Tredje juledag på Storwartz (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Hessjøgruva i ferd med å lande intensjonsavtale

Pressemelding fra Hessjøgruva AS

Hessjøgruva AS, som er heleid av Holtålen kommune, besitter en utvinningsrett i det kjente Hessjøfeltet sørvest i kommunen. Covid-fasen har vært begrensende også for utvikling av mineralressurser og samarbeid over landegrenser. Men, Hessjøgruva kan nå annonsere at vi er i ferd med å lande en intensjonsavtale med Capella Minerals Norway AS. Selskapet er registrert i Oslo og er et datterselskap av kanadiske Capella Minerals Limited. – Det er verdt å nevne at selskapet allerede har lokalt ansatte i dalføret, med kompetanse og kunnskap om lokale forhold, sier styreleder Gudbrand Rognes i Hessjøgruva AS. 

Foto: Gudbrand Rognes

– Vi trenger tilgang på geologikompetanse og kapital for å bringe Hessjøprosjektet videre. En intensjonsavtale med konkrete milepæler er et viktig skritt fremover for selskapet vårt, uttaler styret i Hessjøgruva AS

– Hessjøgruva inneholder viktige ressurser av kobber, sink og kobolt. Dette er metaller som brukes blant annet i batterier og elektriske biler. Behovet for kobber øker stadig på global skala som et resultat av skiftet til en renere energikilde, og Hessjøgruva har potensialet til å bli en viktig leverandør av kobber på det norske markedet, sier Eric Roth, CEO i Capella Minerals Limited. «

Støtte til GPS-peiler (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Røros kommune inn i vannpartnerskap (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Leter etter skadde reinsdyr (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Rødlisting må bidra til å redde nasjonalskattene våre

Pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund:

Nå er den nye rødlista her. Både villreinen og villaksen er kommet inn på lista som ‘nær truet’. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) håper det gir oss det nødvendige pushet for å endelig ta skikkelige politiske grep for å snu en negativ utvikling for disse artene.

– Rødlista er et viktig styringsverktøy, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF. 
– Det er symboltungt når en art havner på rødlista, og det skal virke som en alvorlig påminnelse om at vi må skjerpe oss for å ivareta det naturmangfoldet vi er så avhengige av.

– Det at begge våre nasjonalskatter – villrein og villaks – nå havner på lista, er et kraftig signal til oss alle om at vi ikke har klart å føre en politikk som ivaretar disse nøkkelartene. For villreinen handler det blant annet om at vi mennesker stadig spiser oss inn på deres leveområder med hyttebygging, kraftanlegg, økt ferdsel og annen aktivitet. For villaksen handler det i hovedsak om at oppdrettsnæringen får lov til å drive i en form som belaster naturen rundt dem på en måte som nå bringer villaksen inn på rødlista som nær truet. Vi har altså påført naturen uakseptable utfordringer både i havet og på fjellet.

– Vi håper rødlistingen er det dyttet politikerne trenger for å faktisk gjøre noen grep for både villrein og villaks. Det krever at politikerne tør sette ned foten for både kommuner og næringer som bygger ned, eller på annen måte skader leveområdene til fisk og vilt.


Gladhistorien om rypas ferd inn og ut av rødlista
Rypa er imidlertid et godt eksempel på at rødlisting av en art kan føre noe godt med seg.

– Ved forrige revidering av rødlista kom rypa for første gang inn, i kategorien «nær truet», sier Farstad. Det var nok en overraskelse for mange og gjorde at bevisstheten om rypas leveområder, og hvordan vi forvalter den fikk økt oppmerksomhet.

Forvaltning av jaktbart vilt som rype skjer i et samspill mellom myndigheter, grunneiere og jegere. I fellesskap har man etablert en nettbasert hønsefuglportal for kunnskapsinnsamling om rypebestandene. Den økte kunnskapen gir et godt grunnlag for en bedre rypeforvaltning, det vi ofte kaller en kunnskapsbasert forvaltning. Ved revisjonen av rødlista er nå rypa tatt ut igjen. Med god kunnskapsinnhenting og godt samarbeid har vi sammen fått rypa ut av faresonen.

