NHO på valgturne med flere partier (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nei til karakterbasert opptak og fritt skolevalg – en trussel for Røros videregående skole!

Leserinnlegg av Ivar Østby og Jon Anders Kokkvoll

Røros VGS er en viktig ressurs og kompetansearena for rørosregionen. De fleste elever fra Røros, Holtålen og Os som søker seg inn til videregående utdannelse, søker seg inn til Røros vgs for sin skolehverdag. Hundrevis av arbeidere av alle slag har fått sin yrkes- og studiespesialiserende utdannelse der. Vi mener at det fortsatt skal utdannes hundrevis av yrkesfagelever og studiespesialisering der i årene framover. Det er så ubeskrivelig mange grunner til at vi fortsatt skal ha videregående studieretninger ved Røros vgs, men det er likevel viktig å nevne dem: Det viktigste er at elever i sine mest sårbare år som unge voksne ikke skal tvinges flere mil vekk for å kunne gå skole. I tillegg så er det innlysende at når man utdannes på Røros vgs, så er det enklere å finne seg jobb på Røros eller i nabokommunene. Lokalt- og regionalt næringsliv har mer enn noen gang behov for våre ungdommer.

Det er utallige arbeidere på Røros som hver eneste dag bidrar til å bygge kommunen vår, som fikk sin fagutdanning ved Røros VGS. Den enkle virkeligheten som Høyre, med Erna i spissen, ikke klarer å ta innover seg er at mange av disse elevene har utfordringer og er sårbare milevis vekk fra hjemmet. For mange elever er det allerede vanskelig å fullføre videregående; for noen blir det umulig når de i tillegg må dra på seg en jobb for å sikre at de har råd til å bo borte mens de går skole. Dette er selvsagt heller ikke så enkelt når Høyreregjeringen ikke engang har vurdert å øke borteboerstipendet i løpet av sine åtte år ved roret. Vi forstår godt ungdommen som søker seg videregående utdannelse utenfor Røros, det skyldes et begrenset studietilbud ved Røros vgs. Det handler om at desto flere spennende studietilbud som tilbys, så søker flere ungdommer seg til Røros vgs.I dag er det konkurranse mellom skolene, de operere i et marked slik Coop og Rema 1000 konkurrerer om kundene. Å studere ved Røros vgs så har ungdommen med seg en solid faglig kunnskapsbase. 

Situasjonen vi er inne i nå er vanskelig å ta innover seg: Regjeringen overkjører våre demokratiske organer, fra kommunestyrene og fylkestingene ved å tvinge fram et karakterbasert opptak på våre videregåendeskoler. Det betyr, enkelt forklart, at de vil avvikle nærskolegarantien og derfor svekke finansieringen til videregåendeskoler i distriktet. Det er kanskje ingen overraskelse, men la det være tydelig: Det utgjør en betydelig usikkerhet for Røros vgs og arbeidsplassene som er avhengige av utdannede arbeidere. I verste fall vil Høyreregjeringens forslag om karakterbasert opptak føre til et nedlagt Røros vgs, og med den, et betydelig svekket rekruttering til næringslivet.

Arbeiderpartiet gikk i 2019 til valg på å verne hver eneste videregående skole i Trøndelag, og da mente vi selvsagt også vår egen Røros vgs. Det står vi på nå og! Vi skal gjøre alt vi kan for å passe på at nærskolegarantien ikke bare overlever, men ivaretas. Erna og gjengen har likevel sikret at dette ikke er noen enkel jobb. 

Fylkeskommunen som har ansvar for å sikre videregående skoler i hele Trøndelag har møtt kutt etter kutt i overføringene til videregående skoler. Driftsgrunnlaget og linjevalgtilbudene for hver skole avhenger av hvor mange som søker seg inn. Hvert enkelt elevhode er det satt en pris på! Det er ikke noe spørsmål om behovet lokalt næringsliv har for fagutdannede innen ulike yrker. 

Resultatet er at høyreregjeringa har klart å bidra til et dårligere studietilbud på mindre skoler, 

På den positive siden så har de samme regjeringskontorene den makten etter valget i høst, og. I høst er det valg og det vil være et valg som påvirker framtida og verdier. Et karakterbasert opptak og studietilbudene vil avgjøre om våre barn og deres barn igjen skal gå på Røros vgs eller bynære skoler. La det være tydelig: Arbeiderpartiet mener at elever i rørosregionen må ha en garanti på at det står en pult klar til dem på Røros vgs, og at de får tilegne seg den kunnskap og kompetanse de ønsker inn i arbeidslivet uansett karakterer fra ungdomsskolen.

