlyst ved Brekken skole. Sykemeldinger og folk som slutter dominerer bildet, og foreldre er bekymret for utviklingen ved skolen. Kommuneledelsen viser til at det dreier seg om personalsaker og sykemeldinger, og kan ikke kommentere hva som skjer ved skolen, ut over at det gjøres en innsats for å løse problemene.

Marit Trollerud Jansen. Foto: Tore Østby

– Røros kommune har fokus på at situasjonen på Brekken og Glåmos oppvekstsentre skal bli så bra som mulig. I vakanseperioden for virksomhetsleder har vi økt stillingsprosentene til avdelingslederne, slik at det ikke blir mindre ledelse på de to oppvekstsenterne. Vi har også utlyst lærerstillinger for å dekke opp. Dette ble opplyst på et foreldremøte i Brekken 16. januar. Vi håper alle stillinger blir besatt så fort som mulig. Når det er flere som slutter eller er sykmeldte på en liten skole er det ekstra sårbart, men flinke ansatte sørger for at situasjonen for elever skal bli bra. Rådmannen vil ha ekstra oppfølging av Brekken og Glåmos oppvekstsentre i denne perioden, sier Kommunalsjef for oppvekst, Marit Trollerud Jansen til Rørosnytt.

Gerd Alice Sødal er avdelingsleder ved Brekken skole i 40 % stilling, og har fått utvidede oppgaver nå.

https://vimeo.com/313378491

+ Ungdommer lærer skogfaget

Røros kommune har innvilget et tilskudd på kr 8 800,- til Røros skole. Tilskuddet er til et pågående prosjekt med praktisk opplæring av skoleungdommer i Røros innen skogfaget.

Felles landbrukskontor for Holtålen, Røros og Os, avdeling skogbruk, har samarbeidet med Røros ungdomsskole for å øke interessen for skogbruk i Røros kommune. Det har i løpet av 2018 vært gjennomført skoleskogdag for de eldste elevene. I følge tilskuddsbrevet ble det ytret stor interesse for ytterligere introduksjon til skogfaget, gjerne gjennom praktisk opplæring i bruk av motor- og ryddesag. I samarbeid med Røros skole, ønsker kommunen derfor å gjennomføre motor- og ryddesagkurs for alle elever ved Røros skole over 15 år. Kurset planlegges gjennomført våren 2019.

I Røros kommune er aktiviteten i skogbruket forholdsvis lav, og det er viktig å benytte flere virkemidler for å øke aktiviteten. I den forbindelse anses det som viktig å introdusere ungdommer for skogbruket, står det i saksvurderingen.


+ Videregående sultefores


Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) kommer med en bekymringsmelding for skolene i Trøndelag. Han gir Høyre og FrP anmerkning for å være passiv og ikke følge med i timen. 

– Sulteforingen av fylkeskommunene gjør at vi veldig snart kommer til å slite med å beholde alle skoler og linjer som vi ønsker. Til nå har vi klart å skjerme fylkets 16-19 åringer fra kutt, men vi har akkurat de samme utgiftene som før som skal løses for mindre penger, sier Sandvik.

For første gang på sytten år opplever fylkeskommunen i realiteten nullvekst i inntektene. Samtidig har fylkeskommunen like store oppgaver som tidligere. Det legger press på budsjettene. I Trøndelag har man skjermet skolesektoren for de største kuttene.

– Utfordringene er de samme: vi trenger at færre faller ifra. Vi trenger at flere fullfører. Da må vi slå ring om videregående-skolene i hele fylket og si nei til høyrepartiene som vil nedprioritere skole på bekostning av asfalt, sier Sandvik.

Flere i arbeid

Høyre og FrP er seg selv lik både i regjering og i Trøndelag, ifølge Sandvik som påpeker at uten politikk for hvordan flere skal få vitnemål og skaffe seg arbeid i Trøndelag, vil fylket sakke akterut i konkurransen med andre regioner i Europa.

– Vi trenger flere lærlinger til verdiskapende bedrifter og velferdsproduksjon. Vi trenger faktisk fagarbeidere til å bygge alle vegprosjektene vi allerede har satt i gang, og vi trenger at flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring for å sikre fortsatt verdiskapning og nok arbeidskraft til trøndersk arbeidsliv.

Helt bekmørkt er det imidlertid ikke for Sandvik og Arbeiderpartiet:

– Før jul klarte vi å sikre et skoleløft for Trøndelag. Det kommer til å bety mye for ungdommene våre. Men det var mot høyresidens stemmer. Ved hver korsvei det siste året har vi prioritert skole høyt for å gjøre noe med utfordringene vi vet må løses. Ved de samme korsveiene har høyresiden kommet med helt andre forslag. Det er synd for elevene og det er synd for Trøndersk arbeidsliv.