– Det er også et poeng at vi hele tiden har kunnet jakte på rypa, men med begrensninger på uttaket der det har vært nødvendig og med god kunnskap i bunn, sier Farstad, som er opptatt av at ressursene fra naturen må høstes med vett og forstand, enten det dreier seg om fiske, bærplukking eller jakt på matvilt. Kunnskap i bunn og høsting av overskuddet, står sentralt hos NJFF. Han beskriver historien om rypas ferd inn på, og deretter ut av rødlista, som et eksempel på at kunnskapsbasert forvaltning er veien å gå.

Forrykende uvær tok strømmen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Slik kan du gjøre mørketida lysere

Pressemelding fra Norsk Friluftsliv:

Kaldere vær og mindre dagslys kan gjøre dørstokkmila lang om dagen. Norsk Friluftsliv har flere forslag til hyggelige aktiviteter som kan lyse opp novembermørket.

– Nå er vi på vei inn i den mørkeste, og for mange tyngste, delen av året. Når dagene blir kortere, kan det fort bli mer innetid. Da er det viktig å huske på at bare det å komme seg en kort tur ut, gjerne sammen med andre, kan gjøre mye for både humøret og energinivået, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

For deg som synes det er vanskelig å motivere deg til å komme seg ut nå i mørketida, har hun et konkret tips: Lag turavtaler med venner og kjente, og legg inn planlagt utetid i kalenderen.

– Når noen forventer at du møter opp til noe, er det ikke like enkelt å bli liggende på sofaen. Hva med å legge inn en fast turavtale i uka med en god venn eller partneren? Avtaler med seg selv teller også. Bare det å sette av tiden i kalenderen, kan gjøre det enklere å komme seg ut i frisk luft.

I følge en Ipsos-undersøkelse initiert av Norsk Friluftsliv, opplever ni av ti nordmenn at de føler seg mindre bekymret etter en tur i naturen. Dette underbygges også av forskning.

– En amerikansk studie fra 2020 viste at så lite som ti minutter i naturen har en positiv effekt på den mentale helsen vår. Med andre ord, du trenger ikke å legge opp til noen komplisert ekspedisjon for å nyte godt av friluftslivet i høst, sier Lier.

Her kommer noen tips fra Norsk Friluftsliv til utendørs aktiviteter som kan gi etterlengtet energipåfyll i den mørke måneden vi har foran oss.


Seks tips for å gjøre mørketida lysere

Utnytt dagslyset: Har du mulighet til å ta deg en rusletur ut på dagtid, for eksempel i forbindelse med lunsj, så gjør det.

Lær deg noe nytt: Det er bevist at livslang læring gir økt livskvalitet. Hver gang vi lærer oss noe nytt, dannes det nye koblinger i hjernen. Hva med å ta DNTs digitale kurs i sporløs ferdsel, ta brattkort for klatring eller lære deg kart og kompass?

Tenn et bål: Ikke bare lyser det opp, men forskning viser at bål har en beroligende effekt på oss. Et varmende bål fungerer også som et flott sosialt samlingspunkt i høstmørket.

La apper inspirere deg: Enten du er på utkikk etter turforslag, vil ha morsomme aktiviteter for barna eller lære nye fuglelyder, finnes det mange apper som kan motivere deg til å ta turen ut.

Ta en tur for nærmiljøet: Hva med å ta en tur i nærområdet og plukke med deg litt søppel før snøen kommer? Ikke bare får du frisk luft og mosjon, men du gjør også noe fint for både kloden og naboene dine, noe som i seg selv er bevist å gjøre oss gladere.

Ta et måltid ute: Mat må du uansett ha, så hvorfor ikke gjøre noe ekstra ut av det, og invitere noen med på et måltid i det fri. Det trenger slettes ikke å gjøres komplisert. Er du lei av pølser og pinnebrød, finner du inspirerende oppskrifter fra alle verdenshjørner hos prosjektet Turmat fra hele verden.

I kamp for naturen og klimaet (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Sangsvanetrillinger i Hådalen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.