Sommerens Malmleterposter

Turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening presenterer Malmleterpostene sommeren 2020.

Som tradisjonelt er skal de 10 Malmleterpostene være utplassert i perioden 15. juni til 20. sept. «Malmleteren» er et opplegg som er ment å inspirere befolkningen til å bruke vår flotte natur til tur og mosjonsaktiviteter som er så viktig for oss alle. Malmleteren er noe mer krevende (lengre toppturer) enn de tradisjonelle 10 trimpostene i nærmiljøet som også er satt ut som vanlig.

-Alle turer, enten den er kort eller lang er bedre enn ingen tur. Velg det som passer deg, sier Stein Gullikstad i Turutvalget i Røros Tur og Løypeforening.

Årets malmleterposter er:

Kvitmannen, Vigelpiken, Gråhøgda, Kvernskardet, Kjøliskarven, Forollhogna, Storvollhøgda, Bukkhåmmåren, Storsola i Sylan og Muggruven.

På grunn av mye snø, sen vår og mye vann er 4 av de 10 malmleterpostene enda ikke satt ut. Dette gjelder Kjøliskarven, Forollhogna, Storsola og Muggruven. Det vil bli gjort fortløpende så snart det er mulig. 

Deltakerkort med kart kan kjøpes hos Intersport på Røros. Mer info ligger også på FB-gruppa Malmleteren.

+ Klar til aksjon ved Stikkilen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Naturen eksploderer i farger

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Hjertemarsjen godt i gang

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ny styreleder og nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia

Pressemelding fra Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har i vår konstituert nytt styre for verneområdene. Ny leder er Christian Elgaaen, varaordfører i Røros kommune og ny nestleder er Line Storsnes, ordfører i Engerdal kommune. 

Det er opprettet en ny stilling som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia, denne har kontorplassering på Skrivargarden i Drevsjø. Sindre Kolstad Valan fra Røros er ansatt i den nye stillingen. Det er allerede en eksisterende forvalterstilling på Røros, lokalisert til Doktortjønna og Kirsten Thyrum innehar denne stillingen.

Andre medlemmer av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia er:

Olav Røssum representerer Innlandet fylkeskommune, Kari Anita Furunes representerer Trøndelag fylkeskommune, Eva Nordfjell og Inge Even Danielsen representerer Sametinget

Varamedlemmer til styret er: Hilde Fjorden, Terje Langfloen, Charlotte Veland Hoven, Bjørn Einar Salvesen, Marie Kristine Lorentzen og Jarle Jonassen

Nasjonalparkstyret har ansvar for alle saker som gjelder forvaltning og tilrettelegging i Femundsmarka og Gutulia. For tiden jobbes det med ny besøksstrategi for områdene, der en i enda større grad vil ønske velkommen inn til disse flotte verneområdene. 

+ Skjære og ekorn konflikt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Grønn eksplosjon, men reduserte avlinger

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Med varmen kommer vannet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå er det kalvingstid og veldig viktig å vise hensyn

Selv om all snøen ikke tyder på at det vår, så er det likevel 28. mai, og vi er snart i juni måned. Nå er det mye som skjer, blant annet kalving for rein og andre dyr. Denne kalvingstiden er kalt for «suehpede», som er det sørsamiske ordet for nettopp mai og kalvingstid. Nå er reinen ekstra sårbar for forstyrrelser med tanke på de drektige simlene.

Med tanke på kalvingstiden, ber vi alle som ferdes i fjellet i området om å ta hensyn til kalvingen og unngå unødvendige forstyrrelser. Her i området er både Gåebrien sïjte (Riasten reinbeitedistrikt) og Saanti sïjte (Essand reinbeitedistrikt) ferdig med vårflyttingen. Nå som reinen har kommet til sommerbeite er det bare for de drektige simlene å ta tiden til gode. Etter en lang vinter så er reinen i en slags negativ energibalanse. Dette betyr at drektige simler er særlig sårbare og varsomme for forstyrrelser. De har behov for fred og ro. Om de drektige simlene blir utsatt for store forstyrrelser, kan i verste fall simla kaste eller forlate kalven.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet «reinvettreglene», slik at du kan vise hensyn på best mulig måte:

  • Snu hvis du ser reinsdyr. Noen ganger står reinen helt i ro og flykter ikke. Da er det kanskje lett å tro at det går bra å gå nærmere, men etter en lang vinter har simlene en litt dårligere kondisjon, som gjør at de ikke orker å bevege seg mer enn de må.
  • Kan du ikke snu? Skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
  • Ha hunder i bånd.
  • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Reinen er i området.
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Mest sannsynlig er det flere rein i området.
  • Ikke kjøre snøskuter i mørket eller i skumringstiden*. Reinen blir paralysert av lyset.
  • Kjør vekk hvis reinen trekker mot skuteren*. Reinen kan tro du kommer med fôr.

*Forutsetter at det er gitt tillatelse med kjøring.

Statskog åpner hyttene

Pressemelding fra Statskog

Nå kan du legge en bit av sommerferien på Statskogs hytter. Etter måneder med stengte dører åpnes hyttetilbudet fra og med juni.

– Smittepresset i Norge er sterkt redusert og svært mange leter etter gode feriealternativer i landet vårt. Derfor har vi besluttet å åpne hyttetilbudet igjen, samtidig som vi skjerper informasjon og varslingsrutiner for å styrke smittevernet, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Statskog har 86 utleiehytter og 130 åpne buer spredt rundt i Norge. Utleiehyttene er rimelige leiealternativ, mens de åpne buene kan brukes uten å betale noe.

Skjerper informasjonen

Statskogs hyttetilbud har vært stengt fra i midten av mars for å understøtte myndighetenes håndtering av korona-situasjonen. Nå skal hyttene åpnes igjen etter at Statskog har konferert med smittevernekspertise og etablert et skjerpet informasjonsopplegg.

– Risikoen for smitte på disse hyttene er nå lav. Likevel oppfordrer vi leietakerne til å ta ekstra hensyn gjennom konkrete råd og varslinger, sier Lien.

Beskjed ved mistanke

Leietakere som mistenker at de er smittet av korona-viruset skal ikke oppsøke Statskogs hytter. Dersom man mistenker korona-smitte under eller rett etter oppholdet, skal Statskog varsles slik at den aktuelle hytta kan tas ut av utleiesystemet i en periode.

– Smittespredningen i Norge har sunket betydelig gjennom våren, mye på grunn av at folk har tatt forholdsregler. Med de rammene vi nå har etablert vil våre hytter være trygge og kjærkomne turalternativ for mange i tiden som kommer, sier Lien.