+ Politikerne møtes fysisk

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

8 millioner til lærlinger og fagskolene

Pressemelding fra Fylkestingsgruppa i Trøndelag Arbeiderparti

Fylkesutvalget i Trøndelag vedtok enstemmig i møtet tirsdag å styrke lærlingeordningen for å bidra til at elever får seg læreplass til høsten og at dagens lærlinger får fullført utdanningen sin.

Styrkingen innebærer blant annet at lærlingetilskuddet økes, og at bedrifter med lærlinger kan søke om ytterligere utdanningstilskudd for sine lærlinger. Arbeiderpartiet er imidlertid opptatt av at de ekstra pengene kommer fram fort:

  • Vi vet at det er de yngste i arbeidslivet som er blant de mest sårbare i denne krisen. Ungdomsledigheten er skyhøy, og da må vi ha konkrete tiltak for å få flere gjennom læretiden sin. Da har de best mulig forutsetninger for å komme seg videre inn i arbeidslivet, sier Hanne Moe Bjørnbet, Arbeiderpartiets fraksjonsleder for utdanning. 

Vedtaket fra tirsdagens fylkesutvalg er i tråd med hva både LO og NHO har meldt til fylkeskommunen.

  • Dette gjør vi i samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi er enig om at det behøves ekstraordinær innsats for de yngste i arbeidslivet nå. Vi er bekymret for den høye ungdomsledigheten, og må sørge for at ledigheten ikke biter seg fast blant de unge, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

I tillegg til lærlingepakken, bevilget også fylkesutvalget 14 nye millioner til ordningen med Bedriftsintern opplæring, den såkalte BIO-ordningen. 

  • Vi har kommet veldig godt i gang med BIO-midlene, og har fått klare tilbakemeldinger om at dette er riktig tiltak. Nå øker vi omfanget av ordningen slik at enda flere bedrifter kan gjennomføre opplæring for sine ansatte og i neste runde finne nye og mer effektive måter og løse oppgavene sine på, kommenterer leder i Hovedutvalg næring, Terje Sørvik (Ap). 

+ Trøndelag høyre støtter folkehøyskolen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Gratulerer med dagen!

Apell for dagen ved Jakob H. Tidemann

Høye fjell og langstrakte fjorder. Fin natur og fredfulle turer. Gode arbeidsvilkår og bra lønn. Dette er tre sammensetninger mange forbinder med vårt kystrike land, Norge. Et land som år etter år er i toppsjiktet når det skal kåres verdens lykkeligste befolkning. Dette er det mange grunner til. Blant de viktigste er den jobben som ble lagt ned for at alle skal ha like muligheter i arbeidslivet, uansett bakgrunn eller gener. Store deler av forrige århundre var Norge styrt av en sterkt stat som innførte sterke rutiner og som styrket arbeideren gjennom gode arbeidsvilkår og sterke fagforeninger. Arbeideren ble satt i fokus, for det er tross alt arbeideren som skaper verdi, ikke kapitaleieren.

I Norge er vi utrolig heldige som har fagforeninger som står sterkt. Med sterke fagforeninger følger gode tariffavtaler som har vært viktige for mange arbeidere i vårt langstrakte land. Tariffavtaler stiller krav til hva du som arbeider har rett til når det kommer til vilkår innen arbeidslivet. Frisk luft, tilgang til utstyr, gode HMS-rutiner og en levelig lønn kan takkes de sterke arbeiderne som sto opp for seg selv og sine kolleger tidlig på 1900-tallet.

I krisetider som den vi er inne i nå ser man hvor viktige fagforeninger er. I Mars rapporterte LO at 11 000 nye medlemmer hadde meldt seg inn. Fagforeninger gir en trygghet i tider der trygghet er sjeldent å finne.