Fritt skolevalg kan i verste fall føre til kampen vi så godt kjenner som vi hadde for å bevare Røros sykehus.

Fagligpolitisk ansvarlig AUF i Trøndelag/landsstyremedlem Ivar Østby og Leder Røros Arbeiderparti Jon Anders Kokkvoll.

For ordens skyld: Ivar Østby er sønn av Tove og Tore Østby i Rørosnytt.

Nå blir det fritt skolevalg

Leserinnlegg av fylkespolitiker Ingvill Dalseg

Regjeringen har vedtatt at det skal være frittskolevalg i hele landet. Det innebærer at det er fastsatt nasjonale regler som sikrer elevenes rett til å velge videregående skole. Samtidig har vi tatt høyde for fylkeskommunenes behov for å kunne ivareta en desentralisert skolestruktur, og gitt fylkeskommunene mulighet til å fastsette maksimalt 6 inntaksområder. 

Reglene skal gjelde for elever som søker om inntak fra våren 2022.  

Vi ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal søke på, enn det mange opplever å ha i dag. Derfor foreslår de nasjonale regler som innebærer at fylkeskommunene enten må ha frittskolevalg i hele fylket eller frittskolevalg innenfor et fastsatt geografisk inntaksområde. Dersom det er fritt skolevalg i hele fylket, kan man søke om inntak til alle skoler i fylket. Dersom det er fritt skolevalg innenfor inntaksområder, kan man søke om inntak til alle skoler i sitt inntaksområde.  

Fylkeskommunene kan maksimalt ha 6 inntaksområder. Dette bidrar til å sikre at områdene blir av en viss størrelse slik at elever får flere skoler å velge mellom. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei. Regjeringen foreslår altså nasjonale regler, men gir lokal handlefrihet til fylkene. 

Dette er et viktig gjennomslag for Høyre. Vi har hele tiden stått på elevenes side i denne saken. Muligheten til å velge videregående skole selv, er en grunnleggende frihet man bør ha. Etter 10 år i grunnskolen er det på tide å gi elevene mer makt ved at de selv får være med å bestemme hvilken videregående skole de skal gå på. 

Det kan være mange grunner til at en elev ønsker å velge seg til en annen skole enn nærskolen. Kanskje drømmer eleven om et utdanningstilbud på en spesifikk skole, eller kanskje ønsker eleven å bryte ut av et miljø vedkommende ikke trives i og heller begynne på en annen skole for å starte om igjen med blanke ark, finne nye venner og få et nytt nettverk. Det burde alle elever få mulighet til. Fritt skolevalg handler også om friheten til å velge seg bort.  

Høyre ønsker at vi skal satse på profilskoler, skoler som spesialiserer seg på fag som det er behov for i lokalsamfunnet og hvor den enkelte skole har et sterkt fagmiljø. Elevene våre fortjener skoler som gir dem en utdanning, en utdanning som gir muligheter i arbeidsmarkedet. Høyre fikk støtte for at Oppdal vgs. opprettet steinfag i «skiferbygda».

En spesialisering er viktig for næringslivet i distriktene og for elevene. Det er også nødvendig hvis vi skal beholde gode videregående skoler i alle deler av fylket.

Skal vi tilby skoler med spesialisering på enkelte fag må elevene også få anledning til å velge disse skolene.

Gjennombrudd i kampen for buss-do (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Norge på langs for Senterpartiet (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Glad for å møte gjengen igjen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ansatt som fylkesdirektør (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Debuterer i Fylkestinget i dag (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Helskinnet gjennom pandemien (+)

Tiltak for å begrense smitte av covid 19 har påført Røros kommune store utgifter. Med kompensasjonen kommunen får inn fra Staten, ser økonomisjef Roger Mikkelsen likevel lys i tunnelen. Prognosen for regnskapet i første tertial tyder på at budsjettet for 2021 vil holde.

Nå ble det budsjettert med å bruke av disposisjonsfondet, og låneopptaket nærmer seg taket som politikerne selv har satt for lånefinansiering. Økonomisjefen smiler ikke så veldig bredt på vei til og fra banken, og høy sigarføring ligger ikke i planene.

Roger Mikkelsen har mye å gjøre rede for i politiske møter for tiden. I tillegg til årets første perioderegnskap på plass, er arbeidet i gang med budsjett for neste år.

Fylkesting på Røros (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.