Arbeiderhistorien er grunnleggende for hvordan vårt land er bygd opp og fundamentalt viktig for alle landets innbyggeres arbeidsliv. Men dessverre er ikke dette et tema som står sterkt i skolen. Ifølge Udir.no ligger det ingen læreplanmål som inkluderer hverken fagforeninger eller arbeiderhistorie. På en så viktig dag som 1. mai er det vitalt at vi som arbeidere tar kampen for at ungdom skal lære om de arbeiderne som har kjempet for oss og våre rettigheter.

For som arbeiderklassegutten og den velkjente musikeren Bruce Springsteen sa “Fagforeninger har vært den eneste kraftfulle og effektive stemmen arbeiderne noensinne har hatt i historien av dette landet.” 

Det er krevende tider, og i år markerer vi 1. mai midt i en historisk krise. Selv om vi ikke kan samles i tog og feire på vanlig måte, er verdiene og tradisjonene 1. mai representerer viktigere enn på lenge. 

Denne krisen oppsto brutalt og umiddelbart, mens veien ut av den vil ta mange år. På 1. mai markerer vi seirene vi har vunnet og ikke minst, kampene som gjenstår. Og budskapet vil være det samme: Arbeid til alle er jobb nummer én!

Jakob H. Tidemann

Leder Røros AUF

+ Rusmiddelpolitisk handlingsplan utsatt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Reagerer på langvarig veistenging

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Ny leder i Røros Venstre

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Vil ha flere norske turister i Norge i sommer

Pressemelding fra Regjeringen

Næringsministeren vil markedsføre norsk reiseliv overfor nordmenn.

– Koronakrisen går hardt utover norsk reiseliv. Selv om regjeringen har lagt frem flere krisepakker, som også kommer reiselivsbedrifter til gode, vet jeg at mange fortsatt kjenner på uro og frykt for hvordan fremtiden blir. Et viktig skritt for næringen er at vi nå åpner for at Innovasjon Norge kan rette markedstiltak mot det norske reiselivsmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringens råd om å unngå unødvendige fritidsreiser gjelder fortsatt, og vurderes fortløpende. Næringsministeren håper at nordmenn vil benytte seg av sitt nærmeste ferieland i sommer, når regjeringens råd åpner for dette.

Oppfordrer til norgesferie

Innovasjon Norge har i år 178 millioner kroner øremerket til reiselivsformål. Pengene skal blant annet skal brukes til å få utenlandske turister til Norge. 

Usikkerhet knyttet til virusutbruddet, gjør at det vil ta tid før trafikken fra utlandet tar seg opp igjen. Nybø ber nå Innovasjon Norge rette mer av markedsføringen mot norske turister. 

– Reiselivet er en viktig næring, som skaper arbeidsplasser i hele landet, og Norge er flere ganger kåret til ett av verdens beste reisemål. Vi har en fantastisk natur og et mangfold av spennende attraksjoner og opplevelser. Nå er det viktig at vi klarer å ivareta alle de små og store aktørene rundt i hele landet, og jeg oppfordrer nordmenn til å feriere i eget land etter hvert som smittevernstiltakene mykes opp, sier næringsministeren.

Vil styrke reiselivet etter krisen

Reiselivsnæringen har opplevd god vekst gjennom mange år, noe som har gitt grunnlag for nyetableringer og utvikling av reiselivstilbudet. For at norsk reiseliv skal være etterspurt i fremtiden, er det viktig at Norge også etter krisen har sterke og attraktive aktører både innenfor overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling. 

 – Nordmenn er i utgangspunktet glad i Norge som ferieland, og to av tre feriereiser vi nordmenn foretar oss finner sted her hjemme. Feriekronene derimot legger vi igjen andre steder i verden. I Norge bor vi på hytta, hos venner eller hos familie. I utlandet bor vi på hotell og spiser flere måltider på restaurant. Vi tror at mer kjennskap til hva Norge som reisemål har å by på vil inspirere enda flere til å legge ut på nye eventyr i eget land denne sommeren, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

+ 7,2 millioner fra Staten

